“Teoriler birileri içindir ve bir amaca hizmet eder”Yüklə 445 b.
tarix03.08.2018
ölçüsü445 b.
#67069 • “Teoriler birileri içindir ve bir amaca hizmet eder”

 • Robert Cox

 • güvenlik yaklaşımlarının da öznel ve göreceli bir doğaya sahip olduğunu ortaya koymaktadır.* SSCB’nin dağılmasıyla;

 • * SSCB’nin dağılmasıyla;

 • - İki kutuplu yapıdan çok kutuplu yapıya geçilmiş.

 • - Soğuk Savaşın statik yapısı sona ermiş.

 • - Uluslararası sistem ve alt-sistemler dinamik bir yapı kazanmaya başlamış.

 • - Sistemsel girdiler, bu süreçte küreselleşme olgusunun da etkisiyle;

 • Yeni fırsatların yanı sıra yeni riskler, tehlikeler ve tehditler ile yeniden şekillenmektedir.

 • - Simetrik tehdit algılamalarından asimetrik tehdit algılamalarına geçiş.* Güvenliğin genişlemesi ve derinleşmesi

 • * Güvenliğin genişlemesi ve derinleşmesi

 • * “Kim için, ne için, nerede, nereye kadar ve nasıl güvenlik?” soruları çerçevesinde alternatif güvenlik çalışmaları gündeme gelmesi.

 • * Devlet merkezli realizmin klasik güvenlik parametrelerinin sorgulanması.

 • * Bu kapsamda;

 • - Eleştirel, Postmodern, Feminist ve Konstrüktivist kuramlar öne çıkmış

 • - Güvenlik anlayışları, klasik güvenlik paradigmasını sorgulamaya başlamış

Eleştirel kuram;

 • Eleştirel kuram;

 • * Güvenlik olgusunu modernitenin yaratmış olduğu paradokslara (tek-tipçi bir güvenlik algısı) vurgu yaparak yorumlamış

 • * Eleştirilerini klasik güvenlik anlayışının temel argümanlarına karşı geliştirmiştir.* Eleştirel Kurama göre güvenlik;

 • * Eleştirel Kurama göre güvenlik;

 • - Aktörlerin yaptıklarına, beklentilerine ve aktörler arası etkileşime bağlı olarak algıda şekillenen bir olgudur. (sübjektif bir nitelik taşır)

 • * Ulus-devlet yapıları, kökeninde yurttaşları için güvenlik üreten bir mekanizma durumunda olmalıdır. (Devletin asıl amacı)

 • * Güvenlik konusunda devlete araçsal bir işlev yükler.

 • * Hegemonya, güç ve güvenlik olguları arasındaki bağıntıyı eleştirel bir biçimde ortaya koyar.

 • Hegemon aktörün güvenlik algısı - Sistem düzeyinde tekil bir güvenlik anlayışını - Rıza arayışı – Zorlayıcı politikalar* Eleştirel kuramın güvenlik olgusuna dair tespit ve yorumları şu şekilde özetlenebilir:

 • * Eleştirel kuramın güvenlik olgusuna dair tespit ve yorumları şu şekilde özetlenebilir:

 • - Güvenlik, sübjektif bir olgudur ve realizmin yaptığı gibi tekil bir güvenlik anlayışından bahsedilemez,

 • - Realizmin etkisindeki klasik güvenlik anlayışı, devlet güvenliğiyle sınırlandırılmış; bu nedenle birey ve toplum güvenliği ihmal edilmiştir,

 • - Güvenlik, uluslararası ilişkiler disiplininin diğer kavramları gibi güç ve bilgi ilişkisi çerçevesinde şekillendirilmektedir,

 • - Küresel güvenlik konularına ilişkin politikalarda hegemon aktör(ler) belirleyici bir role sahiptir,

 • - Küresel güvenliğin tesisi için etiksel evrenselliğin ve kozmopolitan dünya görüşünün hâkim kılınması gerekmektedir.* Modernitenin ötekileştirici kimliğine ilişkin argümanlarını uluslararası ilişkiler disiplini özelinde de tartışmaya açmıştır.

 • * Modernitenin ötekileştirici kimliğine ilişkin argümanlarını uluslararası ilişkiler disiplini özelinde de tartışmaya açmıştır.

 • * Modernitenin dışlayıcı doğasına atıfta bulunarak modernizm eleştirisi yapan postmodern kuram;

 • - Savaş-barış,

 • - İç politika-dış politika,

 • - Dost-düşman,

 • - Düzen-anarşi,

 • - Yerli-yabancı,

 • - Merkez-çevre,

 • - İdealizm-realizm gibi karşıtlıklar temelinde geliştirilen klasik uluslararası ilişkiler literatürüne karşı çıkmakta ve kavramlar arasındaki bu hiyerarşik yapılanmayı eleştirmektedir.* Klasik güvenlik anlayışının ontolojik ve epistemolojik kökenlerini sorgulamakta

 • * Klasik güvenlik anlayışının ontolojik ve epistemolojik kökenlerini sorgulamakta

 • * Arkeoloji, soybilim, psikoloji ve yapıbozum yaklaşımları ile geçmişten gelen pratikleri ve kökleşmiş algıları irdeleyerek, geleneksel güvenlik terminolojisinin sorgulanmamış değerlerini ve iç yasalarını açığa çıkarmakta.

 • * Postmodern düşünürler;

 • - Zaman-mekân sıkışması neticesinde farklı kimliklerin artan bir ivmeyle çatıştığını,

 • - Kimliksel farklılıklar arasında bir uzlaşma zemini aranmasına rağmen yaşanan iletişim devrimiyle ötekileş(tir)menin ve önyargıların giderek belirginleştiğini

 • - Bu belirsizlikler dünyasında realist söylem ve imgelerin klasik güvenliği sağlamak adına otoritesini korumaya çalıştığını belirtmektedir.* Moderniteyi aşan gelişmelerin yaşandığı günümüz küresel sisteminde postmodern yaklaşım, güvenliğe ilişkin eleştirilerini iki ana eksende oluşturmuştur:

 • * Moderniteyi aşan gelişmelerin yaşandığı günümüz küresel sisteminde postmodern yaklaşım, güvenliğe ilişkin eleştirilerini iki ana eksende oluşturmuştur:

 • - Buna göre Batı merkezli uluslararası sistem, bireyin güvenliğini her açıdan sarsmakta

 • - Klasik güvenlik anlayışı, gerçekte Batı değerlerini ve güvenliğini öncelemektedir.

 • √ Örnek: Göç sorunu

 • İletişim devrimi

 • * Coğrafi uzaklıkların ve fiziki sınırların önemi, artık büyük ölçüde azalması.

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin