## Əyani şöbə: Yaz sessiyası 2016/2017 Fakültələr (ixtisaslar) – ## Fizika müəllimliyi (qr. 201, 202, 203); Texnologiya müəllimliyi (qr. 201, 202, 203, 204); Riyaziyyat müəllimliyiYüklə 1,16 Mb.
səhifə1/25
tarix09.02.2020
ölçüsü1,16 Mb.
#102051
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


##book_id= 197//book_name= Pedaqogika //

##fk=105//ks=02//fn=197// sumalltest= 500 //## Əyani şöbə: Yaz sessiyası 2016/2017

Fakültələr (ixtisaslar) – ## Fizika müəllimliyi (qr. 201, 202, 203); Texnologiya müəllimliyi (qr. 201, 202, 203, 204); Riyaziyyat müəllimliyi (qr. 201, 202, 203, 204, 205); Kimya və Biologiya müəllimliyi (qr.204, 205, 206); Kimya müəllimliyi (qr. 201, 202, 203); Biologiya müəllimliyi (qr.201, 202, 203, 204, 205); Coğrafiya müəllimliyi (qr. 201, 202, 203, 204); Fiziki tərbiyə və ÇQH müəllimliyi (qr. 201, 202); Təsviri incəsənət müəllimliyi (qr. 201, 202, 203, 204), (II kurs, IV sem. )

##Qiyabi şöbə: Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi (qr.301);

Coğrafiya müəllimliyi (qr.301) - III kurs, VI semestr

##Həftəiçi qruplar

##Fənnin adı: Pedaqogika

##Bölmə: Azərbaycan

##Fənn müəllimi: dos.Ş.Azadəliyeva, dos.E.Hüseynova, dos. M.Nəzərov, dos.S.Orucova, dos.Ə.İmanov, dos.S.Qurbanova, dos.K.Quliyeva, b/m.Ə.İsmayılxanova, b/m.O.Mürsəlova, b/m.K.Quliyeva,

##Kafedra müdiri: prof. İ. N. İsayev

##Kafedra üzrə işçi qrupunun üzvləri:

## 1. dos. K. Quliyeva

## 2. dos. S. Qurbanova

## 3. dos. S. Orucova

## 4. dos. E.Hüseynova

## 5. b/m. K. Quliyeva

## 6. b/m. Ə.İsmayılxanova

##num= 1// level= 1// sumtest=18 // name= Pedaqogikanın mövzusu, məqsədi və vəzifələri //


1. Pedaqogika . . . haqqında elmdir

A) Tədris formaları

B) Təlimin quruluşu

C) Təhsilin məzmunu

D) İnsanın tərbiyəsi, təlimi və təhsili

E) Metodlar və axtarışlar

2. Pedaqogikanın qeyri - adi elm olduğunun əlamətlərini seçin

1 - ən mürəkkəbi

2 – təlim və tərbiyə

3 – daim inkişafı

4 – ictimai funksiya

5 – nəzəri və praktiki materiala malik

6 – olduqca maraqlı

7 – biliklər sistemi

8 - texnikaşünaslıq

A) 2; 3; 6; 7

B) 1; 2; 4; 8

C) 1; 3; 5; 6

D) 6; 7; 1; 5

E) 4; 8; 5; 3

3. Bunlardan biri pedaqogikanın bölməsi deyil

A) təlim və təhsil nəzəriyyəsi

B) pedaqogikanın əsasları

C) məktəb sənədləri

D) tərbiyə nəzəriyyəsi

E) məktəbşünaslıq

4. Tarixi, ictimai və sinfi xarakter daşıyır

A) Pedaqoji proses

B) Pedaqoji dəyərlər

C) Dərs və sinifdənxaric işlər

D) Pedaqoji gerçəklik

E) Tərbiyə və təhsil

5. Pedaqogikanın mənbələrini göstərin

1 - xalq yaradıcılığı

2 - klassik əsərlər

3 - məktəb sənədləri

4 - tədris plan və proqramı

5 - müəllimin şifahi şərhi

6 - qabaqcıl təcrübə

7 - pedaqoji müsahibə

8 - məktəb mühafizəsi

A) 1, 3, 5, 7

B) 1, 2, 3, 6

C) 3, 2, 5, 6

D) 4, 5, 6, 8

E) 5, 3, 2, 7

6. Pedaqogika elminin bölmələrini bütövlükdə əks etdirən sıra hansıdır

A) Tərbiyə nəzəriyyəsi, məktəbşünaslıq, didaktika

B) Pedaqogikanın ümumi əsasları, didaktika, tərbiyə

C) Didaktika, ümumi əsaslar, məktəbşünaslıq

D) Ümumi əsaslar, didaktika, tərbiyə nəzəriyyəsi, məktəbşünaslıq

E) Didaktika, tərbiyə, ümumi əsaslar

7. Pedaqogikanın əsas anlayışları hansılardır?

A) Təhsil, tədris, inkişaf, formalaşma, dərs

B) Tədris, təlim, təhsil, pedaqoji gerçəklik, innovasiyalar

C) Təhsil, tərbiyə, təlim, formalaşma, inkişaf, pedaqoji texnologiya

D) Tədris, tərbiyə, təhsil, pedaqoji proses, pedaqoji dəyərlər

E) Tərbiyə, təlim, pedaqoji texnologiya, tədris planı, dərslik

8. Pedaqogikanın mənbələri arasındakı ardıcıllığı müəyyən edin

1 - klassik əsərlər

2 - dövlətin təhsillə bağlı sənədləri

3 - xalq yaradıcılığı nümunələri

4 - məktəb sənədləri

A) 1, 2, 3, 4

B) 3, 1, 2, 4

C) 2, 3, 1, 4

D) 1, 3, 4, 2

E) 1, 4, 3, 2

9. Pedaqogikanın əsas anlayışlarını seçin

1 - tərbiyə

2 - pedaqoji innovasiyalar

3 - təlim

4 - dərslik

5 - təhsil

6 - formalaşma

7 - fəaliyyət

8 - inkişaf

A) 1, 4, 6, 7, 8

B) 1, 2, 4, 5, 7

C) 2, 3, 5, 6, 7

D) 3, 4, 6, 7, 8

E) 1, 3, 5, 6, 8

10. Pedaqogika elminin qarşısında hansı vəzifələr durur?

1 - Şəxsiyyətin hərtərəfli, ahəngdar inkişafını təmin etmək

2 - Ağıllı, işgüzar insan yetişdirmək

3 - Şəxsiyyətin inkişaf qanunauyğunluqlarını müəyyən etmək

4 - Əməksevər insan yetişdirmək

5 - Qabaqcıl təcrübəni toplayıb tətbiq etmək

6 - Sağlam mütəxəssislər yetişdirmək

7 - Müəllimləri pedaqoji nəzəriyyələrlə, tərbiyə və təlim metodları ilə təmin etmək

A) 2, 4, 6, 7

B) 1, 2, 4, 6

C) 1, 3, 5, 7

D) 3, 5, 7, 2

E) 1, 2, 4, 7

11. Pedaqogikanın əsas anlayışları arasındakı ardıcıllığı müəyyən edin

1 - tərbiyə

2 - formalaşma

3 - təlim

4 - inkişaf

5 - təhsil

A) 1, 2, 3, 4, 5

B) 1, 3, 5, 4, 2

C) 2, 4, 5, 3, 1

D) 3, 2, 1, 5, 4

E) 5, 4, 3, 1, 2

12. Pedaqogikanın texnoloji funksiyalarına daxil olan səviyyələri məntiqi ardıcıllıqla göstərin.

1 - dəyişdirici səviyyə

2 - refleksiv və korrektiv səviyyəsi

3 - layihə səviyyəsi

A) 2, 1, 3

B) 3, 1, 2

C) 2, 3, 1

D) 1, 3, 2

E) 3, 2, 1

13. Pedaqogikanın müasir strukturuna daxil olanları məntiqi ardıcıllıqla göstərin

1 - ümumi nəzəriyyə

2 - məktəbşünaslığın nəzəriyyəsi və texnologiyası

3 - sinif - dərs şəraitində təlim və təhsil - tərbiyə nəzəriyyəsi və texnologiyası

4 - dərsdənkənar şəraitdə təlim və təhsil nəzəriyyəsi və texnologiyası

A) 3, 2, 1, 4

B) 4, 3, 2, 1

C) 4, 3, 1, 2

D) 1, 3, 4, 2

E) 1, 2, 4, 3

14. Pedaqogikanın mənbələri arasındakı ardıcıllığı müəyyən edin

1 - klassik əsərlər

2 - dövlətin təhsillə bağlı sənədləri

3 - xalq yaradıcılığı nümunələri

4 - məktəb sənədləri

A) 1, 3, 4, 2

B) 1, 2, 3, 4

C) 2, 3, 1, 4

D) 4, 2, 3, 1

E) 3, 1, 2, 4

15. Təhsilin komponentləri arasında uyğunluğu müəyyən edin

1 - bilik

2 - bacarıq

3 - tərbiyə

4 - gerçəklik

5 - vərdiş

a - təbiət və cəmiyyət haqqında şübhə doğurmayan, isbata ehtiyacı olmayan qaydalar, anlayışlar, təriflər, müddəalar

b - şəxsiyyətin məqsədyönlü və mütəşəkkil formalaşması prosesi

c - biliyi tətbiq edə bilməkdir

d - bacarıqların dönə - dönə təkrarı nəticəsində avtomatlaşmış formasıdır

e - real aləmdə baş verənləri dərk etmək

A) 1 - c; 2 - d; 3 - a

B) 1 - e; 2 - d; 3 - b

C) 1 - d; 2 - a; 3 - b

D) 1 - a; 2 - c; 5 - d

E) 1 - b; 2 - e; 3 - d

16. Pedaqogikanın əsas anlayışları və onların mənaları arasındakı uyğunluğu tapın

1 - tərbiyə

2 - təlim

3 - təhsil

a - Müəllim və şagirdlərin xüsusi təşkil olunmuş şəraitdə məqsədyönlü və idarə olunan qarşılıqlı fəaliyyətidir

b - Şəxsiyyətin məqsədyönlü və mütəşəkkil formalaşması prosesidir

c - Tədris müəssisələrində həyata keçirilir və hüquqi sənədin verilməsi ilə başa çatır

A) 1 - c; 2 - a; 3 - b

B) 1 - a; 2 - b; 3 - c

C) 1 - b; 2 - a; 3 - c

D) 1 - b; 2 - c; 3 - a

E) 1 - c; 2 - b; 3 - a

17. Pedaqogikanın vəzifələri və onların səviyyələri arasındakı uyğunluğu tapın

1 - nəzəri vəzifələr

2 - texnoloji vəzifələr

a - təsviredici və izahedici səviyyə

b - diaqnostik səviyyə

c - proqnostik səviyyə

d - layihə səviyyəsi

e - refleksiv və korrektiv səviyyə

ə - dəyişdirici səviyyə

A) 1 - d, b, a, 2 - b, c, a

B) 1 - a, b, c; 2 - d, e, ə

C) 1 - c, d, e; 2 - a, b, c

D) 1 - d, e, ə; 2 - a, d, e

E) 1 - a, b, d; 2 - b, d, e

18. Pedaqogikanın təsviredici və izahedici, diaqnostik, proqnostik səviyyələrinə daxil olanlar arasındakı uyğunluğu tapın

1 - təsiredici və izahedici səviyyə

2 - diaqnostik səviyyə

3 - proqnostik səviyyə

a- Bu pedaqoji hadisələrin vəziyyətini, pedaqoqun və şagirdlərin səmərəli fəaliyyətini, onları təmin edən şərait və səbəbləri üzə çıxarmağı nəzərdə tutur

b- Bu pedaqoji gerçəkliyə eksperimental yolla tətbiq etmək və onun əsasında varlığı dəyişməyin modelini qurmağı nəzərdə tutur

c- Bu qabaqcıl pedaqoji təcrübəni öyrənməkdir

d- Tədris planları, proqramların, dərslik və dərs vəsaitlərinin, pedaqoji tövsiyyələrin işlənib hazırlanması və s. daxildir.

e- Pedaqoji elmin nailiyyətləri təhsil praktikasını təkmilləşdirmək və yenidənqurmaq məqsədilə tətbiq olunur.

A) 1 - a; 2 - b; 3 - e

B) 1 – e; 2 - c; 3 - a

C) 1 - b; 2 - d; 3 - c

D) 1 - c; 2 - a; 3 - b

E) 1 - e; 2 - b; 3 - d


Yüklə 1,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə