Başbakanlik devlet planlama teşKİlati ab eğitim ve Gençlik Programları Merkezi BaşkanlığıYüklə 376,1 Kb.
səhifə2/5
tarix22.01.2019
ölçüsü376,1 Kb.
1   2   3   4   5

Bireysel hibelerin hesaplanması

Öğrenci Hareketliliği (Öğrenim)

Yurtdışında geçirilen öğrenim dönemi bakımından, bireysel hibelerin hesaplanması açısından geçen yıla göre bir değişiklik söz konusudur. Verilecek aylık hibe bakımından 27 AB üyesi devleti dört kategoriye ayırmak için çeşitli ölçütler (başta yaşam maliyeti endeksine ilişkin Eurostat göstergeleri) kullanılmıştır.Kategori

Ülke

I

Letonya, Litvanya, Polonya, Slovenya, Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Bulgaristan, Romanya

II

Slovak Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Portekiz, Yunanistan, Malta

III

Hollanda, Lüksemburg, İtalya, İspanya, Belçika, Fransa, Almanya, Avusturya

IV

Finlandiya, Danimarka, İsveç, İrlanda, Birleşik Krallık

Topluluk fonlarından finanse edilen tahmini azami aylık öğrenci öğrenim hibeleri kategorilerde sırasıyla 300€, 400€, 500€ ve 600€ olacaktır. Böylece, öğrenciler için ortalama hibe 400€’dan fazla olacaktır. Hibenin yeterli olmaması halinde, TR UA talebi karşılamak için tamamlayıcı hibe bulma olanağını araştıracaktır.

Ödemeler her öğrencinin hareketlilik sonrasında evsahibi kurumdan aldığı devam belgesine dayanarak, tam aydan az olması halinde haftalık olarak yapılacaktır. Bu, aşağıdaki şekilde olacaktır:1-3 gün

4-10 gün

11-17 gün

18-24 gün

25+

0 €

¼ aylık hibe

½ aylık hibe

¾ aylık hibe

Aylık hibe

Karşılaştırma açısından; 2005/06 akademik yılında TR UA aylık hibeyi, gidilen yerden bağımsız olarak, 400€ olarak belirlemiştir. Hibenin %73’ü Erasmus öğrenci hareketliliği hibesinden; kalanı ulusal tamamlayıcı hibeden gelmiştir. Ancak, 2006/07 akademik yılında, TR UA varış ülkelerini üç farklı gruba ayırmıştır:

Kategori

Ülke

I

Letonya, Litvanya, Slovak Cumhuriyeti, Polonya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Macaristan, Estonya, Malta, Portekiz, Yunanistan

II

Lüksemburg, İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, Avusturya

III

Finlandiya, İsveç, Danimarka, İrlanda, BK, Hollanda

TR UA öğrenci hareketliliği için aylık hibeyi kategoriler için sırasıyla 330€, 440€, 550€ olarak belirlemiştir. Ancak, Komisyonun katkısı sırasıyla 280€; 260€ ve 384€ idi. Bu nedenle, 2007/08 akademik yılında ortalama aylık hibenin önceki yıllardan daha fazla olacağı açıkça görülebilir.

Yerleştirmeler:

TR UA, toplam Erasmus hibesinin %11’inin yerleştirme faaliyetlerine verileceğini tahmin etmektedir. Öğrenci yerleştirmesi için bireysel hibelerin hesaplanması, öğrenim dönemi ile aynı şekilde yapılır. Evsahibi ülkeler dört kategoriye bölünmüştür. Hibe ölçekleri aşağıdaki gibidir:


Haftalık hibe (€)

Aylık hibe (€)

Kategori

1-4 hafta (seyahat hariç)

1-4 hafta (seyahat dahil)

1. ay

2. ve izleyen aylar

I

99

170

672

396

II

157

269

1068

624

III

175

300

1200

696

IV

197

337

1344

780

Öğretim personeli

2006/07 akademik yılında, öğretim personeli hareketliliğindeki %100 talebi karşılamak için 2.066 milyon Avro’ya ihtiyaç duyulmuştur. Ancak, öğrenci hareketliliği ile karşılaştırıldığında gerçekleşme oranı görece düşüktür. Bu nedenle, TR UA toplam Erasmus hibesinin %8’ini öğretim personeli için tahsis etmeyi, hibenin %2’sini de personel eğitimi için tahsis etmeyi planlamaktadır. 2006/07 akademik yılında öğretim personeli hareketliliği için asgari ve azami ortalama aylık hibe 610€ ila 935€ idi (seyahat dahil). Bu nedenle, 2007/08 akademik yılı için aylık rakamın hesaplaması önceki yıldan yüksektir.

TR UA öğretim personeli için varış ülkeleri bakımından öğrenci hareketliliği için kullanılan kategorilerle aynı kategorileri kullanacaktır. Öğretim personeli öğretim görevi için Erasmus hareketliliğinde yer aldığında, TR UA öğretim personeline aşağıdaki tabloya göre hibe vermeyi planlamaktadır:Haftalık ücret (€)

Aylık ücret (€)

Kategori

Günlük ücret

1. hafta

2. hafta

3., 4., 5. ve 6. hafta

1. ay

2. ve izleyen aylar

I

85

425

198

113

849

453

II

134

672

313

179

1343

716

III

150

750

350

200

1500

800

IV

169

843

393

225

1686

899

Hareketliliğin Organizasyonu

TR UA, öğrenim ve öğretim için %5; yerleştirme için %1; hareketliliğin organizasyonu için toplam Erasmus hibesinin %6’sını ayırmaya karar vermiştir. Farklı düzeyler için kişi başı hibenin hesaplanması – öğrenim ve yerleştirme için öğrenci ve öğretim personeli için – aşağıdaki gibidir:Hareketliliğin Organizasyonu

Öğrenim / Öğretim (€)

Yerleştirme (€)

1-25

200

280

26-100

150

250

101-400

100

200

400+

60

150

IP ve EYDK

Yukarıda açıklandığı gibi, 2007/08 akademik yılında sunulan IP projelerinin sayısında artış yaşanacağını beklemektedir. Akademik personelin IP projeleri hazırlaması ve sunması için akademik personel teşvik edilecektir. Ancak, geçen yıl 2 koordinatör kurum olduğu için, TR UA toplam Erasmus bütçesinin %2’sinin gelecek akademik yıldaki iyi projeleri desteklemek için yeterli olacağını düşünmektedir.

TR UA, IP projeleri için internette (www.ua.gov.tr) teklif çağrısı yayımlayacak ve IP projeleri sunmaya teşvik etmek için yükseköğretim kurumlarını bilgilendirecektir. Projeler daha sonra LLP programının dış uzmanları tarafından değerlendirilecektir. Karar yayımlanacak ve başarılı projelerin koordinatörleri yazılı olarak bilgilendirilecektir. Koordinatörlerin proje boyunca Ajansta bir günlük bir toplantıya katılmaları istenecektir. Daha sonra düzenleyici kurumun başkanına bir anlaşma gönderilecek ve anlaşmanın imzası tamamlandıktan sonra hibe, kurumun hesabına yatırılacaktır.

TR UA her IP projesinin organizasyon maliyeti için toptan 5.000 Avro tahsis edecektir. Seyahat giderlerinin %75’I de uygun gider olarak kabul edilecektir. Konaklama ve iaşe/ibate giderleri için TR UA aşağıdaki ölçeği kullanacaktır:

IP proje katılımcıları için konaklama ve iaşe/ibate giderleri:

Öğretmenler (seyahat hariç) (€)

Öğrenciler (seyahat hariç) (€)

Günlük ücret

1. hafta

2. hafta

3., 4., 5. ve 6. hafta

Haftalık ücret

125

627

293

167

146

Yerel öğretmenler ve öğrenciler için ödeme yapılmayacaktır.

EYDK’lar için, 2006/07 akademik yılında düzenlenen kursların toplam gideri 32.784€ olmuştur. Bu nedenle, TR UA toplam Erasmus hibesinin %0,25’inin tahsisinin talebi karşılayacağını beklemektedir.

TR UA, EYDK’lar hakkında yükseköğretim kurumlarını bilgilendirecek, EYDK’lar hakkındaki teklif çağrısını yayımlayacak ve böyle bir kurs düzenlemeyi istemeleri halinde başvurmalarını isteyecektir. TR UA başvuruları aldığında; Başkan tarafından geçici bir Komite oluşturulacaktır. Komite daha sonra, bölgesel dağılımı dikkate alarak, başvuru formları temelinde, bu kurslar için birkaç kurum seçecektir. Karar daha sonra onay için Ulusal Otoriteye gönderilecektir. TR UA kurumları karar hakkında bilgilendirecek ve internette yayımlanması için başvuru formlarını Komisyona gönderecektir.

TR UA, başarılı kurumlarla anlaşma imzalayacak ve düzenleyici kurumlara eşit tutarda hibe tahsis edecektir. Ancak, nihai ödeme, gerçekleşen gerçekleşme rakamı temelinde yapılacaktır. Kurslar için 8 öğrenciden az başvuru olması halinde, TR UA, kurumların öğrencilerini diğer EYDK düzenleyicisi kurumlara göndermesini isteyecektir.

TR UA, her EYDK kursunun düzenlenmesi gideri olarak toptan 4.500 Avro tahsis edecektir. TR UA, düzenleyici kurumlara, komple bir kursu gerçekleştirmek için, bu kursların düzenlenmesine katkıda bulunmaları gerektiğini açıklayacaktır.

Öğrencilerin seçimi

TR UA, üniversiteleri öğrenci seçimi sırasında aşağıdaki kuralları dikkate almaya teşvik edecektir:

Lisans öğrencilerinin kümülatif not ortalaması en az 2,00/4,00 veya 70/100, lisansüstü öğrencilerin kümülatif not ortalaması en az 2,50/4,00 veya 75/100 olmalı ve gelecek akademik yılda da bu ortalama korunmalıdır.

Yükseköğretim kurumlarının 2007/08 akademik yılı için başvuruları aşağıdaki ölçeğe göre değerlendirmeleri istenir:

Akademik performans: %45, Dil becerileri: %45, Mülakat: %10

TR UA, yükseköğretim kurumlarına daha az tercih edilen varış ülkelerini seçecek öğrencilere öncelik verilmesini tavsiye edecektir. Yine yükseköğretim kurumlarına daha az tercih edilen alanlardan gidecek olan öğrencilere öncelik tanınmasını tavsiye edecektir.

TR UA yükseköğretim kurumlarından yerleştirme öğrencileri seçerken aşağıdaki kuralları takip etmelerini isteyecektir:

TR UA, yerleştirme için herhangi bir asgari kümülatif not ortalaması istememektedir, ancak, yüksek talep olması halinde, üniversiteler asgari bir puan belirleyebilecektir. Ancak, yerleştirme için yükseköğretim kurumlarının 2007/08 akademik yılı için başvuruları aşağıdaki ölçeğe göre değerlendirmeleri istenir:

Akademik performans: %50, Dil becerileri: %40, Mülakat: %10

Öğretmenlerin seçimi

TR UA öğretmenlerin seçimi sırasında uygulanması gereken, Komisyon tarafından belirlenen kurallara uyacaktır ve ayrıca yükseköğretim kurumlarını hareketliliğe hiç katılmamış öğretmenlere öncelik tanımaya teşvik edecektir ve ayrıca az tercih edilen disiplinlere ve varış ülkelerine öncelik verecektir. Ancak, öğrenci seçiminde olduğunun aksine, TR UA, gerçekleşme oranı her durumda daha düşük olduğu için, yükseköğretim kurumlarının öğretim personeli için bir seçim Komitesi oluşturmasını şart koşmaz.Personel eğitimi ile ilgili elde eski rakamlar olmadığı için, seçim yöntemi öngörülmemektedir. Ancak, bu hibenin seçiminin ve kullanımının şeffaf ve adil olacağı üniversitelere hatırlatılacaktır. TR UA talep rakamını kullanacak ve mevcut olan hibeyi tahsis edecektir.

2. Kullanılmamış fonların yeniden dağıtımı politikası (yani 2007/08 akademik yılında Erasmus Üniversite Beyannamesi olan kurumlara kullanılmamış hareketlilik fonlarının yeniden dağıtımı)

TR UA, ara raporları sunduklarında kurumlar tarafından kullanılmadığı bildirilen fonları yeniden dağıtacaktır. Üniversitelerin mevcut hibeden faydalanabilmesi için kullanılmamış fonların yeniden dağıtımı Aralık 2007’de duyurulacaktır. Yükseköğretim kurumlarından Ara Raporların alınmasından sonra, TR UA, ilgili bütçe başlıklarında kullanılmamış fonları ve ekstra talepleri (ilk tahsisatın en fazla %20’si) dikkate alacak ve geçmiş performans ve bütçe tutarı temelinde ve adil ve şeffaf bir şekilde hangi kurumların ekstra hibe alacağını belirleyecektir.

3. Tamamlayıcı finansman

TR UA son iki yıldır Erasmus öğrenci hareketliliği için tamamlayıcı fon sağlamaktadır. 2006/07 akademik yılında öğretim personeli için de tamamlayıcı fon sağlanmıştır. 2007/08 akademik yılı için belirlenmiş bir tamamlayıcı fon yoktur; ancak, gerekli tedbirler gerektiği takdirde ve zamanda alınacaktır.


Yüklə 376,1 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə