Avrupa biRLİĞİ Ülkeleri ve diĞer geliŞMİŞ ÜlkelerdeYüklə 36,51 Kb.
tarix27.07.2018
ölçüsü36,51 Kb.
#60558


T.C.

Sağlık Bakanlığı

Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE DİĞER GELİŞMİŞ ÜLKELERDE
HAYVAN İTLAFI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR


Ankara

Haziran, 2008


AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE DİĞER BAZI GELİŞMİŞ ÜLKELERDE

HAYVAN İTLAFI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR

Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer gelişmiş ülkelerde sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ile ilgili yapılan araştırma sonucu bu bilgi notu hazırlanmıştır.


Sahipsiz köpekler ya da diğer bir tabirle başıboş sokak köpekleri başta Avrupa’nın Akdeniz kıyısındaki ülkeler olmak üzere birçok gelişmiş ülkede temel sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 1990 yılında, dünya üzerindeki köpek sayısının 500 milyon olduğu (insan nüfusunun 10’da biri kadar) ve bunun % 75’inin de başıboş olduğu tahmin edilmektedir.
Araştırma sonucunda Avrupa ülkelerinin birçoğunda başıboş köpeklerin itlafına çok az rastlandığı; daha çok kısırlaştırma ve barındırma yöntemlerinin tercih edildiği görülmüştür. Başıboş köpeklerin kısırlaştırılması teşvik edilmekte ve böylece plansız üremeleri azaltılmaktadır.
Ancak, yine Dünya Sağlık Örgütü’ne göre tüm dünyada sahipsiz köpekleri barınaklarda toplamak ya da itlaf etmek geçerli bir yol olarak kabul edilmemektedir. DSÖ’ye göre sokakları bir anda tamamen köpeksiz hale getirmek mümkün olmadığı gibi, bu tür girişimlerin sonucunda köpek nüfusu kısa sürede eskisinden daha da fazla artmaktadır.
Konuyla ilgili en önemli uluslararası belge 1987 yılında Strazburg’ta imzalanan “Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi”dir1. (European Convention for the Protection of Pet Animals). Türkiye’nin 20.10.2003 tarihinde kabul ettiği sözleşme’nin III. Bölümünün 12. maddesi “Sahipsiz Hayvanlar için Alınacak Önlemler” başlığını taşımaktadır. Buna göre ülkeler, başıboş hayvan sayısının sorun yarattığını düşünürse, ağrı, acı ve ızdırap çekmelerine sebep vermeyecek şekilde sayılarını azaltmak için uygun yasal ve idari tedbirleri almakla yükümlü kılınmıştır. Bu tedbirlere örnek olarak şunlar sayılmıştır:


 • Eğer sahipsiz hayvanlar yakalanacak ise, bunun hayvana fiziksel ve manevi olarak en az seviyede acı verecek şekilde gerçekleştirilmesi,
 • Yakalanan hayvanların muhafaza edilmesi veya öldürülmesi işlemlerinin bu Sözleşme’de belirtilen prensiplere uygun olarak (veteriner hekim veya uzman kişilerce vs.) gerçekleştirilmesi

gerekmektedir .


Bu sözleşmeyi imzalayan ülkeler, bu tür hayvanların uygun bir yöntemle sahiplerinin isim ve adresleri ile birlikte numaraları yer alan daimi bir kimlik sağlamayı ve bu hayvanların plansız bir şekilde üremelerini azaltmak için bu hayvanların kısırlaştırılmalarını teşvik etmeyi taahhüt ederler.
Sözleşmenin 13. maddesinde de ise bir istisna getirilmiştir. Bu madde hükmüne göre sahipsiz hayvanların yakalanmaları, muhafaza edilmeleri ve öldürülmeleri konularındaki yukarıdaki hükümlere, sadece hastalıkların kontrolüne yönelik Hükümet programları kapsamında kaçınılmaz hallerde istisna getirilebilir.
Bu genel bilgilerin ardından ülkeler bazında konuya yaklaşım incelendiğinde ise aşağıdaki uygulamalar göze çarpmaktadır.
1-Portekiz
Portekiz’de 1999 yılında çıkarılan Hayvanları Koruma Kanunu’nun (Protection of Animals Law) 5. maddesinde başıboş sokak hayvanlarının ıslahı ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır. Buna göre şehirlerde başıboş hayvanların sayısı soruna yol açarsa, belediyeler telafisi mümkün olmayan hasar ya da acılara yol açmamaya özen gösteren yöntemler kullanmak kaydıyla bu hayvanların sayısını azaltabilmektedirler.
Görüldüğü gibi burada hayvanların itlafı için kamu sağlığını tehdit etmesi ya da başka bir tehlikeye yol açması değil, başıboş hayvanların sayısındaki artış sebep gösterilmiştir.
2- Letonya
Letonya’da 2003 yılında yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu’nun (Animal Protection Law) 44. maddesi hayvanların öldürülmesini yasaklasa da bazı istisnalar getirmiştir. Bu istisnalardan biri de, hayvanın insan sağlığı için doğrudan bir tehdit oluşturmasıdır. Eğer hayvanın yaşaması kamu sağlığını tehdit edici bir unsur ise, en az acı çekeceği bir yöntemle itlaf edilmesi öngörülmüştür. Bunun dışındaki başıboş hayvanlar için kısırlaştırma ve barındırma yöntemi uygulanmaktadır.
3- Bulgaristan
Bulgaristan’da başıboş sokak köpekleri yerel otoriteler tarafından toplatıldıktan sonra kısırlaştırılmakta ve barınma evleri aracılığıyla korunma altına alınmaktadır.
4- İsveç

İsveç’te 1988 yılında yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu’na göre (The Animal Protection Act) kamu sağlığını tehdit eden, tedavisi mümkün olmayan şekilde yaralı veya hasta olan sokak hayvanları acilen itlaf edilmektedir. Bu itlaf ise ancak yetkili kişiler tarafından (özellikle veteriner hekimler) yapılmaktadır.5- Norveç
Norveç’te 2003 yılında revize edilen Hayvan Refahı Kanunu (Animal Welfare Act) köpekler ile ilgili özel düzenlemeler getirmiştir. Ülkede çok fazla başıboş köpek olmamasına rağmen (hemen kontrol altına alınıyor), insanlar için tehlike arz eden köpeklerin sayısının azaltılması için bu Kanuna hükümler konmuştur. Bu Kanun’a göre, insanları yaralayan köpeklerin ölüm cezasıyla cezalandırılması eskiye nazaran daha kolay hale gelmiştir. Kanun ayrıca polislere şüpheli gördükleri köpekleri yakalama ve alıkoyma yetkisi verilmiştir.

6- Malta
Malta’da Hayvan Refahı Kanunu’ndan başka ayrıca bir de Köpek Kanunu vardır. Bu Kanuna göre tehlikeli ve sağlıksız köpekler polis yetkilileri tarafından kontrol altına alındıktan sonra itlaf edilmektedir.
7- Macaristan
Macaristan’da başıboş sokak köpeklerinin çokluğu ve konunun önemli bir sorun haline gelmesi üzerine Tarım Bakanlığı tarafından, ilgili STK’lar (hayvan hakları koruma dernekleri) ile görüşmenin ardından Mayıs 2008’te meclise bir tasarı sunulmuştur. Bu tasarıya göre, ülke genelinde 2 milyona yakın olduğu başıboş köpeklerin kimliklerinin belirlenmesi için mikro-çip uygulamasına geçilmesi öngörülmektedir.
Tasarıya göre başıboş köpeklerin kontrol altına alınması için bir diğer çözüm önerisi de yeni doğan köpekler için bu çiplerin zorunlu hale getirilmesinin sağlanmasıdır.
8- Kuzey İrlanda
Kuzey İrlanda’da günde en az 10 köpek itlaf edilmektedir. Başıboş köpekler yerel otoriteler tarafından toplatılmakta ve kamu sağlığını tehdit eden herhangi bir tehlike arz etmesi durumunda itlaf edilmektedir. Sokaklarda başıboş köpeklerinin sayısının azaltılması ile en çok uygulanan yöntemlerden biri de mikro-çip uygulamasıdır.
9- Avustralya
Avustralya’da da 2001 yılında yayınlanan Hayvan Bakım ve Koruma Kanunu (Animal Care and Protection Act) uyarınca yerel otoritelerde görevli yetkililer tarafından toplatılan başıboş ve sağlıksız köpekler, Kanuna göre belirlenen denetçiler tarafından kontrol altına alındıktan sonra halk sağlığına zarar verme ihtimali bulunanlar ya da yaşamasının hayvan için daha acı verici olduğu varsayılanlar itlaf edilmektedir.
10- Amerika Birleşik Devletleri
Amerika Birleşik Devletleri’nde ise eyaletlerin birçoğunda hemen hemen benzer uygulama göze çarpmaktadır. Eyaletlerin Belediye Kanunlarında kamu sağlığını tehdit eden sahipsiz hayvanların (özellikle köpeklerin) itlaf edilmesi gerektiği belirtilmektedir.
11- Tayvan
Tayvan’da köpeklere karşı uygulanan işkence ileri düzeydedir. Başıboş sokak köpeklerini itlaf etme yöntemi de oldukça zalimanedir. Başıboş köpekleri yakalayıp toplayarak bir kafese koymak ve içi su dolu bir tankta boğulmalarını beklemek bir tür gelenek halini almıştır.
12- Hindistan
İnternette yapılan araştırmada başıboş köpekler ve bu köpeklerin itlafına ilişkin en fazla kaynak Hindistan’la ilgilidir. Hindistan’da köpekler büyük bir sorundur. Ülkede çöp yığınları da fazla olduğundan köpekler de sokaklarda çöplerden beslenmektedir. Bu yoğunluk nedeniyle köpeklerin itlafı da kolaylıkla yapılabilmektedir. İçi su dolu bir tank içinde bir tür römorkta tutularak elektik uygulanarak itlaf edilmektedir. Bu köpeklerden bazılarının ölmesinin 5 saati bulduğuna dair raporlar vardır.
13- Mısır
Mısır’da, özellikle başkent Kahire’de köpekler yakın mesafeden vurularak etkisiz hale getirilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.


Azmi EKMEN


AB Uzmanı


YARARLANILAN KAYNAKLAR


 1. http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/125.htm
 1. The Animal Protection Act, Swedish Code of Statues, SFS 1988:534
 1. The Animal Welfare Act, the Animal Welfare Ordinance, Government Offices of Sweden, Ministry of Agriculture, Stockholm - Sweden, October 2007
 1. Federal Act on the Protection of Animals, Austria,
 1. Animal Welfare Act and Dog Act, Malta
 1. European Convention for the Protection of Pet Animals, Council of Europe, 1987
 1. http://mrra.gov.mt/htdocs/docs/laws_chp439.pdf
 1. www.ris.bka.gv.at/erv/erv_2004_1_118.pdf
 1. www.internationalwildlifelaw.org/ANIMALPROTECTIONACT.html
 1. www.abveteriner.org/dosyalar/sahipsizhayvanlar.doc
 1. www.opsi.gov.uk/legislation/northernireland/acts/acts2001/PDF/nia_20010001_en.pdf
 1. http://www.eel.nl/documents/latvia/Animal_Protection_Law_Latvia.pdf
 1. http://www.irishnews.com/pageacc.asp?tser1=ser&par=ben&sid=500892
 1. http://www.opsi.gov.uk/legislation/northernireland/acts/acts2001/nia_20010001_en_1
 1. http://www.eurotopics.net/en/presseschau/medienindex/media_articles/archiv_article/ARTICLE15969-Sofia-without-stray-dogs?EUTOPICS=b347572f86a829d4ad2eeea42c6e90b2

1 Sözleşmenin tam metni için bkz. http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/125.htm
Yüklə 36,51 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə