T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi BaşkanliğIYüklə 43,1 Kb.
tarix31.10.2017
ölçüsü43,1 Kb.
#23055T.C. BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ

BAŞKANLIĞI


İSTANBUL İLİ, KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ, HALKALI MAHALLESİ

5361 NO.LU PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN, 3500/53121 ARSA PAYLI, 2. KAT, 8 BAĞIMSIZ BÖLÜM NO.LU MESKEN

BİLGİ NOTUI
TEMMUZ, 2017


İçindekiler


1KONU TAŞINMAZ HAKKINDA BİLGİLER 5

TAŞINMAZIN TAPU KAYITLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 5

1.1TAŞINMAZIN ADRESİ VE ULAŞIMI 5

2TAŞINMAZIN İMAR DURUMU 6

1.2 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 6

1.11/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ İMAR PLANI 6

1.2 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 6

1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 7

3TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ 7

4TAŞINMAZIN YASAL DURUMU 8

PARSELE İLIŞKIN HUKUKI DURUM 8

KORUMA STATÜSÜNDE BULUNAN ALANLAR 8

MAHKEME KARARLARI 8
1KONU TAŞINMAZ HAKKINDA BİLGİLER

TAŞINMAZIN TAPU KAYITLARINA İLİŞKİN BİLGİLER


Ana Gayrimenkul

Bağımsız Bölüm

İli

İSTANBUL

Pafta No

-

Blok No

B BLOK

A GİRİŞ

İlçesi

KÜÇÜKÇEKMECE

Ada No

-

Kat No

2

Bucağı

-

Parsel No

5361

Bağ. Böl. No

8

Köyü

-

Niteliği

MESKEN

Niteliği

A VE B BLOKTAN OLUŞAN

BETONARMA APARTMAN VE ARSASI

Mahallesi

HALKALI

Sokağı

-

Eklentiler

-

Mevkii

-

Parsel Alanı(m²)

1.770,70

Malik

MALİYE HAZİNESİ

Edinme Sebebi ve Tarihi

Kat İrtifakı Tesisi - 21.9.2010 - 13049

Tapunun Türü

 Kat Mülkiyeti

 Kat İrtifakı

 Arsa

Takyidat Bilgisi

Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü’nde; 09.11.2016 tarihinde yapılan araştırmaya göre, yukarıda bilgileri yazılı olan gayrimenkul üzerinde herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.

Yönetim Planı : 23/08/2010 (21.09.2010 – 13049)Takyidat varsa taşınmazın teminat olarak alınmasına, alım-satımına engel teşkil etmekte midir?

Taşınmaz üzerinde herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.
  1. TAŞINMAZIN ADRESİ VE ULAŞIMI


Halkalı Merkez Mahallesi, Koreli Kadir Sokak, B Blok A Girişi No: 2/1/8 Küçükçekmece/İstanbul (UAVT Kodu: 3257217046) posta adresinde yer almaktadır.

Coğrafi Koordinatlar: (41°03'43.98"N 28°79'13.19"E)

Konusu taşınmaz İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Merkez Mahallesi, İncirli Caddesi, Koreli Kadir Sokak, Aziz Sitesi, No:2/1, B Blok A Giriş D: 8 posta adresinde yer almaktadır. Açık adres tarifi olarak ise; Sefaköy Merkezi'nden Halkalı yönüne ana arterlerden olan Halkalı Caddesi üzerinde Halkalı istikametinde ilerlenir. Halkalı Meydanı'ndaki ışıklı kavşaktan sağa Fatih Caddesi'ne dönülür. Cadde üzerinde yaklaşık 150 m ilerlenir ve sağa İncirli Caddesi'ne dönülür. Taşınmazın yer aldığı Aziz Sitesi, bu cadde ile Koreli Kadir Sokak'ın köşesinde yer almaktadır.

Bölge, genel görünüm itibari ile alt ve orta gelir grubunun ikametine hitap etmektedir. Çevre kent doku kalitesi ortalamadır. Deprem öncesi ve sonrası yapım binalar karma olarak bulunmaktadır. Yeni yapım binalar bölgenin görünümünü değiştirmektedir. Taşınmaza münferit araçlar dışında ulaşım Halkalı

Meydanı'ndan ve Fatih Caddesi üzerinden geçen toplu taşıma araçları ile sağlanabilir. Bölge, Küçükçekmece Belediyesi sınırları içindedir. Altyapı imkânları tamdır.


2TAŞINMAZIN İMAR DURUMU

  1. 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI


İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi Halkalı Mahallesi’nde bulunan 5361 Parsel ve çevresine ilişkin 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında “Meskûn Alan” lejantında kalmaktadır.
  1. 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ İMAR PLANI


İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi Halkalı Mahallesi’nde bulunan 5361 Parsel ve çevresine ilişkin 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında “Meskûn Alan” lejantında kalmaktadır.
  1. 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI


İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden temin edilen 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı’na ulaşılmıştır. Söz konusu taşınmazın konumlu olduğu parsel 22.07.2011 tasdik tarihli Küçükçekmece Halkalı Caddesi ve Çevresi Revizyon Nazım İmar Planında “TH2 Ticaret ve Hizmet” lejantında kalmaktadır.

KAKS:


0 ila 1.000 m² aralığında; 2,00

1.000 ila 2.000 m² aralığında; 2,25

2.000 ila 3.000 m² aralığında; 2,50

3.000 m² ve üzerinde ; 3,00Ayrıca konu parselin kuzeyinden 08.01.2015 tasdik tarihli 1/5.000 ölçekli Kirazlık – Halkalı Metro Hattı Projesi” Sitem Hattı geçmekte olup yapılaşma şartlarını değiştirmemektedir.1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI


Konu taşınmazın konumlu olduğu parsel; 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında, KAKS: 2,00 yapılaşma oranında, Ticaret ve Konut kapsamında kalmaktadır. Parselin 68 m² yola terki olduğu bilgisi alınmıştır.

1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları (Özet niteliğinde olup tamamı alt kısımda verilmiştir.)

Plan Notları:

 • Planda TH sembolü ile gösterilen Ticaret ve Hizmet alanlarında konut ve rezidans yapılabilir.

 • Maksimum kaks:2,00’dir. Ancak tevhit edilmek veya imar kanunun 18. Madde uygulaması sonucu oluşmak şartıyla 1.000 ila 2.000 m² Aralığında; 2,25, 2.000 ila 3.000 m² aralığında; 2,50, 3.000 m² ve üzerinde; 3,00

 • Açık ve kapalı çıkmalar emsale dâhildir. (Plan notlarının tamamı eklerde sunulmuştur.)


1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları

3TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ


Konu taşınmazın konumlu olduğu 1770,70 m² yüzölçümlü 5361 Parsel üzerinde yer alan ana gayrimenkul; tapuda İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi sınırları içerisinde ayrık nizamda ve betonarme yapı tarzında 3/B yapı grubunda A ve B Blok olmak üzere iki blok olarak inşa edilmiştir.

Konu taşınmazın bulunduğu B Blok, 2 bodrum + zemin + 3 normal kat şeklinde toplam 6 kat halinde inşa edilmiş olup, bina içerisinde toplamda, 24 adet mesken vasıflı bağımsız bölüm bulunmaktadır.

Konu taşınmazın içerisinde yer aldığı binanın girişi zemin kat batı cepheden sağlanmaktadır. Konu taşınmazın bulunduğu binanın dış cephesinde fuga ve söve uygulanmıştır. Binanın giriş kapısı çelik kapıdır. Bina giriş holü ve duvarları granit, merdiven sahanlıkları ve merdiven basamakları da granit, merdiven korkulukları alüminyum doğramadır. Binada 1 adet 4 kişilik asansör bulunmaktadır. B blok A ve B olmak üzere 2 Girişi bulunmaktadır. Ana gayrimenkulün 2. Bodrum katında sığınak ve otopark, 1. bodrum katında: B Girişi ve 4 adet daire, zemin katında; A Girişi ve 5 adet daire, normal katların her birinde 5’ er adet daire olmak üzere toplam 24 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır.

Konu 8 no.lu bağımsız bölüm; zemin kattan batı cepheden sağlanan bina girişine göre sol önde yer almaktadır. Konu taşınmazların her biri projesinde ve mahallinde 118 m2 alana sahip olup 3 oda, salon, antre, hol, banyo, wc, mutfak ve 2 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır.Daire giriş kapısı çelik kapıdır. Daire içi kapılar ahşap paneldir. Salon ve odaların zeminlerine laminant parke döşenmiştir. Duvarlar plastik boyalıdır. Pencereler çift cam plastik doğramadan imaldir. Mutfak dolapları mdf, tezgâhı granittir. Banyo, wc hacimlerinin zeminleri ve duvarları seramik olup vitrifiyeler tamdır.
Mimari Proje Onay Tarihi: 14.05.2010 (Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü)

Yapı Ruhsatı: 14.06.2010 tarih ve 303 sayı (Küçükçekmece Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından toplam 7.973 m² için verilmiştir.)

Yapı Kullanma İzin Belgesi: 06.07.2012 tarih ve 339 sayı (Küçükçekmece Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından toplam 7.973 m² için verilmiştir.)

4TAŞINMAZIN YASAL DURUMU

PARSELE İLIŞKIN HUKUKI DURUM


Konu taşınmaza ait herhangi bir hukuki ihtilafa, taşınmazın temlik ve tasarrufuna engel herhangi bir takyidata rastlanmamıştır.

KORUMA STATÜSÜNDE BULUNAN ALANLAR


Konu taşınmaz herhangi bir koruma alanında kalmamaktadır.

MAHKEME KARARLARI


Konu taşınmaz ile ilgili herhangi bir mahkeme kararı bulunmamaktadır.
EK 1 (TAKYİDAT BELGESİ)tk8

EK 3 (1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI)

img_0194 (copy)

EK 4 (FOTOĞRAFLAR)

DIŞ MEKÂN FOTOĞRAFLARI

foto 8 (copy)

img_0625 (copy)

img_0624 (copy)

İÇ MEKAN FOTOĞRAFLARI

img_0623 (copy) img_0621 (copy)

img_0618 (copy) img_0613 (copy)

img_0609 (copy) img_0606 (copy)

img_0604 (copy) img_0608 (copy)

img_0605 (copy) img_0607 (copy)

EK 5 (MİMARİ PROJE VE RESMİ BELGE FOTOĞRAFLARI)

img_0367 (copy)

img_0368 (copy)

img_0369 (copy)

img_0372 (copy)

img_0374 (copy)

YAPI RUHSATI

02052011070751 (copy)

YAPIKULLANMA İZİN BELGESİ

04102012075956 (copy)

04102012082018 (copy)

diger 2010-04-28 (1) 0001 (copy)

cbs

UAVT KODU

uavt8Yüklə 43,1 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin