Bankalar kanunlariYüklə 2,92 Mb.
səhifə1/83
tarix31.10.2017
ölçüsü2,92 Mb.
#23971
növüYazı
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   83


TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ


CUMHURİYET DÖNEMİ

BANKALAR KANUNLARI

VE

İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELERHAZIRLAYAN
ABDULLAH TAŞCIOĞLU

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ

BANKACILIK BİRİM YÖNETİCİSİ
İSTANBUL - 1998

(Türkiye Bankalar Birliği’nin 208 Sayılı Yayınıdır. Kitabın tüm yayın hakları Türkiye Bankalar Birliği’ne aittir. Kitap, Birliğin yazılı izni olmadan kısmen, tamamen veya değiştirilerek yayınlanamaz. Türkiye Bankalar Birliği bu yayında yer alan bilgilerin yanlışsız olması için gerekli özeni göstermekle birlikte, bu konuda herhangi bir sorumluluk yüklenmez).


HOCAMIZ PROF. DR. SEZA REİSOĞLU’NA ARMAĞANIMIZDIR.Sunuş
Banka hukukunun temel yasalarından biri kuşkusuz Bankalar Kanunu’dur. Ülkemizde 1933 yılında kabul edilen ve üç yıl yürürlükte kalan 2243 sayılı Mevduatı Koruma Kanunu ilk Bankalar Kanunu olarak nitelendirilebilir. İkincisi, 1936 yılında kabul edilen ve 22 yıl yürürlükte kalan 2999 sayılı Bankalar Kanunu’dur. Türk bankacılığında yeni bir devir açtığından şüphe edilmeyen 7129 sayılı Bankalar Kanunu’nda 28 ve 70 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile önemli değişiklikler yapılmıştır. 7129 sayılı Bankalar Kanunu 1985 yılında yerini 3182 sayılı Bankalar Kanunu’na bırakmıştır. Bankalar Kanununun yanı sıra Ödünç Para Verme İşleri ile ilgili yasal düzenlemeler de bankaları yakından ilgilendirmektedir.
Türkiye Bankalar Birliği, bu çalışma ile bugüne kadar çeşitli Kanun veya Kanun Hükmünde Kararnameler ile değişikliğe uğramış olan Bankalar Kanunları ve ödünç para verme işleri ile ilgili yasal düzenlemeleri bir araya getirmeyi amaçlamıştır. Bu çalışmayı yapan Türkiye Bankalar Birliği Araştırma ve Bankacılık Grubu Bankacılık Birim Yöneticisi Abdullah Taşçıoğlu’na, katkı ve yardımlarından dolayı, Türkiye Bankalar Birliği Hukuk Başdanışmanı Prof. Dr. Seza Reisoğlu’na, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Ekrem Keskin’e ve Grup çalışanlarına, Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürü Adnan Yaylacı’ya, Mevzuat Hazırlama ve Geliştirme Şubesi Müdürü İ.Metin Çetin’e, yazımını titizlikle yapan Grup sekreteri Azize Çakıcı’ya teşekkür ederim.
Bu çalışmanın ilgililere faydalı olmasını dilerim.
Istanbul 1998


Ünal Korukçu
Türkiye Bankalar Birliği

Yönetim Kurulu Başkanı

I. BÖLÜM

Bankalar Kanunları ve İlgili Yasal Düzenlemeler
1. 2243 sayılı Mevduatı Koruma Kanunu
1.1. 2243 sayılı Mevduatı Koruma Kanununda Değişiklik Yapan Kanunlar
1.1.1. Mevduatı Koruma Kanununun 8 inci maddesine bir fıkra ilavesine dair 2457 sayılı Kanun

1.1.2. Mevduatı Koruma Kanununun sekizinci maddesinin tadiline dair 2806 sayılı Kanun


2. 2999 sayılı Bankalar Kanunu
2.1. 2999 sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Yapan Kanunlar
2.1.1. Bankalar Kanununa ek 4196 sayılı kanun

2.1.2. Bankalar Kanununa Ek 6112 sayılı Kanun


3. 7129 sayılı Bankalar Kanunu
3.1. 7129 sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Yapan Kanunlar ve Kanun Hükmünde Kararnameler
3.1.1. 7129 sayılı Bankalar Kanununa ek 153 sayılı Kanun

3.1.2. 7129 sayılı Bankalar Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 301 sayılı Kanun

3.1.3. 7129 sayılı Bankalar Kanununun 47 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna iki madde eklenmesi hakkında 123 sayılı Kanun

3.1.4. 7129 sayılı Bankalar Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine İlişkin 28 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

3.1.5. Bankalar Hakkında 70 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
3.2. Türkiye Bankalar Birliği ile İlgili Düzenlemeler
3.2.1. 7129 sayılı Bankalar Kanunu’nun 57. maddesine İlişkin 4/10820 sayılı Karara Ek Türkiye Bankalar Birliği Ana Nizamnamesi

3.2.1.1. 5/1192 sayılı Karara Ek Türkiye Bankalar Birliği Ana Tüzüğünün bazı maddelerinin değiştirilmesine Dair Tüzük

3.2.1.2. 6/2013 sayılı Karara Ek Türkiye Bankalar Birliği Ana Tüzüğünün 12 ve 15’inci maddelerinin değiştirilmesine dair Tüzük

3.2.2. 8/2747 sayılı Karara Ek Türkiye Bankalar Birliği Ana Tüzüğü


3.3. 7129 sayılı Bankalar Kanunu Genel Tebliğleri
3.3.1. Bankalar Kanunu Genel Tebliği Seri No: 1

3.3.2. Bankalar Kanunu Genel Tebliği Seri No: 2

3.2.2.1. Bankalar Kanunu Genel Tebliği Seri No: 2/A

3.3.3. Bankalar Kanunu Genel Tebliği Seri No: 3

3.3.3.1. 3 Seri No’lu Bankalar Kanunu Tebliğine Ek Tebliğ A

3.3.4. Bankalar Kanunu Genel Tebliği Seri No: 4

3.3.5. Bankalar Kanunu Genel Tebliği Seri No: 5

3.3.6. Bankalar Kanunu Genel Tebliği Seri No: 6

3.3.7. Bankalar Kanunu Genel Tebliği Seri No: 7

3.3.8. Bankalar Kanunu Genel Tebliği Seri No: 8

3.3.9. Bankalar Kanunu Genel Tebliği Seri No: 9
3.3.10. Bankalar Hakkında 70 sayılı KHK’ye İlişkin Tebliğler
3.3.10.1. Bankalar Hakkında 70 sayılı KHK’ye İlişkin 1 No’lu Tebliğ

3.3.10.2. Bankalar Hakkında 70 sayılı KHK’ye İlişkin 2 No’lu Tebliğ

3.3.10.3. Bankalar Hakkında 70 sayılı KHK’ye İlişkin 3 No’lu Tebliğ

3.3.10.4. Bankalar Hakkında 70 sayılı KHK’ye İlişkin 4 No’lu Tebliğ

3.3.10.5. Bankalar Hakkında 70 sayılı KHK’ye İlişkin 5 No’lu Tebliğ

3.3.10.6. Bankalar Hakkında 70 sayılı KHK’ye İlişkin 6 No’lu Tebliğ

3.3.10.7. Bankalar Hakkında 70 sayılı KHK’ye İlişkin 7 No’lu Tebliğ

3.3.10.8. Bankalar Hakkında 70 sayılı KHK’ye İlişkin 8 No’lu Tebliğ


3.4. 7129 sayılı Bankalar Kanununa İlişkin Genelge
3.4.1. 7129 sayılı Bankalar Kanunu’nun 10. Maddesi Uygulamasına İlişkin 13 Aralık 1974 tarihli Maliye Bakanlığı Genelgesi

3.4.1.1. 7129 sayılı Bankalar Kanunu’nun 10. Maddesi Uygulamasına İlişkin 13 Aralık 1974 tarihli Maliye Bakanlığı Genelgede Değişiklik Yapan Maliye Bakanlığı’nın 20 Temmuz 1978 tarih ve 5283-29/40008 sayılı yazısı


3.5. Banka Kredilerini Tanzim Komitesi
3.5.1. Banka Kredilerini Tanzim Komitesi Kararları

3.5.1.1. 5/184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ek 9.7.1960 tarih ve 90 sayılı Banka Kredilerini Tanzim Komitesi Kararı

3.5.1.2. 5/184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ek 9.7.1960 tarih ve 91 sayılı Banka Kredilerini Tanzim Komitesi Kararı

3.5.1.3. 5/387 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ek 29.8.1960 tarih ve 95 sayılı Banka Kredilerini Tanzim Komitesi Kararı

3.5.1.4. 16.8.1961 tarih ve 105 sayılı Banka Kredilerini Tanzim Komitesi Kararı

3.5.1.5. Banka Kredilerini Tanzim Komitesi Kararları Fihristi


4. 7129 sayılı Bankalar Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine İlişkin 31.8.1979 tarihli ve 28 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bankalar Hakkında 22.7.1983 tarihli ve 70 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek Kabulü Hakkında 3182 sayılı Kanun  1. 3182 sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Yapan Kanun ve Kanun

Hükmünde Kararnameler
4.1.1. İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 3182 sayılı Bankalar Kanununun 92, 93 ve 94 üncü Maddeleri ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 500 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına dair 3222 sayılı Kanun’un 47, 48 ve 49. maddeleri.

4.1.2. 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, 3182 sayılı Bankalar Kanunu, 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu, 7.11.1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanun, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda değişiklik yapılması ve 1177 sayılı Tütün Tekeli Kanununun bazı maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi Hakkında 3291 sayılı Kanun’un 6, 7, 8, 9, 18 ve 19. maddeleri.

4.1.3. Sermaye Piyasasının Teşviki, Sermayenin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzenlemede Alınacak Tedbirler ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 3182 sayılı Bankalar Kanununda değişiklik yapılması hakkında 3332 sayılı Kanun’un 17, 18 ve 22. maddeleri.

4.1.4. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine, 3182 sayılı Bankalar Kanununun İki maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair 3494 sayılı Kanun’un 61, 63 ve 64. maddeleri.

4.1.5. Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik yapılmasına, Bankalar Kanununun Bir maddesinin değiştirilmesine ve 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına dair 3794 sayılı Kanun’un 38, 40 ve 41. maddeleri

4.1.6. 3182 sayılı Bankalar Kanunu’nda değişiklik yapılmasına İlişkin 512 sayılı Kanun Hükmünde Kararname   1. 3182 sayılı Bankalar Kanunu’nda değişiklik yapılmasına İlişkin 538 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

   2. Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması ve Noterlik Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Tapu Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun, Bankalar Kanunu, Posta Kanunu ile Pasaport Kanununda değişiklik yapılması hakkında 4358 sayılı Kanun’un 3. maddesinin (g), (h) fıkraları ile Geçici 1., 6. ve 7. Maddeleri


4.2. 3182 sayılı Bankalar Kanununa İlişkin Bakanlar Kurulu Kararları
4.2.1. 3182 sayılı Bankalar Kanunu’nun 5, 16, 22, 44 ve 45. maddelerindeki parasal miktarları yeniden belirleyen 85/9855 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

4.2.2. 3182 sayılı Bankalar Kanunu’nun 5, 16, 44 ve 45. maddelerindeki parasal miktarları yeniden belirleyen 88/12576 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

4.2.3. 3182 sayılı Bankalar Kanunu’nun 44 ve 45. maddelerindeki parasal miktarları yeniden belirleyen 91/2166 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

4.2.4. 3182 sayılı Bankalar Kanunu’nun 5, 16 ve 22. maddelerindeki parasal miktarları yeniden belirleyen 92/2875 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

4.2.5. 3182 sayılı Bankalar Kanunu’nun 5, 16, 36, 44 ve 45. maddelerindeki parasal miktarları yeniden belirleyen 93/4189 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

4.2.6. 3182 sayılı Bankalar Kanunu’nun 32 nci maddesine İlişkin Bankalarca Tesisi Gereken Karşılıklar Hakkında 85/10128 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

4.2.6.1. 3182 sayılı Bankalar Kanunu’nun 32 nci maddesine İlişkin Bankalarca Tesisi Gereken Karşılıklar Hakkındaki 85/10128 sayılı Karar’da Değişiklik yapılmasına İlişkin 87/11440 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

4.2.6.2. 3182 sayılı Bankalar Kanunu’nun 32 nci maddesine İlişkin Bankalarca Tesisi Gereken Karşılıklar Hakkındaki 88/12937 sayılı Bakanlar kurulu Kararı

4.2.6.3. 3182 sayılı Bankalar Kanunu’nun 32 nci maddesine İlişkin Banka Kredilerinin Niteliklerine Uygun Olarak Muhasebeleştirilmesi, Değerlendirilmesi ve Kredi Karşılıkları Hakkında 97/10497 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

4.2.7. 3182 sayılı Bankalar Kanunu’nun 74 üncü, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 5 inci ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddelerine göre yürürlüğe konulan “Serbest Bölgelerde Banka Kurulması ve Yabancı Bankaların Şube Açma Esaslarına dair 90/999 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

4.2.8. 3182 sayılı Bankalar Kanunu’nun 59 uncu maddesine ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Statüsü ile İlgili 85/10145 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

4.2.8.1. 3182 sayılı Bankalar Kanunu’nun 59 uncu maddesine göre yürürlüğe konulan Türkiye Bankalar Birliği Statüsü’nün bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına İlişkin 94/5894 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı


4.3. 3182 sayılı Bankalar Kanununa İlişkin Yönetmelikler
4.3.1. Bankalar Kanunu’nun 5 inci ve 6 ncı maddelerine ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan “Bankaların Kuruluş ve Faaliyete Geçme Esaslarına İlişkin Yönetmelik”

4.3.1.1. Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan Bankaların Kuruluş ve Faaliyete Geçme Esaslarına İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

4.3.2. Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan 3182 sayılı Bankalar Kanunu’nun 14 üncü maddesine İlişkin Bankaların Şube Açma Esaslarına İlişkin Yönetmelik

4.3.2.1. Devlet Bakanlığınca yayımlanan Bankaların Şube Açma Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

4.3.3. Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan Yeminli Mali Müşavirlerin Bankalar Kanunu’nun 46 ncı Maddesine Göre Yapacakları Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik


   1. Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan ve 3182 sayılı Bankalar Kanunu’nun 54 üncü maddesine istinaden hazırlanan “Bankalarda Bağımsız Denetim Yapacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik”

    1. Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Yapacak

Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik”de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

4.4. 3182 sayılı Bankalar Kanununa İlişkin Tebliğler
4.4.1. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığınca yayımlanan 3182 sayılı Bankalar Kanununa Dair 1 No’lu Tebliğ

4.4.2. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığınca yayımlanan 3182 sayılı Bankalar Kanunu’na Dair 2 No’lu Tebliğ

4.4.3. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca yayımlanan 3182 sayılı Bankalar Kanunu’na İlişkin 3 No’lu Tebliğ

4.4.4. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca yayımlanan 3182 sayılı Bankalar Kanunu’na İlişkin 4 No’lu Tebliğ

4.4.5. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca yayımlanan 3182 sayılı Bankalar Kanunu’na İlişkin 5 No’lu Tebliğ

4.4.6. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca yayımlanan 3182 sayılı Bankalar Kanunu’na İlişkin 6 No’lu Tebliğ

4.4.7. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca yayımlanan 3182 sayılı Bankalar Kanunu’na İlişkin 7 No’lu Tebliğ

4.4.8. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca yayımlanan 3182 sayılı Bankalar Kanunu’na İlişkin 8 No’lu Tebliğ

4.4.9. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca yayımlanan 3182 sayılı Bankalar Kanunu’na İlişkin 9 No’lu Tebliğ

4.4.10. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca yayımlanan 3182 sayılı Bankalar Kanunu’na İlişkin 10 No’lu Tebliğ

4.4.11. Devlet Bakanlığınca yayımlanan 3182 sayılı Bankalar Kanunu’na İlişkin 11 No’lu Tebliğ

4.4.12. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan 3182 sayılı Bankalar Kanunu’na İlişkin 12 No’lu Tebliğ

4.4.13. Devlet Bakanlığınca yayımlanan 3182 sayılı Bankalar Kanunu’na İlişkin 13 No’lu Tebliğ

4.4.14. Devlet Bakanlığınca yayımlanan 3182 sayılı Bankalar Kanunu’na İlişkin 14 No’lu Tebliğ

4.4.15. Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan 3182 sayılı Bankalar Kanunu’na İlişkin 15 No’lu Tebliğ

4.4.16. Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan 3182 sayılı Bankalar Kanunu’na İlişkin 16 No’lu Tebliğ

4.4.17. Devlet Bakanlığınca yayımlanan 3182 sayılı Bankalar Kanunu’na İlişkin 17 No’lu Tebliğ

4.4.18. Devlet Bakanlığınca yayımlanan 3182 sayılı Bankalar Kanunu’na İlişkin 18 No’lu Tebliğ   1. Devlet Bakanlığınca yayımlanan 3182 sayılı Bankalar Kanunu’na İlişkin 19 No’lu Tebliğ

   1. Devlet Bakanlığınca yayımlanan 3182 sayılı Bankalar Kanunu’na İlişkin 20 No’lu Tebliğ

   2. Devlet Bakanlığınca 3182 sayılı Bankalar Kanunu’nun 32 nci maddesine istinaden yayımlanan Banka Kredilerinin Niteliklerine Uygun Olarak Muhasebeleştirilmesi, Değerlendirilmesi ve Kredi Karşılıkları Hakkında 97/10497 sayılı Karar’a İlişkin 1 Sayılı Tebliğ

   3. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığınca 3182 sayılı Bankalar Kanunu’nun 51 nci maddesine ilişkin olarak yayımlanan “Bankaların Konsolide Mali

Tablolar Düzenlemesine ve Konsolide Mali Tabloların İlanına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

4.4.23. Hazine Müsteşarlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca yayımlanan 3182 sayılı Bankalar Kanunu’nun 56 ncı, 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile buna ilişkin 32 sayılı Karar’ın 6 ve 20 nci 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 4/I-a,b ve 40/II-a maddelerine dayanılarak yürürlüğe konulan Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Sermaye Tabanı Standart Rasyosuna İlişkin Tebliğ

4.4.23.1. Hazine Müsteşarlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca yayımlanan Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Sermaye Tabanı Standart Rasyosuna İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ


   1. Hazine Müsteşarlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca 3182 sayılı Bankalar kanunu’nun 56’ncı maddesinin 3’üncü fıkrası, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası Kanunu’nun 4/I-a,b ve 40/II-a maddeleri uyarınca yürürlüğe konulan “Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Sermaye Tabanı” ve “Yabancı Para Net Vadeli İşlem Pozisyonu/Sermaye Tabanı” Standart Rasyolarının Bankalarca Hesaplanmasına ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

   2. Hazine Müsteşarlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca yayımlanan Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Sermaye Tabanı Standart Rasyosunnun Bankalarca Hesaplanmasına ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

4.4.26. Hazine Müsteşarlığından 3182 sayılı Bankalar kanunu’nun 56’ncı maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca yürürlüğe konulan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
4.5. 3182 sayılı Bankalar Kanunu’na İlişkin Genelgeler
4.5.1. “Bankalarca Tesisi Gereken Karşılıklar” Hakkında 88/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Aynı Tarihte Yürürlüğe Giren Sözkonusu Karar’a İlişkin 4 No’lu Tebliğ ile İlgili Olarak Uygulamada Ortaya Çıkan Tereddütleri Gidermek Amacıyla Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca Yayımlanan 19.10.1988 tarih ve 79239 sayılı Genelge

4.5.1.1. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca Yayımlanan 19.10.1988 tarih ve 79239 sayılı Genelge’de Değişiklik Yapan 23.10.1989 tarih ve 73205 sayılı Genelge

4.5.1.2. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca Yayımlanan 23.10.1989 tarih ve 73205 sayılı Genelge ile Değişik 19.10.1988 tarih ve 79239 sayılı Genelge’de Değişiklik Yapan 14.10.1992 tarih ve 49769 sayılı Genelge

4.5.1.3. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca Yayımlanan 23.10.1989 tarih ve 73205 sayılı, 14.10.1992 tarih ve 49769 sayılı Genelge ile Değişik 19.10.1988 tarih ve 79239 sayılı Genelge’de Değişiklik Yapan 5.7.1995 tarih ve 28330 sayılı genelgeII- BÖLÜM
Ödünç Para Verme İşleri ile İlgili Yasal Düzenlemeler
1. 1865 tarihli Murabaha Nizamnamesi
2. 2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanunu
2.1. 2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanununda Değişiklik Yapan Kanunlar ve Kanun Hükmünde Kararname

2.1.1. Ödünç Para Verme İşleri Kanununun bazı maddelerini değiştiren 3399 sayılı Kanun

2.1.2. Ödünç Para Verme İşleri Kanununun bazı maddelerini değiştiren 3399 sayılı kanunun 1 inci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna iki madde ilavesi ve 2279 sayılı kanunun 17 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 5841 sayılı Kanun

2.1.3. Ödünç Para Verme İşleri Kanununun bazı hükümlerinin değiştirilmesine dair Geçici 18 sayılı Kanun

2.1.4. Ödünç Para Verme İşleri Kanununun bazı hükümlerinin değiştirilmesine dair Geçici Kanuna geçici bir madde ilavesine dair Geçici 36 sayılı Kanun

2.1.5. Ödünç Para Verme İşleri Kanununun 9 uncu maddesinin tadiline ve bu Kanuna bir madde eklenmesine dair 302 sayılı Kanun

2.1.6. Ödünç Para Verme İşleri Kanunu’nda Değişiklik Yapan 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 69, 70 ve 71. maddeleri.

2.1.7. 279 Sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 2520 sayılı Kanun

2.1.8. Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

2.1.8.1. Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 545 sayılı Kanun Hükmünde KararnameI. BÖLÜM
BANKACILIĞA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER 1. Yüklə 2,92 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   83
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə