Збірник завдань для державної підсумкової атестаціїYüklə 0.83 Mb.
səhifə1/10
tarix01.11.2017
ölçüsü0.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Л. І. Фєтєску, Л. П. СтратЗБІРНИК ЗАВДАНЬ

для державної підсумкової атестації

з інтегрованого курсу «Література» (молдовська та світова)»

для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою

11 клас2014


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
(наказ від(наказ від 27.12.2013 № 1844)

Збірник завдань для державної підсумкової атестації з інтегрованого курсу «Література» (молдовська та світова)» для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою. 11 клас / Укладачі: Фєтєску Л. І., Страт Л. П.

Notiţă explicativă
Lucrarea pentru atestarea sumativă de stat la literatură, curs integrat, include teme la literatura moldovenească: fragmente din opere literare epice (dramatice) ori lirice, şi teme din literatura universală: fragmente din operele literare epice, dramatice şi lirice.

Temele unu, trei, patru, cinci, şapte, opt, nouă, zece, unsprezece şi paisprezece necesită selectarea răspunsului corect din 4 răspunsuri posibile, la întrebările doi şi doisprezece elevii vor răspunde în scris printr-un cuvînt, o îmbinare de cuvinte ori un enunţ.

Tema 6 cere un răspuns scris din 3-5 enunţuri.

Întrebarea 13 preconizează determinarea corespunderii.

Răspunsurile la temele 2, 6, 12 se notează pe foi-standard.

Tema 15 propune scrierea unei compuneri-reflecţie ori meditaţie pe baza studierii operelor din literatura moldovenească sau universală.

De la elevi se cere dezvăluirea temei propuse, demonstrînd cunoaşterea fragmentului din opera studiată şi exprimarea atitudinii personale faţă de cele analizate. Compunerea se scrie pe foi aparte, ştampilate de învăţător.

Pentru efectuarea lucrării se oferă nouăzeci de minute.

În scopul economisrii timpului la scrierea temelor se pot evita temele care prezintă dificultate: la ele se poate reveni după efectuarea întregii lucrări, dacă se va dispune de timp.

Pentru fiecare răspuns corect la temele 1-14, cu excepţia temelor şase şi treisprezece, elevul va căpăta cîte un punct. Pentru răspuns corect la tema şase va obţine două puncte (răspunsul corect şi deplin – două puncte, răspunsul corect şi incomplet – un punct). Întrebarea treisprezece se va aprecia cu 1- 4 puncte, în dependenţă de numărul răspunsurilor corecte.

Tema cincisprezece (însărcinare-creatoare) se apreciază cu şase puncte, conform următoarelor criterii:


 1. O dezvăluire completă a temei propuse, cu o argumentare convingătoare:

– elevul denotă o foarte bună cunoaştere a materiei studiate, conştientizînd-o profund în corespundere cu tema de compunere propusă; îşi exprimă atitudinea personală faţă de subiectul analizat (comentat) – 6 puncte;

– elevul denotă o cunoaştere bună a materiei studiate, conştientizînd-o profund; îşi exprimă atitudinea personală faţă de cele analizate (comentate) – 5 puncte.
 1. O dezvăluire incompletă a temei propuse cu o argumentare (neconvingătoare):

– elevul demonstrează o cunoaştere superficială (incompletă) a materiei studiate, conştientizînd-o (înţelegînd-o) în corespundere cu tema propusă; se bazează pe momentele-cheie ale operei studiate; îşi exprimă atitudinea personală faţă de cele analizate – 4 puncte.

– elevul denotă o cunoaştere superficială (incompletă) a materiei studiate, nefiind în stare a subordona materia asimilată temei compunerii; nu-şi exprimă atitudinea personală faţă de cele analizate – 3 puncte.
 1. Tema compunerii nu e dezvăluită:

– elevul cunoaşte unele personaje, unele momente din opera studiată, dar nu poate face nici o legătură între ele – 2 puncte;

– elevul cunoaşte cîteva personaje din opera studiată – 1 punct.

Dacă în lucrare sînt comise multe greşeli ortografice şi de punctuaţie (mai mult de zece ), nota se micşorează cu 0,5 puncte.

Suma maximă de puncte pe care le poate acumula elevul este de 24. Pentru a pune nota douăsprezece, după sistema de douăsprezece puncte, suma acumulată de elev se împarte la coeficientul doi.

De exemplu, suma acumulată de elev este 21 puncte; 21:2 = 10,5, rezultatul se rotungeşte şi elevul obţine ”11” puncte pentru efectuarea lucrării.

V A R I A N T A I
Citiţi fragmentul şi efectuaţi temele 1- 6.


În vremea asta Cătălin,

Viclean copil de casă,

Ce împle cupele cu vin

Mesenilor la masă,


Un paj ce poartă pas cu pas

A-mpărătesei rochii,

Băiat din flori şi de pripas,

Dar îndrăzneţ cu ochii,


Cu obrăjei ca doi bujori

De rumeni, bată-i vina,

Se furişează pînditor

Privind la Cătălina.


Dar ce frumoasă se făcu

Şi mîndră, ard-o focul;

Ei, Cătălin, acu-i acu,

Ca să-ţi încerci norocul.
Şi-n treacăt o cuprinse lin

Într-un ungher degrabă.

– Da ce vrei, mări Cătălin?

Ia du-t’de-ţi vezi de treabă.


– Ce voi? Aş vrea să nu mai stai

Pe gînduri totdeauna,

Să rîzi mai bine şi să-mi dai

O gură, numai una.


– Dar nici nu ştiu măcar ce-mi ceri,

Dă-mi pace, fugi departe –

O, de luceafărul din cer

M-a prins un dor de moarte.


Şi-i zice-ncet. – Încă de mic

Te cunoşteam pe tine,

Şi guraliv şi de nimic,

Te-ai potrivi cu mine...
 1. Din ce operă literară este selectat fragmentul dat? Cine e autorul?A Răzvan şi Vidra” de B. P. Haşdeu

A
B
C
D

B ”Floare albastră” de M. Eminescu

C ”Luceafărul ” de M. Eminescu

D ”Perla ” de G. Meniuc
2. Care expresii artistice exprimă atitudinea autorului faţă de personajul ce se află în centrul fragmentului? Copiaţi-le.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Personajele fragmentului dat sînt angajate într-o convorbire. Cum se numeşte acest mod de expunere ?A monolog

A
B
C
D

B dialog

C descriere

D replica

4. Cum se numeşte elementul compoziţional care serveşte la descrierea aspectului exterior al personajului ?


A expoziţiе

A
B
C
D

B abatere lirică

C monolog

D portret5. Cărui gen literar aparţine opera din care e luat fragmentul propus ?


A epic

A
B
C
D

B liric

C dramatic

D interferenţa genurilor: epic, liric, dramatic 1. În 3-5 enunţuri demonstraţi că opera dată este romantică.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________


Citiţi fragmentul dat şi efectuaţi temele 7-9.


Iată vin pe rînd, pereche, şi pătrund cole-n poiană

Bujorelul vioi, rumen cu năltuţa odoleană,

Frăţiori şi romaniţe care se alin la drumuri,

Clopoţei şi măzărele îmbătate de parfumuri.
Iată frageda sulcină, stelişoare, blînde, nalbe,

Urmărind pe busuiocul iubitor de sînuri albe,

Dediţei şi garofiţe pîrguite-n foc de soare,

Toporaşi ce se închină gingaşelor lăcrimoare.
Vine cimbrul de la cîmpuri cu fetica de la vie,

Nufărul din baltă vine întristat, fără soţie,

Şi cît el apare galben, oacheşele viorele

Se retrag de el departe, rîzînd vesel între ele.

 1. Verbele – „vin” , „pătrund” , „se închină” , ”apare” – transmit tabloului de natură:
A frumuseţe

A
B
C
D

B mişcare dinamică

C umor

D tristeţe

 1. Procedeul artistic care contribuie la umanizarea naturii se numeşte:
A alegorie

B enumeraţie

C metaforă

D personificare

A
B
C
D
 1. Determinativele – bujorelul vioi; frageda sulcină; blînde nalbe; gingăşele lăcrimoare; garofiţe pîrguite – sînt
A metafore

B epitete

C metonimie

D hiperbolă

A
B
C
D
Citiţi fragmentul şi efectuaţi temele 10-12.
– Săriţi! Lupul! Lupul a răpit copilul! Săriţi!

Fără să-şi dea seama ce face, Boston a smuls puşca din cui şi a ieşit în goană din casă, urmat de Guliumkan.

– A luat-o încolo, încolo! Uite-l pe Kengeş! Uite lupoaica, fuge cu el în spinare! ţipa vecina, apucîndu-se îngrozită cu mîinile de cap. Boston o văzuse şi el – lupoaica alerga purtînd pe grumaz băieţelul care urla cît îl ţinea guta.

– Stai, Akbara, opreşte-te! Opreşte-te, n-auzi?! A început el să strige cît putea de tare, fugind pe urmele lupoaicei.

Akbara a iuţit pasul, iar Boston gonea după ea, strigînd cu glas de nerecunoscut.

– Akbara, lasă-mi băiatul! N-o să mă mai ating niciodată de neamul tău! Lasă-mi copilul, Akbara! Te rog, Akbara, ascultă-mă!

Uitase că vorbele lui nu însemnau nimic pentru ea. Strigătele, urmărirea doar o speriaseră, şi ea a început să gonească din toate puterile.

Boston o urmărea pe Akbara fără să tacă o clipă.

– Akbara! Lasă-mi băiatul, Akbara! O implora el.

În urma lui, cu vaiete şi bocete disperate, alergau Guliumkan şi Asîgul.

– Trage! Trage mai iute! Striga Guliumkan, uitînd că Boston nu poate să tragă cîtă vreme lupoaica poartă copilul pe grumaz. 1. Din ce operă este fragmentul dat? Cine-i autorul?A ” Bătrînul şi marea” de E. Hemingway

B ” Donul liniştit” de M. Şolohov

C ” Djennie Gherhardt” de T. Dreiser

A
B
C
D

D ” Eşafodul” de C. Aitmatov

11. Particularităţile cărui curent literar sînt dezvăluite în această operă.

A ale romantismului

B ale realismului

A
B
C
D

C ale sentimentalismului

D ale clasicismului

12. În ce constă dramatismul situaţiei în care se află Boston?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspundeţi la întrebările 13-14.

 1. Indicaţi în ce secol au trăit şi au activat următorii scriitori

A D. Cantemir 1. sec. XIX

B Gh. Asachi 2. sec. XVIII

A
B
C
D

C V. Alecsandri 3. sec. XX

D A. Lupan 4. sec. XIX


 1. Ce specie literară este poezia ”Sara pe deal” de M. Eminescu?

A lirică socială

B lirică filozofică

C lirică intimă

D lirică peisagistică


A
B
C
D
 1. Scrieţi o compunere-reflecţie (nu mai puţin de 200 de cuvinte) cu tema ”De ce şi azi ne încîntă opera lui I. Creangă?”

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Каталог: img -> zstored -> files
files -> Culegere de texte pentru expuneri evaluarea final
files -> Збірник переказів для державної підсумкової атестації з молдовської мови для загальноосвітніх навчальних закладів
files -> Culegere de texte
files -> Збірник диктантів для державної підсумкової атестації з молдовської мови для загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням молдовською мовою
files -> Програма Румунська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə