##Bölmə Azərbaycan. ##Fənnin adı İnformatikanın tədrisi metodikası ##Qrup nömrəsi


##num=12// level= 1// sumtest = 68 // name= İnformasiya texnologiyaları//Yüklə 0,87 Mb.
səhifə10/10
tarix30.01.2020
ölçüsü0,87 Mb.
#101986
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

##num=12// level= 1// sumtest = 68 // name= İnformasiya texnologiyaları//


1. Kompüterin proqram təminatı nə ilə bağlıdır ?

A) redaktorlar, modem

B) redaktorlar, cədvəl prosessorları

C) cədvəl prosessorları, modem

D) maus, modem

E) klaviatura, printer


2. Mətnlərlə iş rejiminə aid olan əməliyyatlar hansıdır?

A) mətnin əməli yaddaşa yüklənməsi, animasiyaların hazırlanması

B) mətnin daxil edilməsi, şəkilin mantaj edilməsi

C) mətnin daxil edilməsi, mətnin əməli yaddaşa yüklənməsi

D) animasiyaların hazırlanması, mətnin yaddaşa yazılması

E) mətnin yaddaşa yazılması, kommunal rabitə


3. Mətnlərlə iş rejiminə aid olan əməliyyatlar hansıdır?

A) mətnin əməli yaddaşa yüklənməsi, videonun hazırlanması

B) mətnin formatlaşdırılması, animasiyaların hazırlanması

C) orfoqrafik səhvlərin düzəldilməsi, kommunal rabitə

D) mətnin formatlaşdırılması, orfoqrafik səhvlərin düzəldilməsi

E) videonun hazırlanması, mətnin daxil edilməsi


4. Mətnlərlə iş rejiminə aid olan əməliyyatlar hansıdır?

A) mətnin çap olunması, səhifələrin nömrələnməsi

B) səhifələrin nömrələnməsi, kommunal rabitə

C) şəkilin mantaj edilməsi, videonun hazırlanması

D) mətnin çap olunması, kommunal rabitə

E) mətnin redaktə olunması, işıq effektinin verilməsi


5. Mətnlərlə iş rejiminə aid olan əməliyyatlar hansıdır?

A) mətnin daxil edilməsi, şəkilin mantaj edilməsi

B) mətnin yaddaşa yazılması, kommunal rabitə

C) orfoqrafik səhvlərin düzəldilməsi, kommunal rabitə

D) mətnin redaktə olunması, şəkilin mantaj edilməsi

E) mətnin redaktə olunması, mətnin daxil edilməsi


6. Mətnlərlə iş rejiminə aid olan əməliyyatlar hansıdır?

A) mətnin yaddaşa yazılması, kommunal rabitə

B) mətnin formatlaşdırılması, animasiyaların hazırlanması

C) orfoqrafik səhvlərin düzəldilməsi, kommunal rabitə

D) mətnin əməli yaddaşa yüklənməsi, videonun hazırlanması

E) mətnin formatlaşdırılması, mətnin yaddaşa yazılması


7. Mətni informasiyalarla bağlı mövzunu öyrənərkən diqqət yetirilməli lazım

gələn hissələr hansılardır?

A) mətnin əməli yaddaşa yüklənməsi, şəkilin mantaj edilməsi

B) aparat vasitələri, kommunal rabitə

C) mətni redaktor mühiti, kommunal rabitə

D) aparat vasitələri, mətni redaktor mühiti

E) mətni redaktorların əmrləri, videonun hazırlanması


8. Mətni informasiyalarla bağlı mövzunu öyrənərkən diqqət yetirilməli lazım

gələn hissələr hansılardır?

A) iş rejimi, şəkilin mantaj edilməsi

B) iş rejimi, mətni redaktorların əmrləri ilə iş

C) mətni redaktorların əmrləri ilə iş, şəkilin mantaj edilməsi

D) şəkilin mantaj edilməsi, vidyonun hazırlanması

E) mətnin daxil edilməsi, kommunal rabitə9. Qrafiki redaktorların əmrlər sisteminə daxil olan hissələr hansılardır?

A) alətlərin sazlanması əmrləri, kommunal rabitə

B) alətlərin seçilməsi əmrləri, iş rejimi

C) alətlərin seçilməsi əmrləri, alətlərin sazlanması əmrləri

D) iş zamanı buferlə mübadilə əmrləri, mətni redaktor mühiti

E) mətni redaktorların əmrləri ilə iş, aparat vasitələri


10. Qrafiki redaktorların əmrlər sisteminə daxil olan hissələr hansılardır?

A) mətni redaktorların əmrləri ilə iş, aparat vasitələri

B) rənglərin seçilməsi əmrləri, mətni redaktor mühiti

C) şəklin miqyasının müəyyənləşdirilməsi əmrləri, mətni redaktor mühiti

D) rənglərin seçilməsi əmrləri,şəklin miqyasının müəyyənləşdirilməsi əmrləri

E) iş zamanı buferlə mübadilə əmrləri, mətni redaktorların əmrləri


11. Qrafiki redaktorların əmrlər sisteminə daxil olan hissələr hansılardır?

A) mətni redaktor mühiti, rənglərin seçilməsi əmrləri

B) iş zamanı buferlə mübadilə əmrləri, mətni redaktorların əmrləri

C) aparat vasitələri, mətni redaktor mühiti

D) aparat vasitələri, kommunal rabitə

E) iş zamanı buferlə mübadilə əmrləri, ayrılmış hissə üzərində əməliyyatlar aparmaq


12. Qrafiki redaktorların əmrlər sisteminə daxil olan hissələr hansılardır?

A) alətlərin seçilməsi əmrləri, modem

B) alətlərin seçilməsi əmrləri, xarici qurğulardan təsvirlərin daxil edilməsi və çıxışı

əmrləri


C) alətlərin seçilməsi əmrləri, iş rejimi

D) xarici qurğulardan təsvirlərin daxil edilməsi və çıxışı əmrləri, kommunal rabitə

E) iş zamanı buferlə mübadilə əmrləri, mətni redaktor mühiti
13. İş zamanı buferlə mübadilə əmrləri hansılardır?

A) alətlərin seçilməsi əmrləri, iş zamanı buferlə mübadilə əmrləri

B) şəklin hissəsini kəsmək, alətlərin seçilməsi əmrləri

C) şəklin hissəsini kəsmək, şəklin surətini almaq

D) aparat vasitələri, kommunal rabitə

E) şəkli digər yerə köçürmək, mətni redaktor mühiti


14. Alətlərin sazlanması əmrləri hansılardır?

A) şəklin surətini almaq, aparat vasitələri

B) şriftin eni, şəklin surətini almaq

C) xəttin eni, alətlərin seçilməsi əmrləri

D) xəttin eni, şriftin eni, hərfin eni

E) hərfin eni, alətlərin seçilməsi əmrləri


15. Mətni informasiyalarla bağlı mövzunu öyrənərkən diqqət yetirilməli lazım

gələn hissələr hansılardır?

A) mətnin daxil edilməsi, kommunal rabitə

B) iş rejimi, şəkilin mantaj edilməsi

C) mətni redaktorların əmrləri ilə iş, şəkilin mantaj edilməsi

D) şəkilin mantaj edilməsi, videonun hazırlanması

E) iş rejimi, mətni redaktorların əmrləri ilə iş


16. Mətni informasiyalarla bağlı mövzunu öyrənərkən diqqət yetirilməli lazım

gələn hissələr hansılardır?

A) mətni redaktorların əmrləri ilə iş, videonun hazırlanması

B) aparat vasitələri, videonun hazırlanması

C) aparat vasitələri, mətni redaktorların əmrləri ilə iş

D) kommunal rabitə, şəkilin mantaj edilməsi

E) kommunal rabitə, mətni redaktorda emal edilən verilənlərin öyrənilməsi


17. Qrafiki redaktorların əmrlər sisteminə daxil olan hissələr hansılardır?

A) mətni redaktorların əmrləri ilə iş, aparat vasitələri

B) ayrılmış hissə üzərində əməliyyatlar aparmaq, aparat vasitələri

C) xarici qurğulardan təsvirlərin daxil edilməsi və çıxışı əmrləri, mətni redaktor

mühiti

D) iş zamanı buferlə mübadilə əmrləri, mətni redaktor mühitiE) ayrılmış hissə üzərində əməliyyatlar aparmaq, xarici qurğulardan təsvirlərin

daxil edilməsi və çıxışı əmrləri


18. İş zamanı buferlə mübadilə əmrləri hansılardır?

A) şəkli digər yerə köçürmək, mətni redaktor mühiti

B) şəklin hissəsini kəsmək, alətlərin seçilməsi əmrləri

C) şəklin surətini almaq, iş zamanı buferlə mübadilə əmrləri

D) aparat vasitələri, kommunal rabitə

E) şəklin hissəsini kəsmək, şəkli digər yerə köçürmək19. Mətni informasiyalara bağlı mövzunu öyrənərkən nələrə diqqət yetirmək

lazımdır?

A) riyazi düsturlara, klaviatura

B) klaviaturanın quruluşu, onun düymələri

C) klaviatura, verilənlər bazası

D) elektron cədvəllər, riyazi düsturları

E) aparat vasitələrinə, mətni redaktor mühitinə


20. Mətni redaktordan istifadə edərək mətni sənəd hazırlamaq üçün şagird nə

etməlidir?

A) EHM-in nəsillərini bilməlidir

B) kompüterin əsas qurğuları, onlarda işləmək vərdişinə malik olmalıdır

C) riyazi məsələləri həll etməyi bacarmalıdır

D) ədədi sabitlər, dəyişənlər haqqında məlumatı olmalıdır

E) elektron cədvəllər qurmağı bacarmalıdır


21. Aşağıdakılardan hansı mətni sənəd hazırlamaq üçün şagirdlərin bilməsi

üçün vacib deyil?

A) klaviaturada işləmək bacarığı

B) kompüterin yaddaşı ilə tanış olmaq

C) klaviatura, displey

D) elektron cədvəllər qurmaq

E) klaviaturanın quruluşu


22. Şagirdlərin mənimsəməli olduğu tətbiqi proqramlardan birincisi hansıdır?

A) kompüterin yaddaşı

B) elektron cədvəl

C) mətni redaktor

D) ədədi sabitlər

E) riyazi məsələlər


23. Hansılar qrafiki redaktorun əmrlər sisteminə aiddir?

A) modem, printer

B) klaviaturadan istifadə, proyektor

C) printer, proyektor

D) rənglərin seçilməsi, modem

E) alətlərin seçilməsi əmrləri, rənglərin seçilməsi əmrləri


24. Kompüter şəbəkələrinin ayrıldığı növlər hansılardır?

A) qlobal , qrup

B) fərdi , qrup

C) fərdi , lokal

D) lokal , qlobal

E) ümumi , xüsusi


25. Hansı kompüter şəbəkəsi miqyasına və işinə görə çox böyük olmayıb bir

müəssisə daxildində işləyir?

A) qlobal

B) lokal

C) ümumi


D) fərdi

E) xüsusi


26. İlk qlobal kompüter şəbəkəsi harada və neçənci ildə istifadəyə verilmişdir?

A) Amerika, 1963

B) Asiya, 1970

C) ABŞ-da, 1969-cu ildə

D) Rusiya, 1975

E) Çin, 1971


27. Aşağıdakılardan hansı şagirdlərin mənimsəməli olduğu tətbiqi proqramların birincisidir?

A) elektron cədvəl

B) mətni redaktor

C) kompüterin yaddaşı

D) ədədi sabitlər

E) riyazi məsələlər28. Elektron cədvəlin xüssiyyətinə aid deyil?

A) riyazi modelləşdirmə, verilənlər bazası

B) riyazi modelləşdirmə, hesablamalar yerinə yetirilməsi

C) elektron cədvəldən verilənlər bazası kimi istifadə olunması

D) mətnin daxil edilməsi, redaktə olunması

E) mətnin xaric olunması, riyazi modelləşdirmə


29. Aşağıdakılardan hansılar elektron cədvəlin xarakterik xüsusiyyətidir?

A) formatlaşdırma, modelləşdirmə

B) mətnin daxil, xaric olunması

C) riyazi modelləşdirmə, formatlaşdırma

D) verilənlər bazası, mətnin redaktəsi

E) riyazi modelləşdirmə, hesablamaların yerinə yetirilməsi


30. Elektron cədvəldə formatlaşdırma əmrlərindən nə üçün istifadə olunur?

A) mətni daxil, xaric etmək

B) sətr, sütun üzrə hesablamalar

C) mətnin redaktəsi, formatlanması

D) cədvəlin görünüşünü, tərtibatıni dəyişmək

E) ədədlərin təsviri, yeni mətnin yazılması31. Tətbiqi proqram təminatının mənimsənilməsi və öyrənilməsi hansıdır?

A) printer, kabel

B) verilənlər bazasının idarə olunması, maus

C) cədvəl prosessorları, mobil

D) verilənlər bazasının idarə olunması, cədvəl prosessorları

E) kabel, redaktorlar


32. Ədədi sabitlər hansı növlərə ayrılır?

A) ümumi, xüsusi

B) fərdi, həqiqi

C) tam, həqiqi

D) ümumi, tam

E) fərdi, tam


33. Elektron cədvəldə hansı ifadələrdən istifadə olunur?

A) ümumi, məntiqi

B) tam, həqiqi

C) ümumi, xüsusi

D) daxili, xarici

E) hesabi, məntiqi


34. Məntiqi ifadənin nəticəsi hansı formada olur?

A) məntiqi, hesabi

B) doğru, yalan

C) ümumi, xüsusi

D) daxili, xarici

E) tam, həqiqi


35. Verilınlərdən hansı ədədi sabitlərin ayrıldığı növlərdir?

A) tam, həqiqi

B) məntiqi, hesabi

C) ümumi, xüsusi

D) daxili, xarici

E) ümumi, məntiqi36. Aşağıdakılardan hansı kompüter şəbəkələrinin növləridir?

A) ümumi, xüsusi

B) qrup, fərdi

C) lokal, qlobal

D) ümumi, lokal

E) qlobal, fərdi


37. Mətni redaktorda işləmək üçün nələri bilmək vacibdir?

A) ədədi sabitləri, elektron cədvəlləri

B) mətni redaktor mühitini, əmrlər sistemini

C) əmrlər sistemini, ədədi sabitləri

D) riyazi məslələri, əmrlər sistemini

E) elektron cədvəlləri, mətni redaktor mühiti


38. Kompüterin tərkibini hansı hissələrə ayırmaq olar ?

A) Proqram və verilənlər

B) Proqram təminatı və texniki təminat

C) İstifadəçi və kompüter proqramları

D) Əməli yaddaş və sabit yaddaş

E) Fiziki qurğular


39. Proqram təminatının növləri hansılardır?

A) tətbiqi proqramlar, proqramlaşdıma alətləri

B) sistem proqramları, tətbiqi proqramlarC) sistem proqramları, tətbiqi proqramlar, proqramlaşdırma alətləri

D) sistem proqramları, əməliyyat sistemi

E) sistem proqramları, əməliyyat sistemi, proqramlaşdırma alətləri
40. Kompüterin əsas tərkib hissələri hansılardır?

A) Monitor, yaddaş, printer

B) Prosessor, modem, proqram

C) Prosessor, klaviatura, modem

D) Sistem bloku, monitor, klaviatura

E) Prosessor, printer, yaddaş


41. İnternetə qoşulmaq üçün nə lazımdır?

A) kompüter və modem, provayder, elektron poçt

B) kompüter və modem, maliyə imkanı, provayder

C) kompüter və modem, proqram təminatı, maliyə imkanı, provayder

D) kompüter və modem, proqram təminatı,

E) proqram təminatı, maliyə imkanı, provayder


42. Kompüterdə məsələnin həlli mərhələlərinə aid deyildir:

A) Alqoritmik dildə proqramın tərtibi və translyasiyası

B) Nəticənin elektron poçt ilə ünvanlara göndərilməsi

C) Proqramın saxlanması, icrası və nəticənin alınması

D) Alqoritm ayrı - ayrı aydın addımlardan təşkil olunması

E) Alqoritmin hər bir addımı qəti və birmənalı olması


43. Kommunikasiya proqram paketlərinin təyinatı nədir?

A) Mətn sənədlərinin yaradılması, tərtibi və redaktəsi

B) Uzaq abunəçi və şəbəkənin informasiya resursları ilə əlaqə yaratması

C) Hərəkətli və hərəkətsiz təsvirlərin yaradılması, tərtibi və redaktəsi

D) Cədvəl formasında verilənlər üzərində çoxlu sayda əməliyyatların aparılması

E) Elektron slaydların nümayiş etdirilməsi


44. Verilənlər Bazasının İdarəetmə Sistemi proqram paketlərinin təyinatı

nədir?

A) Hərəkətli və hərəkətsiz təsvirlərin yaradılması, tərtibi və redaktəsi

B) Mətn sənədlərinin yaradılması, tərtibi və redaktəsi

C) Böyük həcmli informasiya massivlərinin saxlanılmasının təşkili və işlənməsi

D) Cədvəl formasında verilənlər üzərində çoxlu sayda əməliyyatların aparılması

E) Elektron slaydların nümayiş etdirilməsi


45. MS WORD proqramı nə üçündür?

A) Proqramdakı səhvləri düzəltmək üçündür

B) Proqramı yaddaşda saxlamaq üçündür

C) Qrafiklərin emalı üçündür

D) Mətni daxil etmək, formatlaşdırmaq, yanlışı düzəltmək və çap etmək üçündür

E) Kompüterlə dialoq aparmaq üçündür


46. İnformasiya texnologiyaları nədir?

A) Televizordur

B) İnformasiyanın işlənməsi üçün insanların istifadə etdikləri qurğu

C) Manitor və printerdir

D) Telefondur

E) İnternetdir


47. Elektron poçt nədir?

A) Telefon rabitəsidir

B) Teleqram göndərməkdir

C) Kompüter istifadəçiləri arasında məlumat mübadiləsi sistemi

D) Radio verilişidir

E) Televiziya verilişidir


48. Azərbaycanda internetin xidmətindən nə vaxtdan istifadə edilir?

A) 1970 - ci ildən

B) 1995 - ci ildən

C) 1971 - ci ildən

D) 1980 - ci ildən

E) 1985 - ci ildən


49. Distant təhsil nə deməkdir?

A) Ətraf mühitdən əldə edilən biliklərdir

B) Mətbuatdan əldə edilən biliklərdir

C) Televizorun verdiyi biliklərir

D) Radio vasitəsilə verilən biliklərdir

E) Kompüter şəbəkəsi vasitəsilə uzaq məsafədən biliklərin əldə edilməsidir50. İnformasiya cəmiyyəti nə deməkdir?

A) Elə cəmiyyətdir ki, orada cəmiyyət üzvlərinin əksəriyyəti informasiya emalı və

ondan istifadə etməklə məşğul olur

B) Elə cəmiyyətdir ki, insanlar informasiyanın mahiyyətini başa düşür

C) Kompüterlərin əhəmiyyətini hamı anlayır

D) İnsanlar kompüterlərin tətbiq sahələri haqqında məlumata malik olurlar

E) Kompüterin yardımcı olduğu dərk olunur
51. Telekommunikasiya texnologiyaları və İnternet şəbəkəsinin resursları hansı yeni tədris tipini meydana çıxarıb?

A) interaktiv təlim

B) fasiləsiz təhsil

C) uzaqdan təhsil (distant təhsil)

D) xaricdə təhsil

E) e - mail


52. Mətni redaktordan istifadə edərək mətni sənəd hazırlamaq üçün şagird nə

etməlidir?

A) riyazi məsələləri həll etməyi bacarmalıdır

B) EHM-in nəsillərini bilməlidir

C) kompüterin əsas qurğuları, onlarda işləmək vərdişinə malik olmalıdır

D) ədədi sabitlər,dəyişənlər haqqında məlumatı olmalıdır

E) elektron cədvəllər qurmağı bacarmalıdır


53. Dünya Hörümçək Torunun dili hansıdır?

A) HTTP


B) HTML

C) HEAD


D) TİTLE

E) VEB
54. Hazırda istifadə olunan informatika dərsliklərində informasiyatexnologiyasına yanaşmanı seçin?

1 - kursun proqram təminatına daxil olan xüsusi tədris- tətbiqi proqramlarından

praktik istifadə etmək.

2 - EHM –lərin konkret tipinə və əməliyyat sisteminə görə populyar məhsullarından

istifadə etmək

3- cədvəl prosessorları

4- redaktorlar

5- konkret realizasiya ilə əlaqəsi olmayan invariant tətbiqi proqram vasitələrinin tətbiqi

A) 1, 3, 5

B) 2, 3, 4

C) 1, 2, 5

D) 2, 3, 5

E) 1, 2, 4
55. Texnoloji məzmuna aşağıdakılardan hansı aiddir?

1 – istifadə olunan aparat vasitələrinin öyrənilməsi

2 – tətbiqi proqram təminatının mənimsənilməsi və öyrənilməsi

3 – öyrənilən proqram təminatının praktikaya tətbiqi

4 – texnoloji aparat vasitələrinin arxitekturası

A) 2, 4


B) 2, 3

C) 1, 2


D) 1, 4

E) 3, 4
56. Hansılar məktəb informatika kursunun məzmununa daxildir?

1-mətni və qrafiki redaktorlar

2-cədvəllər

3-qrafiklər

4-verilənlər bazası

5-düsturlar

6-elektron cədvəllər

A) 1, 3, 5

B) 2, 3, 5

C) 2, 4, 6

D) 1, 4, 6

E) 3, 5, 6
57. Hər bir istifadəçi mətni redaktorda işləmək üçün hansıları bilməlidir?

1- mətni redaktor mühitini

2- riyazi məsələləri

3- əmrlər sistemini

4- ədədi sabitləri

5- iş rejimini

6- elektron cədvəlləri

A) 3, 4, 5

B) 2, 3, 5

C) 1, 3, 6

D) 2, 4, 6

E) 1, 3, 5


58. Mətni redaktor zamanı iş rejiminə hansı işlərin yerinə yetirilməsi aiddir?

1- mətnin daxil edilməsi

2- kompyuterin qurğularının iş prinsipi

3- proqram təminatıni bilmək

4- orfoqrafik səhvlərin düzəldilməsi

5- proqramlaşdırmanı öyrənmək

6- mətnin yaddaşa yazılması

A) 1, 3, 6

B) 2, 3, 5

C) 1, 4, 6

D) 2, 4, 6

E) 3, 4, 5


59. Qrafiki redaktorun əmrlər sisteminə daxildir?

1- alətlərin seçilməsi əmrləri

2- lokal və qlobal şəbəkələrin quruluşu

3- alətlərin saxlanması əmrləri

4- şəbəkə istifadəçiləri arasında fayl mübadiləsi

5- ayrılmış hissə üzərində əməliyyatlar aparmaq

6- internetdən istifadə

A) 1, 3, 6

B) 2, 3, 5

C) 1, 3, 5

D) 2, 4, 6

E) 3, 4, 5


60. WWW ilə bağlı əsas anlayışlar hansılardır?

1- web-səhifə-www-də öz ünvanı olan əsas informasiya vahidi

2- web-brauzer-müştəri proqramı web-səhifəyə baxmağı və çıxarmağı təmin edir

3- alətlərin seçilməsi əmrləri

4- rənglərin seçilməsi əmrləri

5- web-sayt-weba-serverdə verilənlər bölməsi olub,hər hansı təşkilat və şəxsə aiddir

6- ayrılmış hissə üzərində əməliyyatlar aparmaq

A) 2, 3, 5

B) 1, 2, 5

C) 1, 3, 6

D) 2, 4, 6

E) 3, 4, 5


61. Elektron cədvəllər hansı məsələləri həll etmək üçün imkan yaradır?

1- hesablamalar yerinə yetirilir

2- mətni redaktə edilməsi

3- informasiyanın ötürülməsi

4- mətnin formatlanması

5- riyazi modelləşdirmə

6- verilənlər bazsı kimi istifadə olunması

A) 2, 3, 5

B) 1, 5, 6

C) 1, 3, 6

D) 2, 4, 6

E) 3, 4, 5


62. Cədvəl redaktə əmri ilə hansı əməliyyatları etmək olar?

1- cədvəlin bir hissəsini silmək

2- mətində səhvləri düzəltmək

3- mətni formatlaşdırmaq

4- ona əlavələr etmək

5- yeni mətni yazmaq

6- yerini dəyişmək, surətini almaq

A) 3, 4, 5

B) 2, 3, 5

C) 1, 3, 6

D) 2, 4, 6

E) 1, 4, 6


63. Hansılar mətni redaktor zamanı iş rejiminə aiddir?

1- mətnin daxil edilməsi

2- kompüterin qurğularının iş prinsipi

3- proqram təminatını bilmək

4- orfoqrafik səhvlərin düzəldilməsi

5- proqramlaşdırmanı öyrənmək

6- mətnin yaddaşa yazılması

A) 3, 4, 5

B) 2, 3, 5

C) 1, 3, 6

D) 2, 4, 6

E) 1, 4, 6


64. Texnoloji məzmuna aşağıdakılardan hansı aiddir?

1- istifadə olunan aparat vasitələrinin öyrənilməsi

2- tətbiqi proqram təminatının mənimsənilməsi və öyrənilməsi

3- öyrənilən proqram təminatının praktikaya tətbiqi

4- texnoloji aparat vasitələrinin arxitekturası

A) 1, 4


B) 2, 3

C) 2, 4


D) 1, 2

E) 3, 4
65. Qeyd olunanlardan hansı istifadə olunan aparat vasitələrinin öyrənilməsinə aiddir?

1- istifadə olunan texnologiyada kompüterin ayrı-ayrı qurğularının iş prinsipləri ilə

tanışlıq


2- EHM-in yaddaşında müxtəlif şəkillərin təsviri

3- əməliyyat sisteminə görə populyar məhsullardan istifadə etmək

4- EHM-in arxitekturası haqqında şagirdlərin təsəvvürlərinin genişləndirilməsi

A) 1, 2


B) 2, 3

C) 2, 4


D) 1, 4

E) 3, 4
66. İnformatika dərsliklərində yanaşmalara aiddir:

1-EHM-ların konkret tipinə və əməliyyat sisteminə görə populyar məhsullardan

istifadə etmək

2- kompüterin əməli və xarici yaddaşı ilə tanış etməli

3 -konkret realizasiya ilə əlaqəsi olmayan invariant tətbiqi proqram vasitələrinin təsviri

4- kursun proqram təminatına daxil olan tədris-tətbiqi proqramlardan praktik istifadə

etmək


5- informasiyaların ekranda alınması ilə məlumatlandırılmalı

A) 2, 3, 4

B) 1, 3, 4

C) 2, 4, 5

D) 1, 2, 5

E) 3, 4, 5


67. Tətbiqi proqram təminatının mənimsənilməsi və öyrənilməsinə aiddir:

1- redaktorlar

2- verilənlər bazasının idarə olunması

3- cədvəl prosessorları

4- kompüter

5- proyektor

A) 2, 4, 5

B) 2, 3, 4

C) 1, 2, 3

D) 1, 2, 5

E) 3, 4, 5
68. Texnoloji məzmuna aşağıdakılardan hansı aiddir?

1- istifadə olunan aparat vasitələrinin öyrənilməsi

2- tətbiqi proqram təminatının mənimsənilməsi və öyrənilməsi

3- öyrənilən proqram təminatının praktikaya tətbiqi

4- texnoloji aparat vasitələrinin arxitekturası

A) 2, 4


B) 2, 3

C) 1, 2


D) 1, 4

E) 3, 4

Yüklə 0,87 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə