Bölüm 1 Bölüm 1Yüklə 445 b.
tarix30.07.2018
ölçüsü445 b.
#63741


Bölüm 1

 • Bölüm 1


Enformasyon sistemlerinin işletmelere etkisini ve küreselleşmeyle ilişkisini anlamak.

 • Enformasyon sistemlerinin işletmelere etkisini ve küreselleşmeyle ilişkisini anlamak.

 • Enformasyon sistemlerinin günümüzde işletmelerde neden bu kadar önemli olduğunu açıklamak.

 • Enformasyon sistemini tasvir etmek ve yönetim, örgüt ve teknoloji bileşenlerini tanımlamak.Tamamlayıcı varlıkları tanımlamak ve enformasyon sistemlerinin örgüte sağladığı gerçek değeri açıklamak.

 • Tamamlayıcı varlıkları tanımlamak ve enformasyon sistemlerinin örgüte sağladığı gerçek değeri açıklamak.

 • Enformasyon sistemleri ile ilgili farklı akademik disiplinleri tanımlamak ve her birinin katkısını açıklamak .

 • Sosyoteknik sistem bakış açısıyla ne ifade edildiğini açıklamak .Problem: Maçları TV’da veya diğer eğlence araçlarından herhangi birinde seyretmeyi seçen Yankee taraftarları.

 • Problem: Maçları TV’da veya diğer eğlence araçlarından herhangi birinde seyretmeyi seçen Yankee taraftarları.

 • Çözümler: Deneyimi geliştirmek için enformasyon sistemlerini kullanmak. HDTV monitörlerle oyunları, istatistikleri izlemek, mobil aygıtlarla siparişte bulunmak ve yeniden izlemek.

 • Cisco Sistemleri Yankee stadyumunu tüm basketbol stadyumları arasında en teknolojik stadyum yapmak için teknoloji sağlamaktadır.

 • Yeni ürün ve hizmet sağlanmasında enformasyon teknolojilerinin rolünü açıklamaktadır.

 • Eğlenceyi ve enformasyonu geliştirmek için ağların ve mobil uygulamaların faydalarını örneklendirmektedir.Enformasyon sistemleri işletmeleri nasıl dönüştürmektedir

 • Enformasyon sistemleri işletmeleri nasıl dönüştürmektedir

  • Kablosuz teknoloji, Web site kullanımında artış
  • İşletmelerin Web 2.0 teknoloji kullanımında artış
  • Bulut bilgi işlem, mobil dijital platform daha fazla dağıtık işlere, karar vermeye ve işbirliğine izin vermektedir.
 • Küreselleşme fırsatları

  • İnternet küresel ölçekte işlem yapmanın maliyetlerini önemli ölçüde düşürmüştür
  • Hem fırsatlar hem de tehditler içermektedir


Enformasyon Teknolojisi Sermaye Yatırımı

 • Enformasyon Teknolojisi Sermaye YatırımıDijital işletmelerde gelişmeler:

 • Dijital işletmelerde gelişmeler:

  • İşletmelerdeki önemli ilişkiler dijital olarak geçekleşmekte
  • Çekirdek işletme süreçleri dijital ağlarla gerçekleştirilmekte
  • Anahtar tamamlayıcı değerler dijital olarak yönetilmektedir
 • Dijital işletmeler organizasyon ve yönetimde daha fazla esneklik sunmaktadır

  • Zamandan bağımsız, konumdan bağımsız


Mobil el cihazları kullanımının avantajları nelerdir? Dezavantajları nelerdir?

 • Mobil el cihazları kullanımının avantajları nelerdir? Dezavantajları nelerdir?

 • Bir mobil aygıtın işletme çözümü olabilmesi için ne özelliklerinin olması gereklidir?

 • Sadece el aygıtlarının kullanımıyla hangi işletme fonksiyonları gerçekleştirilebilir? Diğer işletmeler mobil el aygıtlarını nasıl kullanmışlardır?Enformasyon teknolojisi kullanımı becerisi ve işletme stratejilerinin uygulanması ve amaçlara ulaşmak arasındaki artan bağımlılık

 • Enformasyon teknolojisi kullanımı becerisi ve işletme stratejilerinin uygulanması ve amaçlara ulaşmak arasındaki artan bağımlılık

 • İşletmeler 6 stratejik işletme amacına ulaşmak için enformasyon sistemlerine yoğun yatırım yapmaktadır:

  • İşlemsel mükemmeliyet
  • Yeni ürünler, hizmetler ve iş modelleri
  • Müşteri ve tedarikçiyle ilişkiler
  • Etkinleştirilmiş karar verme
  • Rekabetçi avantaj
  • Ayakta kalma


İşlemsel mükemmeliyet:

 • İşlemsel mükemmeliyet:

  • Daha yüksek karlılığa ulaşmak için etkinliğin arttırılması
  • Etkinlik ve verimliliği artırmada önemli bir araç olarak enformasyon sistemleri, teknoloji
  • Walmart Retail Link Sistem tedarikçileri ve mağazaları tedarikçilerin daha iyi yenileme yapmasını sağlamak için bağlamaktadır


Yeni ürünler, hizmetler ve iş modelleri:

 • Yeni ürünler, hizmetler ve iş modelleri:

  • İş modeli: İşletmenin refah yaratmak için nasıl üretim, teslimat ve satış gerçekleştirdiğini tanımlar
  • Enformasyon sistemleri ve teknoloji yeni ürünler, hizmetler ve iş modellerinin gerçekleşmesinde önemli bir araç
   • Örnekler: Apple iPod, iTunes, iPhone, iPad, Google Android OS ve Netflix


Müşteri ve tedarikçi ile ilişkiler:

 • Müşteri ve tedarikçi ile ilişkiler:

  • Müşterilere iyi hizmet vermek daha fazla müşteri kazanımına neden olur, böylece gelir ve karlar artar
   • Örnek: Otellerde müşteri tercihlerini izlemek, kontrol etmek ve çevreyi düzenlemek için bilgisayar kullanılması
  • Tedarikçilerle ilişkiler önemli girdilerin sağlanmasında destek sağlar ki bu da maliyetleri düşürür
   • Örnek : J.C.Penney’in enformasyon sistemi satış kayıtları ve üretici arasında bağ kurmaktadır


Etkinleştirilmiş karar verme

 • Etkinleştirilmiş karar verme

  • Doğru enformasyon olmadığında :
   • Yöneticiler tahminleri ve şansı kullanmak zorundadır
   • Bu da :
    • Ürün ve hizmetlerin fazla üretimine, az üretimine
    • Kaynakların yanlış atanmasına
    • Cevap sürelerinin düşük olmasına
    • neden olur
   • Yetersiz çıktılar maliyetleri artırır, müşteri kaybettirir
  • Örnek : Verizon’ın Web-tabanlı dijital kontrol paneli yöneticilere müşteri şikayetleri, ağ performansı, hat kesintisi vb. ile ilgili enformasyon elde etmesini sağlar


İşlemsel mükemmelliyet:

 • İşlemsel mükemmelliyet:

  • Daha yüksek karlılık elde etmek için etkinliğin arttırılması
 • Yeni ürünler, hizmetler ve iş modelleri:

  • Teknoloji ile geliştirilmektedir
 • Müşteri ve tedarikçiyle ilişkiler:

 • Geliştirilmiş karar verme

  • Daha doğru veri daha iyi kararlara yol açar


Rekabetçi avantaj

 • Rekabetçi avantaj

  • Daha iyi performans sağlar
  • Daha üstün ürünler için daha az ödeme yapılmasını sağlar
  • Müşteriler ve tedarikçilere gerçek zamanlı cevap verilmesini sağlar
  • Örnek : Apple, Walmart, UPS


Ayakta kalma

 • Ayakta kalma

  • Enformasyon teknolojileri işletmeler için bir gerekliliktir
  • Örnek olarak :
   • Sektör-düzeyinde değişimler, örn. Citibank’ın ATM’leri tanıtması
   • Kayıt tutmayı gerektiren devlet düzenlemeleri Örnekler : Toxic Substances Control Act, Sarbanes-Oxley Act


Örgütler ve Enformasyon Teknolojisi Arasındaki Bağımlılık

 • Örgütler ve Enformasyon Teknolojisi Arasındaki BağımlılıkEnformasyon sistemi:

 • Enformasyon sistemi:

 • Enformasyon - veri

  • Veri ham gerçekler yığınıdır
  • Enformasyon ise verinin anlamlandırılmış biçimidir


Enformasyon Sistemleri ile İlgili Bakış Açıları

 • Enformasyon Sistemleri ile İlgili Bakış AçılarıEnformasyon sistemlerinin 3 faaliyeti örgütlerin enformasyon gereksinimini üretir

 • Enformasyon sistemlerinin 3 faaliyeti örgütlerin enformasyon gereksinimini üretir

  • Girdi: Örgütten veya dış çevreden ham veriyi alır
  • İşlem : Ham veriyi anlamlı bir biçime dönüştürür
  • Çıktı: İşlenmiş enformasyonu onu kullanan insan veya faaliyetlere aktarır


Geribildirim:

 • Geribildirim:

  • Örgütteki uygun üyelere girdi aşamasını değerlendirmeye veya düzeltmeye yardımcı olmak amacıyla çıktılar iletilir
 • Bilgisayar /Bilgisayar programları - enformasyon sistemi

  • Bilgisayarlar ve yazılım bir evi inşa etmede kullanılan malzeme ve araçlara benzer şekilde teknik temeller ve araçlardır


Günümüzde Enformasyon Sistemlerinin İşletmelerde Rolü

 • Günümüzde Enformasyon Sistemlerinin İşletmelerde RolüEnformasyon Sistemleri ile İlgili Bakış Açıları

 • Enformasyon Sistemleri ile İlgili Bakış AçılarıEnformasyon sistemlerinin örgüt boyutu

 • Enformasyon sistemlerinin örgüt boyutu

  • Otorite, sorumluluk hiyerarşisi
   • Üst düzey yönetim
   • Orta düzey yönetim
   • Alt düzey yönetim
   • Bilgi işçileri
   • Veri işçileri
   • Üretim veya hizmet işçileri


Enformasyon Sistemleri ile İlgili Bakış Açıları

 • Enformasyon Sistemleri ile İlgili Bakış AçılarıEnformasyon sistemlerinin örgütsel boyutu (devam)

 • Enformasyon sistemlerinin örgütsel boyutu (devam)

  • İşletme fonksiyonlarının ayrılması
   • Satış ve pazarlama
   • İnsan kaynakları
   • Finans ve muhasebe
   • Üretim
  • Benzersiz iş süreçleri
  • Benzersiz işletme kültürü
  • Örgüt politikası


Enformasyon sistemlerinin yönetim boyutu

 • Enformasyon sistemlerinin yönetim boyutu

  • Yöneticiler tehditlere yanıt verebilmek için örgütsel strateji oluşturur
  • Bunun yanında, yöneticiler yaratıcı bir şekilde
   • Yeni ürün ve hizmet yaratmalı
   • Sonuç olarak örgütü yeniden yaratmalıdır


Enformasyon sistemlerinin teknoloji boyutu

 • Enformasyon sistemlerinin teknoloji boyutu

  • Bilgisayar donanımı ve yazılımı
  • Veri yönetim teknolojisi
  • Ağ ve telekomünikasyon teknolojisi
   • Ağlar, internet, intanet ve extranet, World Wide Web
  • ET altyapısı: Sistemin oluşumu ile ilgili platform sağlar


UPS paket izleme sisteminin girdi, işleme ve çıktıları nelerdir?

 • UPS paket izleme sisteminin girdi, işleme ve çıktıları nelerdir?

 • UPS hangi teknolojileri kullanmaktadır? Bu teknolojiler UPS’in işletme stratejisiyle nasıl ilişkilendirilebilir?

 • UPS’in enformasyon sistemleri hangi problemleri çözmektedir? Bu sistemler mevcut olmasaydı ne olurdu?UPS izleme sisteminin boyutları

 • UPS izleme sisteminin boyutları

  • Örgüt :
   • Paket izleme ve stok yönetiminin izlenmesi için prosedürler ve enformasyon sağlar
  • Yönetim:
   • Hizmet düzeyleri ve maliyetleri izler
  • Teknoloji:
   • El bilgisayarları, barkod okuyucuları, ağlar, masaüstü bilgisayarları...


Enformasyon sistemlerine yönelik işletme bakış açısı:

 • Enformasyon sistemlerine yönelik işletme bakış açısı:

  • Enformasyon sistemi değer yaratmak için bir araçtır
  • Enformasyon teknolojisine yapılan yatırımlar yüksek miktarda getiri sağlayacaktır:
   • Verimlilik artar
   • Karlılık artar
   • Başarılı uzun dönemli stratejik konumlanma gerçekleşir


İşletme enformasyon değer zinciri

 • İşletme enformasyon değer zinciri

  • Ham veri elde edilir ve bu enformasyona her aşamada değer eklenerek dönüştürülür
  • Enformasyon sisteminin değeri daha iyi kararlara, daha yüksek etkinliğe ve karlara yol açmasıyla belirlenir
 • İşletme bakış açısı:

  • Enformasyon sistemlerinin örgütsel ve yönetimsel doğasına dikkat çeker


Enformasyon Sistemleri ile İlgili Bakış Açıları

 • Enformasyon Sistemleri ile İlgili Bakış AçılarıEnformasyon Sistemleri ile İlgili Bakış Açıları

 • Enformasyon Sistemleri ile İlgili Bakış AçılarıEnformasyon teknolojisine yatırım yapılması yüksek geri dönüşleri garanti etmez

 • Enformasyon teknolojisine yatırım yapılması yüksek geri dönüşleri garanti etmez

 • İşletmeler arasında geri dönüş farklılıkların nedeni sistem yatırımlarındaki farklılıklardır

 • Faktörler :

  • Doğru iş modelini uygulamak
  • Tamamlayıcı varlıklara yatırım yapmak (örgüt ve yönetim sermayesi)


Tamamlayıcı varlıklar :

 • Tamamlayıcı varlıklar :

  • Öncelikli yatırımdan değer elde etmek için gerekli varlıklar
  • Teknoloji yatırımlarını, tamamlayıcı varlıklara yatırımlarla destekleyen işletmeler en çok getiriyi elde eder
  • Örn.: Doğru çalışması için teknoloji ve insana yatırım yap


Tamamlayıcı varlıklar:

 • Tamamlayıcı varlıklar:

  • Örgütsel varlıklar, örn.:
   • Uygun iş modeli
   • Etkin iş süreçleri
  • Yönetimsel varlıklar, örn.:
   • Yönetim yeniliği ile ilgili teşvikler
   • Takım çalışması ve işbirlikçi çalışma ortamı
  • Sosyal varlıklar, örn.:
   • İnternet ve telekomünikasyon altyapısı
   • Teknoloji standartları


Enformasyon Sistemlerinde Çağdaş Yaklaşımlar

 • Enformasyon Sistemlerinde Çağdaş YaklaşımlarTeknik yaklaşım

 • Teknik yaklaşım

  • Matematik tabanlı modelleri kullanır
  • Bilgisayar bilimi, yönetim bilimi, yöneylem araştırması
 • Davranışsal yaklaşım

  • Davranışsal konular (stratejik işletme bütünleşmesi, uygulama...)
  • Psikoloji, ekonomi, sosyoloji


Yönetim Bilişim Sistemleri

 • Yönetim Bilişim Sistemleri

  • Bilgisayar bilimi, yönetim bilimi, yöneylem araştırmasını davranış konuları içeren uygulamalarla birleştirir
 • Dört temel aktör

  • Donanım ve yazılım tedarikçileri
  • İşletmeler
  • Yöneticiler ve çalışanlar
  • İşletme çevresi (yasal, sosyal, kültürel)


Bu kitabın yaklaşımı:

 • Bu kitabın yaklaşımı:

  • Sosyoteknik bakış açısı:
  • Üretimde kullanılan sosyal ve teknik sistemleri birlikte optimize ederek optimum işletme performansına ulaşmak
  • Sadece teknolojik yaklaşımın kullanılmasını engellemeye yardım eder


Enformasyon Sistemlerine Çağdaş Yaklaşımlar

 • Enformasyon Sistemlerine Çağdaş Yaklaşımlar
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə