Strategia locală cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare în municipiul bistrita

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 253.33 Kb.
səhifə4/4
tarix30.12.2018
ölçüsü253.33 Kb.
1   2   3   4

4.2.9 Curăţarea rigolelor stradal

Curăţatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operaţia de măturare.

Lăţimea pe care se aplică curăţarea rigolelor este de 0,75m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii.

Operaţiunea va fi executată de câte ori este nevoie (nu mai puţin de două ori pe an), în special primăvara, după topirea zăpezii şi după ploi torenţiale care antrenează de pe spaţiile verzi suspensii de pământ şi nisip. Lucrarea va fi executată mecanic folosind măturătoarea cu perii laterale din sârmă şi completată cu intervenţie manuală acolo unde nu se reuşeşte executarea mecanică. Cu ajutorul periilor laterale vor fi mobilizate depunerile de la bordură, după care acestea vor fi absorbite de aspirator. Dacă rămân depuneri care nu au fost mobilizate cu periile de sârmă se va interveni manual cu răzuitori şi lopeţi.

Grămezile rezultate în urma curăţării rigolelor vor fi depozitate temporar la marginea trotuarului şi vor fi transportate în ziua efectuării operaţiunii, cu utilaje adecvate.

Este interzisă depozitarea grămezilor rezultate din curăţarea rigolelor în eurocontainerele stradale, la punctele de colectare ale deşeurilor menajere sau pe spaţiile verzi. Constatarea acestor situaţii duce la neconfirmarea operaţiunii.

Pentru efectuarea curăţării rigolelor stradale în condiţii de calitate, se va solicita operatorului să procedeze la măturarea părţii superioare a bordurii, pentru a nu rămâne praf, nisip sau pământ care să fie antrenat pe carosabil la o eventuală ploaie sau curent de aer.
4.3. Activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare se va executa astfel încât să se realizeze:

- continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

- ridicarea cadavrelor de animale de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj în termen de două ore de la anunţare;

- corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarului;

- controlul calităţii activităţii prestate;

- ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea activităţii;

- respectarea regulamentului aprobat de Consiliul local al municipiului Bistriţa, în condiţiile legii;

- prestarea activitãţii pe baza principiilor de eficienţã economicã, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a activităţii;

- asigurarea mijloacelor auto special amenajate şi dotate pentru efectuarea unor astfel de transporturi pe raza municipiului Bistriţa;

- îndeplinirea indicatorilor de performanţă a prestării activităţii, specificaţi în regulament

- asigurarea, pe toatã durata de executare a activităţii, de personal calificat şi în numãr suficient.

Operatorul serviciului de salubrizare are obligaţia de a colecta cadavrele de animale de pe domeniul public şi de a le preda unităţii de ecarisaj care este abilitată pentru neutralizarea deşeurilor de origine animală pe raza municipiului Bistriţa- SC Protan SA în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Colectarea cadavrelor animale de pe domeniul public se va efectua cu o autoutilitară autorizată din punct de vedere sanitar-veterinar. Cadavrele animalelor colectate vor fi ambalate în saci şi etichetate cu data şi locul colectării. Până la predarea acestora unităţii de ecarisaj, vor fi păstrate în spaţii figorifice special amenajate pentru această activitate.

Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecţie şi să fie dotat cu mijloace corespunzătoare astfel încât să nu vină în contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care să se confirme că sunt îndeplinite condiţiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă este cazul, pentru prestarea acestei activităţi.

Se interzice abandonarea, îngroparea sau depozitarea deşeurilor de origine animal.

Operatorul de salubrizare are obligaţia de a ţine o evidenţă referitoare la deşeurile de origine animală colectate, modul de transport, precum şi documente doveditoare cu privire la predarea acestor deşeuri la unitatea de ecarisaj, dacă nu realizează operaţia de neutralizare.

Operatorul este obligat să procedeze la înfiinţarea unui dispecerat pentru menţinerea legăturii informaţionale permanente, cu program continuu, dotat cu număr de telefon fix, număr care va fi inscripţionat pe toate autospecialele şi utilajele folosite şi va fi difuzat în mass-media locală. Prin dispecerat se vor primi sesizări şi reclamaţii atât din partea cetăţenilor cât şi din partea autorităţilor locale.


  1. Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ

Activitatea privind curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ se desfăşoară conform Regulamentului activităţii de curãţare si transport a zãpezii de pe căile publice si menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ şi a Caietului de sarcini pentru activitatea de curãţare si transport a zãpezii de pe căile publice si menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ.

Pentru această activitate Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice a eliberat în condiţiile legii, licenţa nr. 2166/25.10.2010 Direcţiei Servicii Publice Bistriţa, care are dreptul de a presta această activitate, în aria administrativ-teritorială a municipiului Bistriţa.

Pentru prevenirea înzăpezirilor şi combaterea poleiului pe raza municipiului Bistriţa s-au luat următoarele măsuri:1. S-au constituit două formaţii cu utilajele necesare care vor lucra în două schimburi:

- schimbul I – între orele 500-1300;

- schimbul II – între orele 1300-2100.

Acest program va fi de luni până vineri.

În cursul nopţii, sâmbăta, duminica şi sărbătorile legale una din cele două formaţii va fi de permanenţă la domiciliu iar în caz de nevoie se va interveni.

De asemenea, în cursul nopţii, sâmbăta, duminica şi sărbătorile legale personalul TESA de la Direcţia Servicii Publice va efectua permanenţă la baza de deszăpezire situată pe str. Victor Babeş, nr.28.2. Pentru înlăturarea zăpezii într-un timp cât mai scurt, municipiul a fost împărţit în 20 zone, inclusiv drumurile care fac legătura cu localităţile componente Ghinda şi Slătiniţa și străzile din localitățile componente: Sărata, Viișoara, Sigmir, Ghinda, Unirea, Slătiniţa.
3. Utilaje pentru deszăpezire

1. Maşini dotate cu lamă de deszăpezire şi sărăriță = 3 buc.

2. Maşini dotate cu lamă de deszăpezire = 1 buc.

3. Tractoare de 50 CP dotate cu gredere semipurtate = 6 buc.

4. Tractoare de 50 CP dotate cu lamă de deszăpezire = 1 buc.

5. Autogredere = 1 buc.

6. Buldoexcavatoare cu cupă = 1 buc.

7. Încărcător frontal = 1 buc.

8.Tractor cu freza de lama de zăpadă si sărăriță = 1 buc

14 buc.
4. Utilaje pentru combaterea poleiului

1. Maşini dotate cu lamă de deszăpezire şi sărăriță = 3 buc.

2. Maşini dotate cu sărăriță = 1 buc.

3. Tractoare de 50 CP dotate cu sărăriță = 6 buc.

4. Autocisterne pt. împrăştierea clorurii de calciu = 2 buc.

5. tractor cu remorcă dotat cu rezervor pentru

imprastiat clorura = 5 buc.

17 buc.

5. Personal muncitor: 24

6. Materiale antiderapante folosite: sare = 800 tone, clorură de calciu = 315 tone, nisip 4-8 mm = 200 tone.
Se actionează pentru deszăpezire pe toate străzile deschise circulației publice din municipiu și localitățile component,prioritățile stabilindu-se în funcție de importanța străzilor.

Pe străzile modernizate – îmbrăcăminte de asfalt - se va actiona cu sare (cu granulozitate de 0-8 mm) și clorură de calciu, iar pe străzile pietruite se va actiona cu nisip concasat cu granulozitate de 0-8 mm sau nisip concasat cu granulozitate de 0-8 mm în amestec cu sare cu granulozitate de 0-8 mm..

În vederea desfăşurării în bune condiţii a acestei activităţi,în anul 2015 au fost achizitionate următoarele utilaje:


 • Lamă pentru deszăpezire –se va - monta pe autobasculanta BN05 BJZ

 • Freză pentru zăpadă -1 buc- pentru deszăpezire alei parcuri, trotuare4.5. Dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea
Este binecunoscuta importanta activităţilor de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie. Serviciul funcţionează în gestiune directă din anul 2007, fiind înfiinţat prin HCL 169/2006, când în urma studiului de oportunitate s-a ales varianta gestiunii directe, ca fiind mai avantajoasă din toate punctele de vedere. Gestiunea directă este modalitatea prin care autorităţile administraţiei publice locale îşi asumă şi exercită nemijlocit toate competenţele şi responsabilităţile ce le revin cu privire la prestarea serviciilor.

In prezent,se lucreaza la o hotarare a Consiliului Local privind instituirea unei taxe speciale de deratizare si dezinsectie, pentru condominiile din municipiul Bistrita. Aceasta hotarare, prevede ca operatia de deratizare si dezinsectie, se va desfasura in toate cladirile de tip condominii din municipiul Bistrita. Asociatiilor de proprietari, care nu au incheiate contracte de prestari servicii cu Serviciul deratizare,dezinsectie,dezinfectie, li se va impune o taxa speciala de deratizare,dezinsectie.


4.5.1.Obiective
Autoritatea publică locală, a urmărit prin atribuirea în gestiune directă a serviciilor de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie ,îndeplinirea următoarelor obiective reglementate prin Regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin -Hotararea Consiliului Local nr. 39/2008.

-protecţia sănătăţii populaţiei;

-responsabilitatea faţă de cetăţeni;

-asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului;

-securitatea serviciului;

-dezvoltarea durabilă;

-tarifarea echitabilă;

-adaptabilitatea serviciilor la cerinţele cetăţenilor;

-continuitatea serviciilor furnizate;

-satisfacerea nevoilor populaţiei;

-accesul liber la servicii;

4.5.2 Descrierea serviciilor
Prin gestiunea directa a activităţilor de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie, se urmăreşte realizarea serviciului în condiţii de calitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu respectarea standardelor europene în domeniu.

Dezinsecţia este activitatea de combaterea a insectelor prin mijloace biologice şi chimice a insectelor atât în stadiu de adult, cât şi de larvă, creand condiţii de igienă şi confort pentru populaţie, precum şi eliminarea riscurilor de transmitere a unor boli prin intermediul insectelor.

Deratizarea reprezintă un complex de măsuri aplicate permanent în scopul distrugerii rozătoarelor dăunătoare , vectoare de maladii transmisibile şi generatoare de disconfort, în scopul menţinerii acestoara la un nivel numeric redus.

Dezinfectia, este procedura de distrugere a microorganismelor patogene sau nepatogene de pe orice suprafete , utilizandu-se agenti fizici si/sau chimici.


4.5.3. Părţile interesate
Părţile interesate de realizarea serviciilor de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie sunt

-persoane fizice şi asociaţii de proprietari;

-agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului;

-instituţii publice;

-persoane fizice;

-persoane juridice.

Alte părţi interesate:

-Autoritatea Naţională de Reglementare a Serviciilor Comunitare;

-Direcţia de Sănătate Publică;

-Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
4.5.4.Standarde de performanţă tehnică şi specificaţiile tehnice de calitate
Serviciul Deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie din cadrul Direcţiei Servicii Publice deţine Certificatul privind Sistemul de Management integrat al Calităţii-Mediu-SSM .


4.5.5 Informaţii tehnice generale
Municipiul Bistriţa cuprinde oraşul propriu zis şi un număr de 6 localităţi componente. Operatiile de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie, se executa pe domeniul public si domeniul privat.

Dezinsecţie interioară

Domeniu public

-clădiri ale primăriei;

-unităţi şcolare ;

-grădiniţe şi creşe;

-locuinţe sociale;

Domeniul privat

-asociaţii de locatari/proprietari;

-agenţi economici;

-alte instituţii;

-gospodăriri individuale;

Dezinsecţie exterioară

Domeniu public

-Zone verzi din municipiu, parcuri, aliniamente stradale;

-pieţe, târguri, zone de agrement;

-curţi şcoli şi grădiniţe;

-locuri de joacă;

-puncte colectare deşeuri menajere;

-depozite de deşeuri;

-maluri de ape curgătoare, lacuri;

Deratizare interioară

Domeniu public

-clădiri ale primăriei ;

-unităţi şcolare ;

-grădiniţe şi creşe;

-locuinţe sociale ;

Domeniul privat

-asociaţii de locatari/proprietari ;

-agenţi economici ;

-alte instituţii ;

-gospodăriri individuale ;
Deratizare exterioară

Domeniu public

-cămine ale reţelelor de apă, canalizare;

-pieţe, târguri, oboare;

-puncte colectare deşeuri menajere;

-depozite de deşeuri;Dezinfecţie

Domeniu public

-toalete publice;

-spaţii unde au avut loc evenimente;

-adăpost pentru câini fără stăpân;

-spaţii unde s-au constatat focare de infecţie, sau la solicitarea Direcţiei de Sănătate Publică.

Toate aceste operatii,se executata si in alte locatii,in functie de necesitati.
4.5.6. Starea tehnică a facilităţilor existente
Pentru realizarea calităţii superioare a serviciului de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie, autoritatea locală , prin operatorul său, are la dispoziţie întreaga suprafaţă a domeniului public, de pe teritoriul municipiului. De asemenea, prin Ordinul 82/2015 emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, se prevede dreptul operatorilor la exclusivitatea prestării serviciului pentru toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ teritoriale.

- Dotare corespunzătoare:

-atomizoare;

-pulverizatoare ;

-generator de ceaţă termică;

-mijloace de transport;

- Existenta autorizaţiilor şi licenţelor prevăzute de legislaţie:

- Licenţa eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice cu valabilitate pana in noiembrie 2015;

- Autorizaţia sanitar-veterinară, eliberată de Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;

- Autorizaţia sanitară de funcţionare, eliberată de Direcţia de Sănătate Publică;

Există deja o bază de date şi se cunosc din experienţa anilor trecuţi, zonele cu probleme;
4.5.7.Propuneri
Prin natura activităţii,aceasta trebuie sa fie foarte bine organizată, pentru a fi eficientă.

Perioadele in care trebuie facută deratizarea si dezinsectia, sunt bine definite, in functie de perioada de aparitie,si inmultire a dăunatorilor.

De asemenea ,interventiile periodice, trebuie sa fie efectuate pe arii cat mai extinse. Se actioneaza punctual, numai in cazuri de focare, sau in cazuri de aparitie recenta a daunatorilor, impiedicand extinderea.

Pentru prestarea unor servicii de buna calitate, ca operator unic, facem urmatoarele propuneri:

-modificarea Organigramei, prin cresterea numarului de operatori;

-informarea din timp a institutiilor publice, pentru a bugeta aceste lucrari, deoarece conform legislatiei in vigoare si acestea sunt obligate sa execute aceste lucrari;

-dezvoltarea bazei tehnico-materiale, prin noi achizitii de utilaje si substante biocide.
Toate aceste obiective,pentru urmatorii trei ani, sunt cuantificate in tabelul de mai jos:


An

Obiective

Masuri

Investitii

Costuri

estimate


Surse de finantare

2016

Extinderea prestarii activitatii D.D. in toate cladirile de tip condominii

Cresterea volumului de activitate cu 100%,fata de anul 2015.

1.Angajarea a 4 operatori D.D.

2.Achizitionarea unui generator de ceata portabil

3.Achizitionarea a 2 atomizoare

Buget local

2017

Informarea populatiei

si a institutiilor publice cu privire la

importanta operatiunilor de deratizare si dezinsectie


1.Cresterea numarului contractelor de prestari servicii incheiate, cu 40% ,comparativ cu anul 2015.

Achizitionarea unui mijloc de transport.
Buget local

2018

Dotarea serviciului cu echipamente si produse biocide de ultima generatie.

Identificarea pe piata de profil,a produselor biocide nou aparute si a echipamentelor specifice.

Reinnoirea dotari tehnico-materiale
Buget local


CAPITOLUL V

CONCLUZII
Valorile privind producerea de deşeuri nu rămân constante de-a lungul anilor. Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor indica o creştere anuala cu 0.8% a indicatorilor de generare a deseurilor, iar acest lucru este de asemenea luat în considerare de Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor.

Compoziţia deşeurilor menajere nu va rămâne aceeaşi atunci când economia municipiului Bistriţa se va schimba si veniturile locuitorilor vor creste. De asemenea compoziţia deşeurilor va fi influenţata de campaniile de conştientizare publica privind minimizarea si separarea deşeurilor. Următoarele presupuneri reflecta tendinţa generala de dezvoltare a economiei si de schimbare a obiceiurilor consumatorilor prin scăderea procentului de deşeuri organice si creştere a procentului ambalajelor care nu sunt din sticla in fluxul de deşeuri: • scădere a cantităţii de deşeuri organice cu 1% pe an;

 • creştere a cantităţii de deşeuri din plastic si carton cu 3% pe an;

 • creştere a cantităţii de deşeuri din plastic cu 2% pe an;

 • scădere a cantităţii de deşeuri din sticla cu 1% pe an;

 • tendinţa de rămânere constanta a cantităţii materialelor feroase;

 • creştere a cantităţii de deşeuri textile cu 1% pe an;

Se presupune faptul ca aceste schimbări în compoziţia deşeurilor menajere vor continua pana la finalul perioadei preconizate. Se presupune ca atât compoziţia deşeurilor comerciale cat si industriale va urma aceeaşi tendinţa de creştere a economiei.

Prognoza evoluţiei populaţiei şi a cantităţii de deşeuri generate în judeţul Bistriţa-Năsăud este prezentată în tabelul de mai jos:
Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor, respectiv Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Bistriţa Năsăud, au stabilit ţintele care urmează a fi atinse în viitorul apropiat. Aceste tinte sunt rezumate mai jos.
Ţinte generale

 • îmbunătăţirea eficientei in implementarea legislaţiei privind managementul deşeurilor, prevederile legale de pe plan local in concordanta cu Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor, acordarea unei mai mari importante implementării legislaţiei si a monitorizării

 • îmbunătăţirea profesionalismului în sectorul de deşeuri, asigurarea unui personal suficient si bine instruit

 • informarea părţilor implicate, intensificarea comunicării intre părţile implicate, organizarea si implementarea educaţiei publice si creşterea campaniilor de informare, elaborarea documentelor informative

 • stabilirea monitorizării: îmbunătăţirea sistemului de colectare, procesare, si analizarea datelor si informaţiei privind managementul deşeurilor


Probleme instituţionale si organizaţionale

 • Adaptarea si dezvoltarea unui cadru instituţional si organizaţional pentru a îndeplini cerinţele naţionale si a deveni compatibili cu structurile europene

 • Crearea condiţiilor necesare îmbunătăţirii eficientei structurilor instituţionale si sistemului legat de activităţile de management a deşeurilor

 • Creşterea capacităţii si responsabilităţii administrative in implementarea legislaţiei


Finanţare

 • Crearea si utilizarea sistemelor economico-financiare de management al deşeurilor in scopul respectării principiilor generale, in special principiul poluatorul plăteşte

 • Stimularea creării si dezvoltării unei pieţe viabile de reciclare a deşeurilor

 • Optimizarea utilizării tuturor fondurilor disponibile naţionale, europene si internaţionale pentru cheltuielile de capital in domeniul managementului deşeurilor

 • Îmbunătăţirea mecanismului economic – financiar pentru managementul deşeurilor municipale


Colectarea si transportul deşeurilor

 • Îmbunătăţirea/dezvoltarea colectării integrate a deşeurilor si a sistemului de transport

 • Extinderea sistemelor de colectare a deşeurilor municipale în zonele urbane (100% acoperite );

 • Modernizarea actualului sistem de colectare si transport;

 • Implementarea unui sistem selectiv pentru recuperarea materialelor pentru a garanta atingerea obiectivelor legislative privind deşeurile din ambalaje si a celor biodegradabile


Prevenirea producerii de deşeuri

 • Maximizarea prevenirii producerii deşeurilor

 • Promovarea si aplicarea principiului de prevenire a deşeurilor la producător

 • Promovarea si aplicarea principiului de prevenire a deşeurilor la consumator


Recuperarea deşeurilor potenţial utile

fabricate din materiale reciclate

 • Elaborarea materialelor şi activităţi de recuperare de energie

 • Acordarea prioritarii pentru recuperarea materialelor in măsura in care constrângerile tehnice si economice permit protejarea sănătăţii oamenilor si a mediului înconjurător

 • Promovarea recuperării energetice in cazul in care recuperarea materiei provine dintr-o perspectiva tehnica si economica nefezabilă. In cazul incinerării, beneficiul energetic rezultat trebuie sa fie pozitiv si, de asemenea, trebuie sa fie posibila o utilizare eficienta a energiei rezultate.


Reciclare
Obiective generale

 • Reducerea cantităţii totale de deşeuri printr-o selectare optimala a dependinţelor pentru colectarea si tratarea deşeurilor

 • Imbunatatirea tratării deşeurilor in vederea recuperării si valorificării lor, administrarea si eliminarea componentelor periculoase, minimalizarea evacuării finale a deşeurilor (permanent).

În indeplinirea strategiei, rolul administratiei publice locale este de a crea cadrul necesar pentru ca fiecare parte a societatii sa îşi asume responsabilitatea şi sa-si managerieze propriile deseuri, precum si a urmari respectarea cadrului legal in domeniu.

Toti factorii implicati trebuie să îşi asume responsabilitatea unei gestionări rationale a resurselor şi deşeurilor astfel:

- producatorii trebuie să produca bunuri folosind mai multe materiale reciclate şi mai putine materii prime; produsele lor trebuie să genereze mai puţine deseuri şi să aibă un impact cât mai scazut asupra mediului;

- distribuitorii trebuie să reducă ambalajele şi să sprijine consumatorii pentru a genera rnai putine deşeuri;

- consumatorii, atât operatorii economici, cat si cetatenii municipiului Bistriţa, trebuie sa îşi reduca deseurile, să le colecteze separat in vederea reciclarii, sa achizitioneze produse sau servicii care genereaza mai puţine deseuri si care au un impact cat mai scazut asupra rnediului;

- autoritatile publice locale trebuie să furnizeze direct sau indirect servicii de colectare si de reciclare pentru locuitorii municipiului Bistriţa şi să ofere informatii privind reducerea deşeurilor; de asemenea, trebuie să-si planifice măsuri de gestionare a deseurilor si să investeasca in facilităti de colectare şi tratare a acestora;

- operatorii trebuie sa investeasca in reciclarea şi recuperarea deseurilor si sa furnizeze servicii de calitate in acest sens pentru clientii lor.

Prin creşterea nivelului calitativ al activităţilor de salubrizare, municipiul Bistriţa va beneficia de o îmbunătăţire a calităţii mediului şi implicit a sănătăţii populaţiei.

.
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə