Raport de transparenţĂ privind activitatea primăriei oraşului căLĂRAŞi pe anul 2017 Stimată audienţăYüklə 0,7 Mb.
səhifə1/4
tarix20.08.2018
ölçüsü0,7 Mb.
#73208
  1   2   3   4

RAPORT DE TRANSPARENŢĂ PRIVIND ACTIVITATEA PRIMĂRIEI ORAŞULUI CĂLĂRAŞI PE ANUL 2017

Stimată audienţă,

Principiile de bază ale administrării publice locale de care se conduce Primarul în activitatea sa, se întemeiază pe principiile autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor publice locale şi consultării cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit.

Primarul ca autoritate reprezentativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale şi executivă a consiliului local , în activitatea sa se conduce primordial de legea fundamentală a statului –Constituţia Republicii Moldova , Legea 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia public locală art.29 , art.30 cît şi alte acte normative.

Pe parcursul anului 2017 Primăria oraşului Călăraşi de către Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Socialie „ Viitorul” a fost clasată pe locul IV la transparenţa în procesul decisional.

În acest raport de transparenţă voi descrie succind activitatea primăriei pe parcursul anului 2017.

În anul 2017, prind dispoziţia primarului , Consiliul Local s-a întrunit în 7 şedinţe dintre care : • 4 ordinare,

 • 3 extraodinareşedinţe

Proiecte propuse

Decizii votate

24.02.2017 - Ordinară

75

68

28.04.2017- Ordinară

55

54

15.06.2017- Extraordinară

15

15

08.08.2017- Extraordinară

5

5

29.09.2017- Ordinară

80

78

24.11.2017- Extraordinară

41

37

08.12.2017- Ordinară

29

29

TOTAL

300

257

Au fost emise 257 dipoziţii

Perioada

Cu caracter individual

Notificate/abrogate

Ianuarie 22

1
Februarie 35

3Martie 28

3
Aprilie 17

3
Mai 34

4
Iunie 23

2
Iulie 11

1
August 16

1
Septembrie 17

4
Octombrie 11

3Noiembrie 17

1
Decembrie 26

2
TOTAL 257

31
Au fost emise 107 dispoziţii pe personalul scriptic

2017 2015 2016 • Cereri şi demersuri persoane juridice- 1172 977 1161

 • Cereri şi demersuri persoane fizice - 667 656 597

 • Certificate contra plată 2 lei- 2200 2365 2322

 • Certificate contra plată 5 lei – 121 218 188

 • Certificate cu titlu gratuit – 1151 1353 1237

 • Dispoziţii cu caracter individual - 27 28 27

 • Dispoziţii- 289 344 289

 • Plîngeri şi petiţii - 1104 1112 1224

 • Iar la capitolul corespondenţă expediată – 1257 răspunsuri. 1330 1918

În anul 2017 numărul de petiţii este în creştere, însă termenul de soluţionare s-a redus de la 30 de zile la 28 zile.

Deasemenea pe parcursul anului au fost efectuate 7 Audieri Publice pe următoarele chestiuni:


 • Selectarea traseului de amplasare a conductei magistralei de transport gaze naturaleUngheni –Chişinău pe teritoriul raionului Călăraşi

 • Aprobarea bugetului pentru anul 2018;

 • Aprobarea taxelor locale pentru anul 2018

 • Aprobarea cotei impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2018

 • Aprobarea Regulamentului de funcţionare a Instituţiilor de Educaţie Timpurie „ Guguţă” , „ Lăstărel” , DoReMicii”

 • Pavarea scuarului orăşenesc din str. M.Eminescu, în cadrul campaniei „ Donează pentru Parcul tău”

 • Amenajarea intrării în localitatea Călăraşi

Pentru anul 2017 bugetul Primăriei oraşului Călăraşi la venituri a fost aprobat în sumă de 23266,0 mii lei.

Conform deciziilor Consiliului orăşănesc Călăraşi pe parcursul a 12 luni a anului 2017 bugetul la venituri a fost majorat cu 5649,0 mii lei , în urma caruia suma anuală precizată constituie 28915,0 mii lei.Majorarea a fost efectuata din următoarele surse:

 • 2000,0 mii lei – contract de grant,donator Ministerul Mediului , pentru construcţia reţelelor de apeduct şi canalizare în partea de nord – vest a oraşului,

 • 1183,4 mii lei – contract de grant ,donator Fondul pentru Eficienţă Energetică , pentru iluminarea stradală,

 • 354,3 mii lei - contract de grant ,donator Fondul pentru Eficienţă Energetică , pentru reabilitarea energetică a clădirii Gradiniţii nr.2 ,, Guguţă”

 • 434,9 mii lei- majorarea transferurilor cu destinaţie generală

 • 1676,4 mii lei – transferuri cu destinaţia specială pentru infrastructura drumurilor

Pe perioada de 12 luni a anului 2017 în bugetul Primariei oraşului Călăraşi au fost acumulate venituri în sumă de 28341,8 mii lei sau la nivel de 98,0 la sută faţă de sarcinile anuale precizate stabilite. În comparaţie cu perioada similară a anului 2016, veniturile au înregistrat o crestere cu 5966,9 mii lei. mii lei

Denumirea

Suma anuala aprobată în buget

Suma anuală precizată

Executat pe 12 luni a.2017

Devieri executat catre suma aprobată pe perioada, %

Venituri ,total

23266,0

28915,0

28341,8

98,0

Impozit pe venit

3520,0

3512,0

3669,7

104,5

Impozit pe bunurile imobiliare

1143,7

1565,7

1698,6

108,5

Impozite şi taxe pe mărfuri şi servicii

3294,2

2894,2

3280,3

113,3

Venituri din proprietate

178,4

178,4

204,7

114,7

Venituri din vînzarea marfurilor şi serviciilor

1512,2

1512,2

1714,5

113,4

Amenzi şi sancţiuni

20,0

14,0

11,3

80,4

Donaţii voluntare

85,0

1622,7

377,6

23,3

Alte venituri

15,0

7,0

9,4

134,7

Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale

13497,5

17608,8

17375,7

98,7

Veniturile incasate din privatizarea terenurilor proprietate publică în perioada de raportare constituie 373,7 mii lei.Cheltuieli:
Primăria Călăraşi pentru anul 2017 a aprobat în buget cheltuieli în sumă de 24796,0 mii lei.

Conform decizielor Consiliului orăşănesc Călăraşi , bugetul la cheltuieli a fost majorat cu 7041,3 mii lei , în urma caruia suma anuală precizată constituie 31837,3 mii lei.

Pe perioada de 12 luni a anului 2017 cheltuieli executate constituie 28954,0 mii lei sau la nivel de 90,9 la sută din suma cheltuielilor anuale aprobate.

Comparativ cu perioada respectivă a anului 2016, cheltuielile s-au majorat cu 6776,4 mii lei.Cheltuelile includ :


Denumirea

Suma anuala aprobată în buget

Suma anuală precizată

Executat pe 12 luni a.2017

Devieri executat catre suma aprobată pe perioada, %

Cheltuieli,total

24796,0

31837,3

28954,0

90,9

Retribuirea muncii

7642,1

7794,7

7254,0

93,1

Contribuţii de asigurări sociale

1626,1

1668,8

1555,5

93,2

Primele de asigurări medicale

317,6

330,6

302,9

91,6

Energia electrică

746,0

660,8

568,9

86,1

Gaze

395,4

543,2

417,7

76,9

Energia termică

770,7

502,8

348,2

69,2

Apa şi canalizare

327,4

348,8

281,9

80,8

Alte servicii comunale

43,1

43,6

37,1

84,9

Servicii informaţionale

62,6

68,8

63,3

91,9

Servicii de telecomunaţii

70,7

62,1

50,2

80,9

Servicii de locaţiune

47,4

31,7

22,2

70,0

Servicii de transport

111,9

102,2

86,5

84,7

Servicii de reparaţii curente

586,1

677,5

642,9

94,9

Formarea profesională

25,5

19,7

7,0

35,5

Deplasări de serviciu în interiorul ţării

7,1

5,9

1,0

17,3

Deplasări de serviciu peste hotare

15,0

11,1

7,4

66,7

Servicii medicale
9,7

9,5

98,0

Sercicii editorial

21,0

19,0

8,2

43,1

Servicii de protocol

10,0

11,5

3,2

28,2

Servicii de pază

9,0

8,6

4,2

48,6

Servicii de evaluare a activelor

40,0


Servicii judiciare şi asis jur
4,4

4,4

100

Servicii poştale

31,5

29,9

24,6

82,4

Servicii neatribuite altor alienate

3815,8

3703,7

3339,3

90,2

Subsidii acordate IM
127,0

127,0

100

Subsidii acordate intreprinderilor private

10,0

10,0

9,9

99

Ajutoare băneşti

40,0

75,9

61,9

81,6

Indemnizatii la incetarea actiunii contractului de munca
5,7

5,6

98,4

Indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă

37,8

36,8

23,8

64,7

Cotizaţii în organizaţiile din ţară

16,0

12,7

10,9

85,7

Alte cheltuieli in baza de contracte cu personae fizice

71,2

88,0

55,7

63,3

Alte cheltuieli curente

1452,4

1225,2

1154,1

94,2

Transferuri acordate cu destinaţie special intre bugetele de stat si locale

155,0

605,0

590,0

97,5

Reparaţii capital ale clădirilor

340,0

927,2

761,0

82,1

Reparaţii capital ale construcţiilor speciale

562,0

2395,1

2357,8

98,4

Reparaţii capital ale instalaţiilor de transmisie

220,0

1316,7

524,3

39,8

Procurarea maşinilor şi utilajelor

295,1

1142,0

1128,9

98,9

Procurarea inventarului de producer şi gospodăresc

225,2

369,0

364,0

98,6

Procurarea altor mijloace fixe

207,5

134,3

98,7

73,5

Cladiri în curs de execuţie

50,0

10,9

10,9

100

Instalaţii de transmisie în curs de execuţie

1884,0

3739,1

3687,6

98,6

Pregatirea proiectelor
17,9

17,9

100

Procurarea combustibilului, carburanşilor

110,6

103,6

95,0

91,7

Procurarea pieselor de schimb

15,0

15,5

15,5

100

Procurarea produselor alimentare

2235,8

2371,6

2064,6

87,1

Procurarea medicamentelor

52,4

53,1

50,9

95,8

Procurarea materialelor pentru scopuri didactice
13,6

13,6

100

Procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou

250,4

239,8

226,3

94,4

Procurarea materialelor de construcţie

122,5

107,1

99,4

92,8

Procurarea îmbrăcămintei şi încălţămintei

223,0

252,5

251,6

99,6

Procurarea altor materiale

248,1

533,0

480,4

90,1


Yüklə 0,7 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə