Astronomi ve uzay biLİmleri (mf-1) Mesleki Tanım


İSTATİSTİK Mesleki TanımYüklə 2 Mb.
səhifə12/21
tarix25.01.2019
ölçüsü2 Mb.
#101907
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   21

İSTATİSTİK

Mesleki Tanım

Toplumsal, ekonomik, kültürel, bilimsel olgu ve olaylarla ilgili bilgileri derleyen ve derlemiş olduğu bilgileri istatistik teknikleri kullanarak yorumlayan ve sayısal olarak ifade eden ,karar vericiye öneriler sunan kişidir.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) örgütü tarafından yapılan meslek sınıflamasında ise İstatistikçiyi; araştırma çalışmalarını yürüten,istatistiki kavramların ve işletme yöntemleri ile tekniklerin matematiksel ve diğer yönlerini oluşturan veya geliştiren ;ayrıca ,bunların işletme ya da tıp gibi,aynı zamanda da doğa ,sosyal ya da yaşam bilimleri alanlarında mesleki uygulamaları için tavsiyede bulunan ya da bu uygulamalarla ilgilenen kişi olarak tanımlamaktadır.(fen.ege.edu.tr)istatistik Matematiksel ve uygulamalı istatistikadı altında iki alana ayrılır.

Matematiksel İstatistik: Birinci dereceden kuramlarla uğraşır,sayısal bilgiyi elde etmek ve yordamak için istatisitiki yollar bulur. Olasılık kuramı ,deney düzeni,çeşitli analiz yöntemleri gibi kuramsal istatistiğin üzerinde durur.

Uygulamalı İstatistik: Güncel sorunları,kabul edilmiş ve bilinen yöntemlerle çözmeye çalışır.Bu sorunların üzerinden verilerin toplanması ve analizi için istatistiksel yöntemlerden yararlanılır.Nüfus artışı,ekomomik gelişmeyi,tarımsal ve endüstriyel ürünlerdeki artışı önceden tahmin etmek uygulamalı istatistiğin alanına girer.http://www.derszamani.netGörevler

Toplamak istediği bilginin ne olduğunu belirler

Bilgi için gerekli anketi hazırlar

Uygulayacağı anketin hangi kesime hitap edeceğini belirler

Anket uygulayacak kişileri seçer ve gerekli ön eğitimi yapar.

Elde edilen verilerin bilgisayar ortamına atılmasını sağlar

Elde ettiği bilgiler sınıflandırarak tasnif eder.Küçük bir örneklemde elde ettiği bilginin evrende ne derece tutarlılık payı olacağını hesap eder.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Matematiğe ilgisi olan ,matematiksel kavramlar üzerinde düşünebilen yorumlayabilen,alanda yeni yollar aramaya hevesli, araştırmacı ve bilimsel tutuma sahip olmalıdır.Raporlama aşamasında da elde ettiği verileri yazabilmesi için de düzgün bir yazı diline sahip olması gerekmektedir. Sabit ayrıntılarla uğraşmaktan bıkmamalı ,dikkatli ve sabırlı olmalıdır.Çalışma Ortamı ve Koşulları

Genellikle ofis ortamlarında,büroda bilgisayar başında çalışmaktadırlar. Üniversitelerde,özel ve kamu kurumlarında ofislerde çalışırlar. Veri toplama ve araştırma sürecinde saha çalışması yaparlar. Çalışma saatleri düzenlidir ancak işin niteliğine ve özelliğine göre farklılıklar gösterir. Analiz ve raporlama döneminde uzun saatler ve yoğun çalışma dönemleri de olabilmektedir.Diğer meslektaşlarıyla ,akademisyen ve yöneticilerle işbirliğ içinde omaktadırlar.Meslek Eğitimi

Mesleğin eğitimi üniversitelerin Fen ve Fen-Edebiyet Fakültelerinin “İstatistik” bölümünde verilmektedir. Bu yüksek öğretim programlarında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleşmektedir.Bununla birlikte kendi alan/kol/bölümlerinin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme ihtimali azalmaktadır. Bilgi Güvenliği Teknolojisi,Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar Programcılığı,Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “İstatistik” lisans programına dikey geçeiş yapabilirler.Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

Mesleğin eğitimine girebilmek için;

Lise veya dengi okul mezunu olmak,

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “İstatistik”lisans programı için yeterli “MF-1” puan almak,

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “İstatistik”,lisans programı ile ilgili bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Eğitimin Süresi ve İçeriği

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. • İstatistiğin işlevleri temel kavramları, değişkenler, yüzdeler ve oranlar,

 • Fonksiyonlar, limit, süreklilik, türev, eğitim çizimleri integraller, çok değişkenli fonksiyonlar.

 • Vektör ve uzaylar, matrisler ve matris uzaylar, permütasyonlar ve determinantlar,

 • Matrisler, determinantın özellikleri, hesaplaması, ilgili programlar,

 • Diferansiyel denklemlerle ilgili bilgiler ve uygulamalar,

 • Tesadüfi değişkenlerin toplamları ve dağılımı, merkez limit teorisi, basit tesadüfi örnekleme,

 • Ortalamalar ile ilgili uygulamalar, basit düzeyde regrasyon analizi uygulamaları, zaman serileri ,çoklu regrasyon analizi ve parametrik olmayan tekniklerle uygulama,

 • Tahmin ve tahmin yöntemleri, güven aralıkları, hipotez testleri, regrasyon ve korelasyon,varyans analizi,

 • Örnekleme ve tamsayılar, örnekleme kuramının temel öğeleri, örnekleme tekniklerinin irdelenmesi,

 • Simetri ve başlıklı ölçüler, normal dağılım işlevi, olasılıklı örnekleme dağılımları,kestirim,istatistiksel sınama,(iskur.gov.tr)

Eğitim Sonunda Alınan Belge-Diploma ve Ünvan

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “İstatistik” lisans diploması ve "İstatistikçi" unvanı alır.Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

İstatistikçiler,Kamu olarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Dış Ticaret Müsteşarlığı, askeri kuruluşlar, özel bankalar ve kamu bankaları, sigorta şirketleri, borsa aracı kurumları, reklam şirketleri, Bakanlıklar da ve özel sektör olarak firmalar ve işletmelerin araştırma, planlama ve analiz departmanlarında çalışmaktadırlar.

Antropoloji, arkeoloji, kütüphanecilik, hukuk ve politikada hali hazırda bilgisayar sistemlerinin bileşenlerinin ve programların geliştirmesinde istatistikçiler rol alır.

Meslekle ilgili eğitimlerinde teorik istatistik bilgisi yanında, uygulamalı istatistik ve bilgisayar programlama dersleri almaları nedeniyle Bilgisayar programcısı, analizler yapan planlama ünitelerinde,kalite kontrol birimlerinde ,üretim kontrol aşamalarında görev alabilirler.Eğitim Süresince :

Öğrenciler bu alanı ilk 5 tercihinde yazıp da kazanırlarsa ve belli koşulları sağlarlarsa MEB’ce burs alabilirler.

Öğrenim sırasında Kredi ve Yurtlar Kuraumunun burs ve barınma imkanlarından da yararlanabilirler.

Eğitim Sonrasında

Eğitimin tamamlanmasından sonra şayet kamuda istihdamı seçerse teknik hizmetler sınıfında 657 sayılı D.M. kanununa göre 8. Derecenin 1.kademesinden maaş alırlar.

Özel sektörde de daha yüksek maaşla çalışmabilirler.

Meslek İlerleme

İstatistikçiler mezuniyetten sonra kamu sektorunde çalışmaya karar verirlerse çeşitli kademelere yükselebilirler.(şef,müdür yard.,müdür )

. Akademik olarak çalışmayı tercih eden öğrenciler de Yüksek Lisans ve Doktora programlarına devam ederek kariyer yapmaktadır.

İstatistikçiler matematiksel ve uygulamalı istatistik, yöneylem araştırması, bilgi sistemleri ,aktüerya ve sigortacılık alanında uzmanlaşabilirer.Benzer Meslekler:

Elektrik Mühendisi

Elektrik Elektronik Mühendisi

Bilgisayar Mühendisi

Makine Mühendisi

İktisatçı (Ekonomist)İstatistik Bölümü 2013 Yılı ÖSYM Üniversite Bazlı Taban ve Tavan Puanları Tablosu

Üniversite Adı

Programın Adı

Puan Türü

Kont.

En Küçük Puanı

En Büyük Puanı

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

Istatistik (Ingilizce)

MF-1

52

372,68427

406,88887

Yıldız Teknik Üniversitesi

Istatistik

MF-1

93

292,37435

346,07475

İstanbul Aydın Üniversitesi

Istatistik (Tam Burslu)

MF-1

3

282,05879

288,12229

Hacettepe Üniversitesi

Istatistik

MF-1

108

272,23182

368,55364

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Istatistik

MF-1

67

269,60540

328,83489

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Istatistik (Tam Burslu)

MF-1

10

263,47575

331,34821

Ankara Üniversitesi

Istatistik

MF-1

72

251,70668

349,50536

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Istatistik (%50 Burslu)

MF-1

5

246,27488

248,55197

Ege Üniversitesi

Istatistik

MF-1

82

243,29583

301,66134

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Istatistik (IÖ)

MF-1

41

241,69154

241,69154

Gazi Üniversitesi

Istatistik

MF-1

98

238,17884

292,25390

Dokuz Eylül Üniversitesi

Istatistik

MF-1

77

229,04384

272,09226

Selçuk Üniversitesi

Istatistik (IÖ)

MF-1

41

227,07350

227,07350

Amasya Üniversitesi

Istatistik

MF-1

41

224,45546

224,45546

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Istatistik ve Bilgisayar Bilimleri

MF-1

52

222,82222

296,06780

Anadolu Üniversitesi

Istatistik

MF-1

93

222,04447

269,59231

Kırıkkale Üniversitesi

Istatistik

MF-1

57

219,20767

229,46490

Giresun Üniversitesi

Istatistik

MF-1

31

217,02310

231,61900

İstanbul Aydın Üniversitesi

Istatistik (%75 Burslu)

MF-1

7

215,66550

250,50270

Çukurova Üniversitesi

Istatistik (IÖ)

MF-1

72

214,28007

226,52102

İstanbul Aydın Üniversitesi

Istatistik (%50 Burslu)

MF-1

15

210,97769

210,97769

Çukurova Üniversitesi

Istatistik

MF-1

82

209,64075

258,85241

Fırat Üniversitesi

Istatistik

MF-1

52

207,38103

235,01005

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Istatistik

MF-1

41

207,18998

230,59367

Selçuk Üniversitesi

Istatistik

MF-1

93

206,12105

252,73969

Dokuz Eylül Üniversitesi

Istatistik (IÖ)

MF-1

77

202,98898

239,44976

Ankara Üniversitesi

Istatistik (IÖ)

MF-1

72

202,31705

285,95953

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Istatistik

MF-1

77

202,30287

339,13504

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Istatistik (IÖ)

MF-1

82

201,58585

240,12147

JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ
Mesleki Tanımı
Yeraltında bulunan derin hammadde yataklarını ve enerji kaynaklarını yerlerini, kayaların birbirine göre konumlarını fiziksel yöntemler yardımıyla inceleyen kişidir.
Bu mesleğe sabırlı, dikkatli, incelemeyi ve gözlemi seven doğayla iç içe olmayı seven kişiler yönelebilirler.
Görevler


 • Atmosferdeki olayların yer kabuğuna etkisini sismik ölçümler yaparak araştırır,

 • Depremlerin, buzul ve volkanların yapıları ve hareketlerini inceler,

 • Denizlerin fiziki yapılarını, yoğunluk, ısı, ışık ve ses geçirgenliğini, çıkıntıların ve gelgitlerin durumunu, deniz ve atmosfer arasındaki ilişkileri inceler,

 • Baraj ve yeraltı suları için arazide sismik ve elektronik cihazlarla arazi incelemeleri

yapar,

 • Suların gelişmesini, bozulmasını, dağılımını inceler, deniz trafiği grafikleri ve haritaları hazırlamak için yeryüzünde sabit noktalar seçer,

 • Maden ve yeraltı sularının derinliğini ve rezervlerini saptar,

 • Araştırılan bölge hakkında rapor hazırlar,

 • Çalışma alanı ile ilgili araştırma-geliştirme faaliyetleri gerçekleştirir. (işkur,2013)Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Jeofizik mühendisi olmak isteyenler;

 • Fizik, astronomi, biyoloji ve jeoloji bilimlerine alakalı,

 • Sabırlı, dikkatli ve gözlemci olması,

 • Olayları derinlemesine incelemeye meraklı olması gerekmektedir.Çalışma Ortamı Ve Koşulları
Jeofizik mühendisleri hem arazide hem de büroda çalışabilmektedirler. Çalışmalarında çeşitli aletlerle yaptıkları ölçüm verilerinin çözümlenmesi ve bütünleştirilmesi işlemini yaparlar.


Meslek Eğitimi
Jeofizik Mühendisliği üniversitelerin Mühendislik, Maden, Mühendislik-Mimarlık Fakültelerinde verilmektedir.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları


 • Lise ve dengi okuldan mezun olmak,

 • Yüksek Öğretime Geçiş Sınavından (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) Jeofizik Mühendisliği lisans programı için yeterli MF-4 puanı almak,

 • ÖSYM’nin tercih bildirim formunda Jeofizik Mühendisliği alanıyla ilgili en az bir yükseköğretim programını seçmek.


Eğitim Süresi Ve İçeriği


 • Mesleki eğitim süresi 4 yıldır.

 • Bu mesleğin eğitim programında matematik, fizik, kimya, dinamik, jeodezi gibi temel derslerin yanı sıra jeoloji ve jeofizikle ilgili diğer dersler de verilmektedir. Dersler yarı teorik yarı uygulamalıdır.

 • Ayrıca bu programın eğitim süresince staj da yapılmaktadır.Eğitim Sonunda Alınan Belge-Diploma Ve Unvan
Eğitimi başarıyla bitirenlere Jeofizik Mühendisliği diploması verilir ve Jeofizik mühendisliği unvanını alır.

Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları
Jeofizik Mühendislerinin iş bulma olanakları oldukça sınırlıdır. Mezun olanların sayısı yıllık istihdam sayısından fazladır. Kamu personeli olamayan mühendisi olamayanlar genellikle özel sektörde çalışırlar ve ya kendi iş yerlerini açarlar. Ancak kendi işini kurma durumu oldukça maliyetlidir.

Mesleğin geleceği açısından pek fazla değişeceği beklenilmemektedir.


Eğitim Süresince Ve Eğitim Sonrası Kazanç

Eğitim Süresince:
Kişinin eğitim süresince maddi bir kazancı olması pek mümkün değildir. Ancak özel kamu, kurum ve kuruluşlardan ya da uygun şartları sağladığı takdirde MEB ve ya KYK’nın karşılıklı-karşılıksız burslarından yararlanabilir.
Eğitim Sonrasında
Eğitim sonrası kazanç durumu ise çalışılan kuruma, sektöre, çalıştığı süreye ve çalışma konumuna göre değişiklik göstermektedir. Yeni işe başlayan bir Jeofizik Mühendisi kamu sektöründe çalışırsa maaşı asgari ücretin 2-3 katıdır.
Meslekte İlerleme
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve ya doktora yapabilir. Ayrıca araştırma görevlisi olarak üniversitelerde çalışabilir ve akademik bir kariyer yapabilir.
Benzer Meslekler


 • Jeoloji Mühendisliği;

 • Maden Mühendisliği;

 • Hidrojeoloji Mühendisliği;

 • Fizik Mühendisliği.
Yüklə 2 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə