BalikesiR İLİ, GÖnen iLÇESİ, kurtuluş mahallesi, 962 ada, 119 no’lu parseldekiYüklə 74,16 Kb.
tarix14.08.2018
ölçüsü74,16 Kb.
#70747http://www.dunya.com/d/news/5489.jpgBALIKESİR İLİ, GÖNEN İLÇESİ, KURTULUŞ MAHALLESİ,

962 ADA, 119 NO’LU PARSELDEKİ

1.851,57 M² YÜZÖLÇÜMÜNDEKİ TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ

BAHÇELİ KARGİR TÜTÜN DEPOSU VE BEKÇİ KULÜBESİ
BİLGİ NOTU

GENEL BİLGİLER

Gayrimenkulun Cinsi ve Fiili Kullanımı, Adres Bilgileri


Gayrimenkulun

Cinsi

Bahçeli Kargir Tütün Deposu ve Bekçi Kulübesi

Gayrimenkulun Fiili Kullanımı

Atıl Hizmet Binası

Gayrimenkulun Adresi

İl

Balıkesir

Köyü/Mevkii

-

İlçesi

Bala

Cadde

-

Mahallesi

Kurtuluş

Sokak

-

TARİFİ: Gönen Belediyesi’nden hareketle kuzey-doğu istikametinde Kızılay caddesi üzerinden 310 m devam edildiğinde ve sol kolda bulunan Gönen İlçe Tarım Müdürlüğü’ne ulaşıldığında sağ kolda bulunan bahse konu taşınmazın da bulunduğu Gönenli Mehmet Efendi caddesi’ne dönüş yapılarak 50 m devam edildiğinde bahse konu taşınmaz sol kolda konumlu bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge toplu taşıma araçları güzergahının üzerinde bulunmakta ayrıca merkezi konumlu bulunan taşınmazın erişim problemi bulunmamaktadır. Konu taşınmazın bulunduğu bölge; Gönen ilçe merkezinin yaklaşık 360m kuzeyinde yer almaktadır. Kızılay, Gönenli Mehmet Efendi ve Şehit Ercan Coşkun caddelerinin birleştiği kavşak noktasına 2. Parsel konumunda yer alan taşınmaz, Kızılay ve Gönenli Mehmet Efendi Caddelerinden cephe almaktadır. Bölgede ticari aktivite düşük seviyededir. Taşınmazın batı komşusu olan 962 ada 118 parsel üzerinde Gönen Devlet Hastanesi Diş Tedavi ve Protez Merkezi bulunmaktadır. Yakın çevresinde; Gönen Ömer Seyfettin İl Halk Kütüphanesi, Gönen Belediyesi Konferans Salonu, Gönen Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, Gönen İlçe Tarım Müdürlüğü Toprak Analiz ve Gönen Süt Üreticileri Birliği Süt Analiz Laboratuvarları, 2-6 katlı zemin katları kısmen işyeri kullanımlı konut yapıları ve Şehit Kaymakam Rahmi Bey ilk ve Ortaokulları ve boş arsalar bulunmaktadır.

Gayrimenkulun dahili koordinat noktası:

Enlem: 40°06'26.1"K, Boylam: 27°39'20.5"D
Gayrimenkulun Genel Çevresel Bilgileri


Konu taşınmaz; Kurtuluş Mahallesi, Gönenli Mehmet Efendi Caddesi, 962 Ada, 119 No’lu Parsel, Gönen/BALIKESİR adresinde konumludur.

Balıkesir ili, merkez Marmara Bölgesi'nin Karesi yöresinde yer alan bir kenttir. Balıkesir Ovası'nın kenarında kurulan şehir, İstanbul ve Ankara'yı İzmir'e bağlayan karayolu üzerinde bir transit merkezi durumundadır. İl merkezi 300.000’e varan nüfusu ile Marmara Bölgesinin 4. büyük yerleşim merkezidir. Merkez ilçe ile birlikte 19 ilçesi bulunmaktadır. Balıkesir, öncelikle tarım şehridir. Sanayisi gelişmektedir. Tarıma dayalı sanayi gelişmiştir. İlçeleriyle beraber, Türkiye'nin 12. büyük ekonomisi özelliğine sahiptir. Gönen ilçesi, Marmara Bölgesi’nin Güney Marmara Bölgesi dahilindedir. Kaplıcaları ile ünlüdür. Doğusu Manyas, kuzeydoğusu Bandırma, batısı Biga ve Yenice, güneyi Balya ilçeleri, kuzeyi Marmara Denizi ve Erdek Körfezi ile çevrilidir. 3 bucak, 11 mahalle, 1 belde ve 89 köyü bulunmaktadır. 2011 yılı nüfus sayımına göre ilçe merkezi 44.641, toplam nüfusu ise 73.637 kişidir. Geçmişte ekonomisi yalnızca tarım ve kaplıca turizmine dayanan Gönen’de, başta deri ve gıda sektörleri olmak üzere sanayi gelişmektedir. Verimli topraklara sahip Gönen Ovası’nda, başta çeltik üretimi olmak üzere, hemen her türlü sebze, hububat, bakliyat, endüstri ve yem bitkileri ile meyve yetiştirilmektedir. İlçe merkezi, Bandırma-Balya yolu güzergahında olup, Balıkesir'e ~76km, Bursa’ya ~155km, Çanakkale'ye ~165km uzaklıktadır. ~42km mesafede bulunduğu Bandırma ilçesi üzerinden demiryolu ve deniz yolu ile ulaşım mümkündür.


GAYRİMENKULUN MÜLKİYET HAKKI VE İMAR BİLGİLERİ

Gayrimenkulun Mülkiyet Bilgileri


Mülkiyet Durumu

Kat İrtifakı

Kat Mülkiyeti

Cins Tahsisli

Devre Mülk

Müstakil

(Tam Hisse)

HisseliX

İli

Balıkesir

İlçesi

Gönen

Mahallesi

Kurtuluş

Köyü

-

Sokağı

-

Mevkii

-

Ada No.

962

Parsel No.

119

Ana Gayrimenkulun Niteliği

Bahçeli Kargir Tütün Deposu ve Bekçi Kulübesi

Yüzölçümü

1.851,57 m²

Sahibi

Tekel Genel Müdürlüğü

Hissesi

Tam

Gayrimenkulun Takyidat Bilgileri


Tapu kayıtlarını inceleme çalışması, gayrimenkulun mülkiyetini oluşturan hakları ve bu haklar üzerindeki kısıtlamaları tespit etmek amacı ile yapılır.

TKGM Portal Hizmetlerinden 09.01.2017 tarihinde saat 09:10 itibariyle alınan takyidat belgesindeki bilgilere göre konu taşınmaz üzerinde herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.


Gayrimenkulun İmar Bilgileri


Gönen Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde ekspertiz tarihinde yapılan incelemelerde, taşınmazın imar durumu ve yapılaşma koşulları aşağıdaki gibidir.

  • İmar Durumu:

Konu taşınmaz, 1/1000 ölçekli Gönen Revize Uygulama İmar Planı’na göre “Ticaret + Konut Alanı” lejantında kalmakta olup, Ayrık nizam yapı stili ile 4 kata imarlıdır. Parselin Gönenli Mehmet Efendi Caddesi cephesinde 40,00 m² yola terki bulunmakta ayrıca parselin Kızılay caddesi cephesinde bulunan bölümü ise “Park” olarak işlenmiş olup bu alan 331,00 m2 olup yapılaşmaya müsait olan alan yaklaşık 1.480,00 m2 dir.

Yapılaşma Şartları;  • TAKS: 0,40

  • KAKS; 1,60

Çekme mesafeleri: Yoldan 5 metre, arka ve yan bahçelerden 3 metre olarak belirlenmiştir.

İlgili Belediyesi’nde yapılan inceleme ve kurumdan alınmış ekte sunulmuş olan resmi belgelere göre; T.C Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 07.04.2016 tarih ve 71846147/S-754/07.04.216-2539 sayılı ekte sunulmuş yazısına istinaden parselin 25.01.2016 tarih ve 2016/04 sayılı kararıyla onaylanan, 30.01.2016 tarihli ve 26909 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hükümlerine uyularak değişikliğin yapıldığı bilgisi alınmıştır.

İlgili paftasında bahse konu parselin bulunduğu alan “Park” ve “Önemli Alan-1” olarak belirtilmiş ve ilgili plan notlarına göre;

Plan Hükümleri md.5- Parklar, İmar Planı ile belirlenmek koşulu ve mevcut ağaç dokusu dikkate alınarak tabi zemin veya tesviye edilmiş toprak zemin altında kalmak üzere ağaçlandırma ve bitkilendirme için yeterli derinlikte toprak örtüsü olması ve standartları sağlaması kaydıyla otopark ve havuz ile açık spor ve oyun alanı, umumi hela bir katı h:4,50 m’yi ve TAKS toplamda 0,03’ü geçmemek, sökülüp takılabilir malzemeden yapılmak kaydıyla açık çay bahçesi, büfe, pergole, kameriye, muhtarlık, güvenlik kulübesi, sporcu soyunma kabinleri, taksi durağı, trafo gibi tesislerin yapılabildiği kentte yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçlarının karşılandığı alanlardır.

Plan Hükümleri md.6- 06.11.2011 tarihinde Gönen Belediyesi tarafından onaylanan Balıkesir ili, Gönen İlçesi, Kurtuluş Mahallesi’ne ilişkin Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu’nda belirtilen hususlara uyulacaktır. Önemli Alanlar – 1 (Ö.A.1) için belirlenen yapılaşma koşullarına ve önerilere uyulması zorunludur. Yapılara esas projeler yapılmadan önce parsel bazında zemin etüdü yapılması ve yapıların zemin etüd sonuçlarına göre projelendirilmesi esastır.” denilmektedir. Bahse konu madde yapılaşmada yapının statik durumuna etki etmekte olup yapılaşma koşullarında değişiklik meydana getirmemektedir.  • Ruhsat ve İzinler:

  • Konu taşınmaz tapu kayıtlarına gore “Bahçeli Kargir Tütün Deposu ve Bekçi Kulübesi” vasfında olup, parsel üzerinde yapı bulunmaktadır. İlgili resmi kurumlarda yapılan araştırmalarda parsel üzerinde mevcut taşınmaza ait herhangi bir resmi belgeye (Onaylı mimari proje, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi vb.) ulaşılamamıştır. Taşınmaz cins tashihli olup yapılar kadastro paftasına işlidir.

GAYRİMENKULUN ÇEVRESEL VE FİZİKSEL BİLGİLERİ

Gayrimenkulun Yeri, Konumu ve Çevre Özellikleri


Gayrimenkulun açık adresi: Kurtuluş Mahallesi, Gönenli Mehmet Efendi Caddesi, 962 Ada, 119 No’lu Parsel, Gönen/BALIKESİR’dir.

Taşınmaz ilçe merkezine oldukça yakın Kurtuluş mahallesinde yer almaktadır. Kızılay ve Gönenli Mehmet Efendi caddelerinden cephe alan taşınmaz köşe konumlu değildir. Yakın çevresinde resmi kurumlar, Şehit Kaymakam Rahmi Bey ilk ve ortaokulu ile 3-4 katlı konut yapıları bulunan taşınmazın çevresinde ticari aktivite gelişmemiş durumdadır. Taşınmazın ulaşım ve altyapı problemi bulunmamaktadır.

Konu taşınmaza ulaşım tarif olarak; Gönen Belediyesi’nden hareketle kuzey-doğu istikametinde Kızılay caddesi üzerinden 310 m devam edildiğinde ve sol kolda bulunan Gönen İlçe Tarım Müdürlüğü’ne ulaşıldığında sağ kolda bulunan bahse konu taşınmazın da bulunduğu Gönenli Mehmet Efendi caddesi’ne dönüş yapılarak 50 m devam edildiğinde bahse konu taşınmaz sol kolda konumlu bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge toplu taşıma araçları güzergahının üzerinde bulunmakta ayrıca merkezi konumlu bulunan taşınmazın erişim problemi bulunmamaktadır.

Konu taşınmazın bulunduğu bölge; Gönen ilçe merkezinin yaklaşık 360m kuzeyinde yer almaktadır. Kızılay, Gönenli Mehmet Efendi ve Şehit Ercan Coşkun caddelerinin birleştiği kavşak noktasına 2. Parsel konumunda yer alan taşınmaz, Kızılay ve Gönenli Mehmet Efendi Caddelerinden cephe almaktadır. Bölgede ticari aktivite düşük seviyededir. Taşınmazın batı komşusu olan 962 ada 118 parsel üzerinde Gönen Devlet Hastanesi Diş Tedavi ve Protez Merkezi bulunmaktadır. Yakın çevresinde; Gönen Ömer Seyfettin İl Halk Kütüphanesi, Gönen Belediyesi Konferans Salonu, Gönen Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, Gönen İlçe Tarım Müdürlüğü Toprak Analiz ve Gönen Süt Üreticileri Birliği Süt Analiz Laboratuvarları, 2-6 katlı zemin katları kısmen işyeri kullanımlı konut yapıları ve Şehit Kaymakam Rahmi Bey ilk ve Ortaokulları ve boş arsalar bulunmaktadır.

Bölge yapılaşmasını tam olarak tamamlamamış durumda olmakla birlikte ulaşım ve altyapı problemi bulunmamaktadır. Yakın çevrede düzenli, mevcut imar durumuna uygun inşa edilmiş 3 katlı konut yapılarının bulunduğu bölge, Gönen ilçe merkezine yakın konumda olması nedeni ile tercih edilen bir bölge olarak dikkat çekmektedir. Bölgede ticari aktivite düşük seviyede bulunmakta olup; Ulaşım, elektrik, su, kanalizasyon gibi her türlü altyapı hizmetlerinden faydalanır durumda olan bölgede ulaşım ve alt yapı sorunu bulunmamaktadır.

Gayrimenkulun Konumu ve Çevre Özellikleri


Taşınmazın Konumu

Şehir İçi

Şehir Dışı

Kırsal

XBölgenin Genel İnşaat Seviyesi

%75'den Fazla

%25-%75 Arası

%25'in Altında

XTaşınmazın Dahili Koordinat Noktaları

Enlem

40°06'26.1"K

Boylam

27°39'20.5"D

3.2 Gayrimenkulun Tanımı


Taşınmaz, Balıkesir ili, Gönen ilçesi, Kurtuluş mahallesinde yer almaktadır. Konu parsel, tapunun 20 pafta, 962 ada, 119 nolu parselinde “Bahçeli kargir tütün deposu ve bekçi kulübesi” vasfı ile kayıtlı olup, ekspertiz tarihi itibarı ile boş durumdadır.

Parsel geometrisi: 962 ada 119 parsel, Kızılay ve Gönenli Mehmet Efendi Caddelerinin kesim noktasına 2. parsel konumunda olmak üzere, Kızılay caddesinin doğusunda, Gönenli Mehmet Efendi caddesinin kuzeyinde yer almıştır. Geometrik olarak “L” şekillidir. Doğusunda cepheli olduğu imar yolu (Şehit Harun Kurt Sokak) henüz açılmamış durumdadır. Geometrik şekli nedeni ile batısında 962 ada 118 parsel ve Kızılay caddesine, güneyinde ise yine 962 ada 118 parsele ve Gönenli Mehmet efendi caddesine cephelidir. Parsel kuzeyinde 962 ada 39 nolu parsele cephelidir.

Parsel üzerinde bir adet tütün deposu ve bir adet bekçi kulübesi yer almaktadır. Tütün deposu binasının doğusunda tek katlı depo olarak kullanılan, ~40m² kullanım alanlı bir bölüm bulunmakta olup kadastro paftasına işlenmemiş durumdadır. Ana yapıya sonradan ilave edildiği düşünülmektedir.

Tütün deposu binası bodrum+zemin+2 normal katlı olarak betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiştir. Parselin doğu bölümünde yer almaktadır. 602,25 m² oturum, 2.409 m² toplam kullanım alanına sahiptir. Bekçi kulübesi, parselin Kuzeybatısında, Kızılay caddesi cephesinde yer almaktadır. ~16 m² kullanım alanlı olup tek katlıdır. Söz konusu yapılara ilişkin Gönen Belediyesi arşivinde yapılan incelemelerde her hangi bir plan, proje, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi gibi yasal belgeye ulaşılamamıştır.BİNA NO

BİNA TÜRÜ/SINIFI

EBATLARI (m)

YÜKSEKLİĞİ (m)

KULLANIM ALANI (m²)

1 (Bekçi Kulübesi)

Yığma – 2/A

4,00 * 4,00

2,75

16,00

2 (Tütün Deposu)

Betonarme Karkas – 3/A

16,50 * 36,50

12,00

2.409,00

3 (Tek Katlı Depo)

Yığma / 1/B

5,00 * 8,00

2,70

40,00

Toplam Yapı Alanı

2.465,00

Gönenli Mehmet Efendi Cd.

Gönenli Mehmet Efendi Cd.Şht. Harun Kurt Sk.Parselin Gönenli Mehmet Efendi Caddesi Cephesi

Parselin Kızılay Caddesi Cephesi

Kızılay Caddesi GörünümüParselin Kızılay Caddesi Cephesi

Yeşil Alan Olarak İşaretlenmiş BölümBodrum Kat1.Normal Kat

2.Normal Kat
Taşınmaza Ait Tapu Kaydı Fotokopisiİmar Durumu GörüntüsüPlan Notları


Kataloq: files -> ihaleler
ihaleler -> Satinalma rehberi
ihaleler -> Ekler listesi sr ek 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu sr ek 2: İhaleye Davet Mektubu sr ek 3: Teklif Dosyası
ihaleler -> Satinalma rehberi
ihaleler -> Ekler listesi sr ek 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu sr ek 2: İhaleye Davet Mektubu sr ek 3: Teklif Dosyası
ihaleler -> Ekler listesi sr ek 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu sr ek 2: İhaleye Davet Mektubu sr ek 3: Teklif Dosyası
ihaleler -> 1 BÖLÜm a-isteklilere talimatlar kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için
ihaleler -> İsteklinin Beyanı
ihaleler -> Orman ve su iŞleri bakanliği bölge müDÜRLÜĞÜ antalya şube müDÜRLÜĞÜ
ihaleler -> Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İsteklilere talimatlar
ihaleler -> Ekler listesi sr ek 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu sr ek 3: Teklif Dosyası

Yüklə 74,16 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə