Bakı Dövlət UniversitetininYüklə 130,32 Kb.
tarix20.01.2020
ölçüsü130,32 Kb.
#101983Görülməsi planlaşdırılan işlər

İcra tarixi

sul şəxslər

1

Şuranın ilk iclasının kecirilməsi, onun Sədr müavininin və Katibinin seçilməsi, üzvləri arasında təqribi vəzifə bölgüsünün aparılması, 2015/16-cı Tədris İlinin İkinci Yarısı ücün Şuranın “İş planı”nın müzakirə olunub, Fakültə Elmi Şurasında təsdiq üçün hazırlanması.

Yanvar- 2016

TMŞ

2

2015/2016-cı Tədris İlinin İkinci Yarısı üzrə TMŞ-nin ”İş Planını”nın Fakültə Elmi Şurasında təsdiqi.

Yanvar-2016

Fakültə EŞ, TMŞ

3

TMŞ-nın nəzdində Fənn Komissiyalarının yaradılması.


Yanvar- 2016

Dekan, TMŞ, Kafedra müdirləri

4

Fakültədə tədris olunan fənlərin siyahısını (tədris planındakı bölmələr üzrə) tərtib edib, onlarin fənn proqramlarının hazırlanıb, müzakrə olunmasını təşkil etmək və hər birini ekspertizadan keçirib, müvafiq qriflə təsdiq oluna bilməsi barədə Fakültə EŞ-na tövsiyə hazırlamaq.

Yanvar-Fevral-2016

Dekan müavini, TMŞ, Kafedra müdirləri, Fənn komissiyaları

5

2015/2016-cı Tədris İlinin İkinci Yarım İlinin başlanması ilə əlaqədar olaraq TMŞ tərəfindən həll olunası məsələlərlə bağlı Şuranın növbəti iclasının keçirilməsi.

10 Fevral-2016


TMŞ


6

Fakültənin IV kurs tələbələrinin buraxılış işlərinin mövzularının ekspertizasını keçirib, təsdiq üçün Fakültə Elmi Şurasına təqdim etmək.

Yanvar-2016

Dekan müavini, TMŞ, Kafedra müdirləri

7

Müsabiqə yolu ilə Fakültədə elmi-pedaqoji vəzifələrə seçilən şəxslərin seçkidən əvvəl açıq dərslərini dinləyib, həmin dərslərin müzakirəsinin nəticələrini və iddiaşıların bütövlükdə tədris-metodiki fəaliyyətlərini əks etdirən ekspert rəyi hazırlayıb, Fakültə Elmi Şurasına təqdim etmək.

Mütəmadi

Dekan müavini, TMŞ, Fakültə EŞ-nın Elmi Katibi, Kafedra müdirləri.Fənn komissiyaları

8

Fakükültədə kadr hazırlığı aparılan ixtisaslar və ixtisaslaşmalar üzrə tədris planlarında nəzərdə tutulan fənlər üzrə tələbələrin, müəllim və tədrisə köməkçi heyətin müvafiq dərslik, dərs vəsaiti və digər tədris-metodiki ədəbiyyatla təminatı vəziyyətini araşdırıb, məsələyə dair tövsiyələr hazırlamaq.

Mütəmadi

TMŞ, Kafedra müdirləri, Fənn komissiyaları

9

Fkültədə tədris olunan fənlər üzrə mühazirə aparan müəllimlərin hazırladığı mühazirə mətnlərinin elektron və kağız variantlarının ekspertizasını keçirmək, hazırlanmış materiallardan istifadə mexanizmini (qaydalarını) müəyyənləşdirmək.

Mütəmadi

TMŞ, Kafedra müdirləri, Tudorlar, Fənn komissiyaları, Mühazirə müəllimləri

10

Müxtəlif fənlər üzrə mövcud olan dərslik,dərs vəsaitləri və praktikum dərsləri üçün laboratoriya avadanlıqlarının siyahısının tərtib olunması, onların tədris prosesini nə dərəcədə təmin edə bilməsini təhlil edib, zəruri lazım olanlarının əldə edilməsi barədə təkliflər vermək.

Mütəmadi

Dekan, Dekan müavinləri, Tudorlar, Kafedra müdirləri, Fənn komissiyaları

11

Tədris ilinin sonunda 2015/2016-cıTədris İlində müəllimlərin öz “Fərdi iş planları”na, kafedraların isə öz “İş planları”na uyğun olaraq apardıqları tədris-metodiki işlərin nəticələrini müzakirə edərək, onların hər birinin bu istiqamətdəki illik fəaliyyətini qiymətləndirmək və növbəti tədris ili üçün fəaliyyətləri barədə təklifər vermək.


İyul-sentyabr - 2016

TMŞ


12

Yeni Dərs İlinin başlanmasına qədər Fakültədə tədris olunan fənlərin Fənn Proqramları əsasında akademik Təqvim Planlarınınn, İşçi Fənn Proqramlarının (silabusların) hazırlanmasının təşkili və ekspertizası.

15 May-1o Sentyabr -2016

TMŞ, Kafedra müdirləri, Fənn komissiyaları, Mühazirə müəllimləri

13

Müəllimlərin “Fərdi İş Planları”nda öz əksini tapmalı olan tədris–metodiki işlərin əsass istiqamətlərinin müəyyənləşdirmək.

May-Sentyabr- 2016

Dekan müavini, TMŞ, Kafedra müdirləri,Fənn komissiyaları

14

Kafedralarda dərs yükünün müəllimlər arasında bölgüsünün ekspertizası və müəllimlərin “Tədris İş Planları”nın təsdiqi barədə tövsiyələrin hazırlanması.

May-Sentyabr-2016

TMŞ,Fənn Komissiyaları, Kafedra müdirləri

15

Tələbələrin Tədris və İstehsalat Təcrübələri keçəcəyi müəssisələrin (təşkilatların) müəyyənləşdirilməsi, təcrübə rəhbərlərinin və təcrübə keçən tələbələrin təlimatlandırılması.

Aprel-İyun-2016

Dekan, Dekan müavini,TMŞ

16

Fakültədə yaş həddi ötmüş və sağlamlığında problemləri olan professor-müəllimlərin pedaqoji fəaliyyətlərini davam etdirmələri barədə ekspert rəyinin hazırlanması.

May-İyun-2016

Dekan müavini, TMŞ, Kafedra müdirləri

17

Gənc müəllimlərin dərslərinə qrafik üzrə qarşılıqlı gediş, həmin dərslərin müzakirəsi və müzakirələrin nəticələri əsasında müvafiq tövsiyələrin hazırlanıb,Fakültə Dekanlığına təqdim edilməsi.

Mütəmadi

TMŞ, Kafedra müdirləri, Fənn komissiyaları.

18

Tələbələrin fərdi (müstəqil) işlərinin mövzularının və qiymətləndirilməsinin seçmə qaydada ekspertizasının keçirilməsi və bu məsələ üzrə vəziyyət barədə tövsiyələrin verilməsi

Mütəmadi

TMŞ, Fənn komissiyaları, Kafedra müdirləri

19

Müəyyən fənlər üzrə tələbəiərin fərdi qaydada (müstəqil) işlədilməsində və bu işlərin nəticələrinin qəbulunda mövzuya dair məsələ və çalışmalar toplusunun həll etdirilməsindən istifadə olunması variantı barədə qaydaların hazırlanması

Fevral-Mart -2016

Dekan, Dekan müavinləri, TMŞ, Fənn komissiyaları, Mühazirə və Məşqələ müəllimləri

20

Tədris laboratoriyalarındakı avadanlıqların və tələbələr tərəfindən yerinə yetirilən işlərin “Yazılı Təsvirləri”nin təsdiq olunmuş “Qaydalar”a uyğunluğunu yoxlayıb, yoxlamanın nəticələrinin müzakirə üçün Fakültə Elmi Şurasına təqdim olunması

İyul-Sentyabr-2016

TMŞ, Fənn komissiyaları

21

Laboratoriya (praktikum), məşqələ və seminar dərslərində istifadə olunan əsas və əlavə (köməkçi) ədəbiyyat kimi isfifadəsi məqsədəuyğun olan dərslik və dərs vəsaitləri barədə tövsiyələrin verilməsi

May-Srntyabr-2016

TMŞ, Fənn komissiyaları

22

Praktikum dərslərinin bütün mərhələlərinin “Qaydalar”a riayət olunmaqla (həm müəllimlər, həm tələbələr, həm də tədrisə köməkçi heyət tərəfindən) keçirilməsinə nəzarət olunması

Mütəmadi

Dekan müavini, TMŞ, Fənn komissiyaları, Kafedra müdirləri

23

Fakültənin ali təhsil üzrə hər iki pillədə kadr hazırlığı imkanlarını mövcud “Normalar”ın tələblərri əsasında araşdırb,illik tələbə və magistr qəbulunun planının müəyyənləşdirilməsi barədə Fakültə dekanlığına tövsiyələrin (təkliflərin) verilməsiFevral-2016

Dekan,TMŞ, Kafedra müdirləri

24

Fakültədə tələbələrin Kurs və Buraxılış İşlərinin, eləcə də Magistr Dissertasiyalarının yerinə yetirilməsi üçün tətbiq olunan mexanizm və texnologiyanı araşdırıb, onların təkmilləşdirilməsi barədə təkliflər vermək

May-2016

TMŞ, Kafedra müdirləri

25

Tədris etdiyi fənn üzrə tələbələrin mənimsəmə faizi (imtahanaqədərki və imtahandakı) mütəmadi olaraq aşağı olan müəllimlərin dərslərində müəyyən müddət ərzində ardıcıl (müntəzəm) nəzarət edib,sonra onların fəaliyyətlərinin davam etdirmələrinin mümkünlüyü formaları barədə Fakültə Dekanlığına və Elmi Şurasına tövsiyələr təqdim etmək

Mütəmadi

Dekan, Dekan müavinləri, TMŞ, Kafedra müdirləri, Fənn komissiyaları

26

Tələbə-müəllim və ya müəllim-tələbə konfilikləri yarandıqda həmin konfiliklərin metodiik və pedaqoji-psixoloji köklərini araşdırıb,qarşısının alınması və təkrar olunmaması üçün əməli tövsiyələrin verilməsi

Mütəmadi

Dekan, Dekan müavinləri, TMŞ,Kafedra müdirləri

27

Tanınmış və bu sahədə peşəkar sayılan əcnəbi müəlliflər tərəfindən yazılmış, tərcüməsi və kütləvi capı zəruri sayılan dərsliklərin, dərs vəsaitlərinin, praktikum kitablarının, metodiki vəsaitlərin siyahısının tərtib edilib,onların tərcüməsi və çapı üçün tövsiyə və təkliflərin hazırlanması

Mütəmadi

Dekan, TMŞ,Kafedra müdirləri, Fənn komissiyaları

28

Fakültədə tədris olunan fənlər üzrə aralıq və yekun(Dövlət) attestasiyası (imtahanları) suallarının tərtibinin və məzmununun ekspertizasını keçirib, onların tətbiqə yararlığını təsdiq etmək

Mart,May, Sentyabr-2016

TMŞ, Kafedra müdirləri, Fənn komissiyaları

29

Fakültə Elmi Şurasının, Universitet TMŞ və EŞ –nın , Universitet Rəhbərliyinin qərarlarından irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsi

Mütəmadi

TMŞ, Fənn komissiyaları

30

Hər ayın birinci on günlüyündə TMŞ-nin iclasını kecirmək

Mütəmadi

TMŞ

Bakı Dövlət Universitetinin

Fizika Fakültəsinin Elmi Şurasının “ 14 “ yanvar 2016-cı il tarixli iclasında (protokol № 1) sdiq edilmişdir.

Elmi Şuranın Elmi Katibi

professor R.C.Qasımova

Bakı Dövlət Universitetinin Fizika Fakültəsinin Elmi-Metodiki Şurasının
2015/2016-cı tədris ilinin ikinci yarısı üçün
İŞ PLANI

30 bənddən ibarət olan bu “İş Planı” Bakı Dövlət Universitetinin Fizika Fakültəsinin Tədris-Metodiki Şurasının 11 yanvar 2016-cı il tarixli ilk iclasında (protokol № 1) müzakirə edilərək, bəyənilmiş və təsdiq üçün Fizika Fakültəsinin Elmi Şurasına təqdim olunmuşdur.Bakı Dövvlət Universitetinin

Fizika FakültəsininTədris-Metodiki

Şurasının Sədri professor Ə.Ş. AbdinovKatib: dos.K.İ.Alışova

Yüklə 130,32 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə