Gemi acenteliĞİ yetki belgesi ve gemi acenteliĞİ ŞUBE yetki belgesi başvurularinda istenilen belgelerYüklə 37,86 Kb.
tarix21.08.2018
ölçüsü37,86 Kb.
#73655


GEMİ ACENTELİĞİ YETKİ BELGESİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ
Firma Antetli Kağıt


T.C.

BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞINA

(Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü )
    Gemi Acenteliği Yetki Belgesi verilmesi için gerekli  belgeler  ekte sunulmuş olup, gereğini arz, tarafımdan düzenlenen bu başvuru formundaki bilgilerin  doğru ve eksiksiz olduğunu beyan ederim.

                                                                                                                 ..../..../.........

                                                                                                     

                                                                                                                Ad, Soyad ve İmza

                                                                                                                 ..../..../.........

                                                                                                     

 

YETKİ  BELGESİ  İSTEYENİN


 

Ticaret Ünvanı

 


 

 

 

İşyeriAdresi

 

 


Tel  No:

 

 Fax No:

 

SORUMLU MÜDÜRÜN


Adı ve soyadı

 

Doğum Tarihi

 

Tahsili

 

Hizmet Yılları ve Yerleri

 

GERÇEK KİŞİNİN VEYA TÜZEL KİŞİLİĞİN KAYITLI OLDUĞU ODANIN


Adı

 

Kayıtlı Olduğu  Grup

 

Kayıt Tarihi

 

Kayıt No

 

Evvelce Yetki Belgesi alınmış ise, Alındığı tarih ve No.su

EKLER:

 1. Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya Noter tasdikli sureti.

 2. Beyan Bilgi Formu (Ek.1)

 3. İmza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli örneği

 4. İşyeri Durum Belgesi

 5. İşyeri Açma İzin Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti

 6. Deniz Ticaret Odası Kayıt Belgesi

 7. İş yerine ait kira sözleşmesi veya tapunun aslı veya noter tasdikli örneği.

 8. Banka dekontu (3.000 TL.)

 9. Sorumlu Müdür atanacak kişiye ilişkin belgeler


NOT: Eklere ilişkin açıklamalar ve örnek formlar aşağıda yer almaktadır.
UYARI: Gönderilen belgelerde adres ve işyeri ticaret ünvanının (Ticaret Sicil Gazetesindeki gibi) aynı olmasına dikkat ediniz.BELGELER

AÇIKLAMALAR

Ticaret Sicili Gazetesi

 • Son ortaklarını/yönetim kurulunu, acentenin faaliyet alanları arasında gemi acenteliği faaliyetinin de bulunduğunu gösterir Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya Noter tasdikli sureti.

 • Yat ve Turizm İşletme Belgesi olan acentenin faaliyet alanları arasında acentelik faaliyetinin olması aranmaz.

Beyan Bilgi Formu

 • Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan; Yetki belgesi almak isteyen gerçek kişinin, anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin, diğer şirketlerde şirketi temsil ve idareye yetkili olan ortakların sabıka kaydı, ikametgah ve T.C Kimlik numarasına ilişkin yazılı beyanı (Ek-1). (Sicil kaydı bulunanlar için, sicil kaydını teşkil eden fiilin; Yönetmeliğin 6 maddesi/a-3 bendi uyarınca hak mahrumiyeti teşkil etmediğine dair ilgili mahkemeden alınacak Mahkeme kararının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.)
İmza sirküleri

 • Gerçek kişi veya tüzel kişiliği temsile yetkili yöneticinin imza sirküsünün aslı veya noter onaylı örneği

İşyeri Durum Belgesi


 • Yetki Belgesi süresince gemi acenteliği yapmasına elverişli; araç, gereç ve haberleşme araçları ile donatılmış bir büronun kullanılacağına dair noter huzurun da imzalanmış taahhütnamenin aslı.(Ek-2)
İşyeri Açma İzin Belgesi

 • İlgili belediye başkanlığından alınmış işyeri açma izin belgesinin aslı veya noter onaylı örneği.

 • Yat ve Turizm İşletme Belgesi olan gerçek ve tüzel kişiliklerde Belediyeden alınan İşyeri Açma Belgesi istenilmez bu belge yerine Yat / Turizm İşletme Belgesinin onaylı örneği istenilir.

İşyeri Kira Sözleşmesi Veya Tapusu

 • İş yerine ait kira sözleşmesi veya tapusunun aslı veya noter onaylı örneği. ( Tapudaki adresi İşyeri açma İzin Belgesindeki adresten farklı ise Belediyeden Tapudaki adresinin İşyeri açma İzin Belgesindeki adresle aynı olduğunu belirten yazı ibraz edilecek.)
DTO Kaydı

 • İMEAK Deniz Ticaret Odası veya Mersin Deniz Ticaret Odasına kayıtlı olduğuna dair belge.

Banka Dekontu.

 • Gemi Acenteliği Yetki Belgesi için 3.000.00 (Üçbin) TL , (Müsteşarlığımız web sitesinden E-Tahsilat linkinden yatırılabilir.)

Sorumlu Müdür Belgeleri

 • Sorumlu Müdür ile ilgili belgelere sorgu sayfasından bakınız.


EK-1      
BEYAN BİLGİ FORMU
T.C KİMLİK NUMARASI


ADLİ SİCİL KAYDININ OLUP OLMADIĞI (Yazı ile belirtiniz)

İKAMETGAH ADRESİ
Tarafımca düzenlenen yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.

Adı :
Soyadı :

İmza :

      EK-2      İŞYERİ DURUM BELGESİ

Firmanın Adı :
Adresi :
İştigal Konusu :
Telefon :
Faks :
Elektronik Posta :
İnternet Adresi :

Yukarıda adı ve adresi belirtilen işyerimizde telefon, faks, teleks ve elektronik cihazların bulunduğunu beyan ve taahhüt ederiz.Firma Yetkilisi Adı Soyadı ve İmzası

Firma Kaşesi
NOTER ONAYI
Kataloq: wp-content -> uploads
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
uploads -> Amerikalılarda Azərbaycan haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa çalışacağam
uploads -> Mühazirə1:İqtisadi informatikanın əsas anlayışları İnformatika haqqında ümumi məlumat
uploads -> Frankfurt məktəbi
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı: 040545 Kompyuter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının
uploads -> Onlayn jurnaliSTİka fənninin
uploads -> Mühazirə mətinləri. Matrislər və onlar üzərində əməllər
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı 040529 – Nəqliyyatda daşımaların təşkili baki – 2014
uploads -> Multimedia Mərkəzi Ali təhsil müəssisələrinin jurnalistika fakültələri üçün multimedia jurnaliSTİkasi fənninin

Yüklə 37,86 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə