Boshlang`ich ta`lim va sport tarbiyaviy ish ta`lim yo`nalishi 3-kurs talabalari uchun boshlang’ich matematika kursi nazariyasi fanidan yakuniy nazorat savollariYüklə 67,66 Kb.
səhifə3/3
tarix21.04.2022
ölçüsü67,66 Kb.
#115443
1   2   3
2-variant matematika
Ўзбекистон респубикаси Андижон вилояти Андлижон шахар
b„,< P<4

yoki qisqaroq

+ an bn

4

x < X < xf
X

X'

+


shu to‘plamlami ajratuvchi son deyiladi. Bu holda Y to‘plam с dan o‘ngda joylashadi. Masalan, X = {3; 7} va Y = {9; 12} to‘p- lamlami с = 8 soni ajratadi va bunda Y to‘plam с ning o‘ng to- monida, Xesa с ning chap tomonida joylashadi. Agar 7tocplam X to‘plamdan o‘ngda joylashsa, bu to‘plamlami ajratuvchi kamida bitta son mavjud boladi.

Oliy matematika kursida quyidagi teorema isbot qilinadi.T e о r e m a . Natural sonlar to‘plamida berilgan Y = [yn]

to(plam X = [xn] to(plamdan o(ngda joylashgan, yafni xn n

bo‘lsin. X va Y larni ajratuvchi faqat bitta с soni mavjud bo(lishi uchun yn - xn ayirmalar har qancha kichik ЬоЧа oladigan, yafni X va Ylar bir-birlariga har qancha yaqin joylasha oladigan bo(lishi zarur va yetarli.

  1. m i s о 1. (3; 5) va (7; 9) oraliqlar (5; 7) oraliqqa qarashli ixtiyoriy son bilan ajraladi. (3; 5) va (7; 9) oraliqlaming nuqtalaridan tuzilgan ixtiyoriy oraliq uzunligi (5; 7) oraliq uzunligidan, ya’ni

7-5 = 2 dan kichik boclolmaydi.

1.Qo‘shish va ko‘paytirish qonunlari. Ratsional sonlar to‘plamining xossalari

1. Q o‘ sh i sh   v a   k o‘ p a y t i r i sh.

Qo‘shish va ko‘paytirishning asosiy qonunlarini sanab o'tamiz.1. O‘ r i n   a l m a sh t i r i sh   qonuni:

 a+b=b+a,   ab=ba

2. G u r u h l a sh   qonuni:

(a+b)+c=a+(b+c),   (ab)c=a(bc). 

3. T a q s i m o t   qonuni:

a(b+c)=ab+ac

Bu tengliklarda a, b, c - ixtiyoriy sonlar.

Masalan,

,2+3,5=3,5+1,2;    ;

(–8)·(125+7)= (–8)·125+(–8)·7.

Qo‘shish va ko‘paytirish qonunlari yordamida amallarning boshqa xossalarini ham hosil qilish mumkin.Masalan:

a+b+c+d=a+(b+c+d),   (abc)d=(ab)(cd), 
  (a+b+c)d=ad+bd+cd)
.

1-Masala. Hisoblang:  75+37+25+13.

Hisoblashlarni ko‘rsatilgan tartibda olib borish mumkin: 75 ga 37 ni qo‘shib, natijaga 25 ni qo‘shish va oxirgi natijaga 13 ni qo‘shish. Lekin qo‘shishning xossalaridan foydalanib, hisoblashlarni soddalashtirish mumkin:

75+37+25+13=(75+25)+(37+13)=100+50=150.

Bu misol shuni ko‘rsatadiki, amallarning xossalaridan foydalanib, hisoblashlarni eng sodda(oqilona) usulda bajarish mumkin.

Amallarning xossalari algebraik ifodalarni soddalashtirish maqsadida bajariladigan almashtirishlarda ham qo‘llaniladi.

2-Masala. Ifodani soddalashtiring:

3(2a+4b)+5(7a+b).

3(2a+4b)+5(7a+b)=3·2a+3·4b+5·7a+5·b=

=6a+12b+35a+5b=(6a+35a)+(12b+5b)=

=(6+35)a+(12+5)b=41a+17b.

Bu masalani yechish jarayonida quyidagi ifoda hosil bo‘ldi:6a+12b+35a+5b.

u ifodada 6a va 35a qo'shiluvchilar o‘xshashdir, chunki ular bir-biridan faqat koeffitsiyentlari bilangina farq qiladi. 12b va 5b qo‘shiluvchilar ham o‘xshash. Shu sababli 6a+12b+35a+5b ifoda o‘rniga 41a+17b ifodani yozish, ya’ni o‘xshash hadlarni ixchamlash mumkin bo‘ladi.

Oraliq hisoblashlarni og‘zaki bajarib, almashtirishlar yozuvini qisqartirish mumkin. Masalan,

6(3x+4)+2(x+1)=18x+24+2x+2x+2=20x+26.

2.  A y i r i sh

3-Masala.    Toshkent va Samarqand shaharlari orasida Jizzax shahri joylashgan. Toshkentdan Samarqandgacha  bo‘lgan masofa 300 km, Toshkentdan Jizzaxgacha bo‘lgan masofa esa 180 km. Jizzaxdan Samarqandgacha bo‘lgan masofani toping.

Jizzaxdan Samarqandgacha bo‘lgan masofa x kilometr bo‘lsin. U holda

180 + x = 300,   bu yerdan  x = 300 – 180 = 200.

J a v o b.   120 km.

180 + x = 300 tenglikdan x qo‘shish ammaliga teskari deb aytiluvchi ayirish amali yordamida topiladi.

a sondan b sonni ayirish uchun a songa b songa qarama-qarshi bo‘lgan sonni qo‘shish kifoya:


a – b = a + (–b).

Shu sababli ayirish amalining xossalarini qo‘shish amalining xossalari orqali asoslash mumkim.

Masalan:

251+(49–13)=251+49–13=287,                   a+(b–c)=a+b–c,

123–(23+39)=123–23–39=61,                     a–(b+c)=a–b–c,

123–(83–77)=123–83+77=117,                   a–(b–c)=a–b+c.4-Masala.  Ifodalaning  qiymatini hisoblang:

4(3x–5y)+6(xy),

bunda  .

Avval berilgan ifodani soddalashtiramiz:

4(3x – 5y) + 6(x – y) = 12x – 20y + 6x – 6y = 18x – 26y.

Hosil bo‘lgan ifodaning   dagi qiymatini hisoblaymiz:.

2503 sonining tub, tub emasligini bilish uchun qaysi tub songacha bo’lib ko’rish yetarli.

2503 raqami oddiy

2503 - Bosh raqam, chunki u faqat ikkita bo'luvchiga ega: 1 va 2503 (o'zi)

Raqam to'liq ikkita omilga ega bo'lsa tub son hisoblanadi

2503 sonining 2 ta boʻluvchisi borligi sababli, bu tub sondir

3. Yevklid algoritmidan foydalanib quyida berilgan sonlarning Ekubni toping? 456 va 48

Yechim:


Evklid algoritmi bo'yicha Ekub (456; 48) ni bo'lish usuli bilan topamiz:

(1-qadam) 456 : 48 = 9 (qolgan 24), 456 = 48 ∙ 9 + 24 bo'lgani uchun, bo'linishning qolgan qismi nolga teng emas, shuning uchun biz bo'linishni davom ettiramiz, 48 ni 24 ga bo'lamiz.

48 : 24 = 2 (qolgan 0), chunki 48 = 24 ∙ 2 + 0, nolga teng, shuning uchun gcd bo'linishdan oldingi qoldiqga teng.

Javob: Tub (456; 48) = 24

a va b raqamlarining Tub emasni topish uchun a va b ko'paytmasini Tub son (a ; b) ga bo'lish kerak.

Tub son (456; 48) = (456 ∙ 48) : 24 = 912

Evklid algoritmidan foydalanib Tub son (456; 48) ni ayirish orqali topamiz:

456 - 48 = 408

408 - 48 = 360

360 - 48 = 312

312 - 48 = 264

264 - 48 = 216

216 - 48 = 168

168 - 48 = 120

120 - 48 = 72

72 - 48 = 24

48 - 24 = 24

24 - 24 = 0

Javob: Tub son (456; 48) = 24

a va b raqamlarining LCM ni topish uchun a va b ko'paytmasini Tub son (a ; b) ga bo'lish kerak.Tub son emas (456; 48) = (456 ∙ 48) : 24 = 912


www.ziyouz.com kutubxonasi
Yüklə 67,66 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə