AkdeniZ ÜNİversitesi 2012 yili kurumsal mali durum ve beklentiler raporu temmuz – 2012 antalyaYüklə 57 Kb.
tarix31.10.2017
ölçüsü57 Kb.
#24016

T.C.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ – 2012

ANTALYA

I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

  1. EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ 

Yılın ilk altı aylık döneminde, geçen yıla göre  bütçe giderleri % 33,16 oranında artış   göstermiştir.

Ocak-Haziran 2012 döneminde, bütçe ödeneklerinin % 55,36’sı kullanılmış durumdadır. Geçen yılın ilk altı aylık döneminde, bütçe giderlerindeki gerçekleşme oranının % 37,36 olduğu görülmektedir. Grafik 1- Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gerçekleşme Miktarları  

Gider türüne göre gerçekleşme oranları içinde en yüksek oran % 63,44 Sermaye giderleri ve % 53,89 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kalemlerinde ortaya çıkarken, en düşük gerçekleşme oranı % 38,12 ile Cari Transferler kaleminde olmuştur.Grafik 2- Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran 2011 Döneminde Giderlerin Toplam Gider Gerçekleşmeleri İçindeki Payları

Ekonomik sınıflandırmaya göre, ana gider kalemlerinin bütçe gerçekleşme toplamı içindeki payına bakıldığında, geçen yıla göre gider kalemlerinin payının ise arttığı görülmektedir.

Grafik 3- Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran 2012 Döneminde Giderlerin Toplam Gider Gerçekleşmeleri İçindeki Payları1. Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ödemeleri

2011 yılının ilk altı aylık dönemine göre, Personel Giderlerinde % 16,85, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde % 11,94’ lük bir artış gerçekleşmiştir. Personel Giderlerinde 2011 yılında % 51,25 olan gerçekleşme oranı, bu yılın aynı döneminde % 53,45 olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde ise 2011 yılında % 52,31 olan gerçekleşme oranı, bu yılın aynı döneminde % 53,89 olmuştur. Grafik 4: Personel ve Sosyal güvenlik Kurumlarına Devlet Primi  Ödemeleri

2. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2011 yılı Haziran sonu itibariyle mal ve hizmet alım giderlerinde 15.666.512 TL olan bütçe ödeneğinin % 52,39 kullanılmıştır. Grafik 5: Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Aylık gerçekleşme oranları, geçen yıla paralel olarak giderek artan bir eğilim göstermiştir. Ocak ayında gerçekleşme oranı en düşük düzeyde olurken, Haziran ayında en yüksek düzeye çıkmıştır. Ocak-Haziran 2011 döneminde, mal ve hizmet alım gider gerçekleşmesinin yılsonu gerçekleşmesine oranı % 34,51 iken 2012 yılında mal ve hizmet alım giderlerinin % 52,39 olduğu görülmektedir. 3. Cari Transferler 

Bütçede cari transferler için konulan toplam 4.933.000 TL tutarındaki bütçe ödeneğinin 1.880.423 TL’ lik kısmı kullanılmıştır. Ocak- Haziran 2012 döneminde, cari transfer gerçekleşmesinin yılsonu gerçekleşmesine oranı %38,12 olmuştur. Grafik 6- Cari Transferler 

 4. Sermaye Giderleri 

Ocak-Haziran 2011 döneminde toplam 14.888.959 TL tutarında Sermaye Gideri gerçekleşmiş iken 2012 yılı bütçesindeki Sermaye Gideri 34.580.344 TL’dir.

Grafik7: Sermaye Giderleri

       Sermaye giderleri içinde, mamul mal alımları 2.351.929 TL, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 31.336.653 TL, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 879.022 TL ve Gayri Maddi Hak Alımları 12.740 TL. olarak gerçekleşmiştir. 

Üniversitemiz yatırımlarına, 2012 mali yılının birinci altı aylık (Ocak – Haziran 2012) döneminde 31.336.653 TL Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri harcaması yapılmıştır. Bu giderler için yapılan harcamalar, 2011 yılının aynı (Ocak – Haziran 2011) döneminde 12.796.625 TL olarak gerçekleşmiştir. 

II- AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 

B.ÜNİVERSİTEMİZ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Tablo 1: Üniversitemiz Bütçe Gelirleri
2011

2012

Gerçekleşme

Toplamı


Ocak-Haziran

Gerç.Top.Oran

%


Başlangıç

Ödeneği


Ocak-Haziran

Gerç.Top.Oran

%


Vergi Gelirleri

0

0

0

0

0

0

Sosyal Güvenlik Gelirleri

0

0

0

0

0

0

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

18.368.694

7.155.426

38,95

13.237.000

10.169.096

76,82

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

221.273.556

86.796.913

39,23

211.233.000

96.613.230

45,74

Diğer Gelirler

11.370.098

5.393.789

47,44

9.870.000

4.910.616

49,75

TOPLAM

251.012.348

99.346.129

39,58

234.340.000

111.692.942

47,66

2011 yılının aynı döneminde bütçe gelirleri gerçekleşmesi 99.346.129 TL iken 2012 yılında 111.692.942 TL olmuştur. 

Grafik 8- Üniversitemiz Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ocak-Haziran 2012 Döneminde Gerçekleşme Miktarları

2012 YILI TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ GERÇEKLEŞMESİ

   Grafik 9- Üniversitemiz Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Ocak-Haziran 2012 Döneminde Gerçekleşme Miktarı2012 YILI ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLERİN GERÇEKLEŞMESİ

 

Grafik 10- Üniversitemiz Diğer Gelirlerin Ocak-Haziran 2012 Döneminde Gerçekleşme Miktarları2012 DİĞER GELİRLER GERÇEKLEŞMESİ

   Haziran sonu itibarıyla, gelir gerçekleşmeleri içinde teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin payı 2011 yılında % 38,95 iken 2012 de % 76,82, alınan bağışlar ve yardımlar ile özel gelirler 2011 yılında % 39,23 iken 2012 yılında % 45,74, diğer gelirler 2011 yılında % 47,44 iken 2012 yılında % 49,75 olarak gerçekleşmiştir.C. ÜNİVERSİTEMİZİN ÖZ GELİRLERİ 

Ocak – Haziran 2012 döneminde, öz gelirlerimiz 20.743.742 TL olarak gerçekleşmiş, 2011 aynı döneminde ise öz gelirlerimiz 13.307.745 TL olarak gerçekleşmiştir. D. FİNANSMAN

2012 yılında Ocak – Haziran döneminde Bütçe Geliri toplamı 111.692.942 TL’ dir. Bu ödeneğin 90.949.200 TL’ si Hazine yardımı, 20.743.742 TL’ si Öz gelirden karşılanmıştır. 2012 yılı itibariyle dönem başında gerçekleşen finansman fazlası 25.813.538 TL olup ödenekleştirilmiş, kalanın 21.362.909 TL’ si likit karşılığı ödenek kaydı şeklinde işlemi yapılmıştır.


E. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİNİN DEVAM EDEN PROJELERİ


EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2009 yılında projesi tamamlanan Edebiyat Fakültesi 32.000.m² kapalı alana sahiptir. Sözleşme bedeli 13.900.000 TL olan 25.000 m²’lik 1.etap yapım çalışmaları devam etmektedir. Yapımı devam eden blokta 48 derslik, 4 amfi, 11 bölüm kütüphanesi, 12 bilgisayar dersliği, sosyal alanlar ve kapalı otopark bulunmaktadır.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ B-D-E BLOK İNŞAATI
2011 yılı Nisan ayında yapımına başlanan ve kapalı alanı 9.500 m² olan B-D-E bloklarda 31 adet Laboratuar , 20 Derslik, 67 öğretim görevlisi odası, teknik ve sosyal alanlar yer almaktadır. Sözleşme bedeli 7.580.000 TL olup, 2012 yılı Ağustos ayında bitirilmesi planlanmaktadır.

EĞİTİM FAKÜLTESİ
İhale süreci tamamlanarak Ağustos ayında yapımına başlanan Eğitim Fakültesi binası 20.000.m² kapalı alana sahiptir. 82 Adet derslik ve laboratuar, 1 adet 300 kişilik amfi, Öğretim görevlisi odaları ve genel kullanım alanları binada yer almaktadır.

2012 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır. Sözleşme Bedeli:14.386.000 TL ‘dir.İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Proje çalışmaları tamamlanan Fakültemizin yapımına vakıf tarafından başlanılmış ancak devam edilememiştir. 2012 yılında ihale edilecek olan bina 21.000 m² kapalı alana sahiptir. 82 Adet derslik ve laboratuar ,1 adet 300 kişilik amfi, öğretim görevlisi odaları ve genel kullanım alanları binada yer almaktadır.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ CAMİİ
İlahiyat Fakültesi projesi ile birlikte yine vakıf tarafından bağış olarak yapılmaktadır. 14.300.m2 kapalı alana sahiptir. Kubbe yüksekliği 37 m ve çapı 30 m olup 75 m yüksekliğinde dört minaresi bulunmaktadır. Ana ibadet alanı 4.000 olmak üzere toplam 7.000 kişilik ibadet alanının yanı sıra kapalı otopark, gasil hane alanları bulunmaktadır.

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU B VE C BLOK İNŞAATI
2003 yılında yapılan 1.704 m² kapalı alana sahip A Blok’un devamı olan B ve C Bloklar bağış olarak yapılmaktadır. 4.010 m² kapalı alana sahip bina bodrum zemin ve iki kattan oluşmaktadır. 6 adet 105, 6 adet 40 kişilik sınıf, 2 adet 100 kişilik seminer salonu, 150 kişilik yemekhane, 12 adet ofis teknik ve sosyal alanların yer aldığı okulumuz büyük oranda tamamlanmış olup 2012 eğitim döneminde hizmet vermeye başlayacaktır.

ARAŞTIRMA UYGULAMA HASTANESİ B – BLOK İNŞAATI
16.300 m² kapalı alana, 330 yatak kapasitesine sahip projede çocuk ve yetişkin yoğun bakım üniteleri, yönetim ofisleri, mutfak, yemekhane ve teknik hacimler yer almaktadır.

2011 yılı Ağustos ayında yapımına başlanmış ve sözleşme bedeli 16.780.000 TL olan binanın 2012 yılında hızla tamamlanması planlanmaktadır.DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Eski Doktor Ofisleri Binası yeniden ele alınarak Diş Hekimliği Fakülte Binası olarak projelendirilmiştir. Proje 2.000 m² kapalı alan içermekte olup, içeriğinde poliklinik, ameliyathane, laboratuar, derslik, ofis , kantin ve teshin merkezi gibi alanlar yer almaktadır. Yangın , enerji, engelli kullanımı ile ilgili standartlara uygun olarak tasarlanmıştır. 10-Mayıs-2012 tarihinde tamamlanarak hizmete açılmıştır.

ATLETİZM PİSTİ – TRİBÜN
Atletizm pistinin yapımı ile Uluslararası Class 2 sertifikası alınmıştır. Ortası futbol sahası olarak kullanılabilen pistin üç tarafını kapatacak proje 7.500 kişi kapasiteli olup, 17.000 m² inşaat alanına sahiptir. Sözleşme bedeli 12.849.843,78 TL olan Tribün inşaatının 2012 Mayıs ayında tamamlanmıştır.

MATBAA-ENSTİTÜLER VE REKTÖRLÜK HİZMET BİRİMLERİ BİNASI
Matbaa, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Döner Sermaye, Öğrenci İşleri ve Enstitülerin tamamını kapsayan Proje 10.000 m² kapalı alana sahiptir. 2010 yılı Aralık ayında inşaatına başlanan binanın sözleşme bedeli 6.583.913,22 TL olup, 2012 yılı Temmuz ayında bitirilmesi planlanmaktadır.

SOSYAL TESİS EK BİNA
Sosyal Tesis Ek Bina İnşaatı 1.850 m² kapalı alana sahiptir. Yapımına 2011 yılı Eylül ayında başlanan binada 32 oda ile yatak kapasitesinin arttırılarak, yangın ve enerji yönetmeliği kriterlerine uygun bir bina tasarımı ile mevcut binanın eksiklerinin tamamlanması hedeflenmiştir. Ayrıca 3 adet toplantı salonu da projede yer almaktadır. Sözleşme bedeli 12.286.800 TL olan bina inşaatı tamamlanmıştır.

İLÇELERDE DEVAM EDEN YATIRIMLAR


KONAKLI KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ
Konaklı Belediyesi tarafından yapımı devam eden bina 11.610 m ² kapalı alana sahiptir. Kongre Merkezinde 800 kişilik çok amaçlı salon, 5 adet 200 kişilik, 1 adet 300 kişilik seminer salonu, 10 adet toplantı salonu, restoran, cafe, ofisler ve genel kullanım alanları yer almaktadır.

KORKUTELİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Yüksek Okul Binası 4.000 m² alana sahiptir. Korkuteli Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından yaptırılmakta olup, donanım ve çevre düzenlemesi hariç tamamlanmıştır. Okulumuzda 15 adet 40, 4 adet 80 kişilik derslik, 12 adet öğretim görevlisi odası, idari ve sosyal mekanlar yer almaktadır. 2012 yılında hizmete açılması planlanmaktadır.

KUMLUCA MESLEK YÜKSEK OKULU

Kumluca Eğitim Vakfı, Kaymakamlık ve Belediye tarafından yapımına 2010 Şubat ayında başlanmıştır. 19 adet 50 kişilik derslik, 150 kişilik 3 adet amfi derslik, 10 adet laboratuar ve atölye, 48 öğretim görevlisi odası ile idari ve sosyal alanların yer aldığı bina 6.920 m² kapalı alan içermektedir.GÖYNÜK AŞÇILIK MESLEK YÜKSEK OKULU
Göynük Belediyesi katkıları ile hayırseverler tarafından yapılacak olan binanın temeli 30-Nisan-2011’de atılmış olup, yapımı sürmektedir. 8 adet derslik, dil ve bilgisayar lab. uygulama mutfağı, pastanesi, restoran, cafe, ofisler ve 300 kişilik konferans salonu bulunan proje 5.130 m² kapalı alana sahiptir.

SERİK MESLEK YÜKSEKOKULU
Proje çalışmaları tamamlanan bina 16.350.m² kapalı alan kapsamaktadır. 1 Adet 200 kişilik olmak üzere 20 adet derslik, 1 Adet 300 kişilik konferans salonu ve sergi alanı, 20 adet atölye, öğretim görevlisi odaları, kafeterya, kantin ve genel kullanım alanları binada yer almaktadır. Bağış olarak yapılacak binanın yapımına 2012 Haziran ayında başlanmıştır.

F. BEKLENTİ VE HEDEFLERİMİZ 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arttırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu bağlamda üniversitemizce, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı kapsamlı rapor oluşturulmuş ve hazırlanan “ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” ekleriyle birlikte aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE

REKTÖR

Ek:

Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Bütçe Giderlerinin GelişimiYüklə 57 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə