Comisia europeană Bruxelles, 14 2010Yüklə 149,43 Kb.
səhifə4/4
tarix31.10.2017
ölçüsü149,43 Kb.
#23999
1   2   3   4

și curățarea trebuie efectuată la 24 de ore după pătare.

Testele trebuie efectuate pe un eșantion reprezentativ de bancnote reale utilizate în zona euro.

La finalizarea testelor trebuie să se obțină unul din următoarele rezultate:

- Curățarea conduce la distrugerea bancnotelor.

- Curățarea lasă cerneala vizibilă pe o suprafață de cel puțin 10% din fiecare bancnotă (test de densitate a cernelii utilizate).

- Curățarea nu conservă suficient culorile originale ale bancnotelor.

IV. Garanții de siguranță ale sistemelor utilizate

Substanțele chimice eliberate de IBNS în vederea neutralizării bancnotelor pot fi supuse Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)15. Regulamentul vizează riscurile la adresa sănătății umane și mediului ale substanțelor fabricate, importate sau utilizate de sine stătător, într-un amestec sau într-un produs.

Pentru ca IBNS să fie omologat, producătorul verifică dacă trebuie să înregistreze sau să notifice substanțele cuprinse în produsele sale sau să comunice clienților informații privind utilizarea în siguranță a acestora. De asemenea, producătorul poate avea obligații legale care decurg din includerea substanțelor respective în proiectul de listă de substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită sau în lista de substanțe supuse autorizării prevăzute de REACH. Aceste obligații se referă nu numai la substanțele enumerate de sine stătător sau în amestecuri, ci și la prezența acestora în produse.

Producătorul de IBNS trebuie să furnizeze autorității de omologare a statului membru un certificat care să cuprindă rezultatele acestei verificări și să arate că substanțele sau elementele utilizate pentru a asigura distrugerea sau neutralizarea fondurilor nu prezintă un risc grav la adresa sănătății personalului de securitate CIT în caz de inhalare sau la contactul cu pielea.

În acest scop, certificatul poate să cuprindă o analiză a riscurilor expunerii la substanțele chimice, și anume durata maximă autorizată a expunerii pentru o anumită cantitate.

ANEXA IV
PICTOGRAME IBNS

Pictogramă pentru un vehicul de transport de fonduri echipat cu IBNS

Pictogramă pentru un container de bancnote echipat cu IBNSANEXA V
PICTOGRAMĂ PENTRU UN VEHICUL DE TRANSPORT DE FONDURI CARE TRANSPORTĂ EXCLUSIV MONEDE
ANEXA VI
CONȚINUTUL FORMĂRII INIȚIALE A PERSONALULUI CIT CARE EFECTUEAZĂ TRANSPORT TRANSFRONTALIER DE NUMERAR

Angajații CIT care efectuează transport rutier transfrontalier profesionist de numerar în euro între statele membre din zona euro trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: 1. Să fi urmat și finalizat în întregime cel puțin formarea inițială corespunzătoare prevăzută de reglementările naționale de referință și/sau de contractele colective de muncă relevante sau – în lipsa acestora – cursurile de formare ale asociației naționale CIT /de securitate sau cursurile de formare interne ale societății;

 2. Să fi susținut cu succes examenele în urma acestei formări inițiale sau orice procedură care urmărește testarea rezultatului învățării;

 3. Să fi urmat și finalizat în întregime modulul de formare suplimentar și obligatoriu prevăzut în prezenta anexă, care conține cel puțin:

 • Procedurile pentru transportul transfrontalier de fonduri.

 • Legislația europeană privind transportul de fonduri.

 • Legislația națională aplicabilă privind transportul de fonduri a statului sau statelor membre traversate și a statului sau statelor membre deservite.

 • Norme de conducere pentru transportul de fonduri în statul sau statele membre traversate și în statul sau statele membre deservite (inclusiv dreptul vehiculelor de transport de fonduri de a utiliza anumite benzi auto).

 • Protocoalele naționale de securitate în caz de atac în statul sau statele membre traversate și în statul sau statele membre deservite.

 • Organizarea și procedurile operaționale pentru desfășurarea transportului de fonduri protejat prin tehnologia IBNS16 din statul sau statele membre traversate și statul sau statele membre deservite.

 • Protocoalele operaționale, normele și reglementările naționale aplicabile ale statului sau statelor membre traversate și ale statului sau statelor membre deservite.

 • Protocoalele naționale în caz de urgență ale statului sau statelor membre traversate și ale statului sau statelor membre deservite în caz de avarie, accidente rutiere și defecțiuni tehnice și mecanice ale oricărui echipament și vehicul de transport de fonduri.

 • Procedurile administrative naționale și regulamentele interne ale societăților din statul sau statele membre traversate și din statul sau statele membre deservite în ceea ce privește comunicarea cu punctul de control etc. pentru toate țările traversate și deservite.

 • Informare și cursuri de formare privind cooperarea și protocoalele corespunzătoare cu forțele de poliție naționale, regionale și locale, inclusiv privind verificările efectuate asupra vehiculelor și personalului CIT.

 • Legislația națională și europeană aplicabilă și/sau contractele colective aplicabile privind timpul de lucru, numărul de pauze necesare, condițiile de lucru, salariile aplicabile.

 • Legislația națională și europeană aplicabilă și/sau dispozițiile contractelor colective aplicabile privind perioadele de repaus ale personalului CIT – când sunt necesare, cât de frecvent, durata fiecărei pauze, locația sigură, comunicarea cu centrele de control etc.

 • Norme de securitate aplicabile pentru livrări/colectări (locație sigură, gestionarea riscului de trotuar etc.).

 • Legislația națională de referință privind utilizarea și depozitarea armelor.

 • Tehnici de conducere auto ofensivă și defensivă.

 • Cursuri de formare corespunzătoare privind utilizarea GPS-ului, a telefonului și a altor echipamente/sisteme tehnice utilizate la transportul transfrontalier de fonduri.

 • Reglementările naționale privind sănătatea și siguranța din statul sau statele membre traversate și statul sau statele membre deservite care sunt relevante pentru angajații care transportă valori și care conduc vehicule mari, precum și protocoalele în caz de rănire sau îmbolnăvire a angajaților.

 • Curs de prim ajutor.

De asemenea, formarea trebuie să includă următoarele elemente:

 • Măsuri de prevenire și de remediere în domeniul gestionării stresului și al violenței din partea terților.

 • Evaluarea riscului (la locul de muncă).

 • Cursuri de limbă necesare pentru îndeplinirea cerințelor lingvistice prevăzute în prezentul regulament [a se vedea articolul 5 alineatul (2)].

ANEXA VII
NIVELURILE COMUNE DE REFERINȚĂ ALE CONSILIULUI EUROPEI


Utilizator B1: Poate să înțeleagă punctele esențiale în vorbirea standard clară pe teme familiare referitoare la activitatea profesională, școală, petrecerea timpului liber etc. Poate să facă față majorității situațiilor care pot apărea în cursul unei călătorii printr-o regiune unde este vorbită limba. Poate să producă un text simplu și coerent pe teme familiare sau de interes personal. Poate să descrie experiențe și evenimente, visuri, speranțe și ambiții și să expună pe scurt motive și explicații pentru opinii și planuri.

Utilizator A1: Poate să înțeleagă și să utilizeze expresii familiare din viața de zi cu zi, precum și enunțuri foarte simple care vizează satisfacerea nevoilor concrete. Poate să se prezinte sau să prezinte o altă persoană, poate să formuleze și să răspundă la întrebări referitoare la detalii personale, ca de exemplu unde locuiește, persoane cunoscute, lucruri care-i aparțin etc. Poate să comunice, într-un mod simplu, cu condiția ca interlocutorul să vorbească rar și clar și să fie cooperant.

1Au fost reprezentate următoarele organizaţii: CEA (European insurance and reinsurance federation), CoESS (Confederation of European Security Services), EBF (European Banking Federation), Eurosistemul, EPC (European Payments Council), ESTA (European Security Transport Association), EURICPA (European Intelligent Cash Protection Association), EuroCommerce, Europol (European Police Office), MDWG (Mint Directors Working Group) și UNI-Europa (Union Network International – Europa).

2COM(2009) 214 final.

3Acestea sunt transporturi de cantități mari de numerar între centrele de numerar, care se desfășoară direct de la un punct la altul fără opriri intermediare (de exemplu, de la o sucursală a unei BCN până la un centru de numerar CIT). Aceste transporturi nu deservesc clienți finali, iar volumul de numerar este în general ridicat.

4A se vedea http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/euro/2010-02-26-cross-border-cash_en.htm

5Studiul estimează că piața potențială pe termen lung, presupunând că toate obstacolele din calea transporturilor rutiere transfrontaliere profesioniste de numerar în euro sunt eliminate, s-ar ridica la aproximativ 2,6% din piața totală (exprimată ca valoarea întregului numerar în euro comandat societăților de transport de fonduri), ceea ce înseamnă că aproximativ 77 000 de transporturi transfrontaliere (un transport însemnând un vehicul de transport de fonduri care traversează frontiera de două ori, o dată la plecare și o dată la întoarcere) s-ar putea desfășura în fiecare an în cele 11 țări din zona euro care au granițe terestre cu alte țări din zona euro.

6JO C ..., p...

7JO C ..., p...

8JO L 300, 14.11.2009, p. 72.

9Regulamentul (CE) nr. 1889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieșirea din Comunitate, JO L 309, 25.11.2005, p. 9.

10JO L 139, 11.5.1998, p. 1.

11JO L 17, 6.10.1958, p. 385, cu modificările ulterioare.

12Semnele distinctive ale statelor membre sunt: (BE) Belgia, (BG) Bulgaria, (CZ) Republica Cehă, (DK) Danemarca, (DE) Germania, (EE) Estonia, (IE) Irlanda, (EL) Grecia, (ES) Spania, (FR) Franța, (IT) Italia, (CY) Cipru, (LV) Letonia, (LT) Lituania, (LU) Luxemburg, (HU) Ungaria, (MT) Malta, (NL) Țările de Jos, (AT) Austria, (PL) Polonia, (PT) Portugalia, (RO) România, (SI) Slovenia, (SK) Slovacia, (FI) Finlanda, (SE) Suedia, (UK) Regatul Unit.

13Numele sau denumirea comercială și adresa completă a operatorului de transport.

14Semnătura și ștampila autorității emitente.

15Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), JO L 396, 30.12.2006.

16În sensul articolului 1 litera (n) din prezentul regulament.

RO RO

Kataloq: afaceri europene
afaceri europene -> Lista părții ue rezerve aplicabile în Uniunea Europeană
afaceri europene -> Dintre canada, pe de o parte
afaceri europene -> Introducere
afaceri europene -> Rezumat Error: Reference source not found
afaceri europene -> Rezumat Error: Reference source not found
afaceri europene -> O strategie în domeniul aviației pentru europa I. Introducere – aducerea aviației pe un nou palier 1 Importanța aviației pentru ue
afaceri europene -> 1. Introducere
afaceri europene -> Anexă anexa VIII acord de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte Anexa XVI privind achizițiile publice
afaceri europene -> Expunere de motive
afaceri europene -> Comisia europeană Bruxelles, 27 2010

Yüklə 149,43 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə