T. C. Sakarya üNİversitesi sosyal bilimler enstiTÜSÜ LİsansüSTÜ yeni ders öneri formu

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 36.35 Kb.
tarix28.10.2017
ölçüsü36.35 Kb.T.C.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BILIMLER ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ YENİ DERS ÖNERİ FORMU

Sayfa : 1/1
Dersin Adı


Soğuk Savaş Sonrası Amerikan Dış Politikası.

Dersin İngilizce Adı

Post-Cold War U.S. Foreign Policy.

Okutulacağı EABD/EBD

Uluslararası İlişkiler

Dersin Kodu
Ders saati/hafta

3/14

Okutulacağı yarıyıl

Y.L.

Ön koşul (varsa)
Dersi verecekler

Prof. Dr. Emin Gürses

Dersin Dili (Türkçe/İngilizce)


Türkçe

Dersin Türü (zorunlu/seçimli)

Seçmeli

Dersin Gerekçesi


ABD dış politikasının, bölgesel ve global düzeydeki etkileri ve uluslararası sistemin yeniden yapılandırılma çabaları doktora düzeyinde tartışılacak.

Dersin İçeriği


(Bölüm, ana başlık, alt başlıklar halinde sıralayınız)


Amerikan dış politikasında süregelen gelenek ve bunun bugünkü dış politika karar sürecine etkisi ele alınacaktır. Bu süreçte özellikle 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Avrupa coğrafyasında gündeme gelen önemli gelişmeler karşısında ABD dış politikasındaki tedirginliğin sürdürülmeye çalışılmasının nedenleri irdelenecek. İki savaş arası meydana gelen gelişmelerin Washington’daki karar vericilerin Avrupa’daki gelişmelere müdahil olunması kararı incelenecek. İkinci Dünya Savaşı ile birlikte kendisini bir Avrupa gücü olarak bulan ABD’nin Truman’la öne çıkan müdahaleci geleneğinin ne kadar Monroe ile başlatılan geleneğe uyduğunun inceleneceği derslerde ABD başkanlarının dış politikalarını doktrin adı altında nasıl belirlediklerini, bunda Kongre’nin, baskı gruplarının, kamu oyunun, bürokrasinin, başkanın ve diğerlerinin etkisinin hangi düzeyde olduğu incelenecek. Soğuk Savaş sonrası gelişmelerin ABD dış politikasındaki etkisi ve yeni bir uluslararası sistemin oluşturulması çabasında Washington’un çabalarının 11 eylül ile birlikte aldığı yön ve uluslararası alanda Amerikan müdahaleciliğinin aldığı yeni boyut ve bunun yarattığı sorunlar tartışılacak. Ayrıca Obama ile başlayan yeni süreçte Amerikan Dış Politikasındaki değişimlerin özellikle Ortadoğu’daki etkileri (Suriye-İran-Irak gibi) ele alınacak.


Dersin ingilizce içeriği


Discussing the post-Cold War American foreign policy, its regional and global dimensions, and its attemt to restructure exiting international system.

Dersin içeriğinin haftalara

dağılımı

(dersin okutulacağı dilde)1.hafta

Amerikan dış politikasında geleneğin etkisi. Amerikan dış politikasında değerler ve politikalar.

2.hafta

Global müdahale ve Soğuk Savaş’ın ortaya çıkışı. Tahdit (Containment) politikası, Soğuk Savaş döneminde mütabakat ve buna karşı çıkış süreci.


3.hafta

Nixon-Kissinger yılları detant (yumuşama) dönemi (1969-76).

Carter-Reagan yılları: Karşılıklı bağımlılıktan ikinci soğuk savaş dönemine (1977-1988).
4.hafta

Tahdit-Çevreleme döneminin aşılma sürecine girilmesi: Bush-Clinton yılları. (Soğuk Savaş sonrası dış politika).


5.hafta

Bürokrasinin dış politikadaki rolü.

6.hafta

Kamu oyu, Çıkar grupları, Medya, Kongre, İstihbarat, Dışişleri Bakanlığı, Ordu, Beyaz Saray dış politika sürecinde nasıl bir rol oynar?


7.hafta

George W. Bush: 11 eylül ve Hegemonyanın yeniden inşası sürecine geçiş.


8.hafta

Washington’un Hegemonyasını sürdürmede Büyük Orta Doğu Projesi’nin önemi.

9.hafta

Obama dönemi Amerikan dış politikası.


10.hafta

Enerji Kaynakları üzerinde yeni dönem hegemonya yarışı.

11.hafta

Realizmden İdealizme, İdealizmden Realizme Amerikan Global Siyaseti.

12.hafta

ABD dış politikası ve Etnik/dinsel hareketler- terör-insan hakları konusu.

13.hafta

ABD ve AB.

14.hafta

ABD ve Rusya Federasyonu/Çin Halk Cumhuriyeti

Temel Kaynaklar


(yayın tarihine göre sıralayınız).

 1. E. Gürses, Soğuk Savaş Sonrası Amerikan Dış Politikası: Hattı Kontrolden Sathı Kontrole, (2014-yayına hazırlanıyor),

 2. S.E. Ambrose, Rise to Globalism: American Foreign Policy Since 1938,

 3. H. Kissinger, Does America Need a Foreign Policy?, (Türkçe ve ingilizcesi mevcut).

 4. H. Kissinger, Diplomacy, (Türkçe ve ingilizcesi mevcut).

 5. A. Özkan, ABD’nin Kıbrıs Politikası, Stratejik Analiz, Ağustos 2002.

 6. W. LaFeber, The American Age: United States Foreign Policy at Home and Abroad since 1750,

 7. E. Gürses, Güney Batı Asya’da Jeopolitik Rekabet, Jeopolitik, Bahar 2002.

 8. E.Gürses, Kafkasya’da Uluslararası Rekabet, Avrasya Dosyası, Ağustos 2001.

 9. M. Kaynak, E. Gürses, Yeni Orta Doğu Haritası, Profil, İstanbul.

 10. E. Gürses, “ABD Dış Politikasında Realizm ve İdealizm“, Jeopolitik, Mayıs 2002.

 11. E. Gürses, “NATO ve Büyük Ortadoğu Projesi, Hattı Kontrolden Sathı Kontrole“, Jeopolitik, Ocak 2004.

 12. Ayşe Bahar HURMİ, BUSH VE OBAMA KARŞILAŞTIRMASI ÇERÇEVESİNDE AMERİKAN DIŞ POLİTİKA ANALİZİ, Alternatif Politika, Cilt. 2, Sayı. 1, 56-81, Nisan 2010.

 13. R. Gözen(Ed.), Amerikan Dış Politikası, Anadolu Üniv. Yay.,
Ders İçeriklerine göre bu form standardı bozulmadan 2,3,4 sayfa olabilir.
0000.ENS.FR.22


Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə