Analiza preliminară a impactului de reglementare (air) a regulamentului privind metodele de ţinere a contabilităŢii în sectorulYüklə 76,92 Kb.
tarix27.10.2017
ölçüsü76,92 Kb.
#15648

Analiza impactului de reglementare (AIR)

la proiectul Metodologiei formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere

INTRODUCERE

Prezenta Analiză a fost elaborată în conformitate cu prevederile art. 13 din Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, nr. 235/20.07.2006, în vigoare din 01.01.2008 şi Metodologia de analiză a impactului de reglementare şi de monitorizare a eficienţei actului de reglementare, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1230/24.10.2006.

AIR în cauză cuprinde argumentarea necesității elaborării și aprobării noii versiuni a Metodologiei formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere reieşind din prevederile legislaţiei Republicii Moldova şi a impactului acestora asupra activităţii tuturor participanţilor la piaţa produselor petroliere.


 1. DEFINIREA PROBLEMEI

  1. Componenta juridică

În conformitate cu Legea nr. 461 din 30.07.2001 privind piaţa produselor petroliere (Monitorul Oficial nr. 361-369, 2015, art. 681) cu modificările și completările ulterioare, reglementarea de stat a pieţei produselor petroliere este prerogativa Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). În acest sens, Agenția eliberează licenţe și autorizații, reglementează şi controlează activitățile participanţilor la piaţa produselor petroliere.

Potrivit art. 4 din aceeași Lege: „prețurile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale și la gazul lichefiat se calculează la 1 litru, pentru fiecare tip de produs, în conformitate cu Metodologia formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere”, aprobată de Agenție.

La data de 03.12.2015 Parlamentul Republicii Moldova a votat un pachet de modificări legislative în vederea susținerii agricultorilor „Pachetul Agricol”, Astfel, Legea privind piața produselor petroliere nr. 461 din 30.07.2001 a fost modificată prin Legea nr. 223 din 03.12.2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

Amendamentele la Legea privind piaţa produselor petroliere schimbă în esență conceptul legii existente și vin un șir de elemente noi cum ar fi: • simplificarea procedurii de adoptare a Metodologiei formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere prin atribuirea dreptului de aprobare acesteia către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), fără coordonare cu Guvernul;

 • aprobarea de către Agenție a prețurilor plafon de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat;

 • aplicarea coeficienților de multiplicare în dependență de categoria/calitatea produselor petroliere;

 • comercializarea cu ridicata a produselor petroliere nu va fi reglementată fiind încurajată concurența.

 • stabilirea dreptului de import al produselor petroliere de către agricultori pentru propriile necesități, în baza autorizațiilor.

Conform dispozițiilor finale și tranzitorii din Legea nr. 223 din 03.12.2015, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică urmează să elaboreze și să aprobe o nouă Metodologie a formării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere pînă la data de 31.03.2016.

  1. Elementul analitic.

Pentru a fi asigurate premisele necesare implementării prevederilor Legii privind piața produselor petroliere nr. 461 din 30.07.2001 cu modificările și completările ulterioare, în partea ce ține de mecanismul de formare și aplicare a prețurilor la produsele petroliere principale (benzină, motorină) și la gazele lichefiate, se impune adoptarea unei noi Metodologii pentru formarea și aplicarea prețurilor la produsele petroliere. Aceasta urmează să includă termenele și condițiile de determinare, publicare și punere în aplicare a prețurilor de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere, de către fiecare operator în parte, reieșind din prețurile plafon stabilite de Agenție.

Potrivit noilor modificări la Lege, modalitatea de formare a prețurilor la produsele petroliere principale și la gazul lichefiat se schimbă conceptual. Noul mecanism va avea la bază următoarele componente: 1. cotațiile medii Platt’s pentru produsele petroliere principale și cotațiile medii Argus DAF Brest pentru gazul lichefiat;

 2. costurile de tranzacționare aferente operațiunii de import, inclusiv costurile de transportare și asigurare;

 3. cota accizelor, aplicată în conformitate cu Codul Fiscal al Republicii Moldova;

 4. cota taxei pe valoarea adăugată, aplicată în conformitate cu Codul Fiscal al Republicii Moldova;

 5. marja comercială specifică care cuprinde valoarea cheltuielilor și profitul companiilor.

În scopul evitării unor volatilități majore pe piața produselor petroliere se propune ca prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale să se calculeze în baza cotațiilor internaționale și a unei marje comerciale specifice.

Valoarea maximală a marjei comerciale specifice se va stabili anual de către Agenția Naţională pentru Reglementare în Energetică. Astfel, pentru primul an de valabilitate a Metodologiei marja comercială specifică se determină în funcție de cheltuielile proprii și profitul participanților la piața internă a produselor petroliere medii înregistrate efectiv în anul precedent, cu aplicarea unui indice de sporire a eficienței pentru reducerea costurilor de import și comercializare a produselor petroliere, stabilit în mărime de 0,2.

Potrivit noilor modificări, la fiecare două săptămâni „în funcție de cotațiile Platts și Argus din perioada precedentă, Agenția Naţională pentru Reglementare în Energetică va aproba prețurile plafon de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat și la va publica pe pagina sa web”.

Titularii de licență vor comercializa cu amănuntul produse petroliere principale şi/sau gaz lichefiat la prețuri cu amânuntul ce nu depășesc prețurile plafon aprobate și publicate pe pagina web a Agenție. Comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat la un preţ ce depăşeşte preţul plafon stabilit de Agenția Naţională pentru Reglementare în Energetică va fi interzisă.

Scoatem în evidență următoarele probleme care justifică intervenția statului prin reglementare:

Mecanismul actual de stabilire a prețurilor la produsele petroliere, prevăzut în Metodologia aprobată prin Hotărârea ANRE nr.263 /2007 prevede menținerea unui nivel just al prețurilor care ar acoperi cheltuielile relevante precum și o rată rezonabilă de rentabilitate de maxim 10%. De facto, însă, în contextul carențelor cadrului concurențial, aceasta permite majorarea neîntemeiată a prețurilor.În rezultatul controalelor realizate de Agenție în scopul verificării aplicării şi respectării de către titularii de licență a Metodologiei de calculare şi aplicare a preţurilor la produsele petroliere nr. 263  din  05.10.2007, de cele mai multe ori au fost constatate cazuri de modificare a preţurilor la produse petroliere fără careva factori obiectivi pentru modificări. Calculele prezentate ANRE purtau un caracter formal deoarece valoarea stocurilor şi costul mediu la începutul lunii nu corespundeau datelor reflectate în evidenţa contabilă. În cele mai multe cazuri, calculul de modificare a preţurilor se efectua numai prin schimbarea nivelului rentabilităţii. Astfel companiile petroliere modificau preţurile la produsele petroliere fără a ţine cont de prevederile pct. 4.6. al Metodologiei, care prevede că „preţurile aprobate pot fi modificate doar odată cu procurarea altor partide de produse petroliere, la un preţ care duce la schimbarea costului mediu ponderat de procurare a produsului petrolier respectiv faţă de cel determinat la stabilirea preţului precedent, şi alţi factori obiectivi, care pot influenţa asupra nivelului preţului”.

În același timp, la verificarea calculelor de modificare a prețului la produsele petroliere de cele mai multe ori s-au constatat abateri de la prevederile Metodologiei de calculare şi aplicare preţurilor la produsele petroliere și anume: • includerea incorectă în calcule a volumelor şi costului produselor petroliere, procurate din import de la începutul lunii, în care se modifică preţurile, pînă la sfîrşitul perioadei pentru care se stabilesc noile preţuri de comercializare cu ridicata;

 • includerea neargumentată a ponderii pierderilor naturale uneori o majorate de circa 10-25 ori la benzină şi de circa 60 de ori la motorină faţă de procentul pierderilor stabilit în „Regulamentul cu privire la Metodologia de calculare a pierderilor tehnologice în procesul recepţionării, transportării, depozitării şi distribuirii produselor petroliere utilizate de instituţiile publice”, aprobat prin Ordinul Ministerului Economiei şi Comerţului nr. 141 din 05.10.2007;

 • includerea incorectă a cheltuielilor unitare ale întreprinderii aferente activităţii de import şi comercializare cu ridicata, determinate ca medii anuale la 1 tonă de produse petroliere;

 • includerea incorectă a cheltuielilor unitare ale întreprinderii aferente activităţii de comercializare cu amănuntul, determinate ca medii anuale la volumul tuturor produselor petroliere comercializate cu amănuntul în anul de gestiune.

La verificarea corectitudinii reflectării consumurilor şi cheltuielilor operaţionale, precum şi a cheltuielilor financiare care stau la baza formării preţurilor produselor petroliere, pe genuri de activităţi licențiate și alte activități ne licenţiate, au fost depistate unele abateri ce țin de includerea unor cheltuieli ce nu se admit în calculul preţurilor la produsele petroliere (cheltuieli juridice, cheltuieli amenzi, penalități, cheltuieli de deplasare, etc.).

O cauză esențială care duce la majorarea prețurilor constă în faptul că companiile nu sunt motivate sa-și eficientizeze costurile. Conform Metodologiei existente, este posibilă includerea oricăror cheltuieli ce argumentează ulterior prețul final al produsului și nu depășește rata de rentabilitate de maxim 10 %.

Conform informațiilor prezentate de companiile petroliere referitor la rentabilitate aplicată, aceasta variază de la – 1,8 % până la 3,8 %. Acest fapt denotă ineficiența acestui indicator de performanță iar plafonarea acestuia la limita maximă de 10 % este absolut inutilă în condițiile în care transparența cheltuielilor care se iau în considerare la calcularea prețurilor nu este asigurată.

Consiliul Concurenței a înaintat mai multe prescripții care se referă la încălcarea normelor de concurență la stabilirea prețurilor și denotă mediul concurențial defectuos în care activează operatorii pe piața produselor petroliere.

De menționat că, companiile întârzie sa-și ajusteze prețurile la cotațiile internaționale fapt ce duce la necorelarea prețurilor de comercializare a produselor petroliere la fluctuațiile prețurilor înregistrate la bursele internaționale.

În graficul de mai jos sunt ilustrate variațiile prețurilor de comercializare cu amănuntul pentru cele mai solicitate tipuri de produse petroliere: benzina Premium 95, motorina Euro și gazul lichefiat în anul 2015.1.3 Posibilele consecinţe în cazul în care nici o acţiune nu va fi întreprinsă

În cazul în care, nu va fi întreprinsă nici o acţiune în sensul elaborării şi promovării unei noi redacții a Metodologiei formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere: • nu va fi asigurată implementarea în mod optim a prevederilor Legii privind piața produselor petroliere nr. 461 din 30.07.2001 cu completările şi modificările ulterioare.

 • metodologia formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere aprobate prin Hotărîrea ANRE nr. 263 din 05.10.2007 va deveni caducă.

 • nu va exista un act normativ care să prevadă modul de formare și aplicare a prețurilor de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale și gazului lichefiat.

 • prețurile la produsele petroliere nu vor fi corelate în raport cu evoluțiile pe piața regională și internațională;

 • prețurile nu vor fi corelate cu calitatea produselor petroliere.

II. SCOP ŞI OBIECTIVE:

Scop: Aprobarea Metodologiei formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere va permite stabilirea modalității de formare și aplicare a prețurilor la produsele petroliere principale și la gazul lichefiat. Astfel, va avea loc corelarea mai strânsă a prețurilor de pe piața internă cu cele de la bursele internaționale și să se ofere operatorilor posibilitatea obținerii profitului necesar desfășurării activității.

Obiective:

 • stabilirea mecanismului aplicat la formarea preţurilor care se bazează pe valorile cotațiilor internaționale. (cotațiilor medii Platts pentru produsele petroliere principale și cotațiilor medii Argus DAF Brest pentru gazul lichefiat);

 • asigurarea transparenţei şi corectitudinii modului de calculare a preţurilor de comercializare a produselor petroliere principale și a gazul lichefiat;

 • crearea condiţiilor echitabile de activitate pentru toţi participanţii pe piaţa produselor petroliere;

 • dezvoltarea concurenţei loiale între companiile petroliere;

 • protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale consumatorilor.

III. COSTURILE MAJORE ŞI BENEFICIILE ANTICIPATE ALE INTERVENŢIEI

STATULUI.

3.1. Impactul negativ sau costurile intervenţiei statului

După cum rezultă din analiza cap. I al prezentei AIR, Metodologia formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere va avea impact asupra tuturor participanţilor la piața produselor petroliere (titularii de licențe pentru comercializarea cu amănuntul a benzinei și motorinei la stațiile de alimentare și pentru comercializarea cu amănuntul a gazului lichefiat la stațiile de alimentare a gazului lichefiat precum consumatorii de benzină, motorina și gaz lichefiat).

La formarea prețurilor pentru comercializarea cu amănuntul a produsele petroliere principale și a gazului lichefiat se vor lua în considerație valorile medii ale cotațiilor internaționale pentru benzină, motorină și gaz lichefiat, costurile de tranzacționare aferente operațiunii de import, accizele și taxele, precum și o marjă comercială specifică care cuprinde valoarea cheltuielilor și profitul companiilor. Mărimea maximală a acestei marje urmează a fi stabilită anual de către ANRE reieșind din structura medie a cheltuielilor pe piața internă și regională.

Autorii AIR consideră că aprobarea şi implementarea Metodologiei formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere va permite titularilor de licenţe pentru comercializarea cu amănuntul a benzinei, motorinei și a gazului lichefiat să-și recupereze toate costurile și să obțină un profit necesar desfășurării activității.3.2. Impactul pozitiv sau beneficiile intervenţiei statului

În raport cu costurile ce urmează a fi suportate de participanţii la piaţa produselor petroliere, în cazul aprobării proiectului Metodologiei formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere, beneficiile intervenţiei statului ar putea fi următoarele: • implementarea, în mod corespunzător, prevederile Legii privind piața produselor petroliere nr. 461 din 30.07.2001 cu completările şi modificările ulterioare.

 • stabilirea unui mecanism unic de formare a preţurilor la produsele petroliere principale și a gazului lichefiat;

 • stabilirea componenţei cheltuielilor (aferente activității de import și de comercializare) incluse la calcularea preţurilor plafon pentru comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat;

 • stabilirea modului de aprobare și aplicare a prețurilor plafon la comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat;

 • limitarea practicilor abuzive de creare a prețurilor;

 • dezvoltarea concurenţei loiale între companiile petroliere;

 • asigurarea transparenţei şi corectitudinii modului de calculare a preţurilor de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale și gazul lichefiat;

 • reducerea preţurilor de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale şi a gazului lichefiat pentru consumatori.

În conformitate cu calculele preliminare efectuate de Agenție, costurile proprii și profitul obținut în anul precedent de companii ce ar servi ca bază pentru calculul marjei comerciale specifice constituie:
MCS, lei/l

MCS, $/t

Benzină

3,68

258

Motorină

3,89

245

Gaz lichefiat

3,85

363

Aplicarea prevederilor Proiectului Metodologiei va avea un impact diminutiv asupra preţurilor de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere pe piaţa internă.

Calcul preliminar în condițiile aplicării proiectului Metodologiei în varianta propusă,( în baza costurilor medii ale anului 2015) și aplicarea indicelui de sporire a eficienței în mărime de 0,2, prevede diminuarea prețurilor de comercializare cu amănuntul pentru benzină cu 5,5% sau 1,25 lei per litru față de cel actual afișat la panou 15,77 lei, iar pentru motorină diminuarea va constitui 2,8% sau 0,37 lei per litru față de 13,07 lei/litru. Prețul de comercializare cu amănuntul a gazului lichefiat se va reduce cu 14,2%, sau 1,25 lei per litru față de prețul actual - 8,82 lei per litru.


Un alt calcul preliminar arată că dacă se iau la baza costurilor medii pe 3 ani (2013-2015) și aplicarea indicelui de sporire a eficienței, - prețurilor de comercializare cu amănuntul vor constitui: pentru benzină cu 6,1% sau 0,95 lei per litru față de cel actual afișat la panou 15,77 lei, cu marja comercială specifică de 3,08 lei/litru sau 202 $/tonă. Pentru motorină diminuarea va constitui 3,9% sau 0,51 lei per litru față de 13,07 lei/litru, cu marja comercială specifică de 3,23 lei/litru sau 190,5 $/tonă. Prețul de comercializare cu amănuntul a gazului lichefiat se va reduce cu 16,9%, sau 1,49 lei per litru față de prețul actual - 8,82 lei per litru, marja aplicată va constitui 3,03 lei/litru sau 266,8 $/tonă.

IV. EVALUAREA ABORDĂRILOR ALTERNATIVE.

În conformitate cu prevederile Legii cu privire la piața produselor petroliere nr. 461 din 30.07.2001 prețurile de comercializare a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat se calculează, în conformitate cu Metodologia formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere elaborată și aprobată de Agenție, în acest context se propun următoarele opţiuni: 1. A nu face nimic

 2. Elaborarea unui act normativ nou care va substitui unul în vigoare - reglementare clasicăALTERNATIVA

POSIBILELE AVANTAJE

POSIBILELE DEZAVANTAJE

1. Alternativa de a nu face nimic
a) Nu va fi asigurată implementarea în mod optim a prevederilor Legii privind piața produselor petroliere nr. 461 din 30.07.2001 cu completările şi modificările ulterioare.

b) Nu va fi asigurată transparenţa la desfăşurarea activităţilor pe piaţa produselor petroliere.

c) Creștere necontrolată a prețurilor cu efecte nefaste asupra consumatorilor.

d) Nu va fi executată obligația stabilită prin Legea nr. 223  din  03.12.2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, care stabilește că, în termen de 3 luni de la data publicării acestei legi, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică va elabora şi va aproba o nouă metodologie a formării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere 1. Reglementarea clasică.

Elaborarea şi aprobarea unui act normativ nou, care va substitui unul în vigoare

 • Vor fi implementate, în mod corespunzător, prevederile Legii privind piața produselor petroliere nr. 461 din 30.07.2001 cu completările şi modificările ulterioare.

 • Va fi stabilit un nou mecanism de formare a preţurilor la produsele petroliere principale și a gazului lichefiat;

 • Vor fi limitate practicile abuzive de creare a prețurilor pe piața produselor petroliere;

 • Asigurarea transparenţei şi corectitudinii modului de calculare a preţurilor de comercializare a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat;

 • Reducerea preţurilor de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale şi a gazului lichefiat pentru consumatori.

 • Dezvoltarea concurenţei loiale între companiile petroliere.

 • Creșterea rolului ANRE la mecanismul de formare a prețurilor la comercializarea produselor petroliere principale și a gazului lichefiat prin aprobarea prețurilor plafon de comercializare a benzinei, motorinei și a gazului lichefiat.

 • Reducerea profitului unor operatori care activează pe piaţa produselor petroliere. 1. STRATEGIA DE CONSULTANŢĂ

Metodologia formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere va avea impact asupra tuturor participanţilor la piața produselor petroliere - titularii de licențe pentru comercializarea cu amănuntul a benzinei și motorinei la stațiile de alimentare și pentru comercializarea cu amănuntul a gazului lichefiat la stațiile de alimentare a gazului lichefiat precum și consumatorii de produse petroliere principale și a gazului lichefiat.

Cu privire la oportunitatea elaborării şi aprobării Metodologiei formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere ANRE a consultat: Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor, Consiliul Concurenței, Asociația “Importcompertrol”, ÎCS „LUKoil-Moldova” SRL, ÎCS „Petrom Moldova” SA, ÎM „Rompetrol Moldova” SA ÎM „Tirex-Petrol” SA, ÎCS „Bemol Retail” SRL, Valexchimp” SRL, „Dominic” SRL, Comerț –Gaz SRL, Achira Grup SRL, „Duvasen” SRL Tezed-S” SRL, Printemps SRL.

Totodată, pe pagina WEB a Agenţiei au fost plasate AIR şi Proiectul Metodologiei formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere astfel încât orice persoană să poată prezenta propuneri şi obiecţii pe marginea lor, la adresa electronica indicată pe site.


 1. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI.

Autorii Analizei optează pentru Opţiunea II, care presupune elaborarea şi promovarea unei noi versiuni a Metodologiei formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere întrucât aceasta corespunde cerinţelor Legii cu privire la piața produselor petroliere nr. 461 din30.07. 2001 cu modificările și completările ulterioare care prevede în dispoziții finale și tranzitorii că: Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, în termen de 3 luni de la data publicării legii, va elabora şi va aproba o nouă metodologie a formării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere. 

 1. SUMARUL ANALIZEI PRELIMINARE A IMPACTULUI DE REGLEMENTARE

Conform celor descrise la cap. V al prezentei AIR, Proiectul Metodologiei formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere şi prezentul AIR au fost expediate spre examinare şi avizare tuturor persoanelor fizice şi juridice interesate. De asemenea, Proiectul Metodologiei formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere şi AIR au fost plasate pe pagina electronică a Agenţiei pentru a fi supuse consultărilor publice, inclusiv a fost emis un anunţ cu privire la iniţierea acestui nou proiect.

Agenția a inițiat consultări publice cu operatorii de pe piața produselor petroliere pe marginea proiectului de Metodologie organizând o ședință publică, ulterior a fost instituit un grup de lucru specializat care s-a întâlnit în ședințe de lucru cu reprezentanții companiilor petroliere în vederea definitivării Proiectului Metodologiei .

Propunerile parvenite în cadrul consultărilor au fost discutate în cadrul şedinţelor de lucru, iar sugestiile constructive au fost luate în considerație la elaborarea variantei finale a Metodologiei.

În principal, obiecțiile și propunerile părților interesate, care au avizat proiectul s-au referit la: • aplicarea în calculul prețurilor a ratei oficiale medii de schimb valutar, fiind propusă aplicarea ratei medii comerciale de schimb.

 • determinare a valorii maximale a marjei comerciale specifice în funcție de structura medie a cheltuielilor participanților pe piața internă și cea a țărilor membre ale Uniunii Europene. (Această prevedere există în Legea cu privire la piața produselor petroliere modificată prin Legea nr.223 din 3 decembrie 2015).

 • revizuirea densităților aplicate lunar sau trimestrial în dependență de condițiile climaterice față de cea medie anuală indicată în Metodologie. (ANRE a specificat că în baza datelor prezentate de întreprinderi, densitatea medie efectivă în anul 2015 a benzinei a constituit 0,758 kg/litru, a motorinei - 0,841 kg/litru, a gazului lichefiat - 0,564 kg/litru. Trimestrial, variațiile maximale de la media anuală nu depășesc 0,009 kg/litru, însă, preponderent se încadrează în limitele 0,001-0,005 kg/litru, valori ce au un impact insignifiant asupra rezultatelor calculelor).

 • indexarea parțială a marjei comerciale specifice la modificarea ratei de schimb. (Autorii consideră că ajustarea anuală a valorii marjei comerciale specifice în proporție de 30% la rata oficială medie de schimb a monedei naționale față de dolarul SUA ține cont de structura MCS, având în vedere că activitatea de import și comercializare a produselor petroliere este desfășurată atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și pe teritoriul altor țări.

 • aplicarea indicelui de sporire a eficienței și diminuarea marjei comerciale specifice cu acest indice (0,2). (Autorii consideră că, necesitatea optimizării costurilor și ridicării eficienţei participanților la piața internă a produselor petroliere reprezintă una din prioritățile dezvoltării pieței în cauză și are drept scop motivarea titularilor de licențe să-și eficientizeze politica de cheltuieli).

La capitolul abordărilor alternative au fost identificate două opţiuni

 1. A nu face nimic

Opţiunea constă în a nu întreprinde nici o măsură în vederea elaborării Metodologiei formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere legate de aplicarea Legii cu privire la piața produselor petroliere.

În acest context, vor surveni următoarele situaţii: • Nu va fi asigurată implementarea în mod optim a prevederilor Legii privind piața produselor petroliere nr. 461 din 30.07.2001 cu completările şi modificările ulterioare.

 • Metodologia formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere aprobate prin Hotărîrea ANRE nr. 263 din 05.10.2007 nu va corespunde Legii.

 • Nu va exista un act normativ care să prevadă modul de formare și aplicare a prețurilor de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere și gazului lichefiat.

 • Nu va putea fi stabilită componenţa cheltuielilor aferente activității de import și de comercializare incluse la calcularea preţurilor plafon pentru comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat;

 • Nu va putea fi stabilit modul de aprobare și aplicare a prețurilor plafon la comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat;

 • Nu vor putea fi limitate practicile abuzive de creare a prețurilor la benzină, motorină și gaz lichefiat;

 • Nu va fi asigurată transparenţa și modul de calculare a preţurilor de comercializare a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat;

 • Nu va fi executată obligația stabilită prin Legea nr. 223  din  03.12.2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative care stabilește că, în termen de 3 luni de la data publicării acestei legi, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică va elabora şi va aproba o nouă metodologie a formării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere. 

2. Reglementarea clasică

Opţiunea a II-a presupune elaborarea unui Proiect nou al Metodologiei formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere care va substitui Metodologia existentă de calculare și aplicare a prețurilor la produsele petroliere aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 263 din 05.10.2007. Principalele beneficii ale intervenţiei statului sunt:

 • implementarea, prevederilor Legii privind piața produselor petroliere nr. 461 din 30.07.2001 cu completările şi modificările ulterioare.

 • stabilirea modului de formare a preţurilor la produsele petroliere principale și a gazului lichefiat;

 • stabilirea componenţei cheltuielilor aferente activității de import și de comercializare incluse la calcularea preţurilor plafon pentru comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat;

 • stabilirea modului de aprobare și aplicare de către ANRE a prețurilor plafon la comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat;

 • limitarea practicilor abuzive de creare a prețurilor;

 • dezvoltarea concurenţei loiale între companiile petroliere;

 • asigurarea transparenţei şi corectitudinii modului de calculare a preţurilor de comercializare a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat;

 • reducerea preţurilor de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale şi a gazului lichefiat pentru consumatori.

Yüklə 76,92 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə