1. Din kelimesi Kur’anda hangi anlamda kullanılmamıştır? a Yönetme-Yönetilme b Emir-FermanYüklə 2,47 Mb.
səhifə5/18
tarix11.08.2018
ölçüsü2,47 Mb.
#69037
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

a)Sıhhat b)Mukim c)Hür d)Bâliğ
13.Vaktinde Kesim…Kurbanın hangi şartıdır?

a)Kurbanın Rüknü b)Kurbanın Hükmü

c)Kurbanın Sıhhatı d)Kurbanın Edası
14.Kurbanlığa mani kusur olmaması……

kurbanın hangi şartıdır?

a)Kurbanın Rüknü b)Kurbanın Hükmü

c)Kurbanın Sıhhatı d)Kurbanın Edası
1d 2b 3c 4d 5d 6d 7c 8d 9d 10c 11c 12a 13c 14c 15d 16d 17c

----------------------------------------------------------------

15.Verilenlerden hangisi kurbanlığa

mani hallerdendir?

a)Doğuştan boynuzsuz

b)Boynuzu biraz kırılmış

c)Dişlerinin birazı dökülmüş

d)Bir gözü kör
16.Verilenlerden hangisi kurbanlığa

mani hallerden değildir?

a)Boynuzunun biri kökünden kırık

b)Memesinin ucu kesik

c)Kulağının 1/4' ten fazlası kopuk

d)Boynuzsuz
17.Verilenlerden hangisi kurbanlığa

mani bir hal değildir?

a)Deli dana b)Buruk

c)Boynuzsuz d)Uyuz
18.Ebu Hanifeye göre akika kurbanının

hükmü nedir?

a)Sünnet b)Vacib c)Mubah d)Mendub
19.Kurban derisinin seccade, kalbur, minder

gibi ev eşyası yapmanın hükmü nedir?

a)Caiz değil b)Caiz

c)Mekruh d)Müstehab
20.Akika kurbanını veya vacib uhdiye

kurbanını kesmeye terim olarak

ne ad verilir?

a)Hedy b)Nezr c)Nesike d)Tazhiye
21. 6 aylık gösterişli koyuna kıyasla

1,5 yaşındaki gösterişli dananın kurban

olabileceğini görüş beyan eden kimdir?

a)Ebu Yusuf b)İmamı Zufer

c)İmamı Muhammed d)İmamı Zuhri
22.Hac veya umrede kesilen hayvanlara

terim olarak ne ad verilir?

a)Uhdiye b)Nezr c)Hedy d)Nesike
23.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Hanefilerde kurban ortaklığında niyetin

ibadet amaclı olması şarttır

b)Şafilerde kurban ortaklığında niyetin

ibadet amaclı olması mubahtır

c)Hanbelilerde kurban ortaklığında niyetin

ibadet amaclı olması mubahtır

d) Malikilerde kurban ortaklığında niyetin

ibadet amaclı olması şarttır
24.Kurbanda ortaklık kabul etmeyen

mezheb imamı kimdir?

a)Hanefi b)Şafi c)Maliki d)Hanbeli

________________________________________

Uhdiyye Uhdiyye Uhdiyye Akika

Kurban Rüknü Hükmü Vakti Hükmü__

Hnf Zebh Vacib Bayr 1 Sabah Mubah

(Kan akıtmak)(İmameyn S)Bayr 3 Akşm__________

Şf Zebh Sünnet Bay 1 Sabah Sünnet

(Kan akıtmak Bayr 4 Akşm___________

M Zebh Sünnet Bayr 1 Sabah Sünnet

(Kan akıtmak Bayr 3 Akşam__________

Hnb Zebh Sünnet Bayr 1 Sabah Sünnet

(Kan akıtmak Bayr 3 Akşm__________

18c 19b 20d 21b 22c 23d 24c

----------------------------------------------------------------------

1.Besmelesiz kesilen hayvanın hükmü nedir?

a)Tahrimen mekruh b)Tenzihen mekruh

c)Haram li aynihi d)Haram li gayrihi
2.Hayvanı boğazından kesmeye terim olarak

ne ad verilir ?

a)Zebh b)Zebîha c)Zebaîh d)Zebâir
3.Verilenlerden hangisi hayvan kesim

sünnetlerinden değildir?

a)Hayvanı sağ yanı üzerine yatırmak

b)Tekbir getirmek

c)Kıbleye yönelmek

d)Bıçağı önceden bilemek
4.Verilenlerden hangisi hayvan kesim

şartlarından değildir?

a) 2 Nefes borusunu şah damarıyla kesmek

b)Besmele çekmek

c)Tekbir getirmek

d)Tesmiye
5.Zebâih nedir?

a)Eti haram, postu helal hayvanlar

b)Eti helal olup,pislik yiyen hayvanlar

c)Kayıp kurbanlıklar

d)Hayvan kesimi
6.Davar kaç ğün hapsedildikten sonra

kerahat kalkıp kesilebilir?

a)Hnf=4 b)Hnf=5 c)Hnf=3 d)Hnf=7

Şf =7 Şf =3 Şf =5 Şf =4
7.Tavuk kaç ğün hapsedildikten sonra

kerahat kalkıp kesilebilir?

a)Hnf=2 b)Hnf=1 c)Hnf=3 d)Hnf=2

Şf =1 Şf =2 Şf =3 Şf =2
8.Deve-Sığır kaç gün hapsedildikten sonra

kerahet kalkıp kesilebilir?

a)Hnf=7 b)Hnf=7 c)Hnf=10 d)Hnf=10

Şf =7 Şf =10 Şf =10 Şf =40
9.Cellâle nedir?

a)Eti haram, postu helal hayvanlar

b)Eti helal olup,pislik yiyen hayvanlar

c)Eti helal deniz ürünleri

d)Eti haram deniz ürünleri
10.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Vitir namazı liaynihi vacibtir

b)Kurban liaynihi vacibtir

c)Bayram namazı liaynihi vacibtir

d)Adak orucu liaynihi vacibtir
11.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Bozulan nafilenin kazası ligayrihi vacibtir

b)Sehiv secdesi ligayrihi vacibtir

c)Adak orucu ligayrihi vacibtir

d)Kurban ligayrihi vacibtir
12.Hanefilere göre rüşdün alt ve üst sınırı kaçtır?

a)12-15 b)12-18 c)15-18 d)18-25
13.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Ehliyeti tamamlayan Rüşd’dür

b)Eda ehliyetinin esasını akıl oluşturur

c)Kesin ve şeksiz bilgiye ilmel yakin denilir

d)Yaşanarak elde edilen bilgiye aynel yakin denilir

1d 2a 3a 4c 5d 6a 7c 8d 9b 10d 11d 12d 13d

---------------------------------( 13 )-----------------------------

14.Marifet Ehlinin makamı olup yakin ifade

eden bilginin en üst seviyesine ne ad verilir?

a)İlmel Yakin b)Hakkal Yakin

c)Ayanı Sabit d)Aynel Yakin
15.Verilenlerden hangisi nikahın unsurlarından

rükunlarından biridir?

a)Taraflar ve İrade beyanı b)Meclis birliği

c) Kefaet (Denklik) d) 2 Şahit
16.Verilenlerden hangisi nikahın in’ikad

kuruluş şartlarından değildir?

a)İcab ve kabul b)Meclis birliği

c)Ehliyet d)Şartsız olması
17.Verilenlerden hangisi nikahın geçerlilik

sahih şartlarından değildir?

a)İkrah-Cebr olmamalı b) 2 Şahit

c)Gizli-Geçici olmamalı d)Velayet
18.Verilenlerden hangisi nikahın

bağlayıcılık luzum şartıdır?

a) 2 Şahit b)Velayet

c)İcab ve kabul d)Kefaet
19.Verilenlerden hangisi nikahın nefaz

işlerlik - yürürlülük şartıdır?

a) 2 Şahit b)Velayet

c)İcab ve kabul d)Kefaet
20.Ebu Hanifeye göre verilenlerden hangisi

nikahta aranmaz?

a)Kefaet b)Şehadet c)Velayet d)İslamiyet
21.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Hanefiler nikahta velayet aramaz

b)Eimmei Selaseye göre velisiz nikah olmaz

c)Velayet nikahın yürürlülük şartıdır

d) 15 yaşındaki kız velisiz evlenemez
22.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Eşler arasındaki dini ilmi iktidadi siyasi

uyuma kefaet denilir

b)Kefaet nikahın nefaz (yürürlülük) şartıdır

c)Dengiyle evlenmeyen kadının nikahını

velisinin feshetme yetkisi vardır

d)Velinin nikahı feshetme yetkisi

kadın hamile kalmadan geçerlidir

23.Meşru olmayan bir ilişki ihtimalinde

nikahın hükmü nedir?

a)Farz b)Vacib c)Haram d)Sünnet
24.Verilenlerden hangisi devamlı evlilik

engellerinden değildir?

a)Kan bağı b)Sıhri bağ

c) 3 talak d)Reda’
25.Verilenlerden hangisi geçici evlilik

engellerinden değildir?

a)Muharremat b)Din farkı

c) 3 talak d)İddet
26.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Talak iddeti 3 hayızdır

b)Vefat iddeti 4 ay 10 gündür

c)Hamilenin iddeti doğuma kadardır

d)Küçüklüğünden veya yaşlılığından dolayı

hayz görmeyenin iddeti 1 aydır

14b 15a 16a 17d 18d 19b 20c 21d 22b 23b 24c 25a 26d

-----------------------------------------------------------------

27.Küçüklüğünden veya yaşlılığından dolayı

hayz görmeyenin iddeti ne kadardır?

a) 1 ay b) 2 ay c) 3 ay d) 4 ay
28.Mehrin asgari şer-i ölçüsü nedir?

a) 10 dirhem ( 28 gr gümüş)

b) 20 dirhem ( 56 gr gümüş)

c) 10 misgal ( 5 gr altın)

d) 20 misgal (10 gr altın)
29.Belirlenmiş mehire ne ad verilir?

a)Mehr Misl b)Mehr Musemma

c)Mehr Muaccel d)Mehr Mueccel
30.Sonradan verilecek mehire ne ad verilir?

a)Mehr Misl b)Mehr Musemma

c)Mehr Muaccel d)Mehr Mueccel
_______________________________________________

MEHiR Asgari Ölçüsü Azami Ölçüsü___

Hnf 10 dirhem (28gr gümüş) Üst limit yok

veya 2 Koyun bedeli__________________

Şf Alt limit yok Üst limit yok___

M 3 dirhem (8.4 gr gümüş) Üst limit yok___

Hnb Alt limit yok Üst limit yok___

31. Reda’ nedir?

a)Talak sonu nafaka

b)Geçici evlilik engeli

c)Süt emme

d)Evlilik öncesi verilen bedel
32.Verilenlerden hangisi süt kardeşliğinin

hasıl olmasının şartlarından değildir?

a)Çoçuk 1,5 yaşını geçmemeli

b)Emziren kadın olmalı

c)Süte başka sıvı karıştırılmamalı

d)Süt ağız yoluyla mideye inmeli
33.Ebu Hanifeye göre reda’ süresi nekadardır?

a) 1 yıl b) 1,5 yıl c) 2 yıl d) 2,5 yıl
34.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Süt emmenin hükmü soyun hükmü gibidir

b)Emenin nefsi emzirenin nesline haramdır

c)İmameyne göre reda’ süresi 30 aydır

d)2,5 yaşından sonra süt hısımlığı hasıl olmaz
_________________________________________

REDA’ Reda’ Reda’ Reda’

Süt Hısımlığı Süresi Miktarı Hükmü________

Hnf 2.,5 yıl 1 Emiş Emenin Nefsi

İmameyn 2 yıl Emziren NesliineHaram

Şf 2 yıl 5 Emiş Emenin Nefsi

Emzirenin NeslineHaram

M Sütten kesilene 1 Emiş Emenin Nefsi

kadar Emzirenin NeslineHaram

Hnb 2 yıl 5 Emiş Emenin Nefsi

Emzirenin NeslineHaram_________________________________

MEFKUD Sağ

Kayıp Kişiler Hükmünde__

Hnf 120 yıl___

Şf 90 yıl___

M 4 yıl___

Hnb 4 yıl___

27c 28a 29b 30d 31c 32a 33d 34c
----------------------------------------------------------------------

35.Kocaya boşadığı eşine ancak yeni bir nikahla

dönme imkanı veren boşama türü hangisidir?

a)T.Ric-i b)T.Bain c)T.Sün-i d)T.Bid-i
36.Erkek iddet süresi (3 ay) içinde karısına

dönmezse hangi tür boşanma hasıl olur?

a)T.Ric-i b)T.Bain c)T.Sün-i d)T.Bid-i
37.Nikah olup zifaf yapılmadan hasıl olan

boşanma türü hangisidir?

a)T.Ric-i b)T.Bain c)T.Sün-i d)T.Bid-i
38.Kocanın karısına boşama yetkisi vermesi

sonucu kadının kocasını boşaması

hangi tür boşanmadır?

a)T.Bid-i b)T.Tefviz-i c)T.Hul’ d)T.Tefrik
39.Karşılıklı rıza ile tarafların ayrılıp boşanması

hangi tür boşanmadır?

a)Muhalaâ(Hul’) b)Tefrik

c)Liân d)Îlâ
40.Mahkeme kararıyla tarafların ayrılıp

boşanması hangi tür boşanmadır?

a)Muhalaâ (Hul’) b)Tefrik

c)Liân d)Îlâ
41.Muhalaâ (Hul’) kaç talak hükmündedir?

a) 1 b) 2 c) 3 d)Geçersiz Talaktır
42.Kendisini boşaması için kadının eşine

ödediği bedele ne ad verilir?

a)Mihr b)Beynunet c)Lahika d)Hul’
43.Bain Talak ile meydana gelen ayrılığa

terim olarak ne ad verilir?

a)Hul’ b)Beynûnet c)Muhalaâ d)Lian
44.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Lian türü talak İ.Azama göre 1 Bain Talaktır

b)Lian türü talak Şafi, Maliki ve Hanbeliye

göre eşler birbirine ebedi haram olur

c)Lian türü talak EbuYusufa göre 1 Bain Talaktır

d)Lian türü talak İ.Muhammede göre 1 Bain Talak
45.Kocanın 4 ay veya daha fazla karısına

yaklaşmayacağına dair yemin etmesine

terim olarak ne ad verilir?

a)Lian b)Tefrik c)Hul’ d)ilâ
46.Karısının zina ettiğine veya çocuğun zina

sonucu olduğuna dair mahkemede yapılan

yemine ne ad verilir?

a)Y.Gamus b)Y.Lağv c)Liân d)ilâ
47.Hangisi yemin harflerinden biri değildir?

a) A b) B c) T d) V
48.Hangi yemin için keffaret gerekir?

a)Y.Gamus b)Y.Lağv c)Y.Sehv d)Y.Munakid
49.Geçmiş veya Şimdiki zamana aid bir İş için

bilerek ve yalan yere yemin etmeye Ne denir?

a)Y.Gamus b)Y.Lağv c)Y.Sehv d)Y.Munakid
50.Hangisi Yemin Sahibine ait şartlardan değil?

a)Yemin kastetmiş olmak b)Hür olak

c)Akıllı olmak d)Bâliğ olmak
35b 36b 37b 38b39a 40b 41a 42d 43b 44c 45d 46c 47a 48d


------------------------------( 14 )------------------------------

51.Hangisi Yemin Keffaretlerinden Değildir?

a) 1 köle azat etmek b) 3 gün oruç tutmak

c) 10 gün oruç tutmak d) 10 fitre vermek
52.Gavur olayım , Kafir olayım….şeklinde

yapılan yemin türüne ne ad verilir?

a)Yemini Beraat b)Yemini Kûbra

c)Yemini Suğra d)Yemini Lağv
53.Kinayeli sözlerle yapılan talak sahihtir

Cebren yapılan talak sahihtir………

verilen hükümler hangi mezhebin görüşüdür?

a)Hanefi b)Şafi c)Maliki d)Hanbeli
54.Cebren yaptırılan yemin,adak,nikah…

hangi mezhebe göre sahihtir?

a)Hanefi b)Şafi c)Maliki d)Hanbeli

55.Belirlenmiş Şartlı Adak Türüne Ne Ad Verilir?

a)Muayyen b) G.Muayyen

c)Mutlak d) G.Mutlak
56.Hangisi adak adayanda aranan şart değildir?

a)Akıl b)Bâliğ c)Hür d)Müslim
57.Hangisi Adakta Aranan Şart Değildir?

a)Adak, dinen makbul olmalı

b)Adak, kurbet türü olmalı

c)Adak, farz veya vacib türü olmamalı

d)Adak, adayana önceden farz-vacib olmamalı
58.Hangisi vasiyetin şartlarından değildir?

a)Vasiyet edilen şahıs sağ olmalı

b)Vasiyet edilen şahıs varislerden olmamalı

c)Vasiyet edilen şahıs katil olmamalı

d)Vasiyet edilen şahıs müslüman olmalı
59.İnsan terikenin ne kadarını vasiyet edebilir?

a)Hepsini b)Yarısını c) 1/3 d) 1/5

_________________________________________

ADAK Şartlı(Muayyen) Şartsız(Mutlak)

Hükmü Hükmü Hükmü____

Hnf Mubah Şart zuhur edince Vacib Fevri Vacib__

Şf Mekruh Şart zuhur edince Vacib Fevri Vacib__

M Mendub Şart zuhur edince Vacib Fevri Vacib__

Hnb Mekruh Şart zuhur edince Vacib Fevri Vacib__
________________________________________

Lukatayı Almanın Lukata

Hükmü Miktarı_____________ _

Hnf Mendub 10 dirhem (28 gr gümüş)__

Şf Mendub 10 dirhem (28 gr gümüş)__

M Mekruh 10 dirhem (28 gr gümüş)__

Hnb Mekruh 10 dirhem (28 gr gümüş)__


60.Buluntu mal, eşyaya ne ad verilir?

a)Vedia b)Reda c)Lukata d)Hibe
61.Bulunan mal 10 Dirhemden(28ğr gümüş)fazla

ise sahibini bulmak için ne kadar ilan verilir?

a) 1 gün b) 1 hafta c) 1 ay d) 1 yıl
62.Emanet eşyaya terim olarak ne ad verilir?

a)Vedia b)Reda c)Lukata d)Hibe

49a 50b 51c 52a 53a 54a 55a 56c 57c 58d 59c 60c 61d 62a

-------------------------------------------------------------

63.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Vedia emanet eşyadır

b)Vedianın rüknü icab ve kabuldur

c)Vedianın hükmü emanet almak mendubtur

aldıktan sonra korumak vacibtir

d)Vediayı kullanmak haramdır
64.Bedelsiz temlik etmeye ne ad verilir?

a)İstikraz b)İare c)Vedia d)Lahika
65.Borç vermeye terim olarak ne ad verilir?

a)İstikraz b)Lukata c)Hibe d)Karzı Hasen
66.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Karzın rüknü irade beyanıdır (icab-kabul)

b)Karzın hükmü misli misline caizdir

c)Karz dinen teşvik edilmiştir

d)Karzı alanda maduriyet şartı olmalıdır
67.Hangisi hibenin şartlarından biridir?

a)Nisab b)Hür c)İslam d)Bâliğ

68.Hibeden dönmenin hükmü nedir?

a)Haram b)Mekruh c)Caiz d)Caiz değil
69.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Hibenin rüknü, icab ve kabuldur

b)Hibenin hükmü, bağışlanan mal

bağışlanılan şahsın olur

c)Hibeden dönmenin hükmü, mekruhtur

d)Hürriyet hibenin şartlarındandır
70.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Rehin almak ittifakla caizdir

b)Ölü araziyi ihya ittifakla caizdir

c)Kaparo irade beyanı şartıyla caizdir

d)Kefalet ittifakla caizdir
71.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Bey’ alış veriştir

b)Bey’ rüknü icab ve kabuldur

c)Bey’ hükmü helaldır

d)Bey’ cuma günü mekruhtur
72.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)İcarın rüknü icab-kabul,Hükmü caizdir

b)Vekaletin rüknü icab-kabul,Hükmü caizdir

c)Kefaletin rüknü icab-kabul,Hükmü mubahtır

d)Cialenin rüknü icab-kabul,Hükmü mubahtır
73.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Ciale , mukafat vaad etmektir

b)Cialenin rüknü tek taraflı irade beyanıdır

c)Ciale , İ.Azama göre mekruhtur

d)Ciale , Eimmei Selaseye göre caizdir
74.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Ödülsüz musabaka ittifakla caizdir

b)Ödüllü musabaka Hanefilerde caizdir

c)Kefalet (kefil olma) ittifakla caizdir

d)Mudarebe (kâr-zarar ortaklığı)

ittifakla caizdir
75.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Lahika,mescidleri imar etmenin faziletidir

b)Lahikanın hükmü müstehabtır

c)Mefkud,faili mechul cinayetlerin keffaretidir

d)Mürted ittifakla öldürülür

63d 64b 65d 66d 67d 68b 69d 70d 71d 72d 73c 74c 75c


----------------------------------------------------------------------

76.Kırbaç veya değnekle uygulanan şeriat

cezasına Genel Olarak ne ad verilir?

a)Ta’zir b)Recm c)Celde d)Had
77. Maide 38’de geçen had suçu nedir?

a)Hırsızın el kesimi b)Zinakârın recmi

c)Caninin kısası d)Kahinin katli
78.Hangisi had cezalarından değildir?

a)Cîmâ b)Kazf c)Sirkat d)Hıbâre
79.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Zina had cezalarından olup,evli ittifakla

recm edilir, bekara 100 celde vurulur

Eimmei Selaseye göre ilaveten 1 yıl sürülür

b)Hayvan ile ilişki kuran evli veya bekara

ittifakla 100 celde vurulur

c)Livata eden evli veya bekara Hanefilerde

100 celde vurulur,Eimmei Selaseye göre

recm edilir

d)İçki içene ittifakla 100 celde vurulur
80.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Kazf iftira olup,Had cezalarındandır

b)İftira edene ittifakla 40 celde vurulur

c)Eimmei Selaseye göre iftira edenin

şahitliği merdudtur

d)Bir topluluğa iftira Hanefi-Malikide tek had

Şafi ve Hanbelide kişi başı kadar had dır
81.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Sirkat hırsızlık olup,had cezalarındandır

b)Hırsızın ittifakla ilkinde sağ eli kesilir

ikincisinde sol ayağı kesilir

c)Zaruret veya zorlama halimde hırsızdan

had cezası sakıt olur

d)Kadın hırsıza ittifakla had uygulanmaz
82.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Yüklə 2,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə