Azerbaycan Cumhuriyeti’nin


FASIL. GÜMRÜK KURALLARININ İHLAL EDİLMESİNE GÖRE KINAMA HAKKINDA AZERBAYCAN CUMHURİYETİ GÜMRÜK ORGANININ KARARININ İCRASIYüklə 0,94 Mb.
səhifə12/14
tarix18.06.2018
ölçüsü0,94 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

49. FASIL. GÜMRÜK KURALLARININ İHLAL EDİLMESİNE GÖRE KINAMA HAKKINDA AZERBAYCAN CUMHURİYETİ GÜMRÜK ORGANININ KARARININ İCRASI
Madde 374. Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre kınama konusunda kararın icraya döndürülmesi

Gümrük kurallaının ihlal edilmesie göre kınama hakkında karar, karardan şikayet verilmesi süresi geçtikten sonra, yahut Azerbaycan Cumhuriyeti’nin üst gümrük organı, bölge (şehir) halk mahkemesi veya Azerbaycan Cumhuriyeti İktisat Mahkemesi (Ticaret Mahkemesi) tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının kararından şikayet üzere karar alınan gün bu kararı alan Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organı tarafından icraya döndürülür.

Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre kınama hakkında karar alan organ onu bağımsız olarak, yahut kararın icraya döndürülmesi hakkında maliye organına veya Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Bankası’nın lisansına sahip bankalara ve diğer kredi teşkilatlarına duyuru göndermek yolu ile, yahut kınama konusunda kararı diğer yöntemle icra etmek mümkün olmadığı takdirde, mahkeme kararlarının icrası üzere adliye polis bölümlerinin yardımıyla icraya döndürülür.

Eğer kınama hakkında karar alındığı günden bir yıl zarfında icraya döndürülmemiş ise, bu durumda karar icra edilmez.

Belirlenmiş sürede şikayet verilmesi yahut protes verilmesi ile ilgili kınama hakkında kararın icrası durdurulur ise, bu durumda bu maddenin üçüncü kısmı ile belirlenmiş süre şikayet veya protes incelene kadar kesilir (durdurulur).
Madde 375. Para cezası kesilmesi veya malların ve nakliye araçlarının değerinin kesilmesi hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının kararının icrası (yerine getirilmesi)
Para cezasının tutarı veya malların ve nakliye araçlarının değeri gümrük kurallarının ihlal etmiş kişi tarafından ona, yahut onun temsilcisine kararın sunulduğu veya gönderildiği günden on beş gün geç olmamaksızın, bu tür karardan şikayet veya protes verildiği takdirde ise şikayetin veya protesin sağlanılmadan korunması konusunda karar alınan günden sonra on beş günden geç olmamaksızın ödenilmelidir. Para cezanın tutarı veya malların veya nakliye araçlarının değeri gösterilen sürede ödenilmediği takdirde, ödeme günü de dahil olmakla her geciktirilen gün için ödenilmeli olan tutarın %0,3’ü miktarında para cezası kesilir.

Para cezasının tutarı veya malların ve nakliye araçlarının değeri gümrük kurallarını ihlal etmiş şahıs tarafından iş üzere karar almış Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organına, yahut Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Bankası’nın lisansına sahip bankalara ve diğer kredi teşkilatlarına Azerbaycan Cumhuriyeti’nin milli parası, yahut dövizle ödeme yapılır. Dövizin Azerbaycan Cumhuriyeti’nin milli parasına değiştirilmesi para cezasının tutarı veya malların ve nakliye araçlarının değerinin ödenildiği gün yürürlükte olan Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Bankası’nın kurlar üzerinden gerçekleştirilir. Eğer para cezasının tutarı veya malların ve nakliye araçlarının değeri gerçek kişi veya tüzel kişi tar afından belirlenmiş sürelerde ödenilmez ise, bu tutar kınamayı sağlamak amacı ile elkonulmuş malların ve nakliye araçlarının, üzerine hapis konulmuş (haczedilmiş) mülkün ve rehine bırakılmış eşyanın değerinden düşürülür, yahut borcun ödenileceği konusunda kefil olmanın veya depozitoya verilmiş tutarın aktarılması yolu ile, yahut gümrük kurallarını ihlal etmiş kişinin para gelirleri veya diğer para sermayesinden zorunlu olarak kesilir.

Eğer gerçek kişi çalışmadığı takdirde veya gümrük kurallarını ihlal etmiş tüzel ve gerçek kişinin para gelirleri veya diğer para sermayesinden para cezası tutarının kesilmesi diğer nedenlerden dolayı mümkün olmadığı takdirde, bu durumda para cezasının tutarının kesilmesi Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının kararı esasında mahkeme kararlarının yerine getirilmesi üzere adliye polis bölümleri tarafından bu kişinin mülküne, yahut genel (toplam) mülkten onun payı olan kısımdan kesilmesi gerçekleştirilir.

Eğer belirlenmiş sürede müdürlük, müessese ve teşkilat, keza tüzel kişi oluşturmadan mülkiyetçilik faaliyeti ile uğraşan kişi tarafından para cezasının tutarı ödenilmediği takdirde, bu zaman bu tutar, bu tür kınamayı sağlamak için elkonulmuş malların ve nakliye araçlarının, üzerine hapis konulmuş (haczedilmiş) mülkün veya rehine bırakılmış eşyanın değerinden düşürülür, yahut borcun ödenileceği konusunda kefil olunması, depozitoya verilmiş tutarın aktarılması yolu ile ödenir. Yahut kararın yerine getirilmesi konusunda duyuru Azerbaycan Cumhuriyeti maliye organlarına veya Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Bankası’nın lisansına sahip bankalara ve diğer kredi teşkilatlarına gönderilmekle, tüzel ve gerçek kişilerin hesabından, kanunla belirlendiği kurala uygun biçimde zorunlu silinmekle kesilir.

Müdürlük, müessese ve teşkilatta, tüzel kişi oluşturmadan mülkiyetçilik faaliyeti ile uğraşan kişide para cezası tutarının kesilmesi için yeteri kadar para sermayesi bulunmadığı takdirde, bu talep Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının resmi müracaatı esasında mahkeme kararlarının yerine getirilmesi üzere adliye polis bölümleri aracılığı ile kişinin sahip olduğu mülkten kesilir.

Kesilmiş para cezasının dağılımı ve kullanılması kuralları muvafık icra hakimiyeti organı tarafından kesilir.


Madde 376. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının müsadere (elkonulma) hakkında kararının yerine getirilmesi
Hakkında müsadere (elkonulma) kararı alınmış mallar, nakliye araçları ve diğer eşyalar Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının kararından şikayet verme süresi sona erdikten sonra, Azerbaycan Cumhuriyeti kanununa uygun olarak müsadere edilir. Bu mallar, nakliye araçları ve diğer eşyalar gümrük organları tarafından götürülmemişse bu konuda gümrük kurallarını ihlal etmiş kişi veya bu eşyaların verildiği kişi adı geçen eşyaları karar ona sunulduğu veya gönderildiği günden sonraki on beş günden geç olmamaksıın, bu tür karardan şikayet veya protes verildiği durumda ise şikayeti veya protesi sağlamadan korumak hakkında karar alındığı gün itibarile on beş günden geç olmamaksızın Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük organına sunulmalıdır. Bu talep gösterilen sürede yerine getirilmediği takdirde, müsadere konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının kararı mahkeme kararlarının yerine getirilmesi üzere adliye polis bölümleri tarafından yerine getirilir.
Madde 377. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının kararının lisans veya ihtisas belgesinin geri alınması kısmının yerine getirilmesi
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre kınama konusunda kararının lisans veya ihtisas belgelerinin geri alınması kısmı bu tür karar alan Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yapan icra hakimiyeti organı tarafından bağımsız tarzda icrası gerçekleştirilir.

Geri alınan lisans veya ihitsas belgesi gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre kınama hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti’nde gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organnın kararı yerine getirilmeye başlandığı andan itibarsız hesap edilir.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organı tarafından geri alınan lisans veya ihtisas bölgesi, onların verildiği kişi tarafından ona karar sunulduğu veya gönderildiği günden itibaren on beş günden geç olmamaksızın, bu tür karardan şikayet veya protes verildiği durumlarda ise şikayet veya protesin olumlu sonuçlandırılmaması konusunda karar alındığı günden itibaren on beş günden geç olmamaksızın Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organına iade edilir. Gösterilen süre zarfında bu taleplerin yerine getirilmemesi Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisinin kanuni emrine veya talebine uymamağa göre bu Mecelleye uygun sorumluluğa neden olur.
Madde 378. Yabancı memleketlerde oturan, yahut bulunan ve Azerbaycan Cumhuriyeti arazisinde mülkü olmayan kişilerin gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre kınanması konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının kararnının yerine getirilmesi
Yabancı memlekette oturan, yahut bulunan ve Azerbaycan Cumhuriyeti arazisinde mülkü olmayan kişilerin gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre kınanması konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının kararının yerine getirilmesi, Azerbaycan Cumhuriyeti kanunu ve bu kişilerin bulunduğu ve oturduğu devletlerle Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bağlanmış olduğu uluslararası anlaşmalarla belirlenir.
50. FASIL. GÜMRÜK KURALLARININ İHLAL EDİLMESİNE GÖRE KINAMA KARARININ UYGULANMASININ SADELEŞTİRİLMİŞ BİÇİMİ
Madde 379. Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre kınama kararının uygulanmasının sadeleştirilmiş biçimi
Bu Mecellenin 244-248. maddeleri, 249. maddesinin ikinci ve üçüncü kısımları, 250-260, 262-265, 267. maddeleri, 274. maddesinin ikinci kısmı ve 283. maddesi ile öngörülmüş gümrük kurallarının ihlal edilmesi olguları meydana çıkarıldığı zaman bu tür hukuk ihlalinin işlenmesine göre ikaz veya para cezası çeşidinde kınama cezasının uygulandığı durumlarda gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre kınama kararı uygulanmasının sadeleştirilmiş biçiminin kullanılmasına müsaade edilir.

Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre kınama kararı uygulanmasının sadeleştirilmiş biçimi kullanıldığı zaman gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre iş (dosya) açılmaz, gümrük kurallarının ihlal edilmesi hakkında protokol düzenlenmez, hukuki işler gerçekleştirilmez, kınama ise kural gereğince, gümrük kurallarının ihlal edilmesi olgusunun meydana çıkarıldığı yerde uygulanır.Madde 380. Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre kınama kararının uygulanmasının sadeleştirilmiş biçiminin kullanılması şartları

Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre kınama cezasının uygulanmasının sadeleştirilmiş biçiminin kullanılmasına şu durumlarda müsaade edilir. • Gerçek kişi veya görevli kişi konusunda, eğer onlar on sekiz yaşa ermiş iseler, dilsiz, sağır, kör değiller ise ve kendi savunma haklarını kendilerinin gerçekleştirmesine mani olabilecek diğer fiziksel ve ruhsal kusurları yok ise;

 • Müdürlük, müessese ve teşkilatlar, keza tüzel kişi oluşturmadan mülkiyetçilik faalileti ile uğraşan kişiler konusunda, eğer gümrük kurallarının ihlal edilmesi olgusu meydana çıkarılan anda müdürlük müessese ve teşkilatın başkanı veya onun yardımcısı, keza tüzel kişi oluşturmadan mülkiyetçilik faliyeti uğraşan kişi, yahut onların yetkili temsilcisi katılır ise.

Aynı zamanda, bu maddenin birinci kısmında gösterilen kişiler gümrük kurallarını ihlal etmeleri olgusunun, kendi suçluluğunu (Gerçek kişiler ve görevli kişiler için) itiraf ettiği takdirde, kınama cezasının uygulanmasının sadeleştirilmiş biçiminin kullanılmasına razı ise, para cezası çeşidinde kınama cezası uygulandığı durumda bunu ödemeye hazır olduklarını bildirdikleri takdirde ve para cezasını hemen yerinde ödenmesine nakit para olanakları olduğu takdirde, bu kişiler hakkında gümrük kurallarının ihlalına göre kınama cezası uygulamasının sadeleştirilmiş biçimini kullanılabilir.
Madde 381. Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre kınama uygulanmasının sadeleştirilmiş biçiminin kullanılması kuralı

Bu Mecellenin 379. ve 380. maddeleri ile belirlenmiş durumlar belirlendikten sonra, Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük organının görevli kişisi ciddi mali raporlu belge olan kınama hakkında tutanak düzenlenir.

Tutanakta şunlar gösterilir:


 • Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının adı;

 • Düzenlendiği tarih;

 • Tutanağı düzenleyen görevli kişinin görevi, soyadı, adı, babasının adı;

 • Gümrük kurallarını ihlal eden kişi ve eğer var ise onun temsilcisi hakkında kısa bilgi;

 • Gümrük kurallarının ihlal edilmesi olgusu hakkında kısa bilgi ve bu hukuk ihlaline göre sorumluluk öngören bu Mecellenin muvafık maddesi;

 • Kınamanın çeşidi para cezası kesildikte ise, onun tutarı ve onun ödenilmesi konusunda not.

Tutanağın özel bölümünde gümrük kurallarının ihlal edilmesini yapan kişi veya onun temsilcisi gümrük kurallarının ihlal etmesi olgusunu, kendi suçluluğunu tüzel ve gerçek kişi için üzerine alması kınama cezasının tatbik edilmesinin sadeleştirilmiş şeklinden yararlanılmasına razılığını ve cezayı hemen ödemeye hazır olduğunu yazılı olarak onaylamalıdır.

Tutanağın sureti gümrük kurallarını ihlal etmiş kişiye veya onun temsilcisine imza attırılmakla verilir.

Kınama konusunda tutanağın biçimini Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yapan icra hakimiyeti organı belirler.
Madde 382. Kınama konusunda tutanaktan şikayet edilmesi ve onu nezaret biçiminde inceleme
Kınama konusunda görevli kişinin düzenlediği tutanaktan Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının başkanına veya onun yardımcısına bu tür tutanak düzenlendiği gün hesaba katılmakla on gün sürecinde şikayet yapılabilir. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının başkanı veya onun yardımcısı şikayetle ilgili veya Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli kişileri tarafından kanuna uyulması üzerinde nezaret biçiminde gösterilen tutanağı inceleyerek şu kararlardan birini alır:


 1. Kınamaya değiştirmeden, şikayeti ise temin etmeden korur;

 2. Kendi kararı ile kınama konusunda tutanağı fesheder ve kınama yapılan kişiyi sorumluluktan muaf tutar;

 3. Kendi kararı ile kınama hakkında tutağı fesheder ve gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda iş başlanması (dosya açılması) konusunda karar alır, yahut gümrük işi alanında suçlar konusunda dosya açılır.

 4. Kendi kararı ile, ağırlaştırmamak koşulu ile gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre kınama önlemini değiştirir.

Alınmış karar konusunda gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen kişiye bilgi verilir.
XI BÖLÜM. BİLGİLENDİRME VE TAVSİYE

ETME BAŞLANGIÇ KARARLAR

51. FASIL. İLGİLİ KİŞİLER BİLGİ SAĞLANILMASI VE GÜMRÜK KONULARI ÜZERE TAVSİYE ETME
Madde 383. Alınmış kararın, faaliyeti ve faaliyetsizliğin nedenleri konusunda bilgi edinilmesi
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organı tarafından hakkında karar alınmış kişi, karar alındığı, faaliyetin yerine getirildiği günden iki ay süresinde kararın alınmasının veya faaliyetin yapılmasının nedenleri ve temelleri konusunda soru ile adı geçen gümrük organına müracaat yapmak hakkına sahiptir.

Soru Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organı tarafından bir ay zarfında yanıtlanmalıdır. Yazılı soruya yanıt yazılı biçimde verilir.


Madde 384. Hukuki tutanakların yayınlanması
Gümrük işi üzere Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanun tutanakları ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin uluslararası anlaşmaları, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının genel karakterli norm tutanakları resmi olarak yayınlanır.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı gümrük işi üzere en önemli hukuki tutanakların diğer basın enformasyon araçlarında yayınlanmasını, keza gümrük işi üzere hukuki tutanaklar toplusunun yayınlanmasını sağlar.


Madde 385. Yürürlükteki hukuki tutanaklar konusunda bilgi
Bu Mecellenin 384. maddesinde gösterilen yürürlükteki hukuki tutanaklar hakkında bilgiler tüm ilgili kişilere karşılıksız verilir.

Gümrük kanunun ve yerine getirilmesine nezaret Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük organlarına havale edilmiş Azerbaycan Cumhuriyeti’nin diğer kanunununun temel hükümleri hakkında kısa raporlar (bilgiler) toplu tanışma için Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının bulunduğu yerlerde sunulur.


Madde 386. Yayınlanmış hukuki tutanakların metinlerinin sunulması
Bu Mecellenin 384. maddesinde gösterilen hukuki tutanakların metinleri Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin muvafık icra hakimiyeti organı ile mutabakat sağlamakla belirlediği tutarda ücret (para) kesilmekle tüm ilgili kişilere verilir. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanun tutanakları, ezcümle Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının kararı ile öngörülen durumlarda gösterilen ücret kesilmez.
Madde 387. Gümrük işi üzere ve Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının yetkisine ait olan diğer konular üzere maslahat verme
Gümrük işi üzere ve Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının yetkisine ait olan diğer konular üzere tavsiye etmeyi Azerbaycan Cumhuriyeti’nde gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının belirlediği biçimde, bu organın emrinde olan gümrük laboratuvarlarının, bilimsel araştırma ve eğitim müesseselerinin mensupları, keza Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının işçileri gerçekleştirilir.

Tavsiye etmeye göre Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının muvafık icra hakimiyeti organı ile mutabakat sağlamakla belirlediği tutarda ücret kesilir. Eğer hukuki tutanak yayınlanmadığı takdirde, keza Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanun tutanakları ile öngörülen diğer durumlarda, ezcümle Azerbaycan Cumhuriyeti’nde gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının kararları ile gösterilen ücret kesilmez.


Madde 388. Doğru olmayan bilgiye göre sorumluluk
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları, Azerbaycan Cumhuriyeti’nde gümrük işini yürüten muvafık icra hakimiyeti organının emrinde olan gümrük laboratuvarları, bilimsel araştırma ve eğitim olan ve bu bölümün hükümlerine uygun olarak kişilere verilen bilgilerin doğruluğuna göre Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanununa uygun sorumluluk taşırlar.

Bu maddenin birinci kısmında gösterilen organlar ve müesseseler onların haberi ve nezareti olmadan yayınlanmış hukuki tutanak metninin tahrif edilmesi sonucunda uğratılan zarara, aynı zamanda da bu organların ve müesseselerin mensupları olmayan veya buna yetkisi olmayan kişiler tarafından verilen amatörce tavsiyeler sonucunda uğratılan zarara göre sorumluluk taşımazlar.
52. FASIL. BAŞLANGIÇ (İLK) KARARLAR
Madde 389. Başlangıç kararların alınması ve onun hukuki önemi
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı, keza bu kararın belirlediği Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ayrı ayrı gümrük organları, ilgili kişilerin yazılı sorusu esasında somut mallarla ve işlerle alakadar malların tasnifatı onların gümrük değeri ve malların kaynak memleketi, gümrük ödemelerinin tutarı ve gümrük işi üzere kanunun uygulanmasının diğer sorunlarına ait başlangıç karar alabilir.

Başlangıç kararı Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları için zorunludur. Başlangıç (ilk) kararı, dilekçe sahibi tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından geçirilecek mallarla ilgili bir yıl süresinde yürürlükte kalır.

Başlangıç kararının alınması için Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı ile mutabakat sağlamakla belirlediği tutarda ücret kesilir.
Madde 390. Başlangıç kararın alınması konusunda soru (bilgi isteme)
Başlangıç kararın alınmasında ilgisi bulunan kişi, bu Mecellenin 389. maddesinde gösterilen Azerbaycan Cumhuriyerti gümrük organına yazılı soru gönderir.

Başlangıç kararı almak için gerekli olan tüm bilgiler soruda olmalıdır. Malların örnek ve numuneleri, tasviri, fotoresmi, resimleri, çizgileri (projeleri), ticari ve diğer belgeleri, sorulan başlangıç kararın karakterine bağlı olarak istenilen diğer gerekli bilgiler soruya eklenmelidir.

Başlangıç kararın alınması mümkün olmadığı takdirde, soru kabul edilmez.
Madde 391. Başlangıç kararların feshedilmesi, değiştirilmesi veya geri alınması
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları onlar tarafından veya Azerbaycan Cumhuriyeti’nin alt gümrük organları tarafından alınan başlangıç kararları feshede, değişe ve geri alabilirler.

Eğer başlangıç karar dilekçe sahibi tarafından sunulan tam ve doğru olmayan bilgilere dayalı olarak alındığı takdirde, keza Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanununda başlangıç kararla ilişkisi olan değişiklikler olduğu takdirde, başlangıç kararı fesh edilir veya değiştirilir. Fesh etme veya değişiklik bu konuda karar alındığı günden yürürlük kazanır.

Yeteri kadar deliller olduğu takdirde, başlangıç kararı geri alınabilir. Geri alma hakkında karar, onun alındığı günden bir ay sonra yürürlük kazanır.

Başlangıç kararı feshedildiği, değiştirildiği veya geri alındığı takdirde, onun alınmasına göre kesilmiş ücret, dilekçe sahibi bu kararı kullandığı takdirde, iade edilmez.


XII. BÖLÜM. MALLAR VE NAKLİYE ARAÇLARI ÜZERİNDE TALİMAT VERİLMESİ VE ELDE EDİLEN SERMAYENİN KULLANILMASI

53. FASIL. MALLAR VE NAKLİYE ARAÇLARI ÜZERİNDE TALİMAT VERİLMESİ

Madde 392. Devlet mülkiyetine geçirilme
Bu Mecellenin taleplerine muvafık olarak, ezcümle gümrük işi alanında suçlar konusunda işler üzere müsadere edilmiş mallar, nakliye araçları ve diğer eşyalar aynı zamanda şahsın devletin lehine olarak imtina ettiği mallar ve nakliye araçları devlet mülkiyetine geçirilir.

Malların ve nakliye araçlarının devlet mülkiyetine geçirilmesi kuralı Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanunu ile, onunla tanzim edilmeyen kısmında ise Azerbaycan Cumhuriyeti muvafık icra hakimiyeti organı ile beraber Azerbaycan Cumhuriyeti’nde gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı tarafından belirlenir.


Madde 393. Devlet mülkiyetine geçirilmiş mallar, nakliye araçları ve diğer eşyalar üzerinde talimat verilmesi
Devlet mülkiyetine geçirilmiş mallar, nakliye araçları ve diğer eşyalar, Azerbaycan Cumhuriyeti kanunu ile diğer durumlar öngörülmediği takdirde, gümrük açık artırmaları, emtea borsaları; yahut ticaret müesseseleri ve teşkilatları (ezcümle Azerbaycan Cumhuriyeti’nde gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı tarafından oluşturulan) aracılığı ile satılır. Devlet mülkiyetine geçirilen mallar, nakliye araçları ve diğer eşyalar Azerbaycan Cumhuriyeti’nde gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının Azerbaycan Cumhuriyeti’nin muvafık icra hakimiyeti organı ile mutabakata vardırmakla belirlediği biçimde, serbest (Pazar) fiyatları ile satılır.

Gümrük borsalarında katılmaya göre Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının belirlediği tutarda ücret kesilir.

Devlet mülkiyetine geçirilmiş mallar, nakliye araçları ve diğer eşyaların taşınması, korunması ve satışı ile ilgili masraflar onların satışından elde edilen tutar hesabına ödenilir.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organına bağlı bulunan gümrük laboratuvarlarının, bilimsel araştırma ve eğitim müesseselerinin mensupları, keza onların aile üyeleri direkt, yahut diğer kişiler aracılığı ile devlet mülkiyetine geçirilmiş mallar, nakliye araçları ve diğer eşyaları alamazlar.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı devlet mülkiyetine geçirilmiş dini eşyaları, dini teşkilatlara, tarihi sanat ve güzel sanat eşyalarını ise ilgili olan müzelere muvafık icra hakimiyeti organının kararı ile verebilir.
Madde 394. Eksik tutarın kesilmesi
Eğer devlet mülkiyetine geçirilmiş mallar, nakliye araçları ve diğer eşyaların satışından elde edilen tutar Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının masraflarını karşılamadığı takdirde, eksik kısım deklaranttan (beyanname veren) veya gümrük ödemelerinin ödenilmesine sorumlu olan diğer kişiden kesilir.
Madde 395. Satılmayan, yahut satışına müsaade edilmeyen mallar, nakliye araçları ve diğer eşyalar konusunda talimat verilmesi
Devlet mülkiyetine geçirilmiş ve satışına müsaade edilmeyen maların, nakliye araçlarının ve diğer eşyaların listesi Azerbaycan Cumhuriyeti kanunu ile belirlenir.

Devlet mülkiyetine geçirilmiş ve gümrük borsalarında, emtea açık artırmalarında, yahut ticaret müesseseleri ve teşkilatlarında satılmamış olan veya satışına müsaade edilmeyen mallar, nakliye araçları ve diğer eşyalar üzerinde talimat verilmesi kuralları Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanunu ile belirlenir.54. FASIL. BU MECELLE’YE MUVAFIK OLARAK ELDE EDİLMİŞ GELİRLERİ KULLANMA
Madde 396. Gümrük rüsumları, katma değer vergisi ve aksilerden elde edilen gelir
Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük organları tarafından kesilen gümrük rüsumlarından, Katma Değer Vergisinden ve aksilerden elde edilen gelir devlet bütcesine aktarılır.
Madde 397. Bilgilendirme ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilen gelirler
Gümrük işi sorunları üzere bilgilendirme ve danışma hizmetlerinden elde edilen gelirler Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının belirlediği biçimde, Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yapan icra hakimiyeti organının emrindeki gümrük laboratuvarlarının, bilimsel araştırma ve eğitim müesseseleri mensuplarının sosyal durumunun iyileştirilmesi amacı ile kullanılır.
Madde 398. Diğer gelir
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının, yahut mahkemelerin (hakimlerin) gümrük işi alanında suçlar (cinayetler) ve gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işler üzere karararı esasında devlet mülkiyetine geçirilmiş malların, nakliye araçlarının ve diğer eşyaların satışından veya onların değerinin kesilmesinden elde edilen gelir, para cezaları, gümrük rüsumları ve bu Mecelle ile belirlenmiş diğer ödemeler Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük sisteminin bütçe dışı geliştirme fonuna aktarılır ve Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının emrinde olan gümrük laboratuvarlarının, bilimsel araştırma ve eğitim müesseselerinin maddi teknik merkezinin ve sosyal bölümünün sağlamlaştırılması, ezcümle maddi mükafatlandırma ve kamu kültürler fonlarının artırılması amaçları için kullanılır.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük sisteminin bütçedışı geliştirme fonu konusunda talimatname ve fonun sermayesin sarfedilmesi kurallarını Azerbaycan Cumhuriyeti muvafık icra hakimiyeti organı belirler.Yüklə 0,94 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə