Çİmentolu sunta ve prefabrik yapi elemanlari üretim tesiSİ sanayi profiLİ Revize edenYüklə 111,86 Kb.
tarix01.11.2017
ölçüsü111,86 Kb.
#25011T.C..

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

ÇİMENTOLU SUNTA VE

PREFABRİK YAPI ELEMANLARI

ÜRETİM TESİSİ

SANAYİ PROFİLİ


Revize eden :

Oğuz KÜÇÜKYAVUZ

Kimya Mühendisi


ANKARA

1996  1. YATIRIMIN KONUSU, UYGULANAN TEŞVİK TEDBİRLERİ

1,1. Yatırımın Konusu

Orman ürünlerinden sanayi odununun yanı sıra orman deşelerinin ve diğer nebat saplarının heba olup gitmesini önleyerek bunları çimento ve kimyevi maddeler karıştırılarak çimentolu sunta yapmak ve bunları prefabrik yapı elemanı olarak kullanmaktır.

1.2, Uygulanan Teşvik Tedbirleri

Bakanlar Kurulu' mm 26.12.1994 tarih ve 94/6411 sayılı karar ile bu kararda değişiklik yapan 8.3.1995 tarih ve 95/6569 sayılı kararına ilişkin Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın uygulama esaslarını içeren 95/2 sayılı tebliği çerçevesinde Teşvik Belgesine bağlanabile­cek yatırım projeleri toplam sabit yatırım tutarı kalkınmada öncelik­li yörelerde 6 milyar, diğer yörelerde 10 milyar TL nin üzerinde olan projelerdir.

Bu projelerde öz kaynak oranları kalkınmada öncelikli yöreler­de % 40, normal yörelerde % 50, gelişmiş yörelerde % 60 olmalıdır.

Yatırım Projelerine Uygulanabilecek Destek Unsurları;

- Gümrük Muafiyeti ve/veya ithalat rejimi kararına istinaden ithalat

- Yatırım indirimi

- Vergi-resim ve harç istisnası

- Krediler

- Bina inşaat harcı istisnası

- Makine ve teçhizat alımında katma değer vergisi desteği

- Taşınma desteği

- Arsa sağlanması

- Dış kredi teminat mektubu masraflarına katkı

- Kalite ve standart sağlama

NOT: Yukarıdaki bilgiler 1995 yılı içindir. Teşvik uygulama esasları her yıl Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından yenilenmektedir.

2. YATIRIM KONUSUNA AİT GİRDİ VE ÇIKTILAR İLE BUNLARIN ÖZELLİKLERİ

2.1. Yatırım Konusunun Ana Girdileri

Tesiste ana girdi maddeleri 16 x 1300 x 3200 mm. ebadındaki çimentolu sunta için:

Odun 280 Kg.

Çimento 770 Kg.


Üre Formaldehit( 55'lik) 41 Kg.

Amonyum Klorid l Kg.


Amonyak (% 25'lik) 3 Kg

Parafin 5 Kg.

Su 400 Kg

2.2. Yatırım Konusunun Ana Çıktıları

1. 16 x 1300 x 3200 ebadında çimentolu sunta,

2. Prefabrik konut (2000 prefabrik konut/sene)

3. MAMULÜN PAZAR DURUMJ

Türkiye'de çimentolu sunta ve çimentolu suntadan prefabrik konut inşa edebilecek tesislere ihtiyaç duyulmaktadır. Yatırım konusunun talebi açıktır. Prefabrik konutlar için Ortadoğu ve Afrika ülkeleri ile Asya ülkeleri dış pazar olacaktır.

4. YATIRIM KONUSUNUN İMALAT VEYA İŞ KAPASİTESİ
Bu sanayi profilinde tesisin imalat kapasitesi 16 x 1300 x 3200 ebadında 10800 Ton/Yıl veya 30.000 m 2/yıl çimentolu sunta ve 9500 Pano/Yıl veya 2.000 Ev/Yıl olacaktır.

5. YATIRIM KONUSU İÇİN PERSONEL DURUMU

Tesis için; idari, teknik, kalifiye ve düz işçi olarak 74 kişi istihdam edilebilir.

1. Yıl 2. Yıl

Faaliyetler 123456789 10 11 12 123456789 10 11 12


Etüt, proje. ve teşvik

belgesinin alınması X X X X

Arazi düzenleme ve


inşaat işleri X X X X X X X X X X X

Arazi temini X X


Makine ve teçhizatın

Siparişi X X X


Makina ve teç.

montaj işleri X X X X X X X X X X X

Personel alımı ve X X X

eği­tim işleri


Tesisin deneme işletmeye X X

Alınması


Kesin işletmeye alma Tesis 3. yılın ilk üç ayında işletmeye alınacak.
6. YATIRIMIN TERMİN PLANI


XXX

7. YATIRIM KONUSUNUN TEKNOLOJİK YÖNLERİ

7.1. Üretim Teknolojisi

Çimentolu sunta, kurutulmuş odun yongaların çimento, sentetik reçine ve diğer kimyasal maddelerin katkısıyla ısı ve basınç altında yapıştırılıp şekillendirilmesi sonucu elde edilirler. Çimentolu suntalarda;

a) Hammadde olarak :

Çam, gürgen, meşe, köknar, sazlı ağaçlar, pamuk sapları, keten ve kenevir sapları, prinç kabukları kullanılmaktadır. b) Yardımcı madde olarak :

- Üre Formaldehit reçinesi (% 55'lik sıvı)

- Parafin ($66 katılıkta ve donmuşlukta)

- Amonyak

- Amonyum Klorid (% 25'lik sıvı)

- Çimento ve su kullanılacaktır.


Kabukları soyulmuş gelen ağaçlar parçalayıcı ünitesinde odunun cinsine göre muhtelif bıçak şekilleri kullanılarak çeşitli kalınlık ve boyutlarda kıymık haline getirilirler.

Parçalayıcı ünitesinden gelen kıymıklar çekiçli değirmenlerde homojenize edilerek ince değirmenden geçirilir.

Eleme ünitesinde elenerek ayrılan kıymıklar karışım ünitesine gelir, karışım ünitesinde kıymıklar, çimento, kimyevi maddeler ve su ile birleştirilerek karıştırılırlar. Karışım yaklaşık olarak % 60 çimento, % 20 odun veya bitkisel artıklar, % 20 su ve kimyasal mad­delerdir.

Karışım ünitesindeki karışım şekillendirme ve pres ünitesine gelir. Burada levha haline gelecek malzeme şekillendirildikten sonra stapel vasıtasıyla paket haline getirilmek üzere germe kafesine ko­nulur. Bir pres yardımıyla levha paketi gerilme ölçeğine göre sıkış­tırılır. Donma işlemi uzun zaman istemektedir. Pres edilmiş paketler çerçeveden pres vasıtasıyla çıkarılır.

Daha sonra plakalar donma ve sertleşme ünitesinde ısı tesirli kanaldan alınarak 6-8 saatte sertleştirilmesi sağlanır. Sertleştirilen levhalar nakliye arabalarına alınarak olgunlaşma deposuna alı­nırlar. Burada en az 18 saat kalarak nihai sertliğe ulaşırlar,,

Levhalar klima ünitesinde atmosferik nemlilik oranı ayarlanıra Klima ünitesinden çıkan levhalar kenarları zımparalanarak şekillendi­rilir. Daha sonra prefabrike yapı ünitesine gönderilir, siparişe göre prefabrike yapı ünitesinde çimento sunta panoları evin şekline ve büyüklüğüne göre. şekillendirilerek prefabrike yapı yapılır ve piyasaya sevk edilir a

8. YATIRIM KONUSUNA AİT MAKİNE VE TEÇHİZATIN LİSTESİ8.1. İTHAL EDİLECEK MAKİNE VE TEÇHİZATLAR

A - Çimentolu Sunta İçin :

Makine ve teçhizatın adı ADET


1- Kıymık Parçalama ve Besleme Ünitesi


L Silindir soyucu 2

2. Sürgü çerçeveli boşaltıcı 1

3. Çekiçli öğütücü 1

4.. Kumanda tablosu 2

5. Elek makinesi 1

6. Dağıtım aygıtı 1

7. İnce parçalayıcı 1

8. Otomatik kantar 2

9. S 40 tipi ince kıymık silosu 1

10. Dairesel Volan Tamburu 1

11. Kalıp Sandığı ve vidalı konveyör 1

12. Otomatik kıymık nemi ölçeği 22- Çimento ve Kimyasal Maddelerin Beslenme ve Karıştırma Ünitesi

1. Çimento dengeleme tablosu 1

2. Çimento kadranı ve dolum göstergesi 2  1. Sürekli karıştırıcı 2

  2. Vida besleyici silo 2

5. Kimyevi"maddeleri karıştırıcı ve besleme ünitesi l

6. Kontrol paneli l

7. Kumanda tablosu l

3- Şekillendirme - Pres - Teksif ve İstifleme Ünitesi

1. Stasyoner kalıplama istasyonu (80 - 100 tip) l

2. Kalıplama ünitesi l

3. Oynak kesim makinesi l

4. Hızlandırıcı kayış l

5. Otomatik gamma ışınları yoğunluğu l

6. Enine iletim aygıtı l

7. Enine nakliye aygıtı l

8. Devirme ile hazır boşaltma cihazı 29. Bantlı konveyör bölümü 3

10. Yükleme aygıtı 1

11. S Tipi kontrollü makaralı konveyörr 22

12. Sıkıştırma ünitesi 1

13 Enine stroklu nakliye aygıtı 1

14.Yukarı hareketli pres 1

15. Enine nakil hattı 2

16. Isı sistemli yoğunlaştırma 1

17. Boşaltma makinesi 1

18. L tipi kumandalı makaralı konveyör 3

19 Makaralı konveyör 1

20. Ölçüye göre kesici 1

21. Makarasız konveyör 1

22. Hidrolik kaldırma masası 1

23. Bantlı konveyör kısmı 9

24. Enine nakil aygıtına dahil bantlı konveyör 1

25. Kaplama baskı temizleyici tesisi 2

26. Yatay konveyör aygıtı 1

27. Boşaltma bağlantısı için tatbikat malzemesi 1

28. Vakumlu konveyör aygıtı 1

29. Kumanda tablosu 1

30. Şekillendirme hattı kontrol panosu 1

31. İstifleme alanı kontrol panosu 1

4. HAVALANDIRMA VE AYIRMA ÜNİTESİ :

1. Pano besleyici 1

2. L tipi kumandalı makaralı konveyör 1

3.Pano konveyörler 2

4.Havalandırma kanallarında komple ısı  1. ayar ve kontrol ünitesi 1

5. Makaralı çıkış konveyörü 1

6. İstifleme aygıtı 1

7. Hidrolik kaldırma masası 1

8. Kumanda ve kontrol panoları 2

5. GENEL MAKİNE VE MALZEMELER :

l .B çizimi montaj aletleri takımı 1

2, Bıçak bileme makinesi 1

3. Kalınlık ayar makinesi 1


Adet
6. ZIMPARALAMA MAKİNESİ1. S tipi kumandalı 3

2. Hidrolik kaldırma masa 3

3. Sabit pano girişi l
4 Zımpara makinesinin önünde besleyici makaralı

konveyör l

5. BV 2k/140 tipi geniş kayışlı zımpara makinesi l

6. Zımpara kontrol panosu 2

7. Makaralı çıkış konveyörü l

8. İstifleme makinesi l

9. Toz emici (zımpara makinesi için) l

10. Kumanda tablosu l

11. Kontrol panosu 122


B- YAPI ELEMANLARI TESİSİ İÇİN :


l

1

2l

1


l l

l


l

l

1l

2

11

1

1


1. Yükleme istasyonu

2. L tipi makaralı konveyör

3. Katlama freze makinesi

4. Kontrol ve kumanda panoları makaralı konveyör

5. Yapıştırıcı istasyonu

6. Entegre edilmiş tutkal karıştırma istasyonlu çift kıvırmalı makine

7. Özel köşeli tip taşıma aygıtı

8. Otomatik enine işleme ünitesi

9. Otomatik konveyör

10. L tipi önden durma kumandalı makaralı konveyör

11. S tipi kumandalı makaralı konveyör

12. Boşaltıca istasyonu

13. Pnömatik konveyör

14. Kumanda Tablosu

15» Levha biçme makinesi

16, Üniversal takım bileme tezgâhı
18


8.2. YERLİ MAKİNA VE TEÇHİZAT LİSTESİ :

A - ÇİMENTOLU SUNTA İÇİN s .


Adedi
Makina ve Teçhizatın Adı


A - KIYMIK PARÇALAMA VE BİLEME ÜNİTESİ :

1. Bantlı Konveyör 4  1. 2 Zincir paletli konveyör 3

3. Dipli elek sandık 1

  1. Vidalı kompresör 1

  1. Zincir paletli konveyör 1

  2. Silo 1

  3. Bantlı konveyör 1

B - ÇİMENTO VE KİMYASAL MADDELERİN BESLEME VE KARIŞTIRMA ÜNİTESİ :

1. Vidalı konveyör 2

2. Bandlı konveyör 1C - ŞEKİLLENDİRME HATTI - PRES TEKSİF VE İSTİFLEME ÜNİTESİ :

1. Bandlı konveyör 4

2. Boyuna konveyör (kısmi) 1

3. Kontrollü makaralı konveyör 1

D - HAVALANDIRMA VE AYIRMA ÜNİTESİ :

1. S Tipi kumandalı makaralı konveyör 4

2. Enine makaralı konveyör (kısmi) 2

E. GENEL MAKİNE VE MALZEMELER

1. Yedek eksoz 1

2. Pnömatik konveyör 3

3. Bina içi umumi toz emici (aspiratör) 1

4. Buhar kazanı 1

33

327.552..000

-

1.6.94.0.000344..492..000

344..492..000


9. TOPLAM YATIRIM TUTARI TABLOSU (1000.* )


Toplam 523.000

1.125.000

16.391.000

339.000.000

2..242..000

20..463..000

243..000.000

1.125.000

623.000.000

79.000.000

702.000.000

11.700


İç para 523.000

1.125.000

1 6.391.000

11.246.000

2.242.000

3.523.000

243.000.000

1.125.000

278,404.000

79.000.000

357.404.000

Harcamanın, cinsi -

1. Kuruluş ve proje giderleri

2.Arsa değeri ve düzenleme

hazırlık yapıları

3. İnşaat işleri giderleri

4.1) Ana Makine ve Teç. Gid.

2) Yrd. Makine ve Teç. Gid.

5. Navlun ve sigorta giderleri

6. İthalat ve gümrükleme gid.

7. Genel giderler

8. Sabit yatırım tutarı

9. İşletme sermayesj

a) Toplam yatırım tutarı

b) Toplam yatırım tutarıDış para


10. PROJENİN FİNANSMANI :

Yatırımda; toplam yatırım tutarının en az % 40 oranında öz kay­naklardan, geriye kalan % 60 oranındaki.finansman ihtiyacı ise çeşitli kay­naklardan kredi olarak temin edilebilir.11. PROJENİN İŞLETME DÖNEMİ GELİRLERİ :

Tam kapasitede tesisin işletme dönemi gelirleri 864.325.000.000TLdir.12. PROJENİN İŞLETME DÖNEMİ GİDERLERİ :

.Yatırımın yıllık işletme dönemi giderleri 353.424.000.000 TL. civarındadır.

13. GELİR GİDER TABLOSU :

Yıllık işletme gelirleri 864.325.000.000 TL

Yıllık işletme giderleri 353..424.. 000.000 TL

Brüt kâr 510.901.000.000 TL

Vergiler 280.442.459.000.000 tl,

Kullanılabilir net kâr 230.459..000..000 tl,


230.459.000.000

702.000.000.000x 100 = % 33
=

Net Kar
Toplam Yatırım

14. YATIRIMIN ÖN DEĞERLENDİRİLMESİ


NOT: Toplam sabit yatırım tutarı ve diğer hesaplamalarda Ortalama Döviz Kuru 1$= 60.000 TL olarak alınmıştır.

=

B - Sermayenin Karlılığı :
281.000.000.000
0,82

Net Kar = 230.459.000.000
Öz Sermaye


15. YATIRIMIN KURULUŞ YERİ ;

Tesisin kuruluş yeri seçilirken hammadde temin imkanları, pazar durumu, talep analizleri, işçi istihdam imkanları vb. faktörler dikkate alınarak seçilmelidir.16. KAYNAKLAR :

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı dokümanları

- DPT dokümanları

- Tarım ve Köy işleri Bakanlığı yayınları

17. MÜRACAAT YERLERİ :

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

- Maliye ve Gümrük Bakanlığı

- Hazine Müsteşarlığı- Bankalar

- Belediyeler»

Yüklə 111,86 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə