1. Din kelimesi Kur’anda hangi anlamda kullanılmamıştır? a Yönetme-Yönetilme b Emir-FermanYüklə 2,47 Mb.
səhifə3/18
tarix11.08.2018
ölçüsü2,47 Mb.
#69037
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

a)Teavvüz b)Teverruk

c)Tesmiye d)Teavvüz
22.Namaza Allahı yüceltme anlamı taşıyan

bir lafızla başlamaya terim olarak ne ad verilir

a)Kavme b)Kıraat

c)Tahmid d)Tahrime

12c 13b 14d 15d 16c 17d 18a 19c 20d 21b 22d


----------------------------------------------------------------------

23.Namazda kendi isteğiyle abdesti bozulanın

yeniden abdest alıp namazı yeniden kılmasına

terim olarak ne ad verilir?

a)Ameli Kesir b)Salatul Bina

c)Kasrı Salat d)İstinaf
24.Hangisi kerahet vaktidir?

a)Feyi Zeval b)İstivâ

c)İşrak d)İsfar
25.Hangisi kerahet vaktidir?

a)İşâ b)İstivâ c)İşrak d)İsfar
26.Sabah namazını ortalık ağarırken kılmaya

terim olarak ne ad verilir?

a)Duha b)İşrak c)İstivâ d)İsfar
27.Sabah namazını müzdelifede fecrin ardından

ortalık karanlıkken kılmaya ne ad verilir?

a)Takdim b)Tehir c)Tecil d)Tağlis
28.Yatsı namazını ifade eden terim hangisidir?

a)İşrak b)İstivâ c)İsfar d)İşâ
29.Duha namazı kaç rekattır?

a)En az 2 En çok 12 b)En az 2 Ençok 10

c)En az 2 En çok 8 d)En az 2 En çok 4
30.Teheccüd namazı kaç rekattır?

a)En az 2 En çok 10 b)En az 2 Ençok 8

c)En az 4 En çok 10 d)En az 4 En çok 8
31.Hacet namazı kac rekattır?

a)En az 2 En çok 4 b)En az 2 Ençok 8

c)En az 4 En çok 8 d)En az 4 En çok 12

32.İmamı Azama göre erkeğin çorapsız

namaz kılmasının hükmü nedir?

a)Tahrimen Mekruh b)Tenzihen Mekruh

c)Caiz d)Caiz değil
33.İmamı Şafiye göre erkeğin çorapsız

namaz kılmasının hükmü nedir?

a)Mekruh b)Sünnet

c)Caiz d)Caiz değil
34.Verilenlerden hangisi namazın sünneti değildir

a)Euzu Besmele çekmek

b)Subhaneke okumak

c)Salli-Barik okumak

d)Namaz sonu selam vermek
35.Verilenlerden hangisi namazın vacibi değildir

a)Farzların 3. ve 4. rekatında fatiha okumak

b)Nafilenin her rekatında fatiha okumak

c)İki secdeyi peşpeşe yapmak

d)Secdede burnu yere koymak
36.Verilenlerden hangisi namazın

vaciblerinden değildir?

a)Zammı süreden önce fatiha okumak

b)Nafilenin her rekatında fatiha okumak

c)Farzların 1. ve 2. rekatında fatiha okumak

d)Farzların 3. ve 4. rekatında fatiha okumak

23d 24b 25b 26d 27d 28d 29a 30b 31d 32c 33b 34d 35a 36d


-----------------------------( 7 )---------------------------------

37.Verilenlerden hangisi namazın

vaciblerinden değildir?

a)İki secde arası celse yapmak

b)İki secdeyi peşpeşe yapmak

c)Secdede burnu yere koymak

d)Namazda secde okursa secde yapmak
38.Verilenlerden hangisi namazın

mekruhlarından değildir?

a)Esnemek

b)Secdeyi takke üzerine yapmak

c)Göz ucuyla sağa-sola bakmak

d)İnsan yüzüne karşı namaz kılmak
39.Verilenlerden hangisi namazı bozmaz?

a)Zelletül kari b)Muhazatı nisa

c)Namazda sessiz gülmek d)Ameli kalil
40.Verilenlerin hangisinde sehiv secdesi gerekir?

a)Kunut tekbirini cehri almak

b)Tahiyyatı cehri okumak

c)Selamı cehri vermek

d)Bayram namazını cehri kılmak


___________________________________

SEHİV SECDESİ HÜKMÜ YERİ_______

HANEFİ Vacib Selamdan sonra_

ŞAFİ Sünnet Selamdan önce_

MALİKİ Sünnet Muhayyer______

HANBELİ Vacib Muhayyer______


41.Verilenlerden hangisi iftidah tekbirinin

sahih olmasının şartlarından değildir?

a)Önce niyet etmeli sonra tekbir almalı

b)Tekbiri kade de cehri almalı

c)Tekbirdeki Elif-Be harflerini söylerken

med yapmamalı

d)Niyet ve Tekbir arasına namaza mani

bir hal girmemeli
42.Verilenlerden hangisi namazın rüknü değildir

a)Sucud b)Ruku c)Kıraat d)Kadei Ula
43.Namazı vaktinde kılmaya ne ad verilir?

a)Kaza b)Edâ c)Kıyam d)Kaime
44.Teravih namazının hükmü nedir?

a)Sünneti Müekked b)S. Gayri Müekked

c)Farzı kifaye d)Farzı Ayn
45.Ay tutulması namazına ne ad verilir?

a)Kusuf b)Duha c)Husuf d)Ebvabin
46.Güneş tutulması namazına ne ad verilir?

a)Kusuf b)Duha c)Husuf d)Ebvabin
47.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Husuf, ay tutulması namazıdır

b)Husuf namazı, 2 veya 4 rekat olarak kılınır

c)Husuf namazı, münferid olarak kılınır

d)Husuf namazının hükmü, sünneti müekkeddir
37a 38c 39d 40b 41b 42d 43b 44a 45c 46a 47d 48d 49b


---------------------------------------------------------------

48.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Kusuf, güneş tutulması namazıdır

b)Kusuf namazı, 2 rekat olarak kılınır

c)Kusuf namazı, cemaatla kılınır

d)Kusuf namazı, cehri kıraatla kılınır
49.Musallinin bedenindeki elbisesindeki

pisliği temizlemesine ne ad verilir?

a)Hadesten taharet b)Necasetten taharet

c)Tahareti kübra d)Tahareti suğra
50.Namaz için hükmi pislikten temizlenmeye

terim olarak ne ad verilir?

a)Hadesten taharet b)Necasetten taharet

c)Tahareti kübra d)Tahareti suğra
51.İmamı Azama ğöre namazın 13. rüknü nedir

a)Tadili erkan b)Kasrı salat

c)Sıfatus salat d)Huruc bi sun’ihi
52.Huruc bi sun’ihi nedir?

a)Namazdan cebren çıkmak

b)Namazdan sehven çıkmak

c)Namazdan kerhen çıkmak

d)Namazdan kendi isteğiyle çıkmak
53.Hangisi müstehab namaz türü değildir?

a)İstihare namazı b)İstiska namazı

c)Teravih namazı d)Husuf-Kusuf namazı
54.Kişiyi tertib sahibi yapan ölçü nedir?

a)Namaz borcunun 40 vakitten çok olması

b)Namaz borcunun 40 vakitten az olması

c)Namaz borcunun 6 vakitten çok olması

d)Namaz borcunun 6 vakitten az olması
55.Kılmadığı namazları günün diziliş sırasına

göre kaza etmesi gereken kişiye

terim olarak ne ad verilir?

a)Muktedi b)Mudrik c)Tertib d)Seferi
56.Abdestsiz ezan okumanın hükmü nedir?

a)Tahrm Mekruh b)Tenzh Mekruh

c)Caiz d)Caiz değil
57.Verilenlerden hangisinin okuduğu

ezanın iadesi gerekmez?

a)Sarhoş b)Çoçuk c)Kadın d)Köle
58.Kametin duraklama yapılmadan seri

okunmasına ne ad verilir?

a)Sekte b)Kasr c)Tertil d)Hedr
59.Namazın her rekatını imamla birlikte kılan

kişiye terim olarak ne ad verilir?

a)Muktedi b)Mudrik c)Mesbuk d)Lahik
60.İmama kavmede uyan kişiye ne ad verilir?

a)Muktedi b)Mudrik c)Mesbuk d)Lahik
61.Özürsüzün, özürlüye iktidasının

Kadının, erkeğe imametinin hükmü nedir?

a)Tenzihen Mekruh b)Tahrimen Mekruh

c)Caiz d)Caiz değil

50a 51d 52d 53c 54d 55c 56c 57d 58d 59b 60c 61d


----------------------------------------------------------------------

63.Hangisi imametin şartlarından değildir?

a)Erkek olmak b)Bâliğ olmak

c)Özürsüz olmak d)Hür olmak
64.İmamette ilk öne geçiş hakkı kimindir?

a)Kıraatı iyi olanın

b)Ahlakı güzel olanın

c)Namaz ahkamını iyi bilenin

d)Yaşı büyük olanın
65.Verilenlerden hangisi muhazatı nisanın

vuku bulmasının şartlarından değildir?

a)Erkek ve kadının aynı namazda olması

b)Namazın rukulu-secdeli olması

c)İmamın kadınlar içinde niyet etmesi

d)Yanına gelen kadına, erkeğin geri dur

işareti yapması
66.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Abdestsiz ezan okumak caizdir

b)Kadının ezan okuması mekruhtur

c)Ezan vaktin sünnetidir

d)Ezan için vaktin girmesi şarttır
67.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Misafire, cuma namazı farz değildir

b)Misafire, kurban düşmez

c)Misafir, 4 rekatlık farzları 2 kılar

d)Misafir, cemaata imam olursa namazı tam kılar
68.Verilen vatanlardan hangisi seferilik

hükümlerinin icra edildiği yerdir?

a)Vatanı kasr b)Vatanı asl

c)Vatanı ikame d)Vatanı sukna
69.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Hannefilere göre kasrı salat azimettir

b)Şafilere göre kasrı salat ruhsattır

c)Hanefiler seferde kılamadığı namazı

hazerde tam kılar

d)Şafiler seferde kılamadığı namazı

hazerde tam kılar
________________________________________

KASRI SALAT HÜKMÜ MESAFE Azami Gün_

HANEFİ Vacib 96 km 14____

ŞAFİ Mubah 89 km 3____

MALİKİ Sünnet 89 km 3____

HANBELİ Mubah 89 km 4 (20 Vakit)
70.Cemus Salateyne seferde bile ruhsat

tanımayan mezheb hangisidir?

a)Hanefi b)Şafi c)Maliki d)Hanbeli
71.Nafile namaz kılanı ( müteneffili )

ebeveyni çağırdığında namazı

bozmanın hükmü nedir?

a)Farz b)Vacib c)Caiz d)Caiz değil
72. 1 Dirhem ( 2.8 gr Gümüş ) değerindeki malın

çalınma riskinde namazı bozmanın

hükmü nedir?

a)Farz b)Vacib c)Caiz d)Caiz değil
73.Suda boğulana, saldırıya uğrayana yardım

için namazı bozmanın hükmü nedir?

a)Farz b)Vacib c)Caiz d)Caiz değil

63d 64c 65d 66c 67d 68d 69c 70a 71b 72b 73b
----------------------------( 8 )----------------------------------

74.Düşük şiddetli bir depremde namazı

bozmanın hükmü nedir?

a)Farz b)Vacib c)Caiz d)Mekruh
75.Zanni risklerde namazı bozmanın hükmü nedir?

a)Haram b)Vacib c)Caiz d)Mekruh
76.Kuvvetli risklerde namazı bozmanın hükmü nedir

a)Farz b)Vacib c)Caiz d)Mekruh
77.Verilenlerden hangisini İmam yapmasa bile

cemaatın yapması gerekir?

a)Kunut tekbiri b)Bayram tekbiri

c)Kadei ula d)Selam vermek
78.Kuranda ( Tevbe 108 ) takva mescidi olarak

zikredilen mescid hangisidir?

a)Mescidi Aksa b)Mescidi Kuba

c)Mescidi Cuma d)Mescidi Haram
79.Namazda abdesti bozulan imamın

cemaattan imamet ehliyetine sahip

birini kendi yerine geçiirmesine

terim olarak ne ad verilir?

a)İstinaf b)İstihlaf

c)Salatul Bina d)Kasrı Salat
80.Tilavet secdesinin hükmü nedir?

a)Okuyana farz , dinleyene vacib

b)Okuyana farz , dinleyene farz

c)Okuyana vacib , dinleyene farz

d)Okuyana vacib , dinleyene vacib
81.Tilavet secdesinin rüknü nedir?

a)1 Selam 1 Secde b)2 Selam 1 Secde

c)1 Selam d)1 Secde
82.Tilavet secdesi Kuranın kaç yerinde geçer

a) 11 b) 14 c) 17 d) 19

_______________________________________

İSTİHLAF HÜKMÜ________________

HANEFİ Hastalık ve Abdest bozulmasında CAiZ

ŞAFİ Şartsız-Sebebsiz CAiZ_____________

MALİKİ Cuma namazında VACİB

Cuma namazı dışında MENDUB_______

HANBELİ İmamın sözlü bir rüknü veya vacibi

edadan aciz olmasında CAİZ________
________________________________________

VİTR Hükmü Vakti Rekat Sayısı_____Kunut_

Hnf V Yatsıdan sonra 3 V

Fecre kadar_______________________________

Şf S Gece yarısına kadar En az 1 S

gece yarısından sonra En çok 11

Cevaz Vakti_____________________________

M S Fecre kadar İhtiyari Vakit 1 S

Sabah namz kadar Zaruri Vakti____________

Hnb S Yatsıdan sonra 1 S

Gecenin sonun kadar________________________
____________________________________

TİLAVET HÜKMÜ RÜKNÜ SAYISI

SECDESİ____________________________________

Hnf Okuyana Dinleyene 1 Secde 14

Vacib_________________________

Şf Okuyana Dinleyene Niyet 14

___ Sünnet 1 Secde__________

M Okuyana İsteyerek Tekbir 11

Dinleyene Sünnet 1 Secde____________

Hnb Okuyana İsteyerek 1 Secde 14

Dinleyene Sünnet 1 Selam____________
74c 75c 76b 77d 78b 79b 80d 81d 82b

-------------------------------------------------------------------
NAMAZ Hnf Şf M Hnb
Hadesten Taharet F F F F

Necasetten Taharet F F F F

Setri Avret F F S F

Kıble F F F F

Vakit F F F F

Ezan S S S F

Kamet S S S S

Niyet KadınVarsa CematVarsa CematVarsa HerZam

F F F F

İmama Uyma Niyet F F F F

Dil ile Niyet Caiz Değil Mend Caiz Degil Mend

iftidah Tekbiri F(Şart) F( Rukn) F( Rukn) F( Rukn)

iftidah Tekbirini

Allahu Ekberle almak V F F F

iftidah Tekbirini

sesli almak F F F F

İmamın iftidahTekbirini

sesli alması V S S S

Tekbiri Farzda

ayakta almak F F F F

Farzda Kıyam F F fatihada F F

Kıraat F F F F

HerRekat Besmele S F Mekrh S

HerRekat Fatiha V F F F

İmama uyanın Kıratı Mekrh F Mekrh Mekrh

Zammı Sure okumak V S S S

Kıratı cehr namazda

cehri okumak Muhayyer S S Muhayyer

Kıratı Hafi namazda

Hafi okumak S S S S

intikal Tekbirleri S S S V

Ruku F F F F

Ruku-Sucud Tesbihi S S S 1Kere V

Ruku-Sucudda itidal V F F F

Kavmede itidal V F F F

Tesmi’ (Semiallahulimen…) S S S V

Tahmid (Rabbena lekel…) S S S V

İki Secde F F F F

7 aza üzere secde V F S F

Secdede Burnu yere koymak V F S F

İki secde arası celse S F F F

İki secde arası Rabbiğfirli demek -- -- V

Celsede itidal V F F F

Secdeleri ard arda yapmak V F F F

Kadei Ula V S S S

Kadei Ahire F F F F

ilk ve son oturuşta

tahiyyat okumak V F S F

Son oturuşta salavat S F S F

Son oturuşta dua S S S S

Kadei Ahirede teşehhüd

miktarı oturmak S F S F

Selam 1 Kere 1 Kere 1 Kere 2 Kere

V V V V

Sehiv Secdesi SelamSonu SelamÖnce Muhayyer Muhayyer

V S S V

Namazda Tertib V F F F

Tadili Erkan V F F F

Vitirde Kunut okumak V S -- S

Kunutta el kaldırmak V S -- Dua

Sabah Namz Kunut -- S S S

Cematla Namaz S F Kifaye S F Ayn

Cemat Sayısı 1 1 1 1

(imam Haric) çoçuk olur çoçuk olur Yetişkin Yetişkin

Cuma Cemat Sayısı 3 39 12 39

(imam Hariç) ŞartsızHerkes Cuma ile Muktedi Cuma ile

olur Mükellef olmalı Mükellef

MUHAMMED BAYAR


----------------------------------------------------------------------

1.Eyyâmı Minâ nedir?

a)Kurban Bayramının 1. günü

b)Kurban Bayramının 2. günü

c)Kurban Bayramının 3. günü

d)Kurban Kesme günleri
2.Eyyâmı Minâ hangi günlerdir?

a)Zilhc 8 9 10 11 12

b)Zilhc 9 10 11 12 13

c)Zilhc 10 11 12 13

d)Zilhc 11 12 13 14
3.Eyyâmı Teşrik hangi günlerdir?

a)Zilhc 8 9 10 11 12

b)Zilhc 9 10 11 12 13

c)Zilhc 10 11 12 13

d)Zilhc 11 12 13 14
4. Kurban Bayramının ilk gününe(Zilhc 10)

terim olarak ne ad verilir?

a)Yevmi İyd b)Yevmi Nahr

c)Yevmi Zâid d)Yevmi Teşrik
5.Bayran namazının vaktine terim olarak

ne ad verilir?

a)İşâ b)İstivâ c)İsfar d)İşrak
6.Bayramın edasına engel olan bir sebebten

2. günü işrak vakti, Kurbanda ise 3. günü

işrak vakti kılınabilir …… görüşünü

benimsemeyen mezheb hangisidir?

a)Hanefi b)Şafi c)Maliki d)Hanbeli
7.Bayram hutbesinin hükmü nedir?

a)Farz b)Vacib c)Sünnet d)Mendub
8.Hanefi mezhebine göre teşrik tekbirleri

toplam kaç vakit getirilir?

a) 7 b) 21 c) 23 d) 25
9.İmamı Azama göre teşrik tekbirleri

toplam kaç vakit getirilir?

a) 8 b) 21 c) 23 d) 25
10.Teşrik Tekbirlerinin hükmü nedir?

a)Farzı Kifaye b)Farzı Ayn

c)Sünneti Müekked d)Vacib

_________________________________________

TEŞRİK TEKBİRİ HÜKMÜ YERİ MİKTARI VAKTİ___

Her Namaz İmameyn23 Arife Sabah Na

HANEFİ V sonu İ.Azam 8 Bayr 4 İkind Na

İ.Azam 1 İkindi Na

ŞAFİ S Vakit Namazı 24 Arife Sabah Nam

sonu Bayr 4 Akşam Nam

MALİKİ Mend Vakit Namazı 15 Bayr 1 Öğle Nam

sonu Bayr 4 Sabah Nam

HANBELİ S Vakit Namazı 23 Arife Sabah Nam

sonu Bayr 4 İkindi Nam
________________________________________

Bayram ZaidTekbirleri ByrmNam BayrmNam Bayrm

Namazı 1.Rek 2.Rek Hükmü Vakti Hutbesi

Hnf 3 3 V Bayr 1 İşrak Vak S

Bayr 1 Zeval Vak_______

Şf 7 5 S Bayr 1 İşrak Vak S

Bayr 1 Zeval Vak________

M 6 5 S Bayr 1 İşrak Vak S

Bayr 1 Zeval Vak_________

Hnb 6 5 Farzı Bayr 1 İşrak Vak S

Kifaye Bayr 1 Zeval Vak_________1d 2c 3b 4b 5d 6c 7c 8c 9a 10d

---------------------------( 9 )----------------------------------

1.Verilenlerden hangisi Cumanın edasının

yani sahih olmasının şartı değildir?

a)İzin b)Şehir c)Vakit d)İmam
2.Verilenlerden hangisi Cumanın vucubunun

yani farziyetinin şartlarından değildir?

a)Hür b)Mukim c)Sıhhat d)Cemaat
3.İlk Cuma nerede kılındı?

a)Beni Sâlime yurdunda (Rauma)

b)Beni Seleme yurdunda(Rauna)

c)Beni Nadir yurdunda (Rauna)

d)Beni Neccar yurdunda (Rauna)
4.Cuma Hutbesinin rüknü nedir?

a)İmam ve Cemaat b)Sukut

b)Zikrullah d)Cami
5.Cuma Hutbesinin hükmü nedir?

a)İmam ve Cemaat

b)Zikrullah ve Dua

c)Cumanın vucub şartı

d)Cumanın sıhhat şartı
6.Verilenlerden hangisi hutbenin sıhhat

şartlarından değildir?

a)Hutbe kastıyla okunmalı

b)En az 1 kişiye okunmalı

c)Vaktinde okunmalı

d)Hutbe namaz arası münafi olmalı
7.Hatibin hutbenin sünnetlerinden birkaçını

terk etmesinin hükmü nedir?

a)Dinen sakıncası yoktur

b)Hutbbenin mekruhu

c)Hutbenin sıhhatine manidir

d)Hutbenin edasına manidir
8.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Cuma hutbesinin rüknü, zikrullahtır

b)Cuma hutbesinin hükmü, farzdır

c)Cuma hutbesini kısa tutmak, sünnettir

d)Cuma hutbesinde en az 1 kişi hazır olmalıdır
9.Verilenlerden hangisi Bayram hutbesini

Cuma hutbesinden ayıran özelliklerden

Yüklə 2,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə