Traducere autorizată din limba bulgară

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.11 Mb.
səhifə8/47
tarix07.01.2019
ölçüsü1.11 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   47

Secţiunea IV

(Nou - Monitorul Oficial nr. 28 din 1982)

Liberarea de răspunderea penală

prin impunerea unei sancțiuni administrative


Art. 78a. (1) (Modif. - Monitorul Oficial nr. 10 din 1993, nr. 62 din 1997, nr. 21 din 2000, nr. 75 din 2006) O persoană majoră se eliberează de răspundere penală de către instanța de judecată și i se aplică o amendă de la cinci sute de leva la cinci mii de leva, dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiții:

a) (modif. - Monitorul Oficial 86 din anul 2005) cu privire la infracțiunea pedepsită cu închisoare de până la trei ani sau cu o pedeapsă mai ușoară, atunci când este săvârșită cu intenție, sau pedeapsa cu închisoarea de până la cinci ani sau printr-o pedeapsă mai ușoară, în cazul când este săvârșită din culpă;

(b) făptuitorul nu a fost condamnat pentru o infracțiune de drept comun și nu a fost liberat de răspunderea penală în temeiul dispozițiilor prezentei secțiuni;

(c) prejudiciul material cauzat de infracțiune a fost recuperat.

(2) (Abrogat – Monitorul Oficial, nr. 21 din 2000).

(3) (Abrogat – Monitorul Oficial, nr. 21 din 2000).

(4) Instanța, care aplică amenda în temeiul alin. 1, poate dispune și o pedeapsă administrativă de interzicere a dreptului de a exercita o anumită profesie ori activitate pe o perioadă de până la trei ani, dacă pentru infracțiunea respectivă este prevăzută interzicerea respectivului drept.

(5) Dacă pentru infracțiune este prevăzută doar amenda sau amenda și o pedeapsă mai ușoară, atunci sancțiunea administrativă nu poate depăși cuantumul respectivei amenzi.

(6) (Nou - Monitorul Oficial nr. 86 din 2005, cu modif., nr. 75 din 2006) În cazul în care sunt prezente temeiurile prevăzute la alin. 1, iar fapta e săvârșită de un minor, instanța îl va libera de răspundere penală, aplicându-i acestuia sancțiunea administrativă mustrare publică ori o măsură de reeducare. Instanța poate dispune și sancțiunea administrativă a interzicerii dreptului de a exercita o anumită profesie sau activitate pentru o perioadă de până la trei ani, dacă interzicerea unui asemenea drept a fost prevăzută pentru respectiva infracțiune.

(7) (Nou – Monitorul Oficial nr. 86 din 2005, modif. Nr. 75 din anul 2006, complet. Nr. 27 din 2009, anterior alin. 6 nr 26 din anul 2010) Alineatele (1) - (5) nu se aplică în cazul în care prejudiciul cauzat este vătămarea corporală gravă sau decesul, ori dacă făptuitorul se afla în stare de ebrietate, precum și în cazul concursului de infracțiuni, precum și atunci când infracțiunea a fost săvârșită față de o autoritate în timpul ori cu ocazia exercițiului funcțiunii acesteia.


Secţiunea V.

(Nou - Monitorul Oficial nr. 28 din 1982, abrogat, nr. 62 din 1997)

Determinarea tipului de liberare de răspundere penalăArt. 78b (Abrogat – Monitorul Oficial, nr. 62 din 1979)

Capitolul al nouălea

ÎNCETAREA URMĂRIRII PENALE ŞI A PEDEPSEI APLICATE


Art. 79. (1) Urmărirea penală și executarea pedepsei încetează:

1. dacă făptuitorul a decedat;

2. atunci când a intervenit prescripția prevăzută de lege;

3. atunci când a intervenit amnistia.

(2) Nu intervine prescripția privind urmărirea penală și a executării pedepsei în cazul unei infracțiuni împotriva păcii și umanității.

Art. 80. (1) Urmărirea penală încetează prin prescripție atunci când nu a fost declanșată într-un termen de:

1. (modif., Monitorul Oficial nr. 31 din 1990, nr. 153 din 1998) douăzeci de ani, pentru fapte pedepsite cu detențiune pe viață, fără comutare, detențiune pe viață și 35 de ani pentru uciderea a două sau mai multe persoane;

2. cincisprezece ani, pentru fapte pedepsite cu pedeapsa închisorii mai mare de zece ani;

3. zece ani, pentru fapte pedepsite cu pedeapsa închisorii mai mare de trei ani;

4. (modif. – Monitorul Oficial, nr. 62 din 1997) cinci ani, pentru fapte pedepsite cu pedeapsa închisorii mai mare de un an;

5. (modif. – Monitorul Oficial, nr. 26 din 2010) doi ani în toate celelalte cazuri.

(2) Termenele de prescripție prevăzute de alineatul precedent pentru infracțiunile comise de minori se stabilesc după punerea în acord a înlocuirii pedepsei potrivit art. 63.

(3) Termenul de prescripție pentru urmărire curge de la finalizarea infracțiunii, în cazul tentativei, iar al actelor preparatorii – din ziua săvârșirii ultimului act material, iar pentru infracțiunile continue, precum și pentru cele în formă continuată - de la încetarea lor.Art. 81 (1) Termenul de prescripție se suspendă atunci când începerea sau continuarea urmăririi penale depind de soluționarea unei chestiuni preliminare cu un act judiciar intrat în vigoare.

(2) Termenul de prescripție se întrerupe prin orice acțiune a autorităților competente, întreprinsă pentru urmărirea penală și aceasta doar în privința persoanei împotriva căreia este îndreptată urmărirea penală. După aducerea la îndeplinire a acțiunii în urma căreia s-a întrerupt prescripția, va începe să curgă un nou termen de prescripție.

(3) Independent de suspendarea sau întreruperea termenului de prescripție, urmărirea penală încetează dacă s-a scurs o perioadă ce depășește cu jumătate perioada prevăzută la articolul precedent.

Art. 82. (1) Pedeapsa aplicată nu va fi executată, atunci când s-au scurs:

1. (Modif. - Monitorul Oficial 153 din 1998) douăzeci de ani, dacă pedeapsa este detențiunea pe viață, fără comutare, ori detențiunea pe viață;

2. cincisprezece ani, dacă pedeapsa este închisoarea mai mult de zece ani;

3. zece ani, dacă pedeapsa este închisoarea de la trei la zece ani;

4. cinci ani, dacă pedeapsa este închisoarea de până la trei ani;

5. doi ani, pentru toate celelalte situații.

(2) Termenul de prescripție pentru executarea pedepsei începe să curgă de la data rămânerii definitive a sentinței penale, iar în cazul pedepsei a cărei executare a fost suspendată conform art. 66 - de la data rămânerii definitive a sentinței penale ori a dispozițiilor prevăzute la art. 68.

(3) Termenul de prescripție se întrerupe prin orice act al autorităților competente efectuat împotriva condamnatului privind executarea sentinței. După încheierea acțiunii prin care se întrerupe prescripția, începe să curgă un nou termen de prescripție.

(4) Independent de suspendarea sau întreruperea termenului de prescripție, pedeapsa nu se mai execută dacă s-a scurs o perioadă ce depășește cu jumătate perioada prevăzută în alineatul 1.

(5) (Nou - Monitorul Oficial nr. 28 din 1982) Dispoziția prevăzută la alineatul precedent nu se aplică amenzii, dacă pentru colectarea acesteia s-a pus în mișcare o procedură de executare.Art. 83. Amnistia înlătură caracterul infracțional al unui anumit tip de fapte săvârșite sau eliberează de răspundere penală și de consecințele unei condamnări pentru anumite infracțiuni.

Art. 84. (1) În cazul infracțiunilor, pentru care urmărirea penală se pune în mișcare în urma unei plângeri a părții vătămate, aceasta nu va fi declanșată, chiar dacă nu s-a împlinit termenul de prescripție, decât dacă plângerea penală a fost depusă într-un termen de șase luni de la data la care victima a constatat că infracțiunea a fost săvârșită.

(2) Dacă partea vătămată decedează înainte de împlinirea acestui termen, plângerea poate fi depusă de către moștenitorii victimei până la împlinirea termenului de prescripție.

(3) În cazul acestor infracțiuni, pedeapsa nu se execută, dacă reclamantul a solicitat acest lucru înainte de începerea executării.Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   47
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə