Balikesir- kepsut 29 L-III, 28 L-II, 28 m- I paftalarYüklə 58,79 Kb.
tarix31.10.2017
ölçüsü58,79 Kb.
#23623
növüYaziBALIKESİR İLİ, İVRİNDİ İLÇESİ, GÖKÇEYAZI- ORTA MAHALLESİ, KAHVEYANI MEVKİİ,

İ19-D-14-B PAFTA, 175 ADA, 48-55 PARSELLER İLE 56-57 PARSELLERİN BİR KIMINA AİT

1 / 5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU1-PLANLAMA ALANI ÜLKE VE BÖLGE İÇİNDEKİ KONUMU
Nazım İmar Planına konu olan alan Balıkesir İli, İvrindi İlçesi, Gökçeyazı Mahallesi sınırları içinde, Gökçeyazı Mahallesi Nazım ve Uygulama imar planı sınırları dışında kalmaktadır.

Planlama alanı ITRF 96 koordinat sisteminde onanmış, 1 adet 1 / 5000 ölçekli İ19-d-14-b halihazır paftasında yatayda ; x =4389700 – 4389900 , dikeyde ; y = 558900 - 559100 koordinatları arasında bulunmaktadır.


Planlama alanı 230-02 K.K.Nolu ( Havran- Balıkesir ) Devlet karayolu yolu Kenarında, doğusundaki Balıkesir kent merkezine 20 km batısındaki Gökçeyazı mahalle merkezine 5 km , uzaklıkta bulunmaktadır.

autoshape 2

oval 10

oval 10autoshape 2
Gökçeyazı Mahallesi
autoshape 2 oval 10

Planlama alanı 48-55-56-57 Parseller
autoshape 2

Planlama alanı uydu görüntüsü( 2014 yılı)

2- PLANLAMA GEREKÇESİ
Çalışma alanında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 05.06.2014 tarih ve 13549 sayılı karar ile onanmış olan

Balıkesir –Çanakkale Planlama Bölgesi 1/ 100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı plan notlarının “8. ÖZEL HÜKÜMLER maddesinde;

“8.35. KARAYOLU KENARINDA VE DİĞER KARA ULAŞIM GÜZERGAHLARINDA YAPILACAK TESİSLER” başlığı altında ;

8.35.3 “ T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Sorumluluğundaki Karayolu Güzergahlarında Akaryakıt Ve Lpg İstasyonları İle Bunlara Bütünleşik Olan, Konaklama Tesisi, Yeme İçme Tesisi, V.B. Karayoluna Hizmet Verecek Tesisler İle Teşhir Ve Ticarete Yönelik Tesisler Yer Alabilir. Bu Alanlarda Yapılacak İmar Planları İlgili Kurum Ve Kuruluş Görüşleri Doğrultusunda, Bu Planda Değişiklik Yapılmaksızın İlgili İdaresince Onaylanabilir. Bu Alanlarda Yapılanma Koşulları: Maks Emsal = 0.40, Yapı Yapılabilecek Min. Parsel Büyüklüğü= 5000 M2. Olacaktır.”

hükmü bulunmaktadır.

Bu hüküm doğrultusunda 2013 yılında İvrindi Belediyesi tarafından 55 parsel üzerinde Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu Alanı olarak onanmış olan alana 48 -56 -57 parseller ilave ederek Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı, Ticaret Alanı amaçlı Nazım imar planı teklif olunmuştur. Yeni yapılacak tesislerde yüksek kaliteli Balıkesir yöresine özgü ürünlerin satılması amaçlanmaktadır. Bu yatırımla bölgede yeni iş olanakları ile yeni istihdam yaratılması ve bölge ekonomisine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
3- MÜLKİYET DURUMU
Proje alanı tapunun İ19d-14-b-1ve İ19d-14-b-2 Paftalar , 175 Ada, 48 Parsel ( 3556,40 m²)- 55 Parsel ( 6241,69 m²)- 56 Parsel ( 3748,37 m²), 57 Parsel ( 5383.38 m² ) girişimci firma “ TINAZ PETROL TİC. VE SAN. ANONİM ŞTİ. ” adına tapuludur. Proje alanının niteliği tapuda tarla vasfındadır. Tapular ekler bölümünde sunulmuştur.

4- HALİHAZIR ( MEVCUT ) DURUMU
Planlama alanı tapunun İ19d-14-b-1ve İ19d-14-b-2 Paftalar , 175 Ada, 48 Parsel ( 3556,40 m²)- 55 Parsel ( 6241,69 m²)- 56 Parsel ( 3748,37 m²), 57 Parsel ( 5383.38 m² ) ITRF 96 koordinat sisteminde onanmış, 1 adet 1 / 5000 ölçekli İ19-d-14-b halihazır paftasında yatayda ; x =4389700 – 4389900 , dikeyde ; y = 558900 - 559100 koordinatları arasında bulunmaktadır. Söz konusu alan ve yakın çevresinde herhangi bir yapılaşma bulunmamakta olup sadece alan sınırını belirleyen istinat duvarları bulunmaktadır.


Planlama alanı karayolu cephesinden görünüş ( 2015 yılı)

5- MER’İ PLANLARDAKİ DURUMU
Taşınmaz İvrindi Belediyesi ile Gökçeyazı Mahallesi Nazım ve Uygulama İmar planlarının dışında kalmaktadır. Taşınmazlardan 55 nolu parsel üzerinde aynı firmaya ait ( TINAZ PETROL TİC. VE SAN. ANONİM ŞTİ.) Akaryakıt ve LPG Satış İstasyon Alanı amaçlı 2013 yılında İvrindi Belediyesince onanmış 1/ 5000 Ölçekli Nazım ve 1/ 1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmaktadır.55 nolu parsel Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu Alanı olarak ( E=0.35, h max:= 7.50 m. ) yapılanma koşullarında planlanmıştır.
Çalışma alanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 05.06.2014 tarih ve 13549 sayılı karar ile onanmış Balıkesir –Çanakkale Planlama Bölgesi 1/ 100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın İ-19 Paftasında “ Tarım Alanı” lejantında kalmaktadır.

Bahse konu alanlara ilişkin Balıkesir –Çanakkale Planlama Bölgesi 1/ 100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı plan notlarının “8. ÖZEL HÜKÜMLER maddesinde;

“8.35. KARAYOLU KENARINDA VE DİĞER KARA ULAŞIM GÜZERGAHLARINDA YAPILACAK TESİSLER” başlığı altında ;

8.35.3 “ T.C. KARAYOLARI GENEL MÜDÜLÜĞÜ’NÜN SORUMLULUĞUNDAKİ KARAYOLU GÜZERGAHLARINDA AKARYAKIT VE LPG İSTASYONLARI İLE BUNLARA BÜTÜNLEŞİK OLAN, KONAKLAMA TESİSİ,YEME İÇME TESİSİ, V.B. KARAYOLUNA HİZMET VERECEK TESİSLER İLE TEŞHİR VE TİCARETE YÖNELİK TESİSLER YER ALABİLİR.BU ALANLARDA YAPILACAK İMAR PLANLARI İLGİLİ KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA, BU PLANDA DEĞİŞİKLİK YAPILMAKSIZIN İLGİLİ İDARESİNCE OYANLANABİLİR. BU ALANLARDA YAPILANMA KOŞULLARI: MAKS EMSAL = 0.40, YAPI YAPILABİLECEK MİN. PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ= 5000 M2. OLACAKTIR.”

hükmü bulunmaktadır.oval 10autoshape 2
Planlama alanı 48-55-56-57 Parseller


planlama alanının Balıkesir –Çanakkale Planlama Bölgesi 1/ 100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın İ-19 Paftasındaki konumu55 parsel üzerinde 2013 yılında İvrindi Belediyesi tarafından onanan 1/ 5000 Ölçekli Mer’i Nazım imar Planı55 parsel üzerinde 2013 yılında İvrindi Belediyesi tarafından onanan 1/ 1000 Ölçekli Mer’i Uygulama imar Planı


  1. PLANLAMA ALANINA AİT KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 25.Bölge Müdürlüğünün 14.09.2015 tarih ve 609876 sayılı yazılarında; Konuyla ilgili yapılan incelemede; görüş istenen söz konusu parsellerden 175 ada-48 ve 56 no.lu parsellere Kurumumuzca daha önceden görüş verilmiş ve bu parsellerle ilgili Kurum görüşümüzde herhangi bir değişiklik bulunmamakta olup görüş yazımız ve ekleri ekte gönderilmiştir.175 ada-57 no.lu parsel için yapılan incelemede; taşınmazın yazımız ekindeki kroki ve haritalarda görüldüğü gibi taşınmazın bir kısmının DSİ Proje aşamasındaki Gökçeyazı projesi Gökçeyazı sulaması sulama sahasında kaldığı ,diğer kısımları= sulama alanlarımızın dışında olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın bir kısmı Gökçeyazı projesi Gökçeyazı Sulaması Sulama sahasında kalmasından dolayı 5403 sayılı " Toprak Koruma ve Arazi Kullanma Kanunu" nu yürütmekle sorumlu Balıkesir İl Gıda ,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden görüş alınmalıdır. Taşınmazların bulunduğu yerde yeraltı suyu problemi yoktur. Ancak gerekli izinler alınabildiği taktirde tesisin su ihtiyacının yeraltı suyundan sağlanmak istenmesi durumunda 167 sayılı yasa uyarınca Kuruluşumuzdan (DSİ) izin alınmalıdır. Yapılacak tesisin atık sularının yerüstü ve yeraltı sularını kirletmesi önlenmelidir. Denilmektedir.

 • İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 17.09.2015 tarih ve 4526 sayılı yazısında ; Söz konusu taşınmazlar üzerinde "Akaryakıt ve LPG istasyon Alanı ve Sosyal Tesisler" amaçlı 1/5000 ölçekli İlave Nazım imar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama imar Planı yapılmasında 2634 Sayılı "Turizmi Teşvik Kanunu" uyarınca herhangi bir sakınca olmamakla birlikte, konuya ilişkin Kuva-yi Milliye Müzesi Müdürlüğü'nden alınan 14.09.2015 tarih ve 1326 sayılı yazı ve eklerinde ; ilimiz İvrindi ilçesi, Gökçeyazı/Orta Mahallesi, İ19-d-14b-1 , İl 9-d-14b-2 paftalar, 175 ada, 48, 56 ve 57 parselde kayıtlı bulunan sahalar tarafımızca 11.09.2015 tarihinde yerinde incelendi. Yapılan incelemede söz konusu alanlar Gökçeyazı beldesinin yaklaşık 2 km doğusunda Kahveyanı Mevkiinde bulunmaktadır. Arazilerin Güneyinden Balıkesir-Edremit karayolu geçmekte diğer cepheleri ise tarım arazileri ile çevrili 48 nolu parsel üzerinde 5 adet tank bulunmaktadır. Yapılan yüzey incelemesinde bahse konu alan ve çevresinde 2863 sayılı Yasa kapsamında kalan herhangi bir kalıntı — buluntuya rastlanmamış olup; bölge aynı yasa kapsamında daha önceden sit ilan edilmiş yerlerden de değildir. Bu nedenle söz konusu alanda yapılacak inşa faaliyeti esnasında herhangi bir kalıntı, buluntu ile karşılaşıldığında ivedilikle Müdürlüğümüz ile irtibata geçilmesi koşulu ile söz konusu alanda "Akaryakıt ve LPG istasyon Alanı ve Sosyal Tesisler" amaçlı 1/5000 Ölçekli Ilave Nazım Imar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama imar Planı yapılmasında 2863 sayılı yasa yönünden sakınca bulunmamaktadır. Denilmiştir.
 • Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğünün 08.10.2015 tarih ve 195860 sayılı yazısında; İlgi yazınız incelenmiş olup, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre çıkartılan halen yürürlükte bulunan Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmeliğine uygun Akaryakıt ve LPG İstasyon Alanı ve Sosyal Tesisler ( Konaklama ve Dinlenme Tesisi, Teşhir ve Ticarete Yönelik Tesisler, Kafeterya, Lokanta, vb..) Tesisi için 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı ve 1/1000 ölçekli Şehir Uygulama İmar Planı hazırlanmasında sakınca yoktur. Bu yazı Geçiş Yolu izin Belgesi yönünden geçerli değildir. Geçiş Yolu izin Belgesi için uygun görüş alınabilmesi için; imar Planı yapılması halinde Kurumumuza tekrar müracaat edilmesi hususunda. Denilmiştir.
 • Balıkesir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 01.09.2015- 12.2015 tarih 6987- 20278 sayılı yazılarında ; söz konusu 56 parselin 05.05.2014 onay tarihli toprak koruma Projesine uyulması şartıyla ve toprak kurulunun 29.05.2015 tarih ve 66 nolu oturumuna istinaden 56 parselin ( 1320 m² ) kısmının tarım dışına çıkarılmaması koşulu ile, 57 parselin 15.12.2015 tarihli toprak koruma Projesine uyulması şartıyla ve toprak kurulunun 13.11.2015 tarih ve 70 nolu oturumuna istinaden 57 parselin ( 1023 m² ) kısmının tarım dışına çıkarılmaması koşulu ile “ Akaryakıt ve LPG İstasyon Alanı ve Sosyal Tesisler ( Konaklama ve Dinlenme Tesisi, Teşhir ve Ticarete Yönelik Tesisler, Kafeterya, Lokanta, vb..) ” amaçlı imar planı yapılmasında kurumumuz açısından bir sakınca görülmediği belirtilmiştir.

 • Balıkesir Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün 01.09.2015 tarih 6987 sayılı yazısında; Söz konusu proje, 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Listelerinde yer almadığından kapsam dışı olarak değerlendirilmiştir. Ancak, faaliyetleriniz için; çevre değerlerinin korunması amacıyla, 2872 sayılı Çevre Kanunu'na istinaden yürürlüğe giren ilgili yönetmelikler çerçevesindeki sorumluluk ve yükümlülüğün yerine getirilmesi, diğer mer'i mevzuat çerçevesinde, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinler alınması, ekolojik dengenin bozulmamasına, çevrenin korunması ve geliştirilmesine yönelik tedbirlere uyulması gerekmektedir. Ayrıca bahse konu alan 3621/3830 sayılı Kanunun Kurumumuza verdiği yetkiler kapsamındaki yerlerden olmamakla birlikte yapılmak istenen tesiste Planlı Alanlar Tip imar Yönetmeliğinin 40. Maddesindeki kullanımlardan farklı bir kullanım düşünülüyor ise Akaryakıt İstasyonu haricindeki kullanımların bir kentsel kullanım türü olarak ayrıca ayrılması ve yer alacak diğer fonksiyonların uygulama imar planında belirtilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda "Akaryakıt + LPG Satış İstasyonu ve Ticaret Alanı" amaçlı imar planı çalışmalarının yukarıda belirtilen değerlendirmeler ile birlikte ilgili kurum/kuruluş görüşleri, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Plan Hükümleri, Karayolu Kenarında Yapılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik, 3194 sayılı imar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile mer'i mevzuat kapsamında ilgili kurumu tarafından değerlendirilmesi gerektiği hususunda . Denilmiştir.

 • TC. Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nın, 15.10.05.2015 tarih ve 3244 sayılı yazılarında; Konu ile ilgili yapılan inceleme sonucu, söz konusu planlama sahasında askeri alan, askeri güvenlik bölgesi, askeri yasak bölge ve NATO akaryakıt boru hattı bulunmadığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hariç) tespit edilmiştir. Denilmektedir.

 • Uludağ Elektrik A.Ş.(UEDAŞ) 26.08.2015 tarih ve 28134 sayılı yazılarında; Ilgi dilekçenizde belirtilen İlimiz, Gökçeyazı Beldesi, Ortamahalle, tapunun İ19.D.14b-1 119.D.14b-2 paftalar, 175 ada, 48-56-57 nolu parsellerde üzerinde TEDAS Genel Müdürlüğüne ait elektrik tesisi bulunmamaktadır. Bu itibarla; söz konusu parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave imar Planı yapılmasında sakınca görülmemektedir. Denilmiştir.

 • TEİAŞ 2.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünün 31.08. 2015 tarih ve 86537 sayılı yazılarında; Söz konusu parselin sınırları dâhilinden geçen, Teşekkülümüze ait, mevcut ve tesisi planlanan herhangi bir enerji iletim hattı bulunmamaktadır. Ulusal İletim Sistemi Master Planında yer almakla birlikte henüz güzergâh seçimi yapılmayan projelerimiz ile ilgili olarak güzergâh yer seçimi işleri tamamlandığında ilgi yazı konusu planlama sahası içine isabet edecek şekilde bir tesisimiz gündeme geldiği takdirde, buna yönelik imar planı tadilatı için gerekli müracaatlarının ilgili kuruma yapılacağı hususunda. Denilmiştir.

 • İvrindi Belediye Başkanlığı’nın 25.08.2015 tarih ve 770 sayılı yazılarında; daha önce planlanmış ve mevcutta kurulu olan 175 Ada, 55 nolu parsel üzerindeki Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanına ilave olarak "Akaryakıt ve LPG istasyon Alanı ve Sosyal Tesisler ( Konaklama ve Dinlenme Tesisi, Teşhir ve Ticarete Yönelik Tesisler, Kafeterya, Lokanta, vb..) "amaçlı 1/ 5000 Ölçekli ilave Nazım imar Planı (5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7/b maddesine göre Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi) ve 1/ 1000 ölçekli ilave Uygulama imar Planı yapılmasında 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/e maddesi gereğince Belediyemiz açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Denilmiştir.

 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, MTA Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdürlüğünün 27.07.2015 tarih ve 0627 sayılı ; İlgi yazınıza ve eklerine istinaden, söz konusu parselde Akaryakıt ve LPG istasyon Alanı amaçlı; 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli ilave Uygulama İmar Planı hazırlanmasında (deprem, su taşkın!, heyelan vb...) önleyici tedbirlerin alınması durumunda, Kurumumuz açısından herhangi bir sakıncası bulunmamaktadır. Denilmiştir.

 • Balıkesir Valiliği, Halk Sağlığı Müdürlüğünün 28.08.2015 tarih ve 8436 sayılı yazılarında ; Yapılması planlanan Akaryakıt + Lpg Satış İstasyonu "Sıvılaştırılmış Petrol Gazlar' (LPG) İle Çalışan Motorlu Taşıtlar için ikmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırma işlemlerine ilişkin Yönetmelik hükümlerine tabi olup işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelikte Gayri Sıhhi Müessese olarak sınıflarına göre civarında ikamet eden halkın sıhhat ve istirahatini ihlal eden müesseseler olarak değerlendirilmektedir. Akaryakıt ve LPG satış istasyonu yapılacak olan parselin, içerisinde tüm yapılar dikkate alınarak, bu yapıların birbirlerine, parsel sınırlarına ve parselin dışında kalan yapılara olan yaklaşma mesafeleri, sağlık koruma bandı, karayoluna ve kavşaklara olan minimum yaklaşma mesafelerinin standartlara uygun olmasını sağlayacak şekilde yeterli büyüklükte olması gerekmektedir. Belediyelerce tanzim ettirilecek olan bu plan ve proje yeni yapılacak veya ıslah edilecek sokakların istikamet ve genişliğini, meydanların ve bütün umumi yerlerin sıhhi şartlarını taşımalı ve imar planı ana kararlarını bozmamalı sosyal ve teknik alt yapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlamalıdır Planlama alanı içerisinde Projenin inşaat süresince ve işletmeye başlandıktan sonra sosyal tesis atıklarının bertarafında kanalizasyon sistemi yer almıyor ise mevzuatla belirlenen başkada hükümlerin bulunmaması halinde 19 Mart 1971 tarih ve 13783 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Lağım Mecrası Inşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara ait Yönetmelik" hükümlerine uyulmalıdır. Içme ve kullanma suyu tesisat' ile kanalizasyon sistemi birbirini etkilemeyecek şekilde olmalı, içme ve kullanma suyu olarak kullanılacak su "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte" belirtilen parametre değerlerine uygun olması sağlanmalıdır. Müdürlüğümüz mevzuatı açısından Akaryakıt + Lpg istasyon alanı ve Sosyal Tesisler (Konaklama ve Dinlenme Tesisi, Teşhir ve Ticarete Yönelik Tesisler, Kafeterya, Lokanta, vb.) imar planlarının yapılmasında yukarıda belirtilen hususlara uyulması halinde sakınca oluşturmayacaktır. Denilmiştir.

 • Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Planlama ve Raylı sistemler Daire Başkanlığı, Ulaşım Şube Müdürlüğü’nün 17.09.2015 tarih ve 5549 ayılı yazılarında; Ilgi yazınız ekindeki Aplikasyon Krokisinde, söz konusu parselin TCK 14. Bölge Müdürlüğü' nün sorumluluğunda bulunan D-230 Edremit-Balıkesir Karayoluna cepheli olduğu görülmüş olup, konu ile ilgili TCK 14. Bölge Müdürlüğü'nden görüş alınması gerekmektedir. TCK 14. Bölge Müdürlüğü'nden alınacak görüşün olumlu olması durumunda, İnşaata başlanmadan önce ilgili Belediyesi'nden Geçiş Yolu Ön izin Belgesi alınması gerekmektedir. Denilmektedir.

 • Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Baski Genel Müdürlüğü, Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığının 25.11.2015 tarih ve 21523 sayılı yazılarında; Söz konusu faaliyetle ilgili' Su Havzaları Koruma Yönetmeliği" hükümlerine değerlendirme yapıldığında. herhangi bir baraj koruma havzası, dere mutlak koruma alanı, Su kaynaklarının koruma alanına girmediği tespit edilmiş olup, ilgi (b) yazıda, söz konusu faaliyetle ilgili "Su Havzaları Koruma Yönetmeliği hükümlerince değerlendirme yapıldığında faaliyet yapılacak alan sınırı içerisinde ve sınırlardan itibaren 50 m'lik çevresinde içme ve kullanma suyu amaçlı yüzeysel ve yeraltı su (Keson Kuyusu. Sondaj Kuyusu, Kaptaj, Toplama Odası ve Drenaj vb.) kaynaklarının içme suyu isale hattı depolarının, kanalizasyon hattının bulunup bulunmadığının, eğer var ise koordinatlı değerlerinin bildirilmesi hususundaki yazımıza cevaben, ilgi (c) yazıda, söz konusu yer ile ilgili içme ve kullanma suyu amaçlı yüzeysel ve yeraltı Su (Keson Kuyusu, Sondaj Kuyusu, Kaptaj, Toplama Odası ve Drenaj vb.) kaynakları, içme suyu isale hattı su deposu ve kanalizasyon hattının bulunmadığı Başkanlığımıza bildirilmiştir. Sonuç itibariyle söz konusu faaliyetlerin Genel Müdürlüğümüz görev alanına bakıldığın6 içme ve kullanma suyu temini, kullanılmış suların uzaklaştırılması ve su havzalarının korunması noktasında ilişkili olduğu görülmekte olup, söz konusu taşınmaz üzerinde "Akaryakıt ve LPG _istasyon alanı ve Sosyal Tesisler (Konaklama ve Dinlenme Tesisi, Teşhir ve Ticarete Yönelik Tesisler, Kafeterya, Lokanta, v.b..) amaçlı 1/5000 Ölçekli ilave Nazım imar Planı ve 1/1000 ekli ilave Uygulama imar Planı" yapılmasında, Genel Müdürlüğümüzce herhangi sakınca bulunmamaktadır. Denilmiştir.

6.2 PLANLAMA ALANINA AİT DOĞAL VE FİZİKSEL EŞİKLER

Jeolojik açıdan proje alanın 1.derece deprem kuşağında yer almasından dolayı 02.07.1998 tarih ve 23390 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik “ ile '' Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik '' hükümlerine uyulacaktır.

Planlama alanına ait İmar Planına Esas Jeolojik- Jeoteknik Etüt Raporları 7269 sayılı yasanın 2. maddesince ve 28/09/2011 tarih ve 102732 sayılı genelgeye göre incelenerek 48 parsel için 04.02.2014 tarihinde, 56 parsel için 13.07.2015 tarihinde, 57 parsel için 07.12.2015 tarihinde Balıkesir Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce onaylanmıştır.

Onanlı '' İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarının'' sonuç ve öneriler kısmında belirtildiği üzere planlama alanının tamamı mühendislik problemleri açısından önlem alınabilecek alanlar sınıfına (ÖA-3) ( Su Baskını Açısından Önlem Alınabilecek Alanlar) ve ( ÖA-5.1 ) ( Mühendislik problemleri Açısından ( Şişme- Oturma Taşıma Gücü vb.) önlem alınabilecek alanlar sınıfına girmektedir.


7-PLANLAMA KARARLARI:

Nazım İmar Planın Değişikliğinde ilgili kurumlardan alınan görüşler, arazinin özellikleri, eğim durumu, mülkiyet durumu, yatırımcıların talepleri de dikkate alınmıştır.

Teklif olunan Nazım İmar Planı Değişikliği mevcutta Akaryakıt ve LPG İstasyon Alanı ( 6241 m² ) olarak planlanmış olan 55 nolu parsele, 48-56-57 parseller ilave edilerek Planda gösterildiği gibi toplamda : 5073 m²’lik alana “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” , 11.578 m² ‘lik alana “Ticaret Alanı “ fonksiyonu verilmiştir.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 25.Bölge Müdürlüğünü ilgili yazılarında belirtildiği üzere 56 nolu parselin 1320 m² lik kısmı ile 57 nolu parselin 1023 m² lik kısmı DSİ proje aşamasındaki Gökçeyazı projesi Gökçeyazı sulaması sulanma sahası içinde kalması sebebi ile Balıkesir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından tarım dışına çıkarılması ret edilmiştir.

Yukarıda sayılan gerekçeler nedeni ile planlama alanı içerisine 56 ve 57 nolu parsellerin bu kısımları planlama alanına dahil edilmemiştir


Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı’nda; Akaryakıt ve LPG Satış üniteleri ile İdari Tesisler yer alabilir. Bu alanda Akaryakıt Tankları için TS 12820, LPG Tankları için TS 11939 sayılı TSE Standartlarındaki Asgari Emniyet Mesafelerine uyulacaktır. Ticaret Alanı’nda; Konaklama ve Dinlenme Tesisi, Teşhir ve Ticarete Yönelik Tesisler, Kafeterya, Lokanta, vb..)yapılabilecek olup, Alanlarda yapılanma koşulları ile ilgili detaylar alt ölçekli 1/ 1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında belirlenecektir.

Planlama sonucu oluşan alan dağılımı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.Mer’i plan pozisyon Plan Değişikliği


Akaryakıt İstasyonu Alanı : 6241 m²

-1168 m²

5073 m²

Ticaret Alanı : 0 m²

+11.578 m²

11.578 m²

Toplam Planlama Alanı : 6241 m²

+ 10.410 m²

16.651 m²Plan Değişikliği sonucu oluşan 1/ 5000 Ölçekli Nazım imar Planı

Söz konusu Nazım İmar planı Değişikliği 48-55-56-57 parsel malikinin isteği üzerine hazırlanmıştır.

Saygılarımla .

ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR CAD. KABAKÇI APT. NO:9/3 10100 MERKEZ/ BALIKESİR. cm.celik@hotmail.comTEL& FAX: 0266 2411385, GSM : 05323845235Yüklə 58,79 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə