Bankacılık Sektöründe Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi, Değerlendirilmesi ve Muhasebeleştirilmesi Doktora TeziYüklə 5,16 Mb.
səhifə1/50
tarix08.01.2019
ölçüsü5,16 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50

T.C.
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İŞLETME ANABİLİM DALI

FİNANS VE BANKACILIK BİLİM DALI


BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ÖLÇÜLMESİ, DEĞERLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Doktora Tezi

CEVDET KIZIL

İstanbul, 2009T.C.
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İŞLETME ANABİLİM DALI

FİNANS VE BANKACILIK BİLİM DALI


BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ÖLÇÜLMESİ, DEĞERLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Doktora Tezi

CEVDET KIZIL

Danışman: PROF. DR. GÜRBÜZ GÖKÇEN

İstanbul, 2009

İÇİNDEKİLER


Sayfa No.
ÖZET………………………………………………………………………............................VII
ABSTRACT……………………………………………………………………..........Ç….VIII
TABLO LİSTESİ………………………………………………………………............ IX
ŞEKİL LİSTESİ………………………………………………………………...............XII
KISALTMALAR……………………………………………………………………....XIII

GİRİŞ……………………………………………………………………………………..ç…..1


  1. ENTELEKTÜEL SERMAYE……………………………………………..………....ç…...4 1.1 Entelektüel Sermaye Kavramı ve Entelektüel Sermayenin Tanımı…...… 4
1.2

Entelektüel Sermayenin Önemi....................................................................

.....17

1.3

Entelektüel Sermayenin Tarihsel Gelişimi..................................................

23

1.4

Entelektüel Sermaye Literatür Taraması ve İlgili Çalışmalar..................................

38

1.5

Entelektüel Sermaye Unsurları....................................................................

48
1.5.1

İnsan Sermayesi - Yapısal Sermaye - Müşteri Sermayesi


Modeli..............................................................................................

49
1.5.2

İnsan Sermayesi - Yapısal Sermaye Modeli.................................

ç.......55
1.5.3

İnsan Sermayesi - Yapısal Sermaye - Müşteri Sermayesi -


İlişki Sermayesi Etkileşim Modeli.................................................

ç....60
1.5.4

Yapısal Sermaye - İnsan Sermayesi - İlişki Sermayesi


Modeli..............................................................................................

61
1.5.5

İçsel Yapı - Dışsal Yapı Modeli......................................................

63
1.5.6

Paydaş Kaynakları - Yapısal Kaynaklar Modeli.........................

ç....63
1.5.7

Potansiyel Entelektüel Sermaye - Gerçekleşen Entelektüel


Sermaye...........................................................................................

ç...........64

I


1.5.8 İnsan Sermayesi - Müşteri Sermayesi - İlişki Sermayesi -
Yapısal Sermaye - Entelektüel Varlıklar - Entelektüel
Mülkiyet - Yenilik - Bilgi - Araştırma Geliştirme - Bilgi
Teknolojileri Modeli 65
1.5.9 Çalışanlar - Firma - Müşteri Modeli 66
1.5.10 İnsan Sermayesi - Yapısal Sermaye - Yenilik Sermayesi -
Müşteri Sermayesi - Sosyal Sermaye Modeli 66
1.5.11 İnsan Sermayesi - Yapısal Sermaye - Müşteri Sermayesi -
İlişki Sermayesi - Sosyal Sermaye - Rekabetçi Sermaye -
Diğer Unsurlar Modeli ç 67
1.5.12 İnsan Sermayesi - Müşteri Sermayesi - İş Süreçleri
Sermayesi Modeli 67
1.5.13 İnsan Sermayesi - Yapısal Sermaye - Dış Sermaye Modeli 68
1.5.14 Bilgi Sermayesi - Yönetim Sermayesi - Pazar Sermayesi
Modeli ç 68
1.5.15 Müşteri Sermayesi - Örgütsel Sermaye - İnsan Sermayesi
Modeli 69
1.5.16 İnsan Sermayesi - Örgütsel Sermaye - İlişki Sermayesi
Modeli 70
1.5.17 İnsan Sermayesi - Sosyal Sermaye - Yapısal Sermaye
Modeli 70
1.5.18 Yapısal Sermaye - İnsan Sermayesi - Pazar Sermayesi -
Yenilik Sermayesi Modeli 72
1.5.19 Pazar Varlıkları - İnsan Merkezli Varlıklar - Entelektüel
Mülkiyet - Altyapı Sistemi Varlıkları Modeli 72
1.5.20 İnsan Sermayesi - Yenilik Sermayesi - Yapısal Sermaye -
İlişki Sermayesi Modeli ç 74
2. ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ÖLÇÜLMESİ VE
DEĞERLENDİRİLMESİ ç 75
2.1 Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi 75
2.2 Entelektüel Sermaye Ölçüm Yöntemleri ç 78

II


2.2.1

Piyasa Değeri ve Defter Değeri Arasındaki FarkınHesaplanması Yöntemi...................................................................

ç..79

2.2.2

Tobin’in Q Rasyosu (Tobin’s Q Ratio).........................................

81

2.2.3 Hesaplanmış Maddi Olmayan Değer(Calculated Intangible Value = CIV)............................................

85

2.2.4 Ekonomik Katma Değer (Economic Value Added).....................

ç..87

2.2.5

Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard)..................................

ç....89

2.2.6

Skandia Kılavuzu (Skandia Navigator)........................................

ç......95

2.2.7

Maddi Olmayan Varlıklar Göstergesi(Intangible Assets Monitor).........................................................

ç........102

2.2.8

Katma Değer Entelektüel Katsayısı(The Value Added Intellectual Coefficient – VAIC).................

105

2.2.9

Entelektüel Sermaye Derecelendirmesi......................................

108

2.2.10

Entelektüel Sermaye Endeksi


(Intellectual Capital Index)........................................................

111

2.2.11

Teknoloji Brokeri (Technology Broker)...................................

113

2.2.12

İnsan Kaynakları Maliyeti ve Muhasebesi


(Human Capital Costing and Accounting = HRCA)...............

115

2.2.13 Maddi Olmayan Varlıkların Ölçümünün Finansal


Yöntemi (FIMIAM)....................................................................

ç......116

2.2.14

Sullivan’ın Entelektüel Sermaye Ölçüm Yöntemi...................

ç......119

2.2.15

DATI Projesi...............................................................................

ç..........121

2.2.16 MERITUM Projesi.....................................................................

124

2.2.17

OECD Projesi..............................................................................

ç...125

2.2.18

İnsan Sermayesi Ölçüm Yöntemleri.........................................

126

2.2.19

Yapısal Sermaye Ölçüm Yöntemleri........................................

128

2.2.20

Müşteri Sermayesi Ölçüm Yöntemleri.....................................

129

2.3 Entelektüel Sermayenin Değerlendirilmesi...............................................

ç.....133

3. ENTELEKTÜEL SERMAYENİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,
RAPORLANMASI VE YÖNETİLMESİ................................................................

139

3.1 Entelektüel Sermayenin Muhasebeleştirilmesi.........................................

139

III


3.1.1 Entelektüel Sermayenin Muhasebeleştirilmesi Sorunu ç 140
3.1.2 Entelektüel Sermayenin Muhasebeleştirilmesinin Önemi 142
3.1.2.1 İnsan Varlıkları Muhasebesi ve İnsan Kaynakları ç ç.143
Muhasebesi
3.1.2.2 Entelektüel Sermaye Bilançosu ç 146
3.1.2.3 Konsolide Finansal ve Entelektüel Sermaye
Bilançosu ç..147
3.1.3 Türkiye’de Entelektüel Sermayenin Muhasebeştirilmesi ç 148
3.1.3.1 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile
Tekdüzen Hesap Planı ç 148
3.1.3.2 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Standartı (TMS 38) ç 151
3.1.3.3 25 nolu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Tebliği 34. Madde Hükmü ç 153
3.1.4 Dünya’da Entelektüel Sermayenin Muhasebeleştirilmesi 153
3.1.4.1 SEC’in önerdiği Entelektüel Sermaye Tablosu 154
3.1.4.2 Danimarka Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ile
Danimarka Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanlığı
Tarafından Önerilen Entelektüel Sermaye
Tablosu Analiz Modeli 161
3.1.4.3 FASB’ın 142 nolu Şerefiye ve Diğer Maddi
Olmayan Varlıklar Maddesi ç 165
3.2 Entelektüel Sermayenin Raporlanması 166
3.2.1 Entelektüel Sermayenin Raporlanması Sorunu ç 167
3.2.2 Entelektüel Sermayenin Raporlanmasının Faydaları 172
3.2.3 Entelektüel Sermayenin Raporlanması Uygulamaları ç 176
3.2.3.1 Infineon Technologies Firmasında Entelektüel
Sermayenin Raporlanması ç..176
3.2.3.2 Systematic Firmasında Entelektüel Sermayenin
Raporlanması 178

IV


3.2.3.3 CMM Firmasında Entelektüel Sermayenin
Raporlanması ç 181
3.2.3.4 Carl Bro Firmasında Entelektüel Sermayenin
Raporlanması ç 183
3.2.3.5 Oracle Denmark Firmasında Entelektüel
Sermayenin Raporlanması 186
3.2.3.6 Dator Firmasında Entelektüel Sermayenin
Raporlanması ç 188
3.2.3.7 ANZA Firmasında Entelektüel Sermayenin
Raporlanması ç 189
3.2.3.8 Navision Firmasında Entelektüel Sermayenin
Raporlanması ç 192
3.2.3.9 Sentensia Q AB Firmasında Entelektüel
Sermayenin Raporlanması 194
3.2.3.10 Indra Firmasında Entelektüel Sermayenin
Raporlanması ç 196
3.3 Entelektüel Sermayenin Yönetilmesi 198
3.3.1 Entelektüel Sermayenin Yönetilmesi İlkeleri 202
3.3.2 Entelektüel Sermayenin Yönetilmesinin Önemi 204
3.3.3 Entelektüel Sermayenin Yönetilmesinin Faydaları 207
4. BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ENTELEKTÜEL SERMAYE ç 212
4.1 Bankacılık Sektöründe Entelektüel Sermaye Kavramı ç 212
4.2 Bankacılık Sektöründe Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi 223
4.3 Bankacılık Sektöründe Entelektüel Sermayenin
Muhasebeleştirilmesi 229
4.4 Bankacılık Sektöründe Entelektüel Sermayenin Raporlanması 233
4.5 Bankacılık Sektöründe Entelektüel Sermayenin Yönetilmesi 243


  1. BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ENTELEKTÜEL SERMAYENİN RAPORLANMASI, ÖLÇÜLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
ÜZERİNE BİR UYGULAMA..................................................................................

ç......249

5.1 Türkiye Garanti Bankası A. Ş.’nin Tanıtımı ve Bilgileri.........................

ç...253


Yüklə 5,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə