T. C. Sayiştay başkanliği karaman belediyesi

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 374.06 Kb.
səhifə3/8
tarix18.03.2018
ölçüsü374.06 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Mali Yapı ve Muhasebe Sistemi

Karaman Belediyesi, 5018 sayılı Kanun'a tabidir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde düzenlenen tahakkuk esaslı muhasebe sistemine tabidir.

1-Mali İşlemlerin Muhasebeleştirilmesinde belediyenin tabi olduğu mevzuat:

Belediye mali işlemlerinin muhasebeleştirilmesi açısından Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Kullanılan muhasebe sistemi tahakkuk esaslı tek düzen muhasebe sistemidir.

2- Belediye, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde belirlenen ilke ve standartlara uygun olmak kaydıyla Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 420. maddesinde sayılan aşağıdaki mali tabloları üretir.


 1. Mizan cetveli (Örnek- 76)

 2. Bilanço (Örnek- 77)

 3. Faaliyet sonuçları tablosu (Örnek- 78)

 4. ç) Bütçe uygulama sonuçları tablosu (Örnek- 79)

 5. Nakit akım tablosu (Örnek- 80)

 6. Mali varlık ve yükümlülükler değişim tablosu (Örnek- 81)

 7. İç borç değişim tablosu (Örnek- 82)

 8. Dış borç değişim tablosu (Örnek- 83)

 9. ğ) Şarta bağlı varlık ve yükümlülükler tablosu (Örnek- 84)

 10. Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu (Örnek- 85)

 11. Giderlerin kurumsal sınıflandırılması tablosu (Örnek- 86)

 12. Giderlerin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu (Örnek- 87)

 13. Giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu (Örnek- 88)

 14. Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu (Örnek- 89)

 15. Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu (Örnek- 90)

 16. Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu (Örnek- 91)

 17. Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu (Örnek- 92)

 18. Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu (Örnek- 93)

 19. ö) Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu (Örnek- 94)

 20. Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli (Örnek- 29),

 21. Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli (Örnek- 30)

Kurumun mali işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri uygulanmaktadır. Belediyelerde tahakkuk esaslı tek düzen muhasebe sistemi kullanılmaktadır. Kurumun mali raporlama süreci sözü edilen yönetmeliğin 418. maddesine göre mali hizmetler müdürlüğü personelince hazırlanmaktadır.


  1. İç Kontrol Sistemi

Belediyenin iç kontrol sisteminin 5018 sayıl Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan ikincil mevzuat uygun olarak oluşturulup oluşturulmadığı Rehbere ekli 4 no.lu İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Formu esas alınarak değerlendirildi.


Kurumun bünyesinde yapılan bütün işlemler, karar alma ve mali işleyişlerin tümü 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve mevzuatları İle diğer ilgili yasal düzenlemeler esas alınarak yapılmaktadır.
5018 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde iç kontrol ‘‘ idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini varlık ve kaynakların korunmasını muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü” olarak tanımlanmış ve bu kontroller ise Mali Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından yapılmakta; Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporu hazırlanmakta, Faaliyet Raporu ile birlikte performans değerlendirmeleri oluşturulmaktadır.

Ayrıca, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince Belediye Meclisimiz tarafından oluşturulmuş olan “Denetim Komisyonumuz” gerekli denetimlerini yaparak elde edilen sonuçları rapor haline dönüştürerek Belediye Meclisine sunmaktadır.


İç Kontrol Amaçları;


 1. Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
  yönetimini sağlar.

 2. İdarenin Kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyetlerde bulunmasını
  sağlar.

 3. Mali ve her türlü işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önüne geçmek.

 4. Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi
  teminini sağlamak.

 5. Varlıkların kötüye kullanılmasını, israf edilmesini ve kayıplarını önlemek ve
  korumak.

Üst Yönetici (Belediye Başkanı): İç Kontrol Sisteminin kurulmasını sağlar.


Mali Hizmetler Müdürlüğü: İç Kontrol Sisteminin kurulması ile birlikte, standartların
uygulanmasını ve ön mali kontrol hizmetlerini yürütür.
Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe kayıtlarının usulüne ve standartlara uygunluğunu ve
erişilebilirliğini sağlar.
Harcama Yetkilileri: Kendi görev ve yetkileri çerçevesinde idari ve mali karar ile ilgili
işlemlerin işleyişini sağlar.
İç Denetçi: Belediye Başkanlığı İç Denetiminin amacı, faaliyetleri
kapsamında Belediyenin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların
ekonomik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip, yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetini yerine getirmek üzere kurulmuştur.
  1. Bilişim SistemiDostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə