Acord privind servicii deYüklə 1,79 Mb.
səhifə4/21
tarix25.01.2019
ölçüsü1,79 Mb.
#101831
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Context


Planificarea strategică și bugetară este un proces de tradiție în MAI. Primul plan strategic al ministerului a fost elaborat pentru perioada 2007-2009, actualizat apoi în 2009 pentru a include și programarea bugetară, rezultând un al doilea document. Cel de-al treilea PSI a acoperit perioada 2010-2013, iar următorul perioada 2014-2016. Potrivit analizei efectuate de Academia Română2, care a studiat conținutul acestor 4 PSI-uri, în general programele bugetare prevăzute în PSI-uri corespund cu programele bugetare evidențiate în Legea bugetului de stat, însă sumele alocate nu sunt corelate între cele două documente pentru întreaga perioadă.

Principalul document de politici la nivel național, Programul de Guvernare 2018-2020, dedică un capitol distinct afacerilor interne, considerate ca reprezentând un pilon esențial al societății moderne democratice și factorul de referință al judecării actului de guvernare. Printre prioritățile enunțate se numără eliminarea suprapunerilor de competențe între structurile din subordinea MAI, utilizarea eficientă a resurselor, îmbunătățirea pregătirii profesionale a personalului, optimizarea activității specifice a Poliției Române, Jandarmeriei Române și a celorlalte structuri MAI cu care cetățenii interacționează frecvent, precum și colaborarea mai strânsă cu autoritățile administrației publice locale.

În elaborarea prezentului Plan s-a avut în vedere Strategia Națională de Ordine și Siguranță Publică 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 779/2015, care definește 6 obiective generale: Prevenirea și combaterea criminalității organizate, transfrontaliere și terorismului; Prevenirea și combaterea macrocriminalității, în special a criminalității economico-financiare și corupției; Creșterea gradului de siguranță și protecție a cetățeanului; Creșterea nivelului de securitate a persoanelor fizice/juridice și entităților statului în spațiul cibernetic; Consolidarea frontierei de stat, gestionarea problematicii migrației ilegale, azilului și integrarea străinilor; Dezvoltarea capacității administrative și operaționale a structurilor cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice.

Totodată, au fost avute în vedere strategiile sectoriale aparținând structurilor MAI, printre care: Strategia dezvoltării aviaţiei MAI 2010-2020, Strategia de consolidare şi dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioada 2016-2025, Strategia Naţională privind imigraţia pentru perioada 2015 – 2018, Strategia MAI în domeniul TIC pentru perioada 2015-2020, etc., precum și Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2015-2019 care identifică o dimensiune de ordine publică.

Încrederea populației în structurile Ministerului Afacerilor Interne este una bună, cu un maxim acordat pompierilor și cu evaluări foarte bune pentru Poliția Română. Pompierii ocupă primul loc în clasamentul încrederii la nivel național, cu 82%3 din încrederea celor chestionați, iar Poliția Română se bucură de încrederea a 55% dintre cei chestionați, procent aflat în creștere față de anul 2016.

Conform statisticilor Națiunilor Unite, România se află în media internațională la diferite categorii de indicatori aferente domeniului afacerilor interne. Ca exemplu, România are o rată ridicată de infracțiuni cu autor necunoscut (34%), la nivel european doar Belgia având o statistică comparabilă (29%). România se află sub media statistică internațională la indicatorul rata omorurilor, care, în 2017 a fost de 1,254 omoruri la 100.000 locuitori, în scădere față de anii anteriori. Media internațională a fost de 5,3 omoruri/100.000 locuitori în anul 20155.

În ceea ce privește capacitatea instituțională de îndeplinire a atribuțiilor sale, MAI se confruntă cu următoarele probleme:


 • Insuficiența și gradul ridicat de uzură a resurselor logistice (echipamente IT, parc auto, mobilier, echipamente și infrastructură de intervenție, alte dotări materiale).

 • Subdimensionarea resurselor umane raportat la complexitatea atribuțiilor.

 • Norme și proceduri de lucru greoaie și neadaptate la standardele internaționale în domeniu.

 • Birocrație excesivă în comunicarea internă, dar și inter-instituțională.

 • Numărul redus de baze tehnico-materiale de pregătire pentru desfășurarea activităților de pregătire/antrenare.

În contextul provocărilor de mai sus, factorii critici de succes pentru derularea în condiții optime a activității țin în primul rând de alocarea unor resurse financiare suficiente pentru acoperirea treptată a nevoilor de dotări și investiții și de integrarea în structurile MAI a unor resurse umane pregătite și capabile să preia sarcini dificile, specifice structurilor MAI.


La orizontul anului 2030, România va avea un sistem de ordine și siguranță publică performant, integrat și responsabil, construit în jurul nevoii de încredere, securitate și de protecție a cetățeanului și a comunității.
Viziune și misiune

Viziune

Viziunea cuprinde domeniul principal de activitate al Ministerului Afacerilor Interne, și anume menținerea ordinii și siguranței publice, și propune câteva atribute importante – performanța, coerența și responsabilitatea. Se dorește dezvoltarea în continuare a acestor elemente și asumarea unei căi care să conducă la îmbunătățirea situației actuale. La baza acestei viziuni stă nevoia de a construi un mediu instituțional care să genereze încredere, securitate și protecție, atât pentru cetățeni, cât și pentru comunitate.

Planul Strategic Instituțional este aliniat cu viziunea Strategiei Naționale de Ordine și Siguranță Publică 2015-2020 care urmărește eficientizarea sistemului de ordine și siguranță publică printr-o abordare proactivă, orientată către nevoile de securitate în serviciul cetățeanului, precum și prin asigurarea unui mediu caracterizat prin ordine, libertate și justiție.

Viziunea va fi urmărită prin intermediul următoarelor obiective strategice: • Asigurarea unui grad ridicat de siguranță a persoanelor și de protecție a patrimoniului;

 • Creșterea capacității MAI de gestionare a evenimentelor majore;

 • Creșterea eficienței și a capacității administrative a MAI.

Misiune

Ministerul Afacerilor Interne are misiunea de a concepe și pune în practică politicile publice din domeniul afacerilor interne, de a coordona activitățile de menținere a unui climat de ordine, siguranță și încredere publică, de a preveni și gestiona situațiile de urgență, de a aplica politicile europene și de a îndeplini obligațiile din domeniul său de competență care revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene și al NATO.

Prin mandatul său, MAI contribuie la asigurarea unui nivel crescut de siguranță /securitate al cetățenilor și comunității, prin dezvoltarea și implementarea de politici coerente în domeniul prevenirii și combaterii criminalității.

Totodată, MAI contribuie la consolidarea frontierei de stat, asigurarea unui nivel înalt de supraveghere şi control la frontieră, precum și la aplicarea politicilor internaționale în domeniul azilului.

În conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30 din 25 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Afacerilor Interne exercită atribuțiile ce îi revin cu privire la:


 1. Apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, a proprietății publice și private;

 2. Realizarea Programului de guvernare și a strategiilor în domeniul ordinii publice;

 3. Îndeplinirea obligațiilor ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene și participarea la procesul de elaborare a politicilor și actelor normative comunitare în domeniile sale de competență;

 4. Reprezentarea Guvernului pe plan local;

 5. Încheierea de parteneriate cu autoritățile locale și cu structurile asociative ale autorităților publice locale;

 6. Administrarea rezervelor de stat;

 7. Protecția civilă și gestionarea situațiilor de urgență;

 8. Regimul actelor de identitate și de stare civilă, al pașapoartelor simple, al permiselor de conducere și al certificatelor de înmatriculare/înregistrare a vehiculelor;

 9. Administrarea și protecția Fondului arhivistic național;

 10. Asigurarea aplicării strategiei și a politicii Guvernului în domeniul pregătirii economiei naționale și a teritoriului pentru apărare;

 11. Asigurarea ordinii publice;

 12. Paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor și valorilor;

 13. Prevenirea și combaterea faptelor antisociale;

 14. Respectarea regimului juridic al frontierei de stat;

 15. Regimul juridic al străinilor, al solicitanților de azil și al persoanelor care au dobândit o formă de protecție în România;

 16. Apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă a populației și bunurilor.

Misiunea formulată mai sus va fi livrată prin implementarea următoarelor programe:

 • Ordine și siguranță publică;

 • Siguranța frontierei de stat, migrație, azil și integrare;

 • Protecție civilă și sprijin acordat comunității;

 • Servicii pentru cetățeni și persoane juridice;

 • Capacitate administrativă și sprijin operațional.


 1. Yüklə 1,79 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə