Sven hassel legiunea blestemaţilor


partidului nazist care chipurile îi împodobea buzunarul uniformeiYüklə 1,22 Mb.
səhifə7/29
tarix05.01.2022
ölçüsü1,22 Mb.
#75078
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   29
Feroviarul ne arătă uriaşa insignă a partidului nazist care chipurile îi împodobea buzunarul uniformei.

Bineînţeles! Dar de ce întrebi?Ochii verzi ai lui Porta se făcură şi mai mici.

Am să ţi spun, prietene. Dacă eşti membru de partid, vei da ascultare ordinului Führerului care prevede că bunul colectivului este mai presus decât cel al indi­vidului. Prin urmare vei cuvânta cam în felul următor: „Bravi războinici din al 27 lea Foc şi Pară! Pentru a vă sprijini să combateţi şi mai bine pentru Führer şi popor, vă dăruiesc, din marea mea generozitate, această sticlă cu rom pe care Dl. Joseph Porta, Obergefreher prin mila Domnului, în nemărginita sa bunătate, hotărâse s o înmâ­neze umilei mele persoane". Nu s exact cuvintele pe care te pregăteai a le rosti? Îţi stăteau pe limbă, aşa i? Scumpul meu prieten, îţi mulţumim din inimă şi acestea fiind zise poţi s o ştergi...Mâna lui Porta descrise o perfectă morişcă. Apoi îşi scoase chipiul şi zbieră:

Grüss Gott!5Îndată ce nefericitul feroviar se îndepărtase, scrâşnind din dinţi, desfăcurăm pachetul.

Erau cinci sticle cu vin; era o bucată enormă de friptură de porc; erau doi pui fripţi, era...

CIUDĂŢENII DIN BALCANI


— Dar ar trebui să ne amintim că plecăm la război şi că războiul poate fi uneori o chestie foarte primejdioasă. După câte se spune unii mai şi mor la război. Să presu­punem că un glonţ rătăcit ne curăţă brusc, pe toţi deodată. Sau să presupunem...

Glasul lui Porta deveni o şoaptă înfrigurată.

— ...că nimeni n a fost atins dar glonţul sparge aceste trei sticle care ne au mai rămas! Iată ce aş numi gro­zăviile războiului!

În ciuda acestor perspective teribile am păstrat, to­tuşi, câte ceva pentru mai târziu.

Curând trenul se puse în mişcare.

— Gata, pleacă, pleacă!

Singur Dumnezeu ştie poate de ce simţeam nevoia să urlăm, căci plecarea trenului era un fapt evident, atât pentru noi, care eram instalaţi în furgonul nostru, cât şi pentru toţi cei care rămâneau. Marile uşi ce lunecau pe şine erau deschise pe amândouă părţile şi noi atârnam ciorchine, agăţaţi unii de alţii şi zbierând care mai de care mai tare. Orice ne făcea să izbucnim în urale răsunătoare: o pisică, o vacă şi cu atât mai mult o femeie!

— Spuneţi mi şi mie ce naiba aclamaţi aşa? întrebă deodată Bătrânul. Suntem chiar atât de bucuroşi că mer­gem la tăiere?

Porta se opri chiar la mijlocul unui „ura" şi începu să gândească profund.

— Ce aclamăm? Ei bine, măi cap de libelulă, nu prea ştiu bine. Urlăm, e adevărat, dar de ce?

Ne consultă din priviri.

— Eu cred că ştiu, făcu Tom Degeţelul.

— Dă i drumul, te ascultăm.

— Urlăm ura pentru că nimeni n a auzit încă de un război care să nu înceapă cu urale!

Tom Degeţelul ne privi solemn, adăugind inspirat:

— Şi pentru că am pornit la drum să îndeplinim o misiune nobilă. Suntem pe cale să l ajutăm pe scumpul nostru Führer, pe marele nostru Adolf, să se aleagă cu o mare înfrângere, pentru ca porcăria asta de război să se termine cât mai curând şi ca minunata prăbuşire a acestui regim putred să devină o glorioasă realitate!

Porta îl ridică de jos, îl sărută pe ambii obraji, îl repuse pe picioare, lungi gâtul său de barză şi scoase un răget de supremă mulţumire pe care desigur că Führerul îl auzi, dar nu îi putu prinde înţelesul.

Nu sunt cel mai indicat să exprim o părere obiectivă, dar din punctul de vedere al simplului soldat, faimosul geniu german de organizare mi se pare mult exagerat, cel puţin în ceea ce priveşte transportul trupelor. Impresia cu care rămâne soldatul simplu de pe urma planurilor mult lăudate ale Statului Major General este că, dacă trebuie transportat dintr un punct într altul, esenţial este a l transportă în zig zag. Să muţi un simplu soldat din A în B, în linie dreaptă şi fără lungi opriri în mijlocul câm­pului sau pe liniile secundare ale unor mărunte gări de triaj, într un cuvânt, fără nici o risipă de timp şi de combustibil, ar însemna a revoluţiona arta războiului, realizând acele frumoase planuri fără nici un fel de ne­cazuri. Debandada războiului şi titanica risipă de vieţi omeneşti, de hrană, de material şi inteligenţă rău folosită, sunt subînţelese prin expresii precum „înaintarea conform planului", pentru a nu mai vorbi de „redresarea fron­tului" şi „defensivă elastică", care reprezintă un tragism atât de nemăsurat încât cu greu a putut fi închipuit. Cred că există totuşi o explicaţie pentru dezordinea de nestă­pânit a războiului. Ea provine, printre altele, din faptul că fără dezordine responsabilităţile ar fi mult mai uşor de stabilit. Dacă admitem că dezordinea face practic imposibilă urmărirea răspunderilor, devine plauzibilă expli­caţia următoare:


Dacă război = dezordine

şi dezordine = iresponsabilitate

atunci război = iresponsabilitate.
Este o ecuaţie la care vom avea adesea prilejul să revenim.

Am trecut astfel frontiera sârbească, unde am aflat că, până la noi ordine, eram batalionul 18 din Panzer Division 12 şi că eram trimişi să învăţăm, pe undeva prin Balcani, cum se mânuieşte un nou tip de tanc, după care vom fi expediaţi pe front.

Îndată ce află noutăţile, Porta exclamă cu un zâmbet încântat:

— După cum merg lucrurile, asta nu se va întâmpla decât după jdemii de ani. Fericirea ne este asigurată. Vom fi cu toţii fericiţi ca n sânul lui Avraam şi vom deveni repede miliardari. Şi am să vă explic pentru ce. În Balcani afacerile sunt mai înfloritoare decât oriunde în Europa, şi aceasta pentru că, pe plan comercial, se practică metoda directă: eu fur de la tine, tu furi de la mine, fără probleme! Şi ce i un soldat în primul rând, dacă nu un om de afaceri? Să fim deci buni soldaţi, să ne amintim cele învăţate şi să le aplicăm cu dobândă. Când voi părăsi minunaţii Balcani, voi fi în pielea unui tânăr bogat şi bine garnisit.

De la Zagreb la Bania Luca şi de la Bania Luca la Socolevo, apoi brusc un salt către Bord, la nord, şi spre est, din nou peste frontiera ungară... Aşa înainta batalionul 18, săvârşind fapte de arme de neuitat, e adevărat, puţin diferite de cele publicate în fiecare zi în comunicate sau proiectate pe ecranele cinematografelor, la rubrica de ac­tualităţi, spre bucuria asistenţei captivate de muzica mar­ţială. Nu (între noi fie spus), batalionul 18 nu a fost nicio­dată filmat şi nici măcar amintit în nici un comunicat. Nu era decât unul din acele batalioane cenuşii, anonime, de­cimate şi refăcute, decimate şi refăcute, decimate şi re­făcute fără întrerupere, pentru o cauză pe care o uram, chiar dacă nu aveam darul de a ne exprima sentimentele cu concizia de invidiat a lui Porta, care nu pierdea niciodată prilejul să completeze cu propriile sale comentarii incredibilele comentarii ale speaker ilor de la radio.

Prima oară era să l pierdem pe Porta în orăşelul Melykut, la nord est de Pécs. Se căţără din mers în ul­tima clipă, cu ajutorul camarazilor şi, câteva minute mai târziu, pe când treceam prin dreptul unor cocioabe din ma­halaua oraşului, văzurăm trei ţigănci caro îşi agitau fre­netic mâinile, în semn de adio. Porta le răspunse, zbierând:

— La revedere, fetelor. Dacă veţi avea un bebeluş şi va fi băiat, să i spuneţi Joseph, ca şi tatălui. Dar, pe sfânta fecioară, nu l faceţi soldat; mai degrabă peşte, e mai puţin îngrozitor!

Porta se instală apoi într un colţ, scoase din buzunar o pereche de cărţi incredibil de jegoase şi ne pofti degrabă la o inevitabilă partidă de paişpe douăzeci şi unu. Jucam de patru ceasuri când trenul se opri la orăşelul de graniţă Mako, puţin mai la sud est de Szeged.

Mi se spuse că făceam o haltă de zece ore înainte de a pătrunde în România. Am sărit jos din tren să aruncăm b privire primprejur. Ca de obicei, Porta porni ca cer­cetaş şi, ca de obicei, se întoarse după un timp, se apropie de mine şi de Bătrânul cu aerul său cel mai nevinovat şi ne şopti:

— După mine!

Oraşul — ceva între sat şi aşezare provincială — părea mut în lâncezeala după amiezii. Veşmintele ni se lipiseră de piele pe când coboram împreună, transpirând şi gâfâind, strada principală, pe care ţăranii zdrenţăroşi dormeau pe pământ în umbra copacilor. Porta sări peste un gard, stră­bătu o îngrăditură şi ne trezirăm într o stradă îngustă mărginită de căsuţe cu minuscule grădini.

— Nasul îmi spune ceva! anunţă Porta.

O luă la trap... ca mai apoi să trebuiască să treacă la galop, urmărit de o mulţime de bărbaţi şi femei cuprinşi de furie, în timp ce Bărânul şi cu mine treceam neobservaţi, în spatele unui gard, cu câte o gâscă sugrumată în fie­care mână.

Doar răgazul să revenim la tren, să facem să dispară gâştele, şi am pornit din nou în cercetare.

Porta ne venea de altfel în întâmpinare, sub pază bună, constând dintr un locotenent ungur, doi honvezi cu baio­nete la ţeava puştii, o pereche din propria noastră poliţie militară şi vreo cincizeci de civili unguri, români, slovaci şi ţigani, vociferând şi gesticulând.

Porta părea să ia lucrurile cu cel mai mare calm.

— Precum vedeţi, ne declară el, regentul maghiar Horty, cel mai bun prieten al Führer ului nostru din ţara aceasta, mi a dat o gardă de onoare.

Din fericire procesiunea fu întâmpinată de maiorul Hinka când ajunse în dreptul vagonului statului major al convoiului. Nu numai că Hinka era tânăr şi simpatic, dar era protectorul personal al lui Porta. Ascultă liniştit acu­zaţiile expuse de locotentul ungur; apoi, după ce acesta termină, se porni:

— Ce mai e şi cu povestea asta? Furt şi tentativă de omor! Nu te ai mulţumit să ne aduci întreaga populaţie pe cap sugrumând gâşte, dracu' să mă ia dacă nu ai atacat şi soldaţi unguri, fraţii noştri de arme! Ba ai luat în şu­turi şi un câine de rasă. Ai scos dinţii falşi ai notarului! Ai provocat două avorturi! Ce ai de spus în apărarea dumitale, măi gorilă jalnică cu picioarele în X!

Totul răcnit din adâncul plămânilor, ca mulţimea în­tărâtată să şi dea seama că agresorul o încurcase rău de tot.

Pe acelaşi ton, Porta răspunse:

— Herr Major, cretinii ăştia congenitali sunt atât de mincinoşi încât sufletul meu pios este zdruncinat până în străfunduri. Pe găoacea Sfintei Elisabeta, jur că mă plimbam paşnic bucurându mă foarte nevinovat de vremea cea mai potrivită pentru a admira peisajul. Eram tocmai în mijlocul unei rugăciuni de mulţumire adusă Domnului de a mi fi îngăduit să fac parte dintre aleşii săi, soldaţii marelui şi mult iubitului nostru Führer şi totodată de a fi văzut marile suburbii ale scumpei noastre capitale Ber­lin, când deodată, cu o bruscheţe cu totul nepotrivită pentru nervii mei delicaţi, am fost smuls din pioasele mele meditaţii de către o bandă de diavoli turbaţi, ce au ră­sărit din tufişurile unde mă aşteptaseră ascunşi. Nu ştiu ce îşi închipuiseră ei să mi reproşeze, dar ce puteam face atunci altceva decât să scot un ţipăt de groază şi să mi iau picioarele la spinare? Era limpede că îmi voiau pielea. Veţi observa că unul dintre ei are ceas şi doi fu­mează pipă. Prin urmare nu voiau să mi ceară nici foc şi nici să mă întrebe cât e ora. Apoi, cum luam un viraj într o aripă cu viteza maximă permisă în asemenea cazuri, m am pomenit nas in nas cu unul din războinicii ăştia de operetă cu chipiul lor neghiob cu pene şi cu diagonala pe piept. Ce puteam face când a încercat să mă oprească, dacă nu să i dau un brânci uşor, foarte curtenitor de altfel, aşa cum se cuvenea. Mi se pare că a căzut, într adevăr, destul de rău, dar dacă încă nu s a sculat aş da bucuros o mână de ajutor să l transportăm la spital. După întâlnirea asta un întreg coteţ de orătănii deastea cu pene s a nă­pustit pe mine urlând precum indienii pe picior de război, dacă ar fi să credem, cel puţin, ce i scris în cărticica aia minunată Herr Major a citit o cu siguranţă — „Uci­gaşul de cerbi", da, aşa se cheamă, şi dacă n aţi citit o, Herr Major, voi scrie bunicii să mi o trimită, ştiu c o mai are în bibliotecă...

— Destul, Porta! mugi maiorul. Ce ştii despre gâştele alea?

Pe obrazul murdar al lui Porta curgeau lacrimi, spre încântarea noastră.

— Herr Major, spuse văicărindu se, habar n am despre ce gâşte vorbesc oamenii ăştia. Dar dumneavoastră ştiţi de câte ori s a mai întâmplat să fiu luat drept altul. Sunt cel mai nenorocit om de pe pământ şi sunt sigur că am cel puţin două sosii. Bunica spunea mereu...

Muşchii obrazului maiorului Hinka începură să tre­mure periculos, dar izbuti să rămână serios şi, întorcân­du se către locotenentul ungur, îl asigură că Porta va fi aspru pedepsit. Pentru jaf în teritoriu aliat.

În seara aceea maiorul Hinka mâncă şi el friptură de gâscă.Yüklə 1,22 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   29
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin