## Əyani şöbə: Yaz sessiyası 2016/2017 Fakültələr (ixtisaslar) – ## Fizika müəllimliyi (qr. 201, 202, 203); Texnologiya müəllimliyi (qr. 201, 202, 203, 204); Riyaziyyat müəllimliyi


##num= 27// level= 1// sumtest=17 // name= XVIII əsrdə Rusiyada məktəb və pedaqoji fikir //Yüklə 1,16 Mb.
səhifə21/25
tarix09.02.2020
ölçüsü1,16 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

##num= 27// level= 1// sumtest=17 // name= XVIII əsrdə Rusiyada məktəb və pedaqoji fikir //


1. Rusiyada birinci dəfə olaraq qadınlar üçün orta təhsil məktəbi təşkil etmiş, II Yekaterinanın baş məsləhətçisi təyin edilmiş pedaqoq kimdir?

A) N. A. Dobrolyubov

B) İvan İvanoviç Betskoy

C) K. D. Uşinski

D) L. N. Tolstoy

E) F. İ. Yankoviç

2. I Pyotr Rusiyada Elmlər Akademiyası açmaq haqqında 1724 - cü ildə fərman vermişdir. Bu akademiya nə vaxt açıldı?

A) 1728

B) 1724

C) 1725

D) 1735

E) 1752

3. XVIII əsrin 1 - ci yarısında II Yekaterina tərəfindən Avstriyadan dəvət olunmuş F. İ. Yankoviç Rusiyada “Xalq məktəblərinin nizamnaməsi”ni hazırladı. Bu 1786 - cı ildə yeni məktəblərin açılması ilə nəticələndi. Bunlar hansı məktəblər idi.

A) İbtidai və orta məktəblər

B) Kiçik və baş məktəblər

C) Gimnaziya və progimnaziyalar

D) Ümumtəhsil və peşə məktəbləri

E) Qəza və gimnaziyalar

4. Moskva Universitetini Avropada mövcud olan bütün universitetlərdən fərqləndirən cəhət nə idi?

A) Tədrisin rus dilində aparılması

B) Həm zadəganlar, həm də kəndlilər üçün nəzərdə tutulması

C) İlahiyyat fakültəsinin olmaması

D) Universitetə xarici mütəxəssislərin dəvət olunması

E) Hüquq, fəlsəfə və tibb fakültələrinin olması

5. M. V. Lomonosovun rus maarifinin inkişafında rolu

A) Ana dili məktəbləri, kadet korpusu, Moskva universiteti

B) Eksperimental fizika, Moskva universiteti, gimnaziyalar, ana dili məktəbləri

C) Elmlər akademiyası, ana dili məktəbləri, gimnaziyalar

D) Rus qrammatikası, elmlər akademiyası, kadet korpusları

E) Moskva universiteti, gimnaziyalar, rus qrammatikası, eksperimental fizika

6. Professor və akademik adlarını alan ilk rus alimi və pedaqoqu kim olmuşdur?

A) L. N. Tolstoy

B) A. N. Radişşev

C) M. V. Lomonosov

D) K. D. Uşinski

E) N. Q. Çernişevski

7. Moskva universiteti neçənci ildə açıldı və kimin adı ilə bağlı idi?

A) 1755 - ci il, Tatişşev

B) 1765 - ci il, K. D. Uşinski

C) 1721 - ci il, I Pyotr

D) 1755 - ci il, Lomonosov

E) 1757 - ci il, ll Yekatirina

8. XVIII əsrdə Rusiyada açılan məktəblərin xronoliji ardıcıllığı

1 - Moskva Universiteti

2 - Riyaziyyat və dənizçilik elmləri məktəbi

3 - Elmlər akademiyası;

4 - Cərrahlıq məktəbi

A) 2, 3, 4, 1

B) 2, 4, 3, 1

C) 3, 1, 4, 2

D) 3, 2, 1, 4

E) 3. 4, 2, 1

9. XVIII əsr Rusiyada yazılmış bu əsərlərin müəllifləri ardıcıllığı

1 - “Elm və məktəbin faydası haqqında”

2 - “Rus dilinin qrammatikası”

3 - ”Rus əlifbası”

4 - Tərbiyə evinin baş planı

5 - Peterburqdan Moskvaya səyahət

A) F. I. Yankoviç, V N. Tatişev, M. V. Lomonosov, A. N. Radişşev, I. I. Betskoy

B) V. N. Tatişev, M. V. Lomonosov, F. I. Yankoviç, I. I. Betskoy, A. N. Radişşev

C) V N. Tatişev, F. I. Yankoviç, A. N. Radişşev, M. V. Lomonosov, I. I. Betskoy

D) F. I. Yankoviç, I. I. Betskoy, M. V. Lomonosov, A. N. Radişşev, V. N. Tatişev

E) M. V. Lomonosov, V N. Tatişev, I. I. Betskoy, F. I. Yankoviç, A. N. Radişşev

10. M. V. Lomonosovun işləyib hazırladığı fasiləsiz təhsil sisteminə daxil olan məktəblərin ardıcllığı

1 - Universitet

2 - Rus məktəbi

3 - Elmlərdə ilk bünövrə

4 - Akademiya

5 - Latın məktəbi

A) 4, 1, 5, 3, 2

B) 2, 5, 3, 1, 4

C) 2, 1, 3, 4, 5

D) 3, 5, 1, 2, 4

E) 2, 3, 1, 5, 4

11. Məktəblərə uyğun olan təhsilin məzmununu seç

1 - Rus məktəbi

2 - Rəqəm məktəbi

3 - Riyaziyyat və dənizçilik elmləri məktəbi

a - hesab, həndəsə, astronomiya, coğrafiya, geodeziya

b - qrammatika, dialektika, ritorika

c - əlifba, oxu, yazı, din, qrammatika

d - güləşmək, ox atmaq, üzmək

e - riyaziyyat, hesab, cəbr, triqonemetriya, astronomiya

A) 1 - c, 2 - e, 3 - d

B) 1 - e, 2 - a, 3 - c

C) 1 - d, 2 - b, 3 - c

D) 1 - c, 2 - e, 3 - a

E) 1 - b, 2 - d, 3 - e

12. XVIII əsr Rus pedaqoqlarına uyğun olan bəndləri seçin

1 - A. N. Radişşev

2 - M. V. Lomonosov

3 - J. J. Betskoy

a - Fransa burjua inqilabı dövründə Parisdə ona heykəl qoyulmuşdu. Vətənində isə Sibirə sürgün edilmişdi

b - II Yekaterinanın məktəb islahatı layihəsinin tərtibində iştirak etsə də, azad fikirlilikdə təqsirləndirilərək 16 illik həbs cəzası olmuşdur

c - Rusiyada ilk dəfə olaraq qadınlar üçün orta təhsil məktəbi təşkil etmişdi

d - o, fasiləsiz təhsil sisteminin gimnaziya, universitet və akademiya kimi elementlərini tam şəkildə işləyib hazırlamışdı

e - onun göstərişi ilə Yeparxiyalarda Ruhani seminariyaları açıldı

A) 1 - c, 2 - d, 3 - a

B) 1 - b, 2 - e, 3 - c

C) 1 - a, 2 - c, 3 - e

D) 1 - a, 2 - d, 3 - c

E) 1 - d, 2 - c, 3 - b

13. Aşağıdakı məktəblərə uyğun olan bəndləri seçin

1 - kiçik xalq məktəbləri

2 - baş xalq məktəbləri

3 - orta təhsil məktəbi

a - vilayət şəhərlərində 5 illik tədris müddəti olan 4 sinifli

b - quberniyalarda təhsil müddəti 2 olan 2 sinifli

c - yalnız bir şəhərdə tədris müddəti 12 il olan 4 sinifli

d - qəza məktəblərində tədris müddəti 2 il olan 1 sinifli

e - hər kənddə, hər icmada tədris müddəti 4 il olan 4 sinifli

A) 1 - d, 2 - b, 3 - e

B) 1 - b, 2 - e, 3 - a

C) 1 - b, 2 - d, 3 - c

D) 1 - c, 2 - d, 3 - e

E) 1 - d, 2 - a, 3 - c

14. XVIII əsr Rus pedaqoqlarına uyğun olan pedaqoji əsərlər

1 - M. V. Lomonosov

2 - A. N. Radişşev

3 - J. J. Betskoy

4 - F. J. Yankoviç

5 - V. N. Tatişev

a - “Elm və məktəbin faydası haqqında iki dostun söhbəti”

b - “Rus dilinin qrammatikası”

c - “Tərbiyə evinin baş planı”

d - “Rus əlifbası”

e - “Peterburqdan Moskvaya səyahət”

A) 1 - b, 2 - d, 3 - e, 4 - c, 5 - a

B) 1 - b, 2 - e, 3 - c, 4 - d, 5 - a

C) 1 - d, 2 - a, 3 - b, 4 - e, 5 - c

D) 1 - b, 2 - c, 3 - d, 4 - a, 5 - e

E) 1 - d, 2 - c, 3 - c, 4 - b, 5 - a

15. XVIII əsr Rus pedaqoqlarına aid olan uyğun bəndləri seçin

1 - M. V. Lomonosov

2 - I. I. Betskoy

3 - N. I. Novikov

4 - A. N. Radişşev

5 - V. N. Tatişev

a - Rusiyada universitet təşkil etməklə bərabər özü də canlı bir universitet idi

b - zəruri, faydalı, əyləncəli, maraqlı və zərərli olmaqla bilikləri xarakterizə etmişdir

c - Rusiyada birinci dəfə olaraq qadınlar üçün orta təhsil məktəbi təşkil etmişdir

d - Azad fikirlilikdə təqsirləndirilərək 16 illik həbs cəzasına məhkum edilmişdir

e - inqilabçı - maarifçi istiqamətin ən görkəmli nümayəndəsi

A) 1 - a, 2 - b, 3 - c, 4 - d, 5 - e

B) 1 - a, 2 - e, 3 - c, 4 - d, 5 - b

C) 1 - a, 2 - c, 3 - d, 4 - e, 5 - b

D) 1 - b, 2 - d, 3 - e, 4 - c, 5 - a

E) 1 - d, 2 - a, 3 - b, 4 - e, 5 - c

16. M. V. Lomonosov “Rus dilinin qrammatikası” adlı dərsliyinin “Giriş”ində müxtəlif dillərdə kiminlə danışmağın mümkün olduğunu yazmışdır. Uyğunluğu tapın

1 - Rus

2 - Ispan

3 - Alman

4 - Italyan

5 - Fransız

a - qadınla

b - düşmənlə

c - Allahla

d - dostlarla

e - hamı ilə

A) 1 - c, 2 - b, 3 - a, 4 - d, 5 - e

B) 1 - b, 2 - a, 3 - d, 4 - c, 5 - e

C) 1 - e, 2 - c, 3 - b, 4 - a, 5 - d

D) 1 - e, 2 - a, 3 - c, 4 - b, 5 - d

E) 1 - d, 2 - e, 3 - a, 4 - c, 5 - b

17. V. N. Tatişevin biliklər bölgüsünə uyğun təhsilin məzmunu

1 - zəruri biliklər

2 - faydalı biliklər

3 - əyləncə bilikləri

4 - maraqlı biliklər

5 - zərərli biliklər

a - sehr və cadu

b - nitq və yazı, xarici dillər, riyaziyyat və təbiət elmləri

c - musiqi, rəqs və at sürmək

d - astrologiya və əlkimya

e - evdarlıq, əxlaq və din

A) 1 - c, 2 - b, 3 - e, 4 - d, 5 - a

B) 1 - a, 2 - c, 3 - b, 4 - e, 5 - d

C) 1 - b, 2 - a, 3 - d, 4 - c, 5 - e

D) 1 - e, 2 - d, 3 - c, 4 - b, 5 - a

E) 1 - e, 2 - b, 3 - c, 4 - d, 5 - a


Yüklə 1,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə