Adı ve MerkeziYüklə 114,56 Kb.
tarix07.01.2019
ölçüsü114,56 Kb.
İPEKYOLU KÜLTÜR-SANAT GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
BİRİNCİ BÖLÜM
Derneğin Adı, Merkezi

Adı ve MerkeziMadde 1- Derneğin Adı : İPEKYOLU KÜLTÜR-SANAT GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ”dir.

Derneğin Merkezi : Gaziantep’dir.Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı ;
Derneğin Amacı :
Madde 2- Dernek, Gaziantep başta olmak üzere, yerel, ulusal ve evrensel; kültür ve halkbilimi ( folklor ), halk oyunları değerlerini, sanat ve sporunu bilimsel tekniklerle araştırıp korumayı, geleneksel ve çağdaş gösterimlerle sunumunu yaparak, yaygınlaşmasını amaç edinir. Yerel, ulusal ve evrensel, kültür, sanat, gençlik ve spor etkinlikleriyle toplumun ve gençlerin, beden ve ruh sağlığını koruyarak, sosyalleşmesine katkıda bulunur. Toplumun ve gençlerin dünya barışı için; kültür, sanat ve sporu, araç olarak benimsemesini sağlar. Bu amaçlarını gerçekleştirmek üzere, anayasanın koyduğu ilkelere ve ona uygun olarak çıkarılan yasalara, bağlı kalır; amaç uğruna Atatürk ilke ve inkılâplarından sapmadan çalışır. Dernek siyasi faaliyette bulunamaz.

Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet AlanıMadde 3- Dernek, aşağıda belirtilen çalışma konuları ve biçimleri çerçevesinde, faaliyet alanını kapsayacak çalışmaları yapar.
1- Gaziantep kültürünü, halkbilimi (folklor), etnoğrafya, tarih gibi değerlerini, araştırır, derler ve inceler, kurultay, çalıştay, kongre, bilgi şöleni (sempozyum), konferans düzenler. Bu kültürü yaşatabilmek için araştırma sonuçlarını kitap, dergi, bülten, broşür, el ilanı, gazete, internet ve tüm yazılı, görsel, süreli ve süresiz basın yayın organlarıyla yayınlar ve sunar.
2- Gerekli izinler alınarak, yurt içi ve yurt dışında gerekli görülen yerlerde şube, temsilcilik açabilir ve temsil edebileceği üst birlik ve derneklere üye olabilir.
3- Ülkemizde, Avrupada ve Dünyada ortak kültür değerleri ile sanatsal dolaşım oluşturmak ve paylaşmak için; ulusal ve uluslararası Avrupa Birliği destekli ortaklıklar ve porojeler yapar veya destekler.
4- Dernek kendi bünyesinde sosyal, bilimsel, kültürel, folklorik, sanatsal ve sportif topluluklar, kollar ve dallar kurar. Kurulmuş olanları destekler ve ödüllendirir.
5- Türk Halkbilimi ( folklor ) çalışmaları yapar; toplumun doğum, evlenme ve ölüm arasındaki gelenek görenek evrelerini araştırır, derler, inceler, değerlendir ve yayınlar.
a) Türk Halk Oyunları, orta oyunları, çocuk oyunları, Geleneksel Türk Halk Ezgileri ve Türküleri, halk çalgıları-sazları, geleneksel giyim kuşam ve süslenme, halk edebiyatı, el sanatları ve zanaatları, geleneksel yemekler gibi… topluluk ve kollar kurar.
b) Bu konularda bilimsel araştırma, derleme ve incelemeler yapar; kurultay, çalıştay, bilgi şöleni, konferans, seminer, panel, gibi toplantı ve etkinlik düzenler, araştırma, derleme ve inceleme sonuçlarını yayınlar.
c) Geleneksel halk kültürü değerlerimizi, yaşatmak ve yaymak için sergiler ve kurslar açar, konser, gösteri ve sunumlar düzenler.
d) Bu konularda çalışma yapan tüzel ve gerçek kişileri destekler ve ödüllendirir.

6- Halk Oyunları çalışmaları yapar; halk oyunlarımızın araştırılıp derlenmesi, incelenmesi, yaygınlaştırılıp, yaşatılması amacıyla toplumun ve gençlerimizin serbest zamanlarını bu olumlu faaliyetlerle değerlendirmesini sağlar.
a) Türk Halk Oyunlarının; Halay, Bar, Zeybek, Horon, Kaşık, Kafkas gibi… oyun bölgeleri ve oyun kümelerini bilimsel olarak araştırır, derler ve inceler. Kurultay, çalıştay, kongre, bilgi şöleni, konferans, seminer, panel, kurs, sergi, konser, gösteri ve sunum gibi…toplantı ve etkinlik düzenler, araştırma, derleme ve inceleme sonuçlarını yayınlar.
b) Halk oyunlarının gösteri ve sahne sanatları içerisinde sahnelenmesi için; dekor, giysi, süslenme ( makyaj ), adım, ezgi, ritim, sahne düzeni, kurgu, hareket yazımı, doğaçlama ve kareografi gibi… çalışmaları yapar. Bu bağlamda yukarıda belirtilen, bilimsel, eğitsel ve sanatsal aktivitelerle, gösteri ve sunumlarda bulunur.
c) Yarışma ve yarışmaya dayalı olmayan, halk oyunları yarışmalarına, şenlik, şölen ve festivallerine katılır, Kültür ve sanat merkezleriyle bağlantılar kurar, kurs ve seminerler verir, gösteriler düzenler, araştırma, derleme ve incelemeler yapar. Araştırma, derleme ve inceleme sonuçlarını yayınlar.
d) Yarışma ve yarışmaya dayalı olmayan yurt dışı halk oyunları (dansları) yarışmalarına, şenlik, şölen ve festivallerine katılır. Kültür ve sanat merkezleriyle bağlantılar kurar, seminerler verir, gösteriler düzenler, araştırma, derleme ve incelemeler yapar. Araştırma, derleme ve inceleme sonuçlarını yayınlar.
e) Yurt içinden ve yurt dışından halk oyunları toplulukları getirir ve toplulukları yurt içi ve yurt dışına gönderir. Avrupa birliği destekli proje çalışmaları yapar.
f) Ulusal ve uluslar arası üst kuruluşlara, birlik ve organizasyonlara üye olur.
g) Bu konularda çalışma yapan tüzel ve gerçek kişileri destekler ve ödüllendirir.
7- Müzik ve çalgı çalışmaları yapar; toplumun ve gençlerin müzik dinleme ve yapma alışkanlığı kazanmasını ve Türk Müziğinin yayılmasına yaşatılmasına katkı sağlar. Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Mehter takımı, Batı müziği, Popüler Müzik, ritim gurubu gibi… topluluk ve kollar kurar. Bağlama, ney, kaval, zurna, kabak kemani, ud, kanun, klarnet, gitar, davul, darbuka vb… sazlarla ilgili gurup çalışmaları yapar. Nota – solfej, solo, koro ve saz kursları açar. Dinleti, konser, sanatcı ve konser organizasyonları düzenler. Müzikal çalışma yapanları destekler ve ödüllendirir.
8- Kültür Sanat çalışmaları yapar; toplumun ve gençlerin kültür sanata olan duyarlılığını geliştirir. Gösteri ve Sahne sanatları ile plastik sanatlar; Tiyatro, pandomim, dans ve salon dansları, halk oyunları, bale, sinema, fotoğrafçılık, resim, heykel, edebiyat; şiir, öykü, senaryo, el becerileri, uçak gemi modelciliği gibi… topluluk ve kollar kurar. Bu konularda araştırma, inceme, arşiv çalışmaları, sergi, kurslar ve seminerler verir, konser, gösteri ve sunumlar ile sanat ve sanatcı organizasyonları yapar. Yapanları destekler ve ödüllendirir.
9- Gençlik çalışmaları yapar; gençlerin boş zamanlarını olumlu ve faydalı değerlendirilmesi için her türlü sosyal, kültürel, folklorik, bilimsel, sanatsal, sportif etkinlik ve aktiviteler yapar.
a) Yarışma ve yarışmaya dayalı olmayan her türlü kültür, sanat ve spor etkinlikleri,
c) Halk oyunları, salon dansları, tiyatro, sinema, resim, koro, solo, konser vb… etkinlikler,
d) Halk oyunları ve müzik yarışmalarına katılır,

e) Gençlik çalışmaları, çalışma kampları ile çevresel, tarihsel ve sanatsal eserleri koruma,


f) Gençlik turizmi, seyahat, konaklama ve hostes hizmetleri,
g) Araştırmalar ve bu alanda proje çalışmaları ile Avrupa Birliği destekli, değişik ülkelerle kültür, gençlik değişim ve gelişim programları uygulama çalışmaları,
h) Gençlik alanında bilgi şöleni, (sempozyum), seminer, konferans, panel gibi… eğitim çalışmaları ile hizmetlerine yönelik yayın çalışmaları yapar,
10- Toplumun ve gençlerin spora olan iğlisini arttırmak ve sağlıklı bir yaşam ve nesiller yetiştirmek için spor çalışmaları yapar:
a) Yüzme, atlama, sutopu, paletli yüzme, su altı ragbisi, sualtı hokeyi, zıpkınla balık avı, su kayagı, masa tenisi, voleybol, tenis, basketbol, hentbol, atletizm, futbol, satranç, biriç, atlı cirit, güreş, karate, judo, teakwan-do, halk oyunları, dans, dağcılık ve izcilik gibi... spor dalları kurar ve faaliyetlerinde bulunur.
b) Sporun araştırılıp geliştirilmesi için spor karşılaşmaları düzenler. Spor merkezleriyle bağlantılar kurar, seminerler verir, araştırmalar yapar ve yapanları desteklemek üzere gerekli çalışma ve faaliyetler yapar. Bu yöndeki tüm spor çalışmalarını destekler ve ödüllendirir.
c) Yurt içinden ve yurt dışından sporcu, çalıştırıcı (antrenör) ve spor takımları getirir ve takımları yurt içi ve yurt dışına gönderir.
d) Yerel, ulusal, uluslar arası spor organizasyonları düzenler ve katılır. Bu alanda, ulusal ve uluslar arası üst kuruluşlara, birlik ve organizasyonlara üye olur.
e) Yurtiçi ve yurtdışında yapılacak olan resmi ve özel yarışma ve musabakalara katılabilir.
11- Bilim teknik ve araştırma çalışmaları yapar; toplumun ve gençlerin sorun ve problem çözmede bilimsel yaklaşımlar uygulamasını sağlar. Bu bağlamda araştırma ve incelemeler ile Internet yazılım programcılığı yaparak bilimsel ve eğitsel çalışmalar yapar. Çeşitli bilim dallarında, matematik, fen bilimleri, kütüphanecilik, dökümantasyon, bilgisayar, enerji kaynakları gibi…kurslar açar, kollar kurar, kurulmuş olanları destekler ve ödüllendirir.
12- Türkoloji ve yabancı dil çalışmaları yapar; toplumun ve gençlerin, Türkçe’yi doğru yazma ve konuşması özendirilerek, yaygınlaşmasını sağlar. Sunuculuk (spikerlik), Osmanlıca ile İngilizce, Almanca, Japonca, Arapça, Rusça gibi…yabancı dillerde, bilimsel, eğitsel çalışmalar yapar kurslar açar, kollar kurar. Bu konularda çalışma yapanları destekler ve ödüllendirir.
13- Çevre ve turizm çalışmaları yapar; toplumun ve gençlerin, çevreyi, doğal yaşamı ve turistik değerlerimizi koruma, tanıma ve tanıtma bilincini uyandırır, İlimizin ve ülkemizin güzelleştirilmesine ve ağaçlandırılmasına katkıda bulunur. Küresel ısınma, erozyon, hava kirliliği gibi…Konularda mücadele ile folklor, arkeoloji, etnoğraya, tarih gibi… kültür ve turizm değerlerimizi tanıtma yayma anlamında bilimsel, sanatsal çalışmalar ve etkinlikler düzenler. Çalışma yapanları destekler ve ödüllendirir.
14- Sivil savunma çalışmalarına destek verir. Doğal felaketler, ölüm, hastalık vb…ile geleneksel törenler, düğün, nişan ve bayram gibi…durumlarda geleneklere uygun olarak üyeler arasında her türlü kültürel , sosyal dayanışmayı sağlar.
15- Toplumun sağlık ve psikolojik sorunlarıyla ilgili çalışmalar yapar, Her türlü gönüllü sağlık kuruluşları ile sağlık taramaları yapar, yardımda bulunur. Poliklinik, hastane gibi… kurumlar açar veya destekler.
16- Amaçlarını gerçekleştirmek için, derneklerin izinle kurabileceği tesisler ile İhtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletir.
17- Dernek, üyelerinin yardımlaşma ve dayanışmalarını sağlamak amacıyla yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla “yardımlaşma ve tüketim sandığı” kurar.
18- Dernek amaçlarını gerçekleştirmek ve sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü menkul- gayrimenkul, inşaat yaptırma, teknik araç, gereç, demirbaş ve kırtasiye gibi..malzemelerini satın alabilir,kiralayabilir,satabilir ve kiraya verebilir.
19- Gelir düzeyi düşük insanlara ayrım yapmadan her türlü yardım eder. Eğitime destek amacı ile öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunur, burs verir. Gerektiğinde rehberlik çalışmaları yapar.
20- Okul, sınıf, köy odası, yol, su, park, spor ve çocuk oyun alanı gibi ortak kullanım alanları yapımını teşvik ve yardım eder. Çocuk bakım yuvası, çocuk evi, huzur evi ve aş evi açar.

21- Dernek üyelerinin istifade edebileceği gıda, giyim, dayanıklı tüketim malları ve konut üretim ve pazarlaması amacıyla köylerde tarım ve hayvansal ürünler ile şehirde gıda giyim ve konut kooperatifleri kurar veya kurulmasını destekler.
22- Dernek amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alır ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunur.
23- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, üniversiteler vb…kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda maddi ve fikir bazında yardım alır, yardımda bulunur, ortak projeler yürütür.
24- Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için gerektiğinde vakıf kurar. Aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek federasyon veya konfederasyon çatısı altında birleşir.
25- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturur.
Çalışma Biçimleri: Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek, faaliyetlerini etkinleştirmek ve geliştirmek için: dernekler kanununa uygun olarak gerekli izin ve şartları yerine getirmek sureti ile çalışmalarını biçimlendirir. Yukarıda belirtilen faaliyetleri göstermek üzere, aşağıdaki gelir getiren veya gelir beklenmeyen faaliyetleri planlar veya yapar.
1- Yukarıda belirtilen sosyal, bilimsel, kültürel, folklorik, sanatsal, gençlik ve spor gibi…konuların, araştırılıp incelenmesi ve tanıtılması için, kongre, bilgi şöleni, kurultay, çalıştay, konferans, seminer gibi…etkinlik düzenler. Dergi, kitap gibi…Süreli ve süresiz yayın, çıkarır veya mevcutlara destek verir.
2- Yukarıda belirtilen faaliyetler doğrultusunda, sosyal, bilimsel, kültürel, folklorik, sanatsal, gençlik ve spor gibi.. konularda kurslar düzenler. Bu faaliyetlerle ilgili grupları yurtdışına gönderir. Aynı zamanda bu faaliyetlerle ilgili gurup ve toplulukları yurt dışından getirir. (halk oyunları, tiyatro, müzik, dans, spor takımları, fotoğrafçılık, resim vb…)
3- Yukarıda belirtilen sosyal, bilimsel, kültürel, folklorik, sanatsal, gençlik ve sporgibi… konularda faaliyet göstermek üzere; eğitmen, eğitimci, hoca, kurs öğretmeni sporcu, hakem, çalıştırıcı (antrenör) ve sanatcı yetiştirmek üzere kurslar düzenler, gerektiğinde yurt dışından bu konularla ilğili eğitimci, çalıştırıcı, sporcu getirir ve aynı amaçla yurt dışına eğitimci, çalıştırıcı, sporcu ve sporcu grupları gönderir.
4- Uluslararası faaliyette bulunur, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla proje bazında çalışmalar ile Avrupa Birliği destekli projeler yapar veya destekler.
5- Yukarıda belirtilen faaliyetler doğrultusunda, yurt içinde ve yurt dışında, kültür, sanat, gençlik ve spor dallarındaki faaliyetleri tanıtmak ve yaygınlaştırmak için yarışma ve gösterileri organize eder ve organizasyonları destekler.
6- Toplumun ve üyelerin sosyal, kültürel, sportif gelişmelerini sağlamak, sporcu ve üyelerini birbirine kaynaştırmak ve derneğe gelir elde etmek amacıyla; yurt içi ve yurt dışı gezi, seyahat, yemekli toplantılar, kermes, konser, spor yarışmaları, çeşitli eğlendirici gün ve geceler, geleneksel korolar, sanatsal faaliyetler gibi…etkinlikler düzenler.
7- Çeşitli kitle iletişim araçları, Basın, Radyo, TV, Reklamcılık, İnternet, Web sayfası vb… yardımı ve aracılığı ile yukarıda yazılı olan, derneğin çalışma alanlarındaki tüm kültür, sanat ve spor dallarındaki faaliyetler için yapımcılık (prodüksiyon) yapar. Web sayfası hazırlar ve mevcutlardan faydalanır.

8- Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek ve derneğe gelir sağlamak üzere; fuarcılık, nişan, düğün, şenlik, festival, sanatsal turneler, bilimsel kongreler, konserler, sanatcı organizasyonları vb…ile her türlü açılış organizasyonları yapar.
9- Yukarıda belirtilen konularda, üyelerinde faydalanacağı gelir getirici kurslar açar.
10- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için eğlence ve dinlenme amacıyla; büro, lokal, sosyal tesis, aile çay bahçesi, düğün salonu gibi…. sosyal ve kültürel tesisler kurar, çalıştırır ve bunları tefriş eder.
11- Gerektiğinde öğrenciler için dershane, öğrenci yurdu, pansiyon, kütüphane okuma odası gibi barınma ve çalışma ortamı hazırlar. Anadolu, fen liseleri, üniversite gibi… sınavlarına hazırlık kursları, yabancı dil ve bilgisayar kursları düzenler.
12- Dernekçe yapılan yayınlar ile tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, dinleti, konserler, geleneksel koro, mehter takımı, halk oyunları müzik gurupları gibi… etkinliklerden gelir sağlayabilir.
13- Dernek, amaçlarına uygun olarak ve derneğe gelir sağlamak üzere; sosyal, kültürel ve sanatsal ürünler ve halk oyunları giysileri (kostümü), kutnuculuk, halıcılık, kilimcilik, el sanatları üreten ve pazarlayan müesseseler kurar ve mevcutlarından yararlanır.
14- Spor amaçlı, spor sahası ve salonu, kamp yeri dinlenme tesisleri yapabilir ve işletebilir.
15- Dernek, amaçlarına uygun olarak üyelerinden, ihtiyaçları olanlara ve sporcularına maddi ve spor malzemeleri yardımında bulunabilir. Derneğe gelir sağlamak üzere; spor malzemeleri üreten ve pazarlayan müesseseler kurar ve mevcutlarından yararlanır.
Derneğin Faaliyet Alanı:

Dernek, SOSYAL, KÜLTÜREL, FOLKLORİK, SANATSAL, BİLİMSEL, GENÇLİK VE SPOR alanlarında faaliyet gösterir.


İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliğin Sona Ermesi

Üyelik ve KoşullarıMadde 4- Fiil ehliyetine sahip, dernek üyeliği yasaklanmamış gerçek kişiler ile tüzel kişiler üye olma hakkına sahiptir.

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.


Üyeliğin Sona ErmesiMadde 5- Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.
a) Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin

dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.


b) Çıkma İle: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
c) Çıkarılma İle: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.


Üyelerin Hakları
Madde 6- Her üyenin;

a) Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma,

b) Genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

c) Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Üyelerin YükümlülükleriMadde7- Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:

Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu, yapılacak yönetim kurulu toplantılarında belirlenir.

Diğer Yükümlülükler: Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacıngerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organlar

Dernek OrganlarıMadde 8- Derneğin Zorunlu Organları;

Genel kurul,

Yönetim kurulu,

Denetim kuruludur.


Madde 9- Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçe ulaştığında da şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş

delegelerden oluşur.


Genel kurul;

Olağan genel kurul; 3 Yılda bir, Nisan ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Olağanüstü genel kurul;Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde toplanır.

Çağrı Usulü;

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.


Toplantı Usulü;

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise, üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. ,

Yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 10- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13-Derneğin vakıf kurması,

14-Derneğin fesih edilmesi,

15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri;

Yönetim kurulu yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri;

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle şube yönetim kurullarını görevden almak,

7-Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
Madde 11- Başkanın Görev ve Yetkileri

Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.

Derneğin yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.

Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.

Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.

Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.
Madde 12- Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Genel kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Derneğin Şubeleri
Madde 13-Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.


Madde 14-Şubelerin Görev ve Yetkileri

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.


Madde 15- Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.


Madde 16-Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Ocak ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler
Derneğin Gelirleri
Madde 17- Madde 14-Derneğin Gelir Kaynakları

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.1-Üye aidatı: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu, yapılacak yönetim kurulu toplantılarında belirlenir. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir,

2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

8-Diğer gelirler.
Madde 18-Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Gelir ve Gider ile Borçlanmada Usul
Madde 19- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin İç DenetimiMadde 20- Dernekte Genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurlu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.


Derneğin Feshi ve Tasfiye
Madde 21- Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, genel kurul kararıyla tespit edilen amacına uygun başka bir dernek veya kuruluşa devredilir.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.
Lokal ve Tesis Açma
Madde 22- Dernek, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.
Sandık Kurma
Madde 23- Dernek sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, risturn faiz veya, sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.
Defter ve Kayıtlar
Madde 24- Dernek, mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca yönetim kurulu kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.

Kulüplerin Yürütme Birimi Görevleri
Madde 25 : Yürütme biriminde hizmetlerin gerektirdiği ve kulüp imkanlarının elverdiği oranda aşağıda belirtilen görevliler bulunur:

a) Genel sekreter.

b) Sayman.

c) Doktor, sağlık personeli.

d) Tesis yöneticisi, malzeme görevlisi.

e) Spor direktörü.

f) Genel kaptan.

g) Kaptan.

h) Teknik yönetici ve öğretici.

i) Gençlik koordinatörü.

j) Gençlik lideri, eğitmen.

k) Yönetim Kurulunca istihdamı uygun görülen diğer personel.


Kulüp Yürütme Birimi Görev ve Yetkileri

Madde 26 : Yürütme biriminin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Genel sekreter; gençlik ve spor mevzuatı uyarınca ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde, kulübün amaçladığı hizmet ve faaliyetler ile idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup yönetim kuruluna karşı sorumludur. Başkan adına yazışma işlerini yürütür. Yönetim kurulu toplantılarına katılır, kurulun raportörlük ve sekretarya görevlerini yapar.

b) Sayman; kulübün hesap, gelir ve gider işlemlerini yürütmekle görevli olup genel sekretere karşı sorumludur.

c) Doktor ve sağlık personeli; kulübün yönetim ve yürütme personeli ile faaliyetlere ve yarışmalara katılanların sağlık hizmetlerini yürütmekle görevli olup genel sekretere karşı sorumludur.

d) Tesis yöneticisi ve malzeme görevlisi; kulüp tesis ve malzemelerinin kulüp amaçlarına yönelik hizmet ve faaliyetlere hazır bulundurulması, güvenlik, bakım, onarım hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli olup, genel sekretere karşı sorumludur.

e) Spor direktörü; spor kulübünün faaliyet göstermeyi üstlendiği bütün dallarda eğitim ve yarışmalarla ilgili faaliyet ve hizmetleri yürütmekle görevli olup, genel sekretere karşı sorumludur.

f) Genel kaptan; kulübün taahhüt ettiği spor dallarının her biri için spor direktörü ile genel sekreterin ortak teklifi üzerine yönetim kurulu tarafından görevlendirilir. Genel kaptanı oldukları spor dalında eğitim çalışmalarına, yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılımın ve niteliğin artırılmasına yönelik hizmetleri yürütmekle görevli olup, spor direktörüne karşı sorumludur.

g) Kaptan; kaptanı olduğu spor dalı kategorilerinde eğitim çalışmalarına, yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılımın ve niteliğin artırılmasına yönelik hizmetleri yürütmekle görevli olup, faaliyette bulundukları spor dalının genel kaptanına karşı sorumludur.

h) Teknik yönetici ve öğretici; kulübün taahhüt ettiği spor dallarında öğreticilik ve eğiticilik hizmetlerini yerine getirmekle, sporcuların fizik ve moral yeteneklerini üst düzeyde tutmak ve geliştirmek için gerekli önlemleri almakla görevli olup, ilgili genel kaptana veya yönetim kurulunun tespit edeceği kişi veya kurula karşı sorumludur.

i) Gençlik koordinatörü; gençlik kulübünün faaliyet alanları çerçevesinde planlanan her türlü gençlik çalışmasını yürütmekle görevli olup genel sekretere karşı sorumludur.

j) Gençlik lideri ve eğitmen; sorumlu olduğu gençlik faaliyeti türünde çalışmaların sürdürülmesine, katılım ve niteliğin artırılmasına yönelik hizmetleri yürütmekle görevli olup, gençlik koordinatörüne karşı sorumludur.


Madde 27-Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Yüklə 114,56 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə