Consiliul local al municipiuluiYüklə 82,14 Kb.
tarix30.07.2018
ölçüsü82,14 Kb.
#63933

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

B I S T R I Ţ A

COMPARTIMENT PREGĂTIRE DOCUMENTE,

CONTENCIOS
PROCES-VERBAL
Încheiat azi 10.12.2015 în şedinţa de îndată

a Consiliului local al municipiului Bistriţa


La şedinţă participă: consilierii locali ai municipiului Bistriţa, Primarul municipiului Bistriţa – Ovidiu Teodor Creţu; Viceprimarul municipiului Bistriţa – Avram George; Secretarul municipiului Bistriţa – Floare Gaftone; Cincea Dumitru - Matei – director executiv Direcţia Administraţie Publică, Juridic; Scurtu Nicolae – director executiv adjunct Direcţia economică – Cheltuieli; Fechete Valentina – director executiv Direcţia Tehnică;Marina Vasile – director executiv Direcţia Patrimoniu; Bretfelean Nicoleta – șef serviciu investiții , Coceșiu Liliana – director executiv Direcția Integrare Europeana, Rus Radu – șef serviciu Direcția Integrare Europeana, Ruști Mihai – șef serviciu Relații publice, Comunicare, Chicheriță Ana Maria – consilier Serviciul Relații publice, Comunicare, Cionca Terezia Tanţa – consilier Compartimentul Pregătire Documente, Contencios; Suciu Anca – Emilia - consilier Compartimentul Pregătire Documente, Contencios. De asemenea, la şedinţă participă proiectanţi şi reprezentanţi ai mass-media locală.

Şedinţa de îndată a Consiliului local al municipiului Bistriţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului municipiului Bistriţa nr.1293/09.12.2015, care a fost publicată în presa locală, respectiv în cotidianul „Mesagerul de Bistriţa-Năsăud” nr.5637/10.12.2015, în cotidianul „Răsunetul” nr.7093/10.12.2015 şi pe pagina web a instituţiei, www.primariabistrita.ro.

Şedinţa este legal constituită. Sunt prezenţi 20 consilieri locali din numărul de 21 consilieri locali în funcţie. Absentează domnul viceprimar Kiss Laszlo.

Se intonează Imnul de stat al României

Domnul consilier Kozuk Andrei-Ioan – preşedintele de şedinţă : Bună seara! Declar deschisă ședința convocată de îndată din 10.12.2015.

Avem un singur punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru aprobarea Listei de investiţii privind contractele cu finanţare europeană care se finalizează în anul 2016Vă rog să votaţi ordinea de zi

Rezultat

Vot

Da

19

Nu

0

Abţinere

0

Au votat

19

Nu au votat

1

Absenţi

1

Total

20

Observaţii

Antal Attila

Da

Armean Lucian Marius

Da

Avram George

Da

Benţa Gavrilă

Da

Bria Dumitru Alexandru

Da

Gagea Maxim

Da

Hangan Sorin

Da

Iclenzan Bogdan

Da

Kiss Laszlo

Abs

Kozuk Andrei Ioan

Da

Moisil Filip

Nu

Moldovan Vasile

Da

Molnar Iosif-Augustin

Da

Muthi Adrian-Gelu

Da

Peteleu Ioan

Da

Rus Constantin

Da

Sărmăşan Mihai-Lucian

Da.

Seserman Alin

Da

Tabără Camelia

Da

Taloş Florin

Da

Tuţă Gheorghe

Da

Vă mulțumesc.Cu 19 voturi pentru ordinea de zi a fost adoptată


Se trece la dezbaterea Proiect de hotărâre pentru aprobarea Listei de investiţii privind contractele cu finanţare europeană care se finalizează în anul 2016

Proiectul de hotărâre cuprinde 6 articole şi se adoptă cu votul deschis al majorităţii consilierilor locali în funcţie.

Preşedintele de şedinţă solicită raportul comisiilor de specialitate reunite

Doamna consilier Tabără Camelia – preşedinta comisiei economice: Proiectul a primit Aviz favorabil cu 19 voturi pentru cu următoarele modificări:

Titlul proiectului se modifică : Proiect de hotărâre „pentru aprobarea includerii în lista de investitii pe anul 2016 a proiectelor cu finanţare europeană care se finalizează la 30.06.2016”

Articolul 1 al proiectului se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ART.1 - Se aprobă includerea in lista de investitii pe anul 2016 a proiectelor privind contractele cu finanţare europeană care se finalizează la data de 30.06.2016, prevăzute în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Domnul consilier Kozuk Andrei-Ioan – preşedintele de şedinţă: Vă mulțumesc Dacă sunt discuții, dezbateri pe proiectul de hotărâre? Constat că nu sunt.. Doamna secretar , vă rog!

Secretarul municipiului, doamna Floare Gaftone: Da, este prima ședință de îndată la care consiliul local participă. După cum ați observat că v-am trimis pe mail la bază stă Instrucțiunea nr.144 de astăzi, din 10.12.2015, a Autorității de management din cadrul Ministerului Dezvoltării. Sigur că în urma discuțiilor cu colegii, aprofundând și Instrucțiunea în ultima ei variantă, așa se explică cele 2 amendamente însă în cazul Comisiilor reunite unul din consilieri a întrebat dacă există rubrica cu suma estimată. Da există. Pe poziția 3 avem rubrica cu totalul estimat, pentru operativitate noi v-am trimis ieri pe mail atâta cît am avut în prima fază, ulterior s-a completat anexa 1 la hotărâre și cu această rubrică, respectiv suma estimată. Însă eu atenționey asupra faptului că Instrucțiunea pune accent pe prevederile Legii nr. 273/2006- legea finanțelor publice locale, dumneavoastră știți că atunci cînd aprobați bugetul aprobați și lista completă a investițiilor iar secțiunea a 3-a din legea nr. 273, respectiv prevederile referitoare la investițiile publice locale, ne cer acea fundamentare a listei de investiții, acele informații financiare și nefinanciare. Din informațiile pe care le am de la domnul director economic se pare că valoarea estimată este în jurul sumei de 500 de mii de euro. Eu sper că fundamentarea a avut la bază studiile de fezabilitate pe care dumneavoastră le-ați aprobat în ședințele anterioare. Sigur că nu se poate închide milimetric pentru că încă 20 de zile constructorul poate să execute lucrări eligibile însă eu sper ca odată cu bugetul să nu cumva sa vorbim de 1 milion de euro și nu de 500 mii de euro așa cum este prevăzut în anexa 1.

Am mai avut o observație, dacă dumneavoastră ați observat, în anexa la hotărâre este și contractul adițional și declarația de angajament. Însă atât actul adițional cât și declarația angajament sunt aceleași cu cele anexate la Instrucțiunea 144 din 10.12.2015. Deci din punct de vedere al Normelor de tehnică legislativă noi nu putem să luăm un document anexa la un act de nivel superior și să-l punem întocmai ,fără să fie personalizat, ca anexa la propriul act. Deci pentru corectitutdine noi am putea să spunem că domnul Primar este împuternicit să semneze actul adițional și declarația de angajament conform documentelor cadru aprobate prin Instrucțiunea nr. 144/10.12.2015. Pentru că oricum dacă dumneavoastră ați văzut în metodologie actul adițional are 5 piese printre care și hotărârea noastră. Dacă și hotararea noastră are la bază tot un adițional și o declarație de angajament nu se respectă cursivitatea documentelor solicitate prin instrucțiuni. Deci, decizia vă aparține, este mai mult de tehnică si de a respecta o metodologie.Mulțumesc.

Domnul consilier Kozuk Andrei-Ioan – preşedintele de şedinţă:Mulţumesc pentru precizari. Da , domnul consilier Peteleu!

Domnul consilier Peteleu Ioan:Mulțumesc doamna secretar pentru precizarea vis-a vis de valoarea estimată. În schimb nu am înțeles ce ați vrut să spuneți cu valoare de 500 mii lei, de euro. Cred ca vă gândeați la 5 milioane de euro și nu la 500 mii de euro fiindcă dacă vedem în anexă vorbim de 18.700.000 lei, ceea ce este pe acolo.Domnul consilier Kozuk Andrei-Ioan – preşedintele de şedinţă:Mulţumesc Văd că nu mai sunt alte intervenții, vă spun la vot modificările din ședința comisiilor reunite. Nu le mai citesc fiindcă au fost citite de către președintele comisiei.

Rezultat

Vot

Da

19

Nu

0

Abţinere

0

Au votat

19

Nu au votat

1

Absenţi

1

Total

20

Observaţii

Antal Attila

Da

Armean Lucian Marius

Da

Avram George

Da

Benţa Gavrilă

Da

Bria Dumitru Alexandru

Da

Gagea Maxim

Da

Hangan Sorin

Da

Iclenzan Bogdan

Da

Kiss Laszlo

Abs

Kozuk Andrei Ioan

Da

Moisil Filip

Nu

Moldovan Vasile

Da

Molnar Iosif-Augustin

Da

Muthi Adrian-Gelu

Da

Peteleu Ioan

Da

Rus Constantin

Da

Sărmăşan Mihai-Lucian

Da.

Seserman Alin

Da

Tabără Camelia

Da

Taloş Florin

Da

Tuţă Gheorghe

Da

Cu 19 voturi pentru modificările au fost adoptate.
Vă supun la vot proiectul de hotărâre cu modificările adoptate

Rezultat

Vot

Da

19

Nu

0

Abţinere

0

Au votat

19

Nu au votat

1

Absenţi

1

Total

20

Observaţii

Antal Attila

Da

Armean Lucian Marius

Da

Avram George

Da

Benţa Gavrilă

Da

Bria Dumitru Alexandru

Da

Gagea Maxim

Da

Hangan Sorin

Da

Iclenzan Bogdan

Da

Kiss Laszlo

Abs

Kozuk Andrei Ioan

Da

Moisil Filip

Nu

Moldovan Vasile

Da

Molnar Iosif-Augustin

Da

Muthi Adrian-Gelu

Da

Peteleu Ioan

Da

Rus Constantin

Da

Sărmăşan Mihai-Lucian

Da.

Seserman Alin

Da

Tabără Camelia

Da

Taloş Florin

Da

Tuţă Gheorghe

Da

Cu 19 voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.Vă mulțumesc.

Vă rog domnule primar !

Primarul municipiului, domnul Ovidiu Teodor Creţu: Doamnelor și domnilor consilieri aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați răspuns prompt, afirmativ la această solicitare care o avem din partea autorității de management și ați deschis posibilitatea să finalizăm un obiectiv extrem de important pentru municipiul nostru!

Vă informez că ședința ordinară din această lună, va avea loc în data 23 decembrie. Vă mulțumesc!

Secretarul municipiului, doamna Floare Gaftone: Eu vreau să informez consiliu, această hotărâre voi contrasemna-o pentru legalitate. Am făcut această obiecție pe tehnică pentru eleganța actului, pentru corectitudine.În data de 23 decembrioe s-ar putea să nu pot participa la ședința ordinară având în vedere că mai am câteva zile de concediu de odihnă, însă până la ședința ordinară din ianuarie 2016 vreau să vă informez este al doilea termen în procesul în care am calitatea de parte, respectiv cu refuzul de a semna o autorizație în extravilan pentru așa zisa anexă agricolă. La termenul precedent am spus că în ianuarie vom cere și efectuarea unei expertize din punct de vedere urbanistic . Sigur că exepertiza costă 1000-1500 euro dar aș vrea ca consiliul local să fie conștient că va fi un document important și pentru executiv și pentru deliberativ. Vă mulțumesc.

Domnul consilier Peteleu Ioan: Mulțumesc domnule președinte. Ca și răspuns la mulțumirea domnului Primar: Domnule Primar, oricând cu plăcere, dar poate că nu o să uitați nici dumneavoastră să ne invitați la tăierea panglicii, la finalizarea acestui obiectiv, pe toți consilieri care am fost astăzi la această masă!

Primarul municipiului, domnul Ovidiu Teodor Creţu: La toate panglicile care le-am tăiat de 7 ani de când sunt primar am invitat pe toți consilierii. N-am tăiat nici una.

Domnul consilier Kozuk Andrei-Ioan – preşedintele de şedinţă:Vă mulţumesc! Declar închisă ședința de astăzi! Vă mulţumesc!PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI,

KOZUK ANDREI IOAN FLOARE GAFTONE


REDACTAT,

Butnariu Camelia Nicoleta

BCN/2 ex.

Yüklə 82,14 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə