011 – 2012 EĞİTİM ÖĞretim yili iLKÖĞretim okulu matematik dersi siniflar üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders planiYüklə 0,76 Mb.
səhifə14/14
tarix30.04.2018
ölçüsü0,76 Mb.
#49577
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

SÜRE

ÖĞRENME

ALANI


ALT ÖĞRENME

ALANLARI

KAZANIMLAR

ETKİN-

LİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE

DEĞERLEN-

DİRME

Yöntem ve Teknik

Ders içi ve diğer derslerle ilişkilendirme

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRK-ÇÜLÜK

MAYIS 2. Hafta (7 – 11 Mayıs)

ÜNİTE 8: ÇEVRE, ALAN VE HACİM (Bölüm2)

1

ÖLÇME

Sıvıları Ölçme

3. Sıvı ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
[!] Sıvı ölçme birimleri, hacim ölçme birimleriyle ilişkilendirilerek sıvı ölçülerinin temelde özel birer hacim ölçüsü olduğu vurgulanır. Sıvıları ölçmenin, aynı zamanda içinde bulunduğu kabın hacmini ölçme olduğu da fark ettirilir.

Doğru – Yanlış Tipi Sorular,


Kısa Cevaplı Sorular,
Eşleştirmeli Sorular,
Proje ve Performans Görevleri,
Problem Çözme,
Analitik ve Bütünsel Değerlendirme
Akran Değerlendirme
Grup Değerlendirme
Problem Çözme
Öz Değerlendirme Formları.

Anlatım Yöntemi
Tartışma Yöntemi
Problem Çözme Yöntemi
Soru Cevap

Yöntemi
Gösteri Yöntemi


Gösterip Yaptırma Yöntemi
Kavram Eşleştirme
AYLAR

ÜNİTE NO

SÜRE

ÖĞRENME

ALANI


ALT ÖĞRENME

ALANLARI

KAZANIMLAR

ETKİN-

LİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE

DEĞERLEN-

DİRME

Yöntem ve Teknik

Ders içi ve diğer derslerle ilişkilendirme

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRK-ÇÜLÜK

MAYIS 2. Hafta (7 – 11 Mayıs)

ÜNİTE 9: OLASILIK VE İSTATİSTİK (Bölüm1)

2

OLASILIK VE İSTATİSTİK

Olası Durumları Belirleme

1. Saymanın temel ilkelerini karşılaştırır, problemlerde kullanır.


Ne Alabilirim?

[!] Saymanın temel ilkelerinin toplama ve çarpma kuralları içerdiği vurgulanır.


Doğru – Yanlış Tipi Sorular,


Kısa Cevaplı Sorular,
Eşleştirmeli Sorular,
Proje ve Performans Görevleri,
Problem Çözme,
Analitik ve Bütünsel Değerlendirme
Akran Değerlendirme
Grup Değerlendirme
Problem Çözme
Öz Değerlendirme Formları.

Anlatım Yöntemi
Tartışma Yöntemi
Problem Çözme Yöntemi
Soru Cevap

Yöntemi
Gösteri Yöntemi


Gösterip Yaptırma Yöntemi
Kavram Eşleştirme
1

OLASILIK VE İSTATİSTİK

Olasılıkla İlgili Temel Kavramlar

1. Deney, çıktı, örnek uzay, olay, rastgele seçim ve eş olasılıklı terimlerini bir durumla ilişkilendirerek açıklar.


Sayı Çarkı-I
Sayı Çarkı-II

[!] Evrensel kümede her bir eleman bir kez yazılır fakat örnek uzayda çıktılar kaç tane ise o kadar yazılır.

Örnek:

a. “MATEMATİK” kelimesinin harflerinden oluşan evrensel küme: E={M, A, T, E, İ, K}

b. “Matematik” kelimesinin her bir harfi aynı özelliklere sahip kâğıt parçalarına yazılarak torbaya atılmıştır.

“Bakmadan bir kâğıt çekildiğinde çıkan harfin “A” olma olasılığı nedir?” sorusundaki örnek uzay; Ö={M, A, T, E, M, A, T, İ, K}

[!] Deneydeki her bir çıktının olma olasılıkları eşit olmalıdır. Bir başka deyişle bir çıktının olma olasılığını artıran veya azaltan durumlar olmamalıdır.

Örnek: “A” harfi farklı özelikte bir kâğıda yazıldığında, A’nın seçilme olasılığı diğerlerine göre farklı olacağından deneyin çıktılarının her birinin çekilme olasılığı birbirine eşit olmayacaktır. Bundan dolayı bu deneyde gerçekleşen bir olayın olma olasılığı, istenilen durum sayısının mümkün olan tüm durum sayına oranı şeklinde hesaplanamaz.


Tablo ve Grafikler
Kesirler
Ondalık Kesirler
Yüzdeler
AYLAR

ÜNİTE NO

SÜRE

ÖĞRENME

ALANI


ALT ÖĞRENME

ALANLARI

KAZANIMLAR

ETKİN-

LİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE

DEĞERLEN-

DİRME

Yöntem ve Teknik

Ders içi ve diğer derslerle ilişkilendirme

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRK-ÇÜLÜK

MAYIS 3. Hafta (14 – 18 Mayıs)

ÜNİTE 9: OLASILIK VE İSTATİSTİK (Bölüm1)

2

OLASILIK VE İSTATİSTİK

Olasılıkla İlgili Temel Kavramlar

2. Bir olayı ve bu olayın olma olasılığını açıklar.
[!] Bir olayın olma olasılığının kesir, oran, ondalık kesir ve yüzde kavramları ile ilişkisi fark ettirilir.

[!] Örneklerde veya problem çözümlerinde olayları belirtmede, isteğe bağlı gösterimler kullanılabilir.

[!] Öğrencinin, olasılığın yaşamındaki önemini fark etmesi sağlanır.

[!]Bir olayın olma olasılığının 0 ile 1 (dâhil) arasında olduğu vurgulanır.
Doğru – Yanlış Tipi Sorular,
Kısa Cevaplı Sorular,
Eşleştirmeli Sorular,
Proje ve Performans Görevleri,
Problem Çözme,
Analitik ve Bütünsel Değerlendirme
Akran Değerlendirme
Grup Değerlendirme
Problem Çözme
Öz Değerlendirme Formları.

Anlatım Yöntemi
Tartışma Yöntemi
Problem Çözme Yöntemi
Soru Cevap

Yöntemi
Gösteri Yöntemi


Gösterip Yaptırma Yöntemi
Kavram Eşleştirme
2

OLASILIK VE İSTATİSTİK

Olasılıkla İlgili Temel Kavramlar

3. Bir olayın olma olasılığı ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
[!] Bir olayın olma olasılığının kesir, oran, ondalık kesir ve yüzde kavramları ile ilişkisi fark ettirilir.

[!] Örneklerde veya problem çözümlerinde olayları belirtmede, isteğe bağlı gösterimler kullanılabilir.

[!] Öğrencinin, olasılığın yaşamındaki önemini fark etmesi sağlanır.
[!]Bir olayın olma olasılığının 0 ile 1 (dâhil) arasında olduğu vurgulanır.19 MAYIS GENÇLİK

VE

SPOR

BAYRAMI

AYLAR

ÜNİTE NO

SÜRE

ÖĞRENME

ALANI


ALT ÖĞRENME

ALANLARI

KAZANIMLAR

ETKİN-

LİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE

DEĞERLEN-

DİRME

Yöntem ve Teknik

Ders içi ve diğer derslerle ilişkilendirme

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRK-ÇÜLÜK

MAYIS 4. Hafta (21 – 25 Mayıs)

ÜNİTE 9: OLASILIK VE İSTATİSTİK (Bölüm 1.2)

3

OLASILIK VE İSTATİSTİK

Olay Çeşitleri

1. Kesin ve imkânsız olayları açıklar.
2. Tümleyen olayı açıklar.
[!] Öğrencinin, olasılığın yaşamındaki önemini fark etmesi sağlanır.
[!]Bir olayın olma olasılığının 0 ile 1 (dâhil) arasında olduğu vurgulanır.

Doğru – Yanlış Tipi Sorular,


Kısa Cevaplı Sorular,
Eşleştirmeli Sorular,
Proje ve Performans Görevleri,
Problem Çözme,
Analitik ve Bütünsel Değerlendirme
Akran Değerlendirme
Grup Değerlendirme

Problem Çözme

Öz Değerlendirme Formları.

2.DÖNEM

3. YAZILI


Anlatım Yöntemi
Tartışma Yöntemi
Problem Çözme Yöntemi
Soru Cevap

Yöntemi
Gösteri Yöntemi


Gösterip Yaptırma Yöntemi
Kavram Eşleştirme
1

OLASILIK VE İSTATİSTİK

Araştırmalar İçin Sorular Oluşturma ve Veri Toplama

1. Bir sorunla ilgili araştırma soruları üretir, uygun örneklem seçer ve veri toplar.

Dergi Hazırlı-yoruz.
Evcil Hayvanlar
Atık Piller

[!] Veri toplamada anket, görüşme, tarama vb. veri toplama araçları kullanılır.

[!] Üzerinde araştırma veya deney yapılacak grup, örneklem olarak isimlendirilir.


[!] Bir soruna dönük makale, araştırma-inceleme vb. ile ilgili gazete kupürleri incelenerek bu araştırmaların örneklemi buldurulabilir ve veri toplama yöntemleri incelenebilir. Belirli bir soruna yönelik araştırma soruları üretmeleri istenebilir.
I


HAZİRAN 1. Hafta (4 – 8 Haziran)

ÜNİTE 9: OLASILIK VE İSTATİSTİK (Bölüm2)

1

OLASILIK VE İSTATİSTİK

Tablo ve Grafikler

2. Sütun grafiklerinin hangi durumlarda yanlış yorumlara yol açabileceğini açıklar.

[!] Birden fazla ölçüte göre tablo oluşturulur.

[!] Farklı istatistiksel temsil biçimlerinin üstünlük ve sınırlılıkları tartışılır.

[!] Tablolar, sütun ve çizgi grafikleri istatistiksel temsil biçimleridir.

[!] Sütun grafiklerindeki çubukların, prizma şeklinde çizildiği örneklere yer verilir.

[!] Sütun grafikleri yatay ve dikey olarak çizdirilir.

[!] Tabloya başlık yazılır.

[!] Grafik ve tablolar gerektiğinde numaralandırılır.

[!] Grafiklerin başlıkları yazılır ve eksenleri isimlendirilir.

[!] Tablolama yazılımı kullanılarak çizilen sütun grafiklerinin, eksenlerindeki ölçekler değiştikçe grafiğin görsel olarak anlamının nasıl değiştiği buldurulur.

[!] Eğitim, bilim, teknoloji, çevre,ekonomi, alışveriş vb. ile ilgili veiçeriklerinde sütun grafikleri

ulunan gazete kupürleri incelenerek bu grafiklerin uygun yapılandırılıp yapılandırılmadığı tartışılabilir.

Doğru – Yanlış Tipi Sorular,


Kısa Cevaplı Sorular,
Eşleştirmeli Sorular,
Proje ve Performans Görevleri,
Problem Çözme,
Analitik ve Bütünsel Değerlendirme
Akran Değerlendirme
Grup Değerlendirme
Problem Çözme
Öz Değerlendirme Formları.

Anlatım Yöntemi
Tartışma Yöntemi
Problem Çözme Yöntemi
Soru Cevap

Yöntemi
Gösteri Yöntemi


Gösterip Yaptırma Yöntemi
Kavram Eşleştirme
3

İSTATİSTİK VE OLASILIK

Merkezi Eğilim ve Yayılma Ölçüleri

1. Verilerin aritmetik ortalamasını ve açıklığını hesaplayarak yorumlar.
2. Verilere dayalı olarak tahminler yürütür.

Matematik Başarısı
Sigara İçmiyoruz

[!] Aritmetik ortalamanın, bir merkezî eğilim ölçüsü olduğu vurgulanır.

[!] Açıklığın, bir merkezî yayılma ölçüsü olduğu vurgulanır.

[!] Verilerden, en yüksek veya en düşük veri çıkarıldığında bu durumun aritmetik ortalamayı nasıl etkilediği vurgulanır.

[!] Bir sorunla ilgili makale, araştırma-inceleme vb. ile ilgili gazete kupürlerindeki veri gruplarının aritmetik ortalaması, açıklığı hesaplatılabilir ve yorumlatılabilir.

[!] Mevcut veya gelecekteki durum tahmin ettirilmelidir.

[!] Eğitim, bilim, teknoloji, çevre, ekonomi vb. ile ilgili araştırma-inceleme, makale vb. kupürleri incelenerek verilere dayalı tahminler yaptırılabilir.Tablo ve Grafikler
UYGUNDUR

16.09.2011


Okul Müdürü

…………………………Matematik Öğretmeni


Yüklə 0,76 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə