T. C. KÜÇÜKÇekmece kaymakamliği toki fulya anaokulu müDÜRLÜĞÜ

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.61 Mb.
səhifə8/11
tarix27.07.2018
ölçüsü0.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11C. TEMA, AMAÇ, HEDEF VE TEDBİRLERTEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİME KATILIM
STRATEJİK AMAÇ 1:


Okul Öncesi Eğitim çağındaki tüm bireylerin; eşit ve adil şartlar altında eğitim ve öğretim hizmetlerine katılarak okula devamlarını sağlamak

Stratejik Hedef 1.1: Eğitim Öğretime Katılım

Okul Öncesi Eğitim çağındaki tüm bireylerin eğitim öğretim hizmetlerinden yararlanma ve okula devamlarını sağlamak


Mevcut Durum Analizi

Okulumuz 26/07/2014 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Okul Öncesi Eğitim Kurumları yönetmeliğine dayanarak 2014-2015 eğitim öğretim yılında ikili eğitime geçmiştir. Okulumuza 2014-2015 eğitim öğretim yılından devam eden öğrenci sayısı 157 öğrenci iken bu durum 2015-2016 yılında artmış ve 210 öğrenci sayısına yükselmiştir.

Okulumuzda 2014-2015 öğretim yılında 10 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrenci oranı %10, 20 gün ve üzeri devamsızlık oranı ise % 5 olarak gerçekleşmiştir.

Okulumuzda bulunan dezavantajlı öğrencilerin eğitim öğretime devam etmeleri ve sorunların çözümü için öğrenci ve velilerle görüşmeler yapılmış, sorunlar tespit edilmiş, mevcut imkânlar dâhilinde çözüm önerileri üretilmiştir. Okula devam eden öğrenciler arasından 3’ü rehberlik araştırma merkezine yönlendirilmiş olup okulumuz sınıflarında tam zamanlı kaynaştırma öğrencisi olarak devam etmektedirler.Tablo 24. Performans Göstergeleri

PERFORMANS GÖSTERGESİ

ALT KIRILIM

PERFORMANS

GÖSTERGESİ

MEVCUT

DURUM

HEDEF

2013

2014

2015

2019

PG.1.1.1: Anaokuluna yeni kayıt öğrenci Sayısı.

3-4-5 yaş öğrencileri

108

157

210

300

PG.1.1.2: Devamsızlık oranı (10 gün ve üzeri) %

3-4-5 yaş öğrencileri

%10

%10

%10

%3

PG.1.1.3: Devamsızlık oranı (20 gün ve üzeri) %

3-4-5 yaş öğrencileri

%10

%10

%10

%5

PG.1.1.4: Okuldan ayrılma oranı (Terk) %

3-4-5 yaş öğrencileri

%15

%15

%10

%1


Tablo 25. Tedbirler

Sıra No


TEDBİRLER

1

Her öğretim yılı başında, okulumuzun adres bölgesi içerisinde alan taraması yaparak, okul çağındaki öğrencilerin okul kayıtlarının yapılması.

2

Çocuğunu okula göndermeyen aileler okula davet edilerek ikna çalışmaları yapılacaktır.

3

Ailelerin çocukları okula göndermeme nedeniyle ilgili rapor hazırlanarak analiz edilecek, sonuçlar doğrultusunda eylem planı hazırlanacaktır.

4

Okula yakın çevreye okulumuzu gösteren yeterli büyüklükte ve sayıda tabelalar ve pankartlar asılacaktır.

TEMA: EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTE


STRATEJİK AMAÇ 2:

Mevcut imkânların en iyi şekilde kullanılarak okul öncesi eğitim çağındaki her bireye yaşına uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, keşfedici, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi, kendini gerçekleştirmiş sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak.
Stratejik Hedef 2.1:Öğrenci Başarısı ve Öğrenme Kazanımları

Okul öncesi eğitim çağındaki her bireyin akademik başarı düzeyleri ile ruhsal ve fiziksel gelişimlerine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılım oranını artırarak özgüveni ve sorumluluk bilinci yüksek bireyler yetiştirmek
MEVCUT DURUM

Okulumuzda ders dışı eğitim çalışmaları kapsamında 2014-2015 Eğitim ve Öğretim yılında 3 Çocuk kulübü sınıfı oluşturulmuş olup bu çalışmalarına % 25 katılım sağlanmıştır.2014-2015 Eğitim ve Öğretim yılında okul bünyesinde düzenlenen tiyatro/sinema etkinliğine katılım %95, gezilere katılım % 95, sportif etkinliklere katılım %100, olarak gerçekleşmiştir. Özellikle gerek okul içinde gerek dışında yarışmalara katılım oranı istenen seviyededir. Daha çok tanıtım ve teşvik yapılarak bu oranın artırılabileceği değerlendirilmektedir.

Okulumuz şube sayılarına bakıldığında 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında 8 şubeyken 2015-2016 yılında şube sayısı 12 şubeye çıkmış olup son altı yılın en yüksek şube sayısının gerçekleştiği görülmektedir. Bu oran çevre sosyo-ekonomik şartlar göz önüne alındığında iyi bir oran olarak değerlendirilebilir.

Okulumuz şube sayılarına bakıldığında 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında öğrenci sayısı 157 öğrenciyken 2015-2016 yılında öğrenci sayısı 211 öğrenciye çıkmış olup son altı yılın en yüksek öğrenci sayısına ulaşıldığı görülmektedir.
Tablo 26. Performans Göstergeleri

PERFORMANS GÖSTERGESİ

ALT KIRILIM

PERFORMANS GÖSTERGESİ

HEDEF

2013

2014

2019

PG.2.1.1:Okul Bünyesinde Düzenlenen sportif etkinliklerine katılım oranı(%)

3-4-5 yaş öğrencileri

%80

%90

%100

PG.2.1.1:Okul Dışı Düzenlenen sportif etkinliklerine katılım oranı(%)

3-4-5 yaş öğrencileri

%50

%60

%75

PG.2.1.2 Okul Bünyesinde Düzenlenen Sosyal ve Kültürel etkinliklerine katılım oranı(%)

3-4-5 yaş öğrencileri

%90

%90

%95

PG.2.1.2 Okul Dışı Düzenlenen Sosyal ve Kültürel etkinliklerine katılım oranı(%)

3-4-5 yaş öğrencileri

%60

%65

%75

PG.2.1.3:Öğrencilere yönelik yapılan sağlık taramaları sayısı

3-4-5 yaş öğrencileri

1

1

2

PG.2.1.4:Öğrencilere yönelik yapılan aşı çalışmaları sayısı

3-4-5 yaş öğrencileri

2

2

2


Tablo 27. Tedbirler


Sıra No

TEDBİRLER

5

Okul kulübü çalışmaları zenginleştirilerek devam edilecektir.

6

“Beslenme Dostu” ve “Eko Okul” benzeri projelere katılım şartlarının sağlanabilmesi için komisyonlar kurulacak ilgili sertifikaların alınması için başvuru yapılacaktır.

7

Eğitimde iyi örnekler projelerine katılım sağlanacaktır.8

Velilere sosyal ve kültürel faaliyetlerin önemi ile ilgili bilgilendirmeler yapılacaktır.

9

Sosyal kültürel faaliyet sayıları arttırılacaktır.10

Okuldaki kullanılmayan alanlar sosyal etkinliklerin kalitesini ve kapasitesini arttırmak amacıyla düzenlenecektir.Stratejik Hedef 2.2: Özel Eğitime İhtiyacı Olan Bireylerin Eğitim Öğretim Faaliyetlerine Katılımı

Okul öncesi eğitim çağındaki okulumuza kayıtlı özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim öğretim faaliyetlerine katılımını sağlamakMevcut Durum

Okulumuzda özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, eğitimlerini öncelikle yetersizliği olmayan akranları ile birlikte aynı kurumda sürdürmeleri sağlanır. Amacımız çocuğu normal hale getirmek değil, onun ilgi ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanmasını sağlamak ve toplum içinde yaşayabilmesini kolaylaştırmaktır.

Okulumuzda 2014-2015 eğitim öğretim yılında 1 tane, 2015-2016 eğitim öğretim yılında 2 tane tam zamanlı kaynaştırma öğrencimiz bulunmaktadır. Bir öğrencimizin RAM’a yönlendirme süreci devam etmektedir.

Özel eğitime ihtiyacı olan bu öğrencilerimizin kaydı normal sınıflardadır; öğrenciler tam zamanlı kaynaştırma eğitimi olarak normal sınıfta eğitim almaktadır.

Özel eğitime ihtiyacı olan bireyin akranlarıyla aynı kurumda eğitim görme hakkı vardır.

     * Kurum olarak kaynaştırma eğitiminin ilkeleri;

* Kaynaştırma, özel ve genel eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır.

     *Hizmetler yetersizliğe göre değil, eğitim ihtiyaçlarına göre planlanır.

     *Karar verme süreci aile-okul-eğitsel tanılama sürecine göre gerçekleşir.

    * Kaynaştırmaya erken başlamak esastır.

    * Kaynaştırmada bireysel farklılıklar esastır.

    * Duyu kalıntısından yararlanmak esastır.

    * Gönüllülük, sevgi, sabır,gayret gerekmektedir.

     *Eğitim normal insanlarla ve doğal ortamlar da verilmelidir.

    * Eğitim, bireyi toplumun bir parçası haline getirmeyi amaçlamaktayız.


2015-2016 okulumuzda açılan destek eğitim odası faaliyetlerinden okulumuz okul öncesi öğretmeni ders vermekte ve bir öğrencimiz faydalanmaktadır.

Tablo 28. Performans Göstergeleri

PERFORMANS GÖSTERGESİ

ALT KIRILIM

PERFORMANS

GÖSTERGESİ

HEDEF

2013

2014

2019

PG.2.2.1: RAM’a yönlendirilen öğrenci sayısı
1

1

4

PG.2.2.1: RAM’dan Kaynaştırma eğitimi alması için okul öncesi öğretim kurumuna yönlendirilen ve okulumuza başvuran öğrenci sayısı
0

1

4

PG.2.2.3: Destek Eğitim Odasında verilen toplam ders sayısı0


8

4

PG.2.2.5: Destek Eğitim Odasından faydalanan çocuk sayısı0


2

5

PG.2.2.4: Destek Eğitim Odasında derse giren öğretmen sayısı0


1

5


Tablo 29. Tedbirler


Sıra No

TEDBİRLER

11

Destek eğitim odasında ders vermesi için öğretmenler teşvik edilecektir.

12

Destek eğitim odasında verilen toplam ders süre arttırılacaktır.

13

Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin destek eğitim hizmeti almaları için gerekli düzenlemeler yapılır

14

Okul içinde veya dışında düzenlenen sosyal kültürel faaliyetlerden faydalanacaktır.

15

Her kaynaştırma öğrencisi için ayrı bir B.E.P  hazırlanmalıdır.

16

Öğretim etkinliklerinde ihtiyacı olan gelişim alanlarını destekleyecekleri özel araç-gereçlerin yöntem- tekniklerin temin edilmesine ve kullanılmasına özen gösterilecektir.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə