Acil durumlar ve destekYüklə 445 b.
tarix29.10.2017
ölçüsü445 b.

Ülkemizde en önemli taşkömürü rezervleri Zonguldak Havzasında bulunmaktadır

 • Ülkemizde en önemli taşkömürü rezervleri Zonguldak Havzasında bulunmaktadır

 • TTK‘ da taşkömürü madenciliği insan gücüne dayalı emek-yoğun bir şekilde gerçekleştirilmektedirMisyonumuz

 • Misyonumuz

 • Devletin genel sanayi ve enerji politikalarına uygun olarak taşkömürü rezervlerinin mümkün olan en ucuz maliyetle ve çevreye en az zararı verecek şekilde değerlendirilerek ekonomiye kazandırılmasıdırVizyonumuz

 • Vizyonumuz

 • Taşkömürü madenciliğinde ileri ve yeni teknolojilerin kullanılarak üretim ve verimliliğin artırılması, maliyetlerin düşürülmesi başta Demir-Çelik sektörü olmak üzere ülkemiz sanayisinde kullanılan taşkömürü ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamaktırKurumumuz üretim faaliyetleri

 • Kurumumuz üretim faaliyetleri

 • Armutçuk, Amasra, Kozlu, Üzülmez ve Karadon Taşkömürü İşletme Müesseseleri tarafından yürütülmektedir

 • TTK, Türkiye’de kendi iş güvenliği örgütünü kuran ilk kurumdurKurum İş Sağlığı, Güvenliği hizmetleri

 • Kurum İş Sağlığı, Güvenliği hizmetleri

 • Genel Müdür Yardımcılığına (Teknik Üretim) bağlı İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı, Müessese İş Güvenliği Şube Müdürlükleri vasıtası ile yürütülmektedir

Daire Başkanlığımız

 • Daire Başkanlığımız

 • Kanun tüzük ve yönetmelikler çevresinde üretimin daha güvenli yapılması amacına yönelik Kurum yer altı ve yerüstü işyerlerinde İş Sağlığı, Güvenliği ile ilgili denetim, gözetim ve eğitim görevlerini yerine getirmektedirİş sağlığı, güvenliği ile ilgili tehlikeleri tespit eder. Riskleri belirler,değerlendirir, kabul edilebilir kılmak için gerekli önlemleri alır. Kazaları yerinde inceler, tekrarını önlemek için çağdaş, bilimsel, teknik yöntemlerle çözümler geliştirir, uygulanmasını sağlar ve bu konularda politikalar oluşturmaktadır

 • İş sağlığı, güvenliği ile ilgili tehlikeleri tespit eder. Riskleri belirler,değerlendirir, kabul edilebilir kılmak için gerekli önlemleri alır. Kazaları yerinde inceler, tekrarını önlemek için çağdaş, bilimsel, teknik yöntemlerle çözümler geliştirir, uygulanmasını sağlar ve bu konularda politikalar oluşturmaktadırISG ile ilgili tavsiye ve önerilerde bulunmaktadır

 • ISG ile ilgili tavsiye ve önerilerde bulunmaktadır

 • Çalışanların eğitilmesini sağlar.

 • Dünya madencilik teknolojisindeki iş sağlığı, güvenliği ve eğitime ilişkin gelişmeleri izleyerek, bunların uygulanması için gerekli çalışmaları yapmaktadır

Taşkömürü Kurumu (TTK) işyerlerinde meydana gelebilecek olağanüstü koşullarda;

 • Taşkömürü Kurumu (TTK) işyerlerinde meydana gelebilecek olağanüstü koşullarda;

 • Gerekli her türlü önlemi almak,

 • Kurtarma çalışmalarını organize etmek,

 • Çalışmaların bir disiplin içinde yürütülmesini sağlamak,Çalışanların sağlığını tehdit eden durumları ortadan kaldırmak,

 • Çalışanların sağlığını tehdit eden durumları ortadan kaldırmak,

 • Kazalıları en kısa sürede hastanelere sevk etmek ve normal çalışma koşullarına dönüşü sağlamak,

 • Acil durumlarda diğer kurum ve kuruluşlara yapılacak yardım prosedürünü saptamak,Amacıyla;

 • Amacıyla;

 • acil durumlarda görev yapacak kurtarıcılarla ilgili Acil Durum Yönergesi hazırlanmıştırACİL DURUM PLANLAMASI

 • ACİL DURUM PLANLAMASIPotansiyel Tehlikelerin Tespiti

 • Potansiyel Tehlikelerin Tespiti

 • Müdahale Kaynaklarının Tespiti

 • Komitelerin Oluşturulması

 • Tehlikelere Karşı Alınacak Önlemler

 • Acil Durum Planlarının Kapsayacağı BilgilerAkaryakıt ve Yağ Deposu Yangınları

 • Akaryakıt ve Yağ Deposu Yangınları

 • Deprem

 • Dinamit Ambarı İnfilakları

 • Göçükler

 • Kömür Stoku Yangınları vb. olağanüstü olaylarOcak Yangınları

 • Ocak Yangınları

 • Oksijen- Asetilen Patlamaları

 • Orman yangınları

 • Patlama ve İnfilaklar

 • Su Baskınları

 • Yerüstü Bina ve Ambar Yangınlarıb.Müdahale Kaynaklarının Tespiti

 • b.Müdahale Kaynaklarının Tespiti

 • Personel

 • Malzeme ve teçhizat

 • Haberleşme AraçlarıC.Komitelerin Oluşturulması

 • C.Komitelerin Oluşturulması

 • Genel Müdürün başkanlığında kriz masası üyeleri acil durumlarda olaya müdahale etmek üzere olay yerine intikal ederlerKriz Masası

 • Kriz Masası

 • Kurtarma ve ilk yardım, Sağlık, Basın ve Halkla İlişkiler, Diğer Kuruluşlarla İlişkiler, Teknik Yardım, Savunma, Sosyal Yardım, Araştırma İnceleme Komitelerinden gerekli olan çalışma komitelerini oluştururKriz Masası Komuta Merkezi

 • Kriz Masası Komuta Merkezi

 • İlgili işyeri müessese müdürü veya İşletme müdürü odasıdır

 • Haberleşme sistemi olarak daha önceden belirlenen merkezlerdeki telefon ve haberleşme vasıtaları kullanılmaktadırd. Tehlikelere Karşı Alınacak Önlemler

 • d. Tehlikelere Karşı Alınacak Önlemler

 • TTK Yeraltı ve yerüstü işyerlerinde tehlikelere alınacak tedbirler ilgili yasa, tüzük, yönetmelik ve bu tüzüklere uygun olarak hazırlanan TTK çalışma yönergelerine göre yerine getirilecektirAcil sığınma yerleri

 • Acil sığınma yerleri

 • Acil durumda haberleşme ve ikaz vasıtaları

 • Ferdi Kurtarıcı sayısı, kullanma süresi, değiştirme noktaları

 • Acil durum kaçış yolları

 • Vardiyalarda çalışan işçi sayısı ve yerleriTahlisiye ve ilk yardım istasyonları

 • Tahlisiye ve ilk yardım istasyonları

 • Tahlisiyeci ve ilk yardım personelinin adı, telefon numarası ve adres listesi

 • Yangınla Mücadele vasıtaları

 • Yeraltındaki tüm telefon ve haberleşme noktaları

 • Dinamit ambarlarıYanabilir sıvıların bulunduğu yerler

 • Yanabilir sıvıların bulunduğu yerler

 • Su şebekesi

 • Basınçlı hava şebekesi

 • Elektrik şebekesi ve kesiciler

 • Drenaj şebekesi

 • Patlamaya karşı alınan önlemler

 • Havalandırma bilgileri ve aspiratörlerYetkililerin adı, adresi ve telefon numaraları

 • Yetkililerin adı, adresi ve telefon numaraları

 • Teçhizat listesi

 • Yerüstü planlarıAcil Durumlarda Kaçış Planlaması

 • Acil Durumlarda Kaçış Planlaması

 • Ferdi Kurtarıcı Acil Sığınma Yerleri

 • Ferdi Kurtarıcı Temini,Kullanma Talimatı

 • Ferdi Kurtarıcıların, Kontrol, Test, Bakım,

 • Acil Durumlarda HaberleşmeKaçış Yolları

 • Kaçış Yolları

 • Tamir ve Kayda Alınması

 • Acil Durumlarda Kaçma

 • Kaçma Süreleri

 • Kaçma Koşullarıf. Eğitim ve Uygulama

   • f. Eğitim ve Uygulama
   • Çalışanlar acil durumlara karşı eğitilmekte ve periyodik olarak eğitimler tekrarlanmaktadır


g. Kontrol ve Denetimler

   • g. Kontrol ve Denetimler
 • Bütün acil durumlarda kullanılacak vasıtalar, yangınla mücadele teçhizatı ve yangın söndürme vasıtaları periyodik olarak kontrol edilerek , kontrol sonuçları rapor defterine yazılmaktadır

 • Kontrol ve denetimler iş amirleri,emniyet mühendisleri ve nezaretçileri tarafından gerçekleştirilmektedir • ACİL DURUMLARDA YAPILACAK İŞLER

 • Kriz Masasının Göreve Çağrılması

 • Durum Tespiti

 • Tehlikelerin İhbarı

 • Kayıtların TutulmasıKriz Masasının Göreve Çağrılması

 • Kriz Masasının Göreve Çağrılması

 • Olayın ilgili işyeri imkanlarını aşan bir durum göstermesi ve müessesenin yardım talebinde bulunması üzerine acil durumlara müdahale etmek üzere Genel Müdür kriz Masasını göreve çağrılır

 • Kriz masasında görevli personel hiç bir uyarıya gerek kalmaksızın kendi imkanları ile Acil Durum merkezine intikal ederHaberleşme sistemi olarak daha önceden belirlenen merkezlerdeki telefon ve haberleşme vasıtaları kullanılır

 • Haberleşme sistemi olarak daha önceden belirlenen merkezlerdeki telefon ve haberleşme vasıtaları kullanılır

 • Kriz Masası, gerekli komiteleri oluşturur, eğitimler ve teçhizatın temini ayrıntılı olarak tarif edilirDurum Tespiti

 • Durum Tespiti

 • Durum tespiti yapılır, olayın büyüklüğü, etkilenen insan sayısı tespit edilir

 • Tehlikelerin İhbarı

 • Acil durumu yaratan olayla ilgili edinilen bilgiler ışığında, gerekli mercilere haber verilirKayıtların Tutulması

 • Kayıtların Tutulması

 • Kurtarma, İlk yardım, Basın ve Halkla İlişkiler, Teknik yardım, Savunma, Sosyal Yardım ve Araştırma inceleme komiteleri çalışmalara başlarlar

 • Çalışmaların kayıtları tutulur. Gerekli protokoller düzenlenir

 • Diğer kurum ve kuruluşlardan talep edilecek yardımlar belirlenirGörgü şahitleri dinlenerek, izlenecek strateji saptanır

 • Görgü şahitleri dinlenerek, izlenecek strateji saptanır

 • Basın ve Halka gelişmelerle ilgili sürekli bilgi aktarılır

 • Bilgi ve belgeler toplanırACİL DURUM SONRASI YAPILACAK İŞLER

 • ACİL DURUM SONRASI YAPILACAK İŞLEROlayın nedenleri araştırılarak, benzer olayların olmaması için gerekli önlemler tespit edilir. Acil durum planlaması esnasında yapılması gereken işlerle, yapılan işler mukayese edilerek karşılaştırılır

 • Olayın nedenleri araştırılarak, benzer olayların olmaması için gerekli önlemler tespit edilir. Acil durum planlaması esnasında yapılması gereken işlerle, yapılan işler mukayese edilerek karşılaştırılır

 • Olaylarda üstün gayreti görülenler (ödül) ve görülmeyenler (ceza) tespit edilir

 • Tecrübelerden elde edilen sonuçlar tartışmaya açılır ve uygulamaya geçirilirKURULUŞ VE ORGANLAR

    • KURULUŞ VE ORGANLAR
GÖREV ve YETKİLER

 • GÖREV ve YETKİLERİşyerlerinde olağanüstü bir olayın meydana gelmesi durumunda, işyeri yetkilileri derhal duruma müdahale eder ve ilk yardım ile kurtarma ekiplerini oluşturarak kurtarma faaliyetlerine başlarlar

 • İşyerlerinde olağanüstü bir olayın meydana gelmesi durumunda, işyeri yetkilileri derhal duruma müdahale eder ve ilk yardım ile kurtarma ekiplerini oluşturarak kurtarma faaliyetlerine başlarlar

 • Müessese imkânlarını aşan, Genel Müdürlük veya diğer kurum ve kuruluşların yardımını gerekli kılan olağanüstü olayların meydana gelmesi durumunda acil durum ilan edilerek Kriz Masası oluşturulurKriz Masası

 • Kriz Masası

 • Genel Müdür Başkanlığında, Genel Müdür Yardımcıları, İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanı, İşletmeler Dairesi Başkanı, Etüt, Plan Proje ve Tesis Dairesi Başkanı, Makine İkmal Dairesi Başkanı ve Müessese Müdüründen oluşur

 • GMIS ve TMMOB Maden Müh Odası temsilcileri Kriz Masasının tabii üyeleridirKriz masasının oluşturulmasından sonra kurtarma ve ilk yardım ekiplerinin sevk ve yönetimi kurtarma ve ilk yardım komitesine devredilir

 • Kriz masasının oluşturulmasından sonra kurtarma ve ilk yardım ekiplerinin sevk ve yönetimi kurtarma ve ilk yardım komitesine devredilir

 • Kriz masası, acil durumlara müdahale etmek, gerekli organizasyonu yapmak ve gerekli tedbirleri almak üzere yönetim kurulunca görevlendirilir ve yetkilendirilirKriz masasının talimatları komiteler tarafından yerine getirilir

 • Kriz masasının talimatları komiteler tarafından yerine getirilir

 • Kurtarma ve ilk yardım ekiplerinin sevk ve yönetimi İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Şube Müdürü tarafından yerine getirilirKomiteler Kriz Masasına bağlı olarak görev yaparlar

 • Komiteler Kriz Masasına bağlı olarak görev yaparlar

 • Komiteler kriz masasınca verilen görev ve yetkilerle donatılır

 • Acil durumun sona ermesiyle kriz masası ve komitelerin görevi sona ererKomiteler

 • Komiteler

 • İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanının başkanlığında Kurtarma ve ilk Yardım Komitesi,

 • İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim D. Bşk. İş Sağlığı Şube Müdürünün Başkanlığında; Sağlık Komitesi,Genel Sekreterin Başkanlığında; Basın ve Halkla İlişkiler, Sosyal Yardım ve Diğer Kuruluşlarla İlişkiler Komitesi,

 • Genel Sekreterin Başkanlığında; Basın ve Halkla İlişkiler, Sosyal Yardım ve Diğer Kuruluşlarla İlişkiler Komitesi,

 • Etüt Plan Proje ve Tesis Daire Başkanının Başkanlığında; Teknik Yardım Komitesi,Savunma Sekreterinin Başkanlığında; Savunma Komitesi,

 • Savunma Sekreterinin Başkanlığında; Savunma Komitesi,

 • Fen-Tetkik ve Verimlilik Dairesi Başkanlığında; Araştırma İnceleme KomitesiKURTARMA

 • KURTARMA

 • Kurtarma Operasyonuna Hazırlık

 • Tahlisiyecilerin Yetiştirilmesi

 • MüdahaleYeraltında meydana gelebilecek degaj, su baskını, patlama, yangın benzeri nitelikteki olaylarda insan ve malzemeyi kurtarmak için yapılacak işe kurtarma (tahlisiye) bu işi yapacak kurtarıcılara da (tahlisiyeci) denilmektedir

 • Yeraltında meydana gelebilecek degaj, su baskını, patlama, yangın benzeri nitelikteki olaylarda insan ve malzemeyi kurtarmak için yapılacak işe kurtarma (tahlisiye) bu işi yapacak kurtarıcılara da (tahlisiyeci) denilmektedir

 • Kurtarma hizmetleri maden işletmeleri için vazgeçilmez konulardan biridirTüzük’ün 332. Maddesi;

 • Tüzük’ün 332. Maddesi;

 • Maden ocaklarının bir kurtarma istasyonu kurulmasını zorunlu kılar. Ancak yarıçapı 50 km alan içerinde bulunan maden işletmeleri merkezi bir yerde ortaklaşa bir kurtarma istasyonu kurabilirler

 • Türkiye’de ilk tahlisiye istasyonu Alman (Drager) firmasının işbirliği ile 1938 yılında Zonguldak’ta kurulmuştur1938 yılında Zonguldak’ta kurulan ilk tahlisiye istasyonu Merkez Tahlisiye İstasyonu olarak halen hizmet vermektedir

 • 1938 yılında Zonguldak’ta kurulan ilk tahlisiye istasyonu Merkez Tahlisiye İstasyonu olarak halen hizmet vermektedir

 • Kozlu, Armutçuk, Karadon ve Amasra ‘da birer istasyon mevcut olup, İstasyonlardaki tahlisiye cihazların ve diğer gaz ölçme cihazların kontrol ve bakımları yapılarak her an kullanıma hazır bulundurulmaktadırMeydana gelebilecek olağanüstü koşullarda gerekli her türlü önlemi almak, kurtarma çalışmalarını organize etmek, çalışmaların bir disiplin içerisinde yürütülmesini sağlamak, çalışanların sağlığını tehdit edecek durumları ortadan kaldırmak, kazalıları en kısa sürede hastanelere sevk etmek için Kurtarma Komitesi oluşturulur

 • Meydana gelebilecek olağanüstü koşullarda gerekli her türlü önlemi almak, kurtarma çalışmalarını organize etmek, çalışmaların bir disiplin içerisinde yürütülmesini sağlamak, çalışanların sağlığını tehdit edecek durumları ortadan kaldırmak, kazalıları en kısa sürede hastanelere sevk etmek için Kurtarma Komitesi oluşturulurKurtarma operasyonunda görev yapacak teknik donanımlı ve özel olarak eğitilmiş tahlisiye ekipleri belirlenir. Malzeme ve teçhizatları hazırlanır. Acil durumlara müdahale etmek ve kurtarma faaliyetlerini yürütmek üzere kurulan ve gerekli teçhizatla donatılan ekipler tahlisiye istasyonunda konuşlandırılırlar

 • Kurtarma operasyonunda görev yapacak teknik donanımlı ve özel olarak eğitilmiş tahlisiye ekipleri belirlenir. Malzeme ve teçhizatları hazırlanır. Acil durumlara müdahale etmek ve kurtarma faaliyetlerini yürütmek üzere kurulan ve gerekli teçhizatla donatılan ekipler tahlisiye istasyonunda konuşlandırılırlarMadenin acil durum planı hazırlanır. Acil durum planında bulunması gereken bilgiler;

 • Madenin acil durum planı hazırlanır. Acil durum planında bulunması gereken bilgiler;

 • Havalandırma planı

 • Yangın söndürme planı

 • Basınçlı hava şebekesi planı

 • Elektrik şebekesi planı

 • Tozla mücadele planı

 • Acil kaçış planıİlk yardım istasyonları

 • İlk yardım istasyonları

 • Yeraltındaki telefon ve haberleşme noktaları

 • Vardiyalarda çalışan işçi sayıları ve yerleri

 • Ferdi kurtarıcıların sayıları, miatları,değişme noktaları

 • Yangınla mücadele alet ve edevatlarıYeraltı maden işletmelerinde, yoğun zehirli ve boğucu gazlar ile yüksek sıcaklık ve hararetin bulunduğu ortamlarda kalan kazalıyı ve malzemeyi kurtarmak için çeşitli madencilik dallarından seçilen, özel eğitim ve kurtarıcı ehliyeti almış kişilere tahlisiyeci denir

 • Yeraltı maden işletmelerinde, yoğun zehirli ve boğucu gazlar ile yüksek sıcaklık ve hararetin bulunduğu ortamlarda kalan kazalıyı ve malzemeyi kurtarmak için çeşitli madencilik dallarından seçilen, özel eğitim ve kurtarıcı ehliyeti almış kişilere tahlisiyeci denirTüzüğün 332. Maddesi;

 • Tüzüğün 332. Maddesi;

 • “Maden ocağında bir kurtarma istasyonu kurulması zorunludur”

 • Tüzüğün 332. Maddesi ise;

 • “Ocaklarda çalışan işçilerin, 10 kişiden az olmamak üzere, en az % 3’ü gerektiğinde kurtarma işinde görevlendirilmek üzere önceden eğitilir” denilmektedirKurtarıcı olacak kişiler; En az 2 yıl yeraltı tecrübesi olan 20 yaşını doldurmuş, 40 yaşını geçmemiş, tam teşekküllü hastaneden sıhhi heyet raporu almış kişiler arasından soğukkanlılığı, tahammül kabiliyeti ve genel bilgileri göz önüne alınarak idareciler tarafından seçilir

 • Kurtarıcı olacak kişiler; En az 2 yıl yeraltı tecrübesi olan 20 yaşını doldurmuş, 40 yaşını geçmemiş, tam teşekküllü hastaneden sıhhi heyet raporu almış kişiler arasından soğukkanlılığı, tahammül kabiliyeti ve genel bilgileri göz önüne alınarak idareciler tarafından seçilirKurtarıcı adayları seçilirken ve olayın mahiyetine göre tahlisiyeci ekibi oluşturulurken teknik eleman, nezaretçi, tamirci, pano ayak üretim işçisi (kazmacı, domuzdamcı), hazırlık işçisi, marangoz, betoncu, ajöstör, elektrikçi ve sıhhiye vb. tahlisiye işlerinde faydalı olabilecek sanatlardan işçilerin bulunmasına dikkat edilir

 • Kurtarıcı adayları seçilirken ve olayın mahiyetine göre tahlisiyeci ekibi oluşturulurken teknik eleman, nezaretçi, tamirci, pano ayak üretim işçisi (kazmacı, domuzdamcı), hazırlık işçisi, marangoz, betoncu, ajöstör, elektrikçi ve sıhhiye vb. tahlisiye işlerinde faydalı olabilecek sanatlardan işçilerin bulunmasına dikkat edilirKurtarıcı adayları,kurtarıcılık eğitimi vermeye yetkili eğitmenler tarafından Kurtarıcı Yetiştirme Kurs Programına (40 saat) tabi tutulurlar

 • Kurtarıcı adayları,kurtarıcılık eğitimi vermeye yetkili eğitmenler tarafından Kurtarıcı Yetiştirme Kurs Programına (40 saat) tabi tutulurlar

 • Bütün kurtarıcılar, en az yılda bir defa tıbbi kontrolden geçerek, sağlıklarının kurtarıcılık yapmaya uygun olduklarını belgelemek ve 6 ayda bir 8 saatlik tekrarlama eğitiminden geçmek zorundadırlarBu husus belgelerine yazılır. Ekiplerdeki bütün kurtarıcılar olağanüstü şartlara göre yetiştirilirler. Ekipler teşkil edilirken her ekip için iki kurtarıcı yedek görevlendirilir

 • Bu husus belgelerine yazılır. Ekiplerdeki bütün kurtarıcılar olağanüstü şartlara göre yetiştirilirler. Ekipler teşkil edilirken her ekip için iki kurtarıcı yedek görevlendirilir

 • Kurtarıcılar en az 3, en fazla 6 kişiden oluşturulan ekip halinde olaylara müdahale ederler. Bir tahlisiye ekibinde; ekip şefi, ekip şef yardımcısı ve ekip üyeleri bulunurTahlisiye istasyonunu yöneticisi tarafından; istasyonun yönetimi ile, kurtarma ekibinin oluşumuyla ve eğitimiyle, kazaların duyurulmasıyla, kazada yapılacak işlerle, yararlanılacak araçlarla, bu araç ve gereçlerin bakımı onarımı ve korunmasıyla ilgili bir yönerge hazırlanır

 • Tahlisiye istasyonunu yöneticisi tarafından; istasyonun yönetimi ile, kurtarma ekibinin oluşumuyla ve eğitimiyle, kazaların duyurulmasıyla, kazada yapılacak işlerle, yararlanılacak araçlarla, bu araç ve gereçlerin bakımı onarımı ve korunmasıyla ilgili bir yönerge hazırlanırAyrıca istasyon yöneticisi; ekiplerini hazırlar, eğitimlerini verir, tatbikatlarını yaptırır, olay vuku bulduğunda çalışmalara katılacak kurtarıcıların görev alanlarını, sorumluluklarını ve yapacakları işleri önceden planlar

 • Ayrıca istasyon yöneticisi; ekiplerini hazırlar, eğitimlerini verir, tatbikatlarını yaptırır, olay vuku bulduğunda çalışmalara katılacak kurtarıcıların görev alanlarını, sorumluluklarını ve yapacakları işleri önceden planlarKurtarıcıların isim, adres, telefon ve sicillerini tutar. Çalışma vardiyalarını takip eder. Tahlisiye cihazlarının ve gaz ölçüm cihazlarının bakım onarım ve çalışmalarını kontrol eder

 • Kurtarıcıların isim, adres, telefon ve sicillerini tutar. Çalışma vardiyalarını takip eder. Tahlisiye cihazlarının ve gaz ölçüm cihazlarının bakım onarım ve çalışmalarını kontrol eder

 • Kaza ihbarı alan kurtarıcılar; istasyona gelirler, görev alacak kurtarıcılar, görevin türüne göre istasyon yöneticisi tarafından seçilirlerTahlisiye cihazlarını, gaz ölçüm aletlerini, cihazlar için 2 katı yedek malzemelerini hazırlarlar

 • Tahlisiye cihazlarını, gaz ölçüm aletlerini, cihazlar için 2 katı yedek malzemelerini hazırlarlar

 • Olayın gelişimine göre bir ve birkaç ekip hazır bulundurulur

Kurtarma komitesinde olayın meydana geldiği madenin yetkililerinden en az bir kişinin de bulunması gerekir

 • Kurtarma komitesinde olayın meydana geldiği madenin yetkililerinden en az bir kişinin de bulunması gerekir

 • Madenin acil durum planı incelenir. Madenin genel bilgileri ile olayın bilgileri madenin yetkili kişisi tarafından kurtarma komitesine aktarılır, Görgü şahitleri dinlenerek, izlenecek strateji saptanır,keşif yapılırAkabinde durum değerlendirmesi yapılır Yapılacak işler tarif edilir ve kayıt altına alınır

 • Akabinde durum değerlendirmesi yapılır Yapılacak işler tarif edilir ve kayıt altına alınır

 • Gerekli Protokoller düzenlenir

 • Çalışmaların kayıtları tutulurTAHLİSİYE HİZMETLERİ

 • TAHLİSİYE HİZMETLERİYer altı ocaklarında meydana gelebilecek patlama, yangın veya benzeri nitelikteki olaylarda, kurtarma hizmetlerini yürütmek üzere kurulan tahlisiye istasyonlarımızda, 2013 yıl sonu itibarıyla Kurum içi 94 kurum dışı 154 adet olmak üzere toplam 248 kurs düzenlenmiştir 

 • Yer altı ocaklarında meydana gelebilecek patlama, yangın veya benzeri nitelikteki olaylarda, kurtarma hizmetlerini yürütmek üzere kurulan tahlisiye istasyonlarımızda, 2013 yıl sonu itibarıyla Kurum içi 94 kurum dışı 154 adet olmak üzere toplam 248 kurs düzenlenmiştir Kurum içi tekamül ve yetiştirme kurslarına toplam 874 kişi, Kurum dışı tekamül ve yetiştirme kurslarına toplam 1336 kişi olmak üzere toplam 2210 kişi katılmıştır

 • Kurum içi tekamül ve yetiştirme kurslarına toplam 874 kişi, Kurum dışı tekamül ve yetiştirme kurslarına toplam 1336 kişi olmak üzere toplam 2210 kişi katılmıştırKurum içi tekamül ve yetiştirme kurslarına toplam 874 kişi, Kurum dışı tekamül ve yetiştirme kurslarına toplam 1336 kişi olmak üzere toplam 2210 kişi katılmıştır

 • Kurum içi tekamül ve yetiştirme kurslarına toplam 874 kişi, Kurum dışı tekamül ve yetiştirme kurslarına toplam 1336 kişi olmak üzere toplam 2210 kişi katılmıştır

Bu veya benzeri meydana gelebilecek olağan üstü durumlarda olayın oluş anından itibaren kriz masası kurulup operasyonu yapacak kurtarma ekiplerinin oluşturulması,

 • Bu veya benzeri meydana gelebilecek olağan üstü durumlarda olayın oluş anından itibaren kriz masası kurulup operasyonu yapacak kurtarma ekiplerinin oluşturulması,

 • Her maden işletmesinin tahlisiye istasyonu ve çalışan işçi sayısına bağlı olarak 10 kişiden az olmamak üzere çalışan işçinin %3’ü oranında tahlisiyeci yetiştirmek zorunda olması,Maden kazalarında yeraltında kurtarma faaliyetinde bulunacak kişilerin işin özelliğine göre teknik donanımlı ve ehli kişiler olması, olayın mahiyetine göre ekip sayılarının artırılması,

 • Maden kazalarında yeraltında kurtarma faaliyetinde bulunacak kişilerin işin özelliğine göre teknik donanımlı ve ehli kişiler olması, olayın mahiyetine göre ekip sayılarının artırılması,

 • İşletme sahasında ve kurtarma çalışmaları yapılacak ocak baca ağzında görevliler dışında başka kimsenin bulunmaması, güvenlik şeridinin geniş tutulup, ihlallerin önlenmesi,Kurtarma faaliyetlerinde çalışanların gıda, giyim, dinlenme, uyku, banyo, tuvalet, haberleşme gibi desteklerin sağlanması,

 • Kurtarma faaliyetlerinde çalışanların gıda, giyim, dinlenme, uyku, banyo, tuvalet, haberleşme gibi desteklerin sağlanması,

 • Kurtarma çalışmaları sırasında gerek yeraltında gerekse yerüstünde haberleşme organizasyonunun sağlanması,

 • Kurtarma komitesinin sağlıkla ilgili görevlilerle ve güvenlikten sorumlu emniyet görevlileri ile koordineli olarak çalışmasının sağlanmasıDeprem veya maden kazaları gibi olağan üstü durumlarda ilk saatlerin önemi çok büyüktür. Kurtarma ekiplerinin olay mahalline hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilmesi için hava yolu ulaşım araçlarının temin edilmesi,

 • Deprem veya maden kazaları gibi olağan üstü durumlarda ilk saatlerin önemi çok büyüktür. Kurtarma ekiplerinin olay mahalline hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilmesi için hava yolu ulaşım araçlarının temin edilmesi,

 • Basının güvenlik şeridinin dışında istihdam edilmesi, yetkililer tarafından zaman zaman gelişen durumlarla ilgili olarak bilgilendirilmesinin sağlanması,Sağduyu ile kazazede yakınlarına rahat edecekleri bir yer sağlanarak psikolojik destek sağlanması,

 • Sağduyu ile kazazede yakınlarına rahat edecekleri bir yer sağlanarak psikolojik destek sağlanması,

 • İhtiyaçlarının karşılanarak, gelişmelerden haberdar edilmeleri,

Kataloq: wp-content -> uploads
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
uploads -> Amerikalılarda Azərbaycan haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa çalışacağam
uploads -> Mühazirə1:İqtisadi informatikanın əsas anlayışları İnformatika haqqında ümumi məlumat
uploads -> Frankfurt məktəbi
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı: 040545 Kompyuter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının
uploads -> Onlayn jurnaliSTİka fənninin
uploads -> Mühazirə mətinləri. Matrislər və onlar üzərində əməllər
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı 040529 – Nəqliyyatda daşımaların təşkili baki – 2014
uploads -> Multimedia Mərkəzi Ali təhsil müəssisələrinin jurnalistika fakültələri üçün multimedia jurnaliSTİkasi fənninin

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə