Aprobat prinYüklə 426,08 Kb.
səhifə1/6
tarix03.04.2018
ölçüsü426,08 Kb.
#46352
  1   2   3   4   5   6
d:\a_certan\desktop\sch.png

_____________________________________________________________________
Aprobat prin

Hotărîrea Curţii de Conturi

nr. ___ din 19 iulie 2016

Raport de audit

asupra situațiilor financiare ale


PROIECTULUI „REFORMA ÎNVĂȚĂMÎNTULUI ÎN MOLDOVA”, întocmite la 31.12.2015

Destinatarii:

Ministerul Educației, Banca Mondială,

Ministerul Finanțelor,

Parlamentul și Guvernul RM,

alte părți interesateCHIȘINĂU 2016


CUPRINS
3.2. Responsabilitatea echipei de audit 6

4.1.2. Executarea parțială a mijloacelor bugetare destinate finanțării serviciilor de proiectare aferente reparației sediilor instituțiilor de învățămînt 7

4.2.1. Examinarea respectării mecanismului de debursare și analiza în dinamică a mijloacelor financiare valorificate în cadrul Proiectului pe anul 2015 10

6.2. Opinie fără rezerve privind rapoartele financiare interimare 15

ANEXE 16
 1. PREZENTAREA DOMENIULUI AUDITAT

Pentru implementarea cu succes a reformei structurale în sectorul educației, în anul 2013, Guvernul Republicii Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare au semnat Acordul de finanțare (IDA 51960), în vederea obținerii unui credit în valoare de 26,1 mil. Drepturi Speciale de Tragere (DST), echivalentă cu 40,0 mil. dolari SUA. Proiectul „Reforma învățămîntului în Moldova” (în continuare – Proiectul) este un împrumut investițional specific1, care va fi implementat pe parcursul a 5 ani și care urmează o abordare bazată pe rezultate, cu debursări legate de rezultate măsurabile. Ministerul Educației (în continuare – MEd, sau ministerul) este autoritatea responsabilă de implementarea Proiectului și asigură managementul general al acestuia.

Proiectul are ca obiectiv consolidarea calității învățămîntului, cu susținerea concomitentă a reformelor de eficiență în curs de implementare în sectorul educației, și constă din 3 Componente:

Figura nr. . „Componentele Proiectului”

Indicatorii de debursare (în continuare – ID) sînt „ flotanți” și necondiționați de anul de realizare, care este unul pur indicativ. Componentele Proiectului vor reflecta acești piloni strategici în sectorul educației. Debursarea mijloacelor financiare aferente Componentei III se efectuează în baza cererilor de solicitare conform procedurilor Băncii Mondiale.

Activitatea Proiectului este reglementată de prevederile Acordului de finanţare, Documentul de Evaluare a Proiectului și Manualul Operațional al Proiectului (în continuare – MOP), cu anexele sale. Totodată, procesele aferente selectării consultanţilor, achiziţiilor de bunuri/lucrări şi servicii altele decît cele de consultanţă sînt reglementate de Îndrumările elaborate de Banca Mondială și aplicabile proiectelor acesteia.

Managementul financiar al Proiectului este realizat de:
- ministrul educației, care, avînd rolul de director general al Proiectului (în continuare - DGP), este responsabil de managementul general al Proiectului;

- viceministrul educației, care, fiind directorul executiv al Proiectului (în continuare - DEP) și numit de către ministrul educației, asigură monitorizarea Proiectului, direcțiile de politici generale, managementul strategic și de implementare, precum și analizează progresul total al Proiectului.

- Consiliul Coordonator, care este responsabil de monitorizarea procesului de reabilitare a instituțiilor de învățămînt;

- Coordonatorul de Proiect – persoana de bază în colaborarea cu Banca Mondială și responsabil de: monitorizarea realizării ID; colaborarea permanentă și solicitarea acceptului Băncii Mondiale; coorbdonarea implementării componentelor Proiectului etc.;

- Consultantul în managementul financiar, responsabilitatea căruia ține de elaborarea bugetului și a întreg sistemului de evidență contabilă a Proiectului în conformitate cu cerințele Băncii Mondiale și ale Guvernului etc.

Relațiile de raportare și supraveghere ale responsabililor sînt expuse în Anexa nr. 1 la Raportul de audit.Progresele relative de implementare a Proiectului
În contextul demarării intensive a realizării Proiectului, pe parcursul anului 2015, rezultatele procesului de implementare pretind a fi medii, cu o tendință de îmbunătățire. Astfel, se remarcă rezultate bune în trei din cinci domenii de intervenție stabilite: i) sistemul de evaluare a elevilor, ii) calitatea datelor și sistemelor informaționale de management și iii) optimizarea în învățămîntul general. Concomitent, se constată întîrzieri la implementarea standardelor de calitate în școli și la instituirea programelor de instruire și remunerare a cadrelor didactice și manageriale în școli. Concluzia este susținută și de contextul în care, de la demararea Proiectului pînă la sfîrșitul anului 2015, doar 7 din cei 16 ID au fost realizați, iar 14,3 mil. dolari SUA (35,6%) din creditul în valoare de 40,0 mil. dolari SUA au fost debursate, informație prezentată detaliat în Anexa nr. 2.

Progresele financiare din anul 2015, îndeosebi, au fost influențate și de limitarea finanțării de la bugetul de stat a activităților aferente Componentei I, impusă în contextul situației economice a țării.
 1. BAZA AUDITULUI, METODOLOGIA ȘI SFERA DE ABORDARE


2.1. Mandatul legal și perioada auditată

Curtea de Conturi, în temeiul mandatului legal, prevăzut de art.28 și art.31 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.20082, precum și conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20163, a realizat la Ministerul Educației auditul situațiilor financiare ale Proiectului ,,Reforma învățămîntului în Moldova” pe anul 2015. De asemenea, misiunea de audit a fost inițiată și efectuată la solicitarea Ministerului Educației, în condițiile prevăzute de Acordul de finanțare, încheiat între Guvernul Republicii Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, ratificat prin Legea nr.89 din 19.04.20134, rezultatele obținute fiind racordate la cerințele stabilite în conformitate cu termenii de referință pentru auditul financiar.


2.2. Metodologia și sfera de abordare a auditului
Misiunea de audit a fost planificată și realizată în conformitate cu Standardele de audit aplicate de Curtea de Conturi5 (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1000-2999) și cu bunele practici în domeniul auditului financiar. Astfel, abordarea de audit a fost bazată pe:  

 • evaluarea funcționalității controalelor interne caracteristice procedurilor de achiziție și remunerării muncii consultanților locali (Componenta III);

 • aplicarea procedurilor de fond asupra categoriilor de operațiuni financiare privind: planificarea mijloacelor financiare; efectuarea și contabilizarea serviciilor de proiectare; exercitarea debursărilor; raportarea salariilor cadrelor didactice, precum și elaborarea situațiilor financiare ale Proiectului.

Probele de audit au fost obținute prin testarea controlului intern și aplicarea procedurilor analitice și testelor de detaliu pe un eșantion stabilit aleatoriu, cu folosirea diferitor tehnici, cum ar fi: inspectarea, observarea, solicitarea de informații, recalcularea.

Suplimentar, se menționează că, întru fundamentarea probelor de audit și afirmațiilor testate relevante pentru rapoartele financiare interimare, echipa de audit a solicitat Declarația conducerii Proiectului6 semnată7, document anexat la prezentul Raport de audit (Anexa nr. 3). De asemenea, echipa de audit a supravegheat și a evaluat controalele TI generale și ale aplicațiilor puse în funcțiune de unitate.În conformitate cu ISSAI 1260 „Comunicarea aspectelor de audit persoanelor responsabile de conducerea entității”, echipa de audit a adus la cunoștință entității toate constatările și recomandările de audit, în Raport fiind expuse cele mai semnificative, atît cantitativ, cît și calitativ.
2.3. Obiectivul general și obiectivele specifice
Auditul financiar exercitat a avut drept scop evaluarea sistemului de management financiar și control implementat la nivelul proiectului, precum și obținerea unei asigurări rezonabile că, pentru exercițiul bugetar încheiat la 31.12.2015, toate operațiunile financiare semnificative au fost prezentate la valori veridice și fidele în rapoartele financiare interimare8 și raportarea bugetară9 cu exprimarea opiniilor de audit.

Obiectivele specifice au fost determinate în rezultatul aplicării procedurilor analitice și de cunoaștere a domeniului auditat și vizează:

În aspectul regulilor de raportare bugetară • verificarea corectitudinii planificării și executării mijloacelor bugetare destinate finanțării serviciilor de proiectare aferente reparației sediilor instituțiilor de învățămînt;

 • examinarea plenitudinii tranzacțiilor și veridicității soldurilor din Rapoartele bugetare ale Proiectului și a altor aspecte de evidență contabilă.În aspectul criteriilor de raportare stabilite de Banca Mondială • examinarea respectării mecanismului de debursare și analiza în dinamică a mijloacelor financiare valorificate în cadrul Proiectului pe anul 2015;

 • determinarea veridicității prezentării datelor privind salarizarea cadrelor didactice în Raportul privind executarea salariilor profesorilor (Componenta II);

 • evaluarea regularității efectuării cheltuielilor privind achizițiile (servicii de consultanță și non-consultanță), definite de procedurile Băncii Mondiale;

 • verificarea veridicității și plenitudinii cheltuielilor destinate susținerii instituționale a MEd, inclusiv a soldurilor, prezentate în Rapoartele financiare interimare (salarizarea consultanților locali, cheltuieli operaționale). 1. RESPONSABILITĂȚI


3.1. Responsabilitatea părților implicate în realizarea Proiectului
Ministerul Educației este responsabil de instituirea unui sistem de management financiar şi control intern eficient în vederea implementării cu succes a Proiectului, care ar asigura prezentarea în termen și corectă a Rapoartelor financiare interimare către Banca Mondială și a Rapoartelor financiare bugetare către Ministerul Finanțelor.

Potrivit prevederilor stabilite, în scopul realizării activităților de administrare zilnică a mijloacelor financiare din cadrul Componentei III a Proiectului și pentru a oferi suport angajaților MEd, a fost creată o echipă de coordonare a acestuia, responsabilă de asigurarea gestionării financiare și de elaborarea Rapoartelor financiare interimare și a Rapoartelor financiare bugetare.Kataloq: public -> auditfiles
auditfiles -> Chişinău, 2010 sumar lista abrevierilor aap
auditfiles -> Aprobat prin Hotărîrea Curţii de Conturi Nr. 19 din 15. 04. 2013
auditfiles -> „Necesită o regîndire strategică și eficientizare procesul investițional în cadrul autorităților publice locale din mun. Chișinău?”
auditfiles -> Raportul auditului gestionării patrimoniului public de către „Banca de Economii”
auditfiles -> Aprobat prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 28 din 18 mai 2007
auditfiles -> Curtea de conturi a republicii moldova
auditfiles -> Propuneri la Proiectul de Hotărîre privind rezultatele controlului corectitudinii şi eficienţii cheltuielilor pentru Îninvestiţiile capitale alocate din bugetul consolidat în anul 2004
auditfiles -> Curtea de conturi a republicii moldova
auditfiles -> Curtea de conturi a republicii moldova
auditfiles -> H o t ă r î r e a nr

Yüklə 426,08 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə