Çalışmalar sonucunda osb aat durumları ile ilgiliYüklə 445 b.
tarix23.01.2018
ölçüsü445 b.
#40102Organize Sanayi Bölgelerinden kaynaklanan atıksuların arıtımı ve arıtma çamurlarının bertarafına ilişkin bölgeye özel çözümlerin oluşturulabilmesi amacıyla Bakanlığımız ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı arasında 14 Temmuz 2010 da çalışma grupları oluşturulmuş ve 4’üncü toplantısını 1 Kasım 2010 yapmıştır.

 • Organize Sanayi Bölgelerinden kaynaklanan atıksuların arıtımı ve arıtma çamurlarının bertarafına ilişkin bölgeye özel çözümlerin oluşturulabilmesi amacıyla Bakanlığımız ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı arasında 14 Temmuz 2010 da çalışma grupları oluşturulmuş ve 4’üncü toplantısını 1 Kasım 2010 yapmıştır.

 • Çalışmalar sonucunda OSB AAT durumları ile ilgili;

  • Mevcut AAT lerin,
  • AAT olan Belediyelere bağlı olanların,
  • İnşaat aşamasında olanların,
  • Projeleri devam edenlerin,
  • Hiç bir işlem yapmayanların,
  • Listeleri oluşturulmaktadır.
  • Son iki grup ile ilgili yerinde inceleme yapılacaktır.


Sanayi tesisleri için SKKY (Tablo 5-25) sektör tablolarında belirtilen deşarj standartları geçerlidir.

 • Sanayi tesisleri için SKKY (Tablo 5-25) sektör tablolarında belirtilen deşarj standartları geçerlidir. • Atıksu arıtma tesisi işletmecileri; arıtma tesislerinin verimli olarak  çalıştığının izlenmesinden, kayıtlarının tutulmasından denetimlerde beyan etmekle yükümlüdürler (SKKY Madde 54)

 • Atıksuların özellikleri ve miktarlarını izin belgesinde belirtilen aralıklarla numune almakla, ölçüm ve analiz yapmak suretiyle Bakanlıkca belirlenecek bir formatta ve dijital ortamda kaydetmekle,ENDÜSTRİYEL NİTELİKLİ ATIKSULAR İÇİN NUMUNE ALMA SIKLIĞI*

 • ENDÜSTRİYEL NİTELİKLİ ATIKSULAR İÇİN NUMUNE ALMA SIKLIĞI*

 • *- Evsel nitelikli atıksuyu olan endüstriyel tesislerde bu tablo kullanılacaktır.

 • **- Eğer ilk yıl boyunca üç ardışık numune analiz sonuçlarının deşarj standartlarına uyulduğu gösterilebilirse, izleyen yıllarda ilgili sektör tablosunda yer alan pH, KOI, BOI, Yağ-Gres, AKM parametreleri dışındaki diğer parametrelere İl Çevre ve Orman Müdürlüğünü yazıyla bilgilendirmek kaydıyla yılda bir kez bakılması yeterlidir. Eğer parametrelerden biri deşarj standartlarına uymazsa takip eden yıl içerisinde tabloya göre numune alınmalıdırBakanlığımızın Çevresel Bilgiye Erişim Veri Tabanında oluşturulan modül sayesinde depolanmaya başlanmıştır.

 • Bakanlığımızın Çevresel Bilgiye Erişim Veri Tabanında oluşturulan modül sayesinde depolanmaya başlanmıştır.

 • Sisteme veri girişi verilecek kullanıcı adı ve parola sayesinde işletmeler tarafından yapılacaktır.ELEKTRİK GİDERİNİN GERİ ÖDENMESİ

 • ELEKTRİK GİDERİNİN GERİ ÖDENMESİ

 • Ödenen elektrik faturaları toplu olarak bir yıl sonra ödenecektir.

 • Sanayinin alıcı ortama

 • deşarj etmesi,

 • AAT biyolojik, kimyasal veya

 • ileri arıtma olması,

 • Geri Ödeme Belgesi alınması,

  • Çevre İzni veya Deşarj izin
  • belgesi alınması,
  • Elektrik saatinin AAT ait olması,
  • 2004 yılından sonraki AAT
 • lerinde proje onayı alınması,ENERJİ GİDERİNİN BİR KISMININ GERİ ÖDENMESİ İÇİN BAŞVURU DOSYASI

 • ENERJİ GİDERİNİN BİR KISMININ GERİ ÖDENMESİ İÇİN BAŞVURU DOSYASI

 • Geri ödeme başvuru dosyası ile her yıl Ocak-Nisan ayı içerisinde il çevre ve orman müdürlüklerine başvurulması,

 • 1. Geri ödeme belgesi,

 • 2. Elektrik enerjisinin kullanıldığı yıl içerisinde, herhangi bir ceza almamış olduğuna veya cezaya neden olan aykırılığın süresi içerisinde giderildiğine dair il çevre ve orman müdürlüğünden alınan resmî yazı,

 • 3. Kurum, kuruluş ve işletme yetkilisi veya yetkilileri tarafından imzalanmış başvuru dilekçesi,

 • 4. EK-3’te yer alan taahhütnamenin doldurulmuş örneği,

 • 5. EK-4’te yer alan elektrik tüketim ve tutar tablosunun doldurulmuş örneği,

 • 6. İlgili döneme ait elektrik faturalarının tamamının ödendiğini gösterir belge.

 • 7. ÇOB veri tabanında Atıksa Beyan Formunun doldurulması, • GERİ ÖDEMENİN YAPILMASI

 • İÇOM tarafından uygun bulunanlar için EK-5’te yer alan enerji sarfiyatı tutar tablosu formu doldurularak her yıl Haziran ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilir.

 • Bakanlar Kurulunca belirlenen geri ödeme oranlarına göre hesaplanan toplam ödenek tahsisleri EK-6’da tablosu doldurulduktan sonra İÇOM hesaplarına Baknalıkça aktarılır ve tahsis edilen ödenekten İÇOM tarafından başvuru sahiplerine geri ödeme işlemleri gerçekleştirilir.

Arazi Fiyatları

 • Arazi Fiyatları

 • İlk Yatırım Maliyeti

 • İşletme Maliyeti

 • Amortismanlar ( Kredi Geri ödemesi, Ekipman vb.)

OSB yönetimleri Atıksu altyapı ve evsel katı atık;

 • OSB yönetimleri Atıksu altyapı ve evsel katı atık;

 • Yatırım

 • İşletme,

 • Bakımı,

 • Amortisman,

 • izleme ve vergi giderleri,

 • hususlarını karşılayacak tam maliyet esaslı tarifeleri belirleyebilecek ve atıksu ücretini toplayabileceklerdir.

Hangi kirleticiler giderilecek?(Ph, KOİ, BOİ5, AKM, Diğer)

 • Hangi kirleticiler giderilecek?(Ph, KOİ, BOİ5, AKM, Diğer)

 • Kabul ve deşarj standardı?

 • Hangi proses kullanılacak?(AKR, UHAÇ, AÇ v.b)

 • Ham atıksu karakteristiği ve debi ölçümleri?(Mevsimlik ve Günlük Atıksu Değişimi,)

 • Çamur bertarafı nasıl olacak? (aerobik, anaerobik çürütücü, yakma, depolama )

 • Sektör dağılımı, gelişme durumu?

 • Doluluk oranı? (modüler)

 • İlk yatırım ve işletme maliyetleri ? • İhaleden önce konunun uzmanları ve AAT yapan OSB leri ile görüşülmesi,

 • Modüler ve Kolayca Genişletilebilir olmalı,

 • Esnek İşletme olanağı sağlamalı,

 • Karışık, tamiri zor aletleri az kullanmalı,

 • Otomasyon sistemi kullanılmalı.

 • İşletme masraflarının az olması,

 • Lüzumundan fazla kapasite inşa edilmemesi,

 • Ülkede üretilen veya servis ağı olan Elektro-mekanik aksamın kullanılması,

 • TEŞEKKÜRLER
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə