Strategia de dezvoltare a Sectorului 4 în orizontul de timp 2016 2020 Cuprins ContentsYüklə 2.01 Mb.
səhifə1/33
tarix26.04.2018
ölçüsü2.01 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

STRA S 4- 2020


Strategia de dezvoltare a Sectorului 4 în orizontul de timp 2016 - 2020

CuprinsContents


INTRODUCERE 2

I.1 Viziunea noastra 5

I.2 PLANIFICAREA STRATEGICĂ 5

II. Evaluarea situaţiei actuale 7

1.1. Date geografice 7

1.1.1. Aşezare 7

1.1.2. Relief şi suprafaţa 8

1.1.3. Clima 8

1.2. Biodiversitate şi habitate naturale 9

1.2.1. Flora şi Fauna 10

1.2.2. Presiuni antropice exercitate asupra biodiversităţii 11

1.3. Calitatea factorilor de mediu 11

1.3.1. Aerul şi calitatea aerului 12

1.3.2. Apa şi calitatea apei 18

1.3.3 Starea solurilor şi a vegetaţiei 20

1.3.4 Nivelul zgomotului urban 22

1.3.5. Deşeurile 24

1.3.6. Analiza SWOT a factorilor de mediu 26

2. Capitalul antropic 27

2.1. Istoric 27

2.2 Activitatile economice si mediul de afaceri 32

2.2.1 Situatia economica 32

2.2.2 Finante publice locale 35

2.2.3. Analiza SWOT 37

2.3. Organizare spaţială şi dotare edilitară 38

2.3.1. Zonificarea funcţională şi bilanţ territorial 38

2.3.2. Zonarea 42

2.3.3. Locuirea 46

2.3.4. Reţeaua stradală şi de transporturi 49

2.3.5 Parcările 58

2.3.6. Infrastructura edilitară (apă, canal, căldură, comunicaţii) 58

2.3.7. Colectarea şi evacuarea apelor uzate şi meteorice 59

2.3.8. Gospodarirea deseurilor 61

2.3.9. Spatiile verzi administrate de ADP Sector 4 62

3. Capitalul social 63

3.1. Populaţia stabilă 63

3.2. Forţa de muncă 66

3.3. Protecţia socială 70

3.3.1 Insfrastructura in domeniul social in sectorul 4 71

3.3.2. Protecţia copilului 74

3.3.3. Persoane cu dizabilităţi 77

3.3.4. Situaţia vârstnicilor 78

3.3.5. Centrul de Incluziune Socială 64233 și Centrul de Incluziune Socială 62982 78

3.4. Educaţia formală şi informală 79

3.4.1. Învăţământul preşcolar 83

3.4.2. Învăţământul primar, gimnazial şi liceal 85

3.5. Sănătatea populaţiei 87

3.6. Cultură şi artă, spiritualitate şi religie 90

3.7. Sport şi agreement 120

3.8. Societatea civilă şi viaţa asociativă 122

3.9. Ordinea publică şi siguranţa cetăţeanului 122

4. ANALIZA SWOT A SECTORULUI 4 123

III. STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ - Cadrul strategic 126

1. Relaționarea cu documentele programatice la nivel european și regional: 126

1.1. Obiectivele tematice ale Fondurilor Structurale și de Investiții și ale cadrului strategic comun 2014-2020 – Priorități Europa 2020 aplicabile sectorului 4: 126

1.2. Strategia regiunii București-Ilfov 2014-2020 127

2. Relaționarea cu documentele de planificare la nivel local: 128

2.1. Conceptul Strategic București 2035, elaborat de Primaria Municipiului Bucuresti consta in urmatoarele obiective strategice, astfel: 128

2.2. PUG Bucuresti 2000 130

2.2.1 Obiective stabilite in concordanta cu directiile enuntate in PUG Bucuresti 2000 130

V. Obiectivele strategice, domeniile de acțiune și măsurile aferente 132

Energie şi protecţia climatică 134

1.1.Economisirea energiei şi eficientizarea consumului 135

1.1.1.Reabilitarea termică a clădirilor 135

1.1.2. Individualizarea consumului energiei termice 137

1.1.3. Eficientizarea consumurilor de energie electrică 137

1.1.4. Economie prin recuperarea căldurii 138

1.2. Dezvoltarea energiilor regenerabile/alternative 138

1.2.1. Extinderea utilizării energiei solare 139

1.2.2. Introducerea utilizării energiei fotovoltaice 139

1.3. Modificarea stilului de viaţă şi a comportamentului de consum 139

1.3.1. Program de mediatizare şi conştientizare în domeniul economisirii energiei 140

1.3.2. Protecţia climei începe în banca şcolară 140

1.4. Sprijin transversal pentru energie şi protecţia mediului 140

1.4.1. Întărirea capacităţii administraţiei publice în domeniul energetic şi ecologic 141

1.4.2. Facilităţi administrativ - financiare pentru eficientizarea energetică 142

2.Traiul într-un mediu curat 143

2.1. Deşeurile menajere şi special 143

2.1.1. Infrastructura de colectare selectivă a deşeurilor reciclabile 144

2.1.2. Proiecte pilot privind colectarea selectivă şi reciclare 144

2.2. Aer curat şi apă sănătoasă 145

2.2.1. Îmbunătăţirea calităţii aerului prin măsuri asupra traficului 146

2.2.2. Îmbunătăţirea calităţii aerului prin măsuri adiacente 146

2.3.Zgomot, radioelectric, lumina 147

2.3.1. Protecţia acustică la sursele fixe 148

2.3.2. Protecţia acustică la sursele mobile 148

2.3.3. Protecţia împotriva poluării electromagnetice 149

2.3.4. Poluarea cu lumină 149

2.4.Spaţiile verzi şi vegetaţia urbană 149

2.4.1. Managementul teritoriului 150

3.Mobilitate prin trafic fluent şi curat 151

4.Educaţia pentru viitor 152

4.1. Dezvoltarea învăţământului obligatoriu 153

4.2. Educaţia continuă din perspectiva instituţională 154

5.Sănătatea populaţiei sectorului 155

6.Asistenţa socială pentru persoanele cu probleme 157

7.Educaţie fizică, sport şi agrement pentru toţi 158

7.1.Îmbunătăţirea infrastructurii sportive şi de agreement 159

7.1.1. Infrastructura pentru sport 159

7.1.2. Agrementul public 160

7.1.3. Măsuri de stimulare şi realizare a investiţiilor în sport şi agreement 160

8.Cultura şi socializarea urbană 160

9.Dezvoltare economică locală şi mediul de afaceri 161

10.Promovarea turismului urban şi a serviciilor adiacente 162

10.1.Măsuri de sprijin pentru turism 163

11.Eficientizarea administraţiei locale şi parteneriat active 164

11.1. Siguranţa publică şi protecţia în caz de calamitate 165

11.1.1. Securitatea socială urbană 165

12. Alte proiecte prioritare 166

12.1. Extinderea numărului de pieţe agro-alimentare 166

12.2. Construirea de locuinţe sociale 166

12.3. Construirea unui sediu administrativ adecvat pentru Primărie 166

12.4. Construirea de parcări subterane şi supraterane 166

ANEXE 167
STRATGIA DE DEZVOLTARE A SECTORULUI 4

PENTRU PERIOADA 2016-2020


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə