Amaç : Gemi Sicil Memurluğunca Yapılacak işlemlerde İstenecek Evrakların Belirlenmesini SağlamakYüklə 33,05 Kb.
tarix28.11.2017
ölçüsü33,05 Kb.
#33216

BANDIRMA LİMAN BAŞKANLIĞI

GEMİ SİCİL MEMURLUĞUNCA YAPILACAK İŞLEMLERDE İSTENECEK EVRAKLARA AİT FORM


Dok. No

DNM.17.LB09.FR.03 ÇLB.01

Yür. Tarihi

28.09.2010

Rev. Tar.
Rev. No
Sayfa No

/


AMAÇ : Gemi Sicil Memurluğunca Yapılacak işlemlerde İstenecek Evrakların Belirlenmesini Sağlamak.

KAPSAM : Gemi Sicil Memurluğunca Yapılacak Tüm İşlemleri Kapsar.

İLGİLİ DOKÜMANLAR :


 • 6762 Sayili Türk Ticaret Kanunu.

 • 8250 Sayili Gemi Sicili Nizamnamesi.

 • Deniz Tic. Genel Müdürlüğü Yönerge Ve Genelgeleri.

 • Ötv Genel Tebliği(seri no:1) 30.07.2002 tar.24831 res.g.say.

 • Ötv Genel Tebliği(seri no:2) 26.10.2002 tar.24918 res.g.say.

 • Ötv Genel Tebliği(seri no:3) 30.01.2003 tar.25009 res.g.say.

 • Ötv Genel Tebliği(seri no:4) 12.08.2003 tar.25197 res.g.say.

 • Ötv Genel Tebliği(seri no:6) 31.12.2003 tar.25333 res.g.say.

 • Ötv Genel Tebliği(seri no:7) 05.08.2004 tar.25544 res.g.say.

 • Ötv Genel Tebliği(seri no:9) 10.08.2005 tar.25902 res.g.say.

 • Ötv Genel Tebliği(seri no:10) 20.04.2006 tar.26145 res.g.say.

 • Ötv Genel Tebliği(seri no:11) 07.09.2006 tar.26282 res.g.say.

 • Ötv Genel Tebliği(seri no:12) 28.12.2006 tar.26360 res.g.say.

 • Ötv Genel Tebliği(seri no:13) 26.12.2006 tar.26388 res.g.say.

 • Ötv Genel Tebliği(seri no:14) 08.07.2008 tar.26930 res.g.say.

 • Ötv Genel Tebliği(seri no:15) 30.10.2008 tar.27039 res.g.say.

 • Ötv Genel Tebliği(seri no:16) 04.11.2008 tar.27044 res.g.say.

 • Ötv Genel Tebliği(seri no:17) 28.11.2006 tar.27062 res.g.say.

 • Ötv Genel Tebliği(seri no:18) 06.03.2010 tar.27513 res.g.say.

 • Ötv Genel Tebliği(seri no:19) 09.07.2010 tar.27636 res.g.say.

 • DNM.17.LB09.İAŞ.49

 • DNM.17.LB09.İAŞ.50

 • DNM.17.LB09.İAŞ.51

 • DNM.17.LB09.İAŞ.52

 • DNM.17.LB09.İAŞ.53

 • DNM.17.LB09.İAŞ.54


FORM DETAYI:
ÖTV SİZ YAKIT UYGULAMASI İŞLEMİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER : • Dilekçe,

 • Gemi tasdiknamesi, (aslı ve fotokopisi),

 • Tonilato belgesi, (aslı ve fotokopisi),

 • DEB, (aslı ve fotokopisi),

 • SURT, (sadece balıkçı gemilerinden istenir, fotokopisi Su Ürünleri İl Müdürlüğünce onaylı ),

 • Donatana ait Nüfus Cüzdan fotokopisi (gerçek kişi ise),

 • İmza sirküleri (tüzel kişi ise),

 • Vergi levhası fotokopisi,

 • İmzalı taahhütname,

 • Kira sözleşmesi, (kiralık gemilerden istenir),

 • ÖTV’siz yakıt kullanacak gemi Düzenli hatta sefer yapacak ise düzenli hat izni belgesi,

 • ÖTV’siz yakıt kullanacak gemi Toplu Yakıt Alım Kapsamında ise Toplu Yakıt Alım Kapsamında olduğunu gösterir bir belge.


SATIŞ İŞLEMİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER :

A-YURT İÇİNDE GEMİ ALIM / SATIMINDA İSTENİLECEK BELGELER :
1- Alıcıdan İstenilecek Belgeler :

 • Dilekçe,

 • Gerçek kişilerde, Nüfus Cüzdanı Sureti, İkametgah Senedi, T.C. Vatandaşlık numarası ve vergi numarası,

 • Tüzel kişilerde, imza sirküleri, Faaliyet Belgesi(Son üç ay içerisinde Deniz Ticaret Odasından alınmış), Ticaret Sicil Gazetesi, varsa tadil gazeteleri, Vergi Levhası, Vergi Numarası, Ortakların Vergi Numarası ve T.C. Vatandaşlık numarası,

 • Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş Komandit şirketlerde, payların çoğunu Nama yazılı ve bir başkasına devri Şirket Yönetim Kurulunun kararına bağlı olduğunu gösteren belge,

 • Şahıs veya şirket yetkilisinin yetki belgesi, nüfus cüzdanı sureti, İkametgah Senedi ve Fotoğrafı

 • Tonilato/ Tonaj Belgesi,

 • İsim onayı(alıcının isim değişikliği talebi varsa),

 • Gerçek kişi veya şirket adına yetkili şahsın nüfus cüzdan sureti, fotoğrafı,ikametgah senedi ve yetki belgesi.2-Satıcıdan İstenilecek Belgeler :

 • Dilekçe,

 • Gerçek kişilerde, Nüfus Cüzdanı Sureti, İkametgah Senedi, T.C. Vatandaşlık numarası ve vergi numarası,

 • Tüzel kişilerde, imza sirküleri, Faaliyet Belgesi (Son üç ay içerisinde Deniz Ticaret Odasından alınmış), Ticaret Sicil Gazetesi, varsa tadil gazeteleri, Vergi Levhası, Vergi Numarası, Ortakların Vergi Numarası ve T.C. Vatandaşlık numarası,

 • Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş Komandit şirketlerde, payların çoğunu Nama yazılı ve bir başkasına devri Şirket Yönetim Kurulunun kararına bağlı olduğunu gösteren belge,

 • Gemi maliki veya şirketi temsile yetkili kişinin yetki belgesi,nüfus cüzdanı sureti,vatandaşlık numarası,ikametgah senedi ve vesikalık fotoğraf,

 • Vergi Dairesinden gemi il ilgili vergi borcu olmadığına dair belge,

 • Takdir Komisyon kararı,

 • Kaptan Talimatnamesinin teslimi (Kaptan Talimatnamesinin mevcut olması halinde) ,

 • Gemi satış faturası veya onaylı sureti,

 • Tonilato/Tonaj belgesi,

 • Tasdikname,

 • ÖTV indirilmiş yakıt alım defterinin Gemi Sicil Memurluğuna iadesi.


B-GEMİLERİN YURT DIŞINA SATIŞINDA İSTENİLECEK BELGELER :


 • Satış dilekçesi,

 • Bill of sale ve tercümesi(Apostilli aslı ve tercümesi,yoksa noter veya konsolosluk tasdikli sureti ve tercümesi),

 • Gemi Tasdiknamesi(Gemi Sicil Memurluğuna terkin dosyasına konulmak üzere iadesi),

 • Tonilato belgesi(satış işlemi yapıldıktan sonra belge üzerinde gerekli düzeltmeler yapılıp yeni bayrak devleti donatanı veya temsilcisine verilmek üzere Bölge Müdürlüğüne iade edilecektir,

 • Gümrük Çıkış Beyannamesi (İhracatçılar Birliği tarafından onaylanmış olacak ve ihraç işlemlerinin tamamlanmasından itibaren 1 hafta içinde verilecektir),

 • DAB (Döviz Alım Belgesi),

 • Yönetim Kurulu kararı noter tasdikli(gemi maliki veya yetkili temsilcinin kararı),

 • Teşvikli gemilerde Teşvik Belgesi(satışa engel olmadığına dair),

 • Vergi Dairesinden satıcının gemi ile ilgili borcu olmadığına dair,Vergi Borcu Yoktur Belgesi,

 • Denize elverişlilik Belgesi (Gemi Sicil Memurluğundaki terkin dosyasına konulmak üzere),

 • Fatura fotokopisi,

 • Gemi üzerinde takyidat varsa kaldırıldığına dair belge,

 • ÖTV indirilmiş yakıt alım defterinin Gemi Sicil Memurluğuna iadesi,

 • Satıcı ve alıcının nüfus cüzdanı sureti, vergi numarası, fotoğrafı, vatandaşlık numaraları ve ikametgah senedi,

 • Şirket adına yetkili olan şahsın yetki belgesi, fotoğrafı, nüfus cüzdan sureti,ikametgah senedi, imza sirküsü,

 • Kaptan Talimatnamesinin Teslimi (Kaptan Talimatnamesinin mevcut olması halinde ).TERKİN İŞLEMİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER :


 • Talep Dilekçesi,

 • Gemi Tasdiknamesinin iadesi(iptali için),

 • Gemi üzerinde takyidat (haciz ve ipotek) bulunması halinde kaldırıldığına dair resmi belgenin aslı,

 • Vergi Dairesinden gemi ile ilgili vergi borcu olmadığına dair belge,

 • Terkin sebebi ile ilgili rapor (GSK tarafından düzenlenmiş),

 • Kaptan Talimatnamesi olması halinde Gemi Sicil Memurluğuna İadesi,

 • Gemi isminin iptali,

 • Telekominikasyon Bölge Müdürlüğünce telsiz ruhsatının iptal edildiğine dair belge,

 • Tonilato Belgesi(Gemi Sicil Memurluğunca Terkin dosyasına konulmak üzere),

 • ÖTV İndirilmiş Yakıt Alım Defterinin Gemi Sicil Memurluğuna iadesi.


18 Grostondan Küçük Tekneler için:

 • Dilekçe,

 • Üzerinde takyidat (haciz ve ipotek) var ise kaldırıldığına dair belgenin aslı,TESCİL İŞLEMİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER :

MGS (Milli Gemi Sicilindeki) İşlemler
İlgili şirket veya vatandaş gemi tasdiknamesi veya bayrak şahadetnamesi almak için gerekli evrakları hazırlayarak Gemi Sicili Dairesine başvuruda bulunur. Bu evraklar;

A-İnşası tamamlanmış gemilerin MGS’ ye tescili için gerekli belgeler:

 • Tescil talep dilekçesi,

 • İsim onayı,

 • Yapının sahibi şahıs ise,nüfus cüzdanı sureti,ikametgah senedi,T.C. vatandaşlık numarası ve vergi numarası,

 • Yapının sahibi tüzel kişi ise,imza sirküleri,Faaliyet Belgesi(son 3 ay içerisinde Deniz Ticaret Odasından alınmış),Ticaret Sicil Gazetesi, varsa Tadil gazeteleri (adres, isim, ortak değişimi, sermaye artırımı gibi), vergi levhası, vergi numarası, ortakların vergi numarası ve T.C. Vatandaşlık numarası,

 • Tonilato/Tonaj Belgesi,

 • Gemi Yapı Bildirisi,

 • Teşvikli gemilerde;Teşvik belgesi (noter tasdikli örneği),

 • İpotekli gemilerde;ipotek mukavelesi(aslı veya noter tasdikli örneği),

 • Özel yatlarda taşıt alım vergisinin yatırıldığına dair belge,

B- İnşa Halindeki Gemilerin/Deniz Araçlarının İnşa Halindeki Gemilere Mahsus Sicile

Tescili İçin Gerekli Belgeler:


 • Tescil talep dilekçesi (TTK’ nun 858, 859, 860 maddelerine uygun),

 • Bandırma Liman Başkanlığı GSK Uzmanlarınca yapının TTK’ nun 941.maddesine uygun olduğuna dair rapor,

 • Gemi İnşa Sözleşmesi (Tersane tarafından yapının sahibini belirtmek için düzenlenen noter tasdikli beyanname),

 • Yapının sahibi şahıs ise, nüfus cüzdanı sureti, ikametgâh senedi, T.C. Vatandaşlık numarası ve vergi numarası,

 • Yapının sahibi tüzel kişi ise, imza sirküleri, Faaliyet Belgesi (son 3 ay içerisinde Deniz Ticaret Odasından alınmış), Ticaret Sicil Gazetesi, varsa Tadil gazeteleri (adres, isim, ortak değişimi, sermaye artırımı gibi),vergi levhası, vergi numarası, ortakların vergi numarası ve T.C. Vatandaşlık numarası,

 • Yapı üzerine ipotek veya icra tesis edildiğine dair yazı (TTK’ nun 858 ve 859. maddeleri gereğince),

 • Teşvikli gemilerde Teşvik Belgesi (Noter tasdikli).


C- İthal Edilen Gemilerin Türk Gemi Siciline Tescilinde İstenilecek Belgeler:

 • Tescil talep dilekçesi,

 • İsim onayı,

 • Yapının sahibi şahıs ise, nüfus cüzdanı sureti, ikametgah senedi, T.C. Vatandaşlık numarası ve vergi numarası,

 • Yapının sahibi tüzel kişi ise, imza sirküleri, Faaliyet Belgesi (son 3 ay içerisinde Deniz Ticaret Odasından alınmış), Ticaret Sicil Gazetesi, varsa Tadil gazeteleri (adres, isim, ortak değişimi, sermaye artırımı gibi), vergi levhası, vergi numarası, ortakların vergi numarası ve T.C. vatandaşlık numarası,

 • Tonilato/Tonaj Belgesi,

 • Yeni inşa olmayan gemilerde satış belgesi (Bill of Sale) Apositilli aslı yoksa Noter veya Konsolosluk tasdikli Türkçe tercümesi,

 • Yeni inşa olmayan gemilerde Bayrak ülkesinin Terkin Belgesi(orijinal ve noter tasdikli Türkçe tercümesi),

 • Yeni inşa olmayan gemilerde Teslim Tesellüm Protokolü aslı ve Türkçe tercümesi (Konsolosluk veya noter tasdikli sureti),

 • İpotekli gemilerde İpotek mukavelesi aslı ve Türkçe tercümesi (Konsolosluk veya noter tasdikli sureti),

 • Teşvikli gemilerde Teşvik Belgesi (Noter tasdikli),

 • Gümrük giriş Beyannamesi (aslı veya noter tasdikli sureti),

 • Bayrak Şahadetnamesi

 • Yeni İnşa(Bulding) sertifikası ve yeminli tercümesi,

 • İsim onayı,

 • 28.12.2006 Tarih ve 26390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamına giren gemilerden,bu yönetmelik gereği üreticiler arafından Yönetmelik ek15’e göre hazırlanan “Yazılı Uygunluk Beyanı” nın bir sureti.D- Deniz Araçlarının MGS’ ne Tescili için İstenilecek Belgeler:

 • Tescil talep dilekçesi,

 • İsim onayı,

 • Yapının sahibi şahıs ise, nüfus cüzdanı sureti, ikametgah senedi, T.C. Vatandaşlık numarası ve vergi numarası,

 • Yapının sahibi tüzel kişi ise, imza sirküleri, Faaliyet Belgesi (son 3 ay içerisinde Deniz Ticaret Odasından alınmış), Ticaret Sicil Gazetesi, varsa Tadil gazeteleri (adres, isim, ortak değişimi, sermaye artırımı gibi), vergi levhası, vergi numarası, ortakların vergi numarası ve T.C. Vatandaşlık numarası,

 • Tonilato/Tonaj Belgesi,

 • Deniz Aracına ait Fatura veya İnşa Belgesi,

 • İthal edilen deniz araçları için Satış Senedi veya Faturası,

 • İthal edilen deniz araçları için bayrak ülkesinin Terkin Belgesi,

 • İthal edilen deniz araçları için Gümrük Giriş Beyannamesi (Aslı veya Tasdikli Sureti),

 • İthal edilen deniz araçları için Bayrak Şahadetnamesi,

 • Teşvikli deniz araçlarında Teşvik Belgesi,

 • Denize Elverişlilik Belgesi.

KKKÜ ONAYI

Yüklə 33,05 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə