T. C. Bayindirlik ve iskan bakanligiYüklə 16,89 Kb.
tarix05.01.2022
ölçüsü16,89 Kb.
#75561
növüYazı

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIGI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

ANKARA
SAYI : B.09.0.YFK.O.00.00.00/ 6-5/ 927 30 TEMMUZ 2003

KONU : Görüş İstemi.


MÜDÜRLÜGÜNE


İLGİ: 07 Temmuz 2003 tarih ve 3827 sayılı yazınız.
İlgi yazıda, …Taahhüdünde bulunan …-TL keşif bedelli… İnşaatı işinin 07.09.2001 tarihinde ihale edildiği, bitim tarihinin sözleşme gereğince 15.02.2002 olduğu, projelerin teminindeki gecikmelerden dolayı 23.09.2002, % 30 keşif artışından dolayı da 27.11.2002 tarihine kadar süre uzatımı verildiği,
İşin müteahhidi, sözleşme hükümleri ve iş programına uygun çalışmadığından, …sayılı yazısına dayanılarak…11.03.2003 tarih ve… Sayılı kararıyla 2886 sayılı D.İ.Kanununun 62.maddesine göre işin feshedildiği,
Yüklenicinin 02.04.2003 tarihli dilekçesi ile… müracaat ederek işi ..günde bitireceğini taahhüt ettiği, …..bu müracaat ile fesih kararından vazgeçilerek, müteahhit firmanın … Gün içinde işi bitirmesi şartı ile 15.04.2003 tarih ve… sayılı kararı ile süre verildiği,
Müteahhit firmanın, verilen ..günlük süre içinde fesih kabulünde tespit edilen noksan ve kusurlu işleri tamamladığını 02.06.2003 tarihli dilekçesi ile bildirerek işin geçici kabulünü istediği,
Fesih işleminden sonra, fesih askıya alınarak ve… Gün daha süre verilerek iş bitirildiğinden söz konusu işin yükleniciden geçici kabul yapılarak mı, yoksa feshedilmiş iş olarak mı teslim alınacağı hususunda… tereddüde düşüldüğü belirtilerek Bakanlığımızın görüşünün istendiği,
… Müdürlüklerince de, 2886 sayılı Kanunun 62.maddesine göre fesih onayı alındıktan sonra kuruluş ve müteahhidin talebi üzerine idare menfaati de dikkate alınarak, fesih kararından dönülmesi veya iptaline, fesih kararını onaylayan makamın yetkili olup olmadığı, hatalı bir işlem yapılarak hukuki bir sorun çıkmaması bakımından uygulamanın ne şekilde olacağı hususunun Yüksek Fen Kurulu Başkanlığınca değerlendirilmesinin uygun olduğunun düşünüldüğü ifade edilmektedir.
Konu Yüksek Fen Kurulunda incelenmiştir.
Anılan işle ilgili olarak ilgi yazı ekinde alınan ve sonradan telefonla istenerek temin edilen yazıların incelenmesi sonucunda;
Söz konusu işin bitim tarihinin, verilen süre uzatımları sonunda 27.11.2002 olduğu ancak yüklenicinin cezalı çalışmaya başladığı ve iş programının çok gerisinde kaldığı, bu durumunu düzeltmesi ve çalışmasını hızlandırması için… Müdürlüğünce müteahhide 04.04.2002 tarihinden 19.12.2002 tarihine kadar… Defa ihtar yazıldığı,
Durumda bir değişiklik olmadığının görülmesi üzerine 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 62. ve Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 47. maddeleri gereğince müteahhide noter aracılığı ile bir ihtarname gönderilerek verilen 10 günlük süre içinde durumunu düzeltmesi, işleri hızlandırarak sözleşme hükümlerini yerine getirmesi ve 10 günlük sürenin bitiminden itibaren 3 gün içinde durumu yazılı olarak idareye bildirmesinin istenildiği, ihtarname hükümlerinin yerine getirilmemesi halinde ayrıca ihtara gerek kalmaksızın yukarıda anılan madde hükümlerine göre sözleşmesinin feshedileceğinin… Tarih ve… Sayılı idare ihtarnamesi üzerine… sayı ile noter talimatı işlenerek tebliğ edildiği,
Bu tarihten sonra iş yerinde faaliyet olup olmadığının idarece izlendiği, durumun… Tarihinden… Tarihine kadar... Adet denetim tutanağı ile inşaat faaliyetinin bulunmadığının tespit edildiği,
… Müdürlüğü, … Sayılı, … Yazdığı yazı ile Müteahhit… Tarihli dilekçesi ile işi en kısa zamanda bitireceğini beyan etmiş ise de yukarıda yazılı… Adet tutanak ile inşaat mahallinde bir faaliyet olmadığının belirlendiği, adı geçen firmanın bu işi bitiremeyeceği kanaatine varılarak gereğinin yapılmasının istendiği,
Bu yazı ve… Müdürlüğünün… Tarih ve… Sayılı yazısı ile toplanan… nin… Tarih ve… Sayılı kararı ile sözleşme hükümlerini yerine getirmediği ve süresinde işi bitirmediği için müteahhit firma …'nin yükleniminde yapılan… İnşaatı işinin 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu'nun 62.maddesi uyarınca feshedilmesine karar verildiği,
…Müdürlüğünce… Tarih ve… Sayılı müteahhit firmaya hitaben yazılan yazıda, taahhüdü altında yapımı devam ederken… Tarafından feshedilen… İnşaat işinin fesih kabulünün, … Makamının… Tarih ve… Sayılı olurları gereğince oluşturulan heyetçe… günü yapılacağının bildirildiği,
Tarih ve… Sayılı müteahhit firma …'ne hitaben yazılan yazısı ile müteahhidin hak ediş ve geçici kabul talebinde bulunduğu belirtilerek, adı geçen işin… Tarih ve… Sayılı kararı ile 2886 ayılı Devlet İhale Kanununun 62.maddesi uyarınca feshedildiği, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 47. ve sözleşmenin 31.maddesine göre gerekli işlem yapılacağının bildirildiği,
Belirtilen… Tarihinde toplanan heyetçe fesih kabulünün yapıldığı, ancak kabule müteahhit firma temsilcisinin katılmadığı, kabul heyetince, eksik ve kusurlu işlerin tespit edildiğine dair bir tutanak tutulduğu,
Konusu, tarih sıralamasına göre yukarıda belirtilen işlemlerin değerlendirilmesinde; … Tarihli ve… Sayılı noter tebligatı ile başlayan, … Tarih ve… Sayılı fesih kararı ve bu kararın müteahhit… ne tebliğ edildiğine dair… Tarih ve… Sayılı tebliğ yazısı doğrultusunda devam eden işlemler ile… İnşaatına ait sözleşmenin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 62. ve Bayındırlık İşleri Genel Şartnamenin 47.maddeleri gereğince hukuken bozulmuş olduğu, haklı bir sebebe dayanılarak feshedilen bu sözleşmenin yeniden varlık kazanması mümkün olmadığından, fesih işleminden sonra, doğan idare haklarının, Borçlar Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen genel hükümlere göre tasfiye edilerek sonuçlandırılması gerektiği görüşüne varılmıştır.
Bilgilerinizi rica ederim.


Yüklə 16,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin