Consiliul uniunii europeneYüklə 114,63 Kb.
səhifə1/3
tarix02.03.2018
ölçüsü114,63 Kb.
#43863
  1   2   3CONSILIUL
UNIUNII EUROPENE

RO

18416/11

(OR. en)

PRESSE 486

PR CO 78

COMUNICAT DE PRESĂ

Cea de a 3134-a reuniune a ConsiliuluiTransporturi, Telecomunicații și Energie

Bruxelles, 12-13 decembrie 2011


Președintele Dl Sławomir Nowak,
Ministrul polonez al Transporturilor, Construcţiilor şi Afacerilor Maritime
Dl Michal Boni,
Ministrul polonez al Administraţiei şi Digitizării


Principalele rezultate ale Consiliului

Transporturi

Consiliul a ajuns la un acord politic, care confirmă abordarea generală convenită în iunie, referitoare la un proiect de directivă privind instituirea spaţiului feroviar unic european. Proiectul de directivă, care este o reformare a primului „pachet feroviar” adoptat în 2001, vizează simplificarea, clarificarea şi modernizarea normelor aplicabile sectorului feroviar, în vederea sporirii concurenţei, a consolidării supravegherii pieţei şi a îmbunătăţirii condiţiilor pentru investiţii.

Consiliul a convenit asupra unei abordări generale parţiale referitoare la un proiect de regulament privind tahografele utilizate în transportul rutier, care va înlocui regulamentul din 1985 privind tahograful. Obiectivul noului proiect de act legislativ este reducerea posibilităţilor de fraudă şi a sarcinii administrative prin valorificarea deplină a noilor tehnologii şi introducerea unor noi măsuri de reglementare. Chestiunea unificării permisului de conducere cu cardul de conducător auto nu a fost abordată în această etapă deoarece trebuie discutată, de asemenea, în contextul revizuirii Directivei privind permisele de conducere.

Consiliul a convenit totodată asupra unei abordări generale referitoare la actualizarea Directivei privind nivelul minim de formare a navigatorilor, în vederea alinierii legislaţiei UE la modificările recente aduse Convenţiei Internaţionale privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart (STCW).

De asemenea, Consiliul a convenit asupra unei abordări generale cu privire la reformarea regulamentului din 2002 referitor la introducerea treptată a cerinţelor privind coca dublă pentru petrolierele cu cocă simplă. Pe lângă unificarea într-un singur text a modificărilor aduse anterior regulamentului, reformarea modifică procedura de actualizare a trimiterilor din regulament la normele relevante adoptate în cadrul Organizaţiei Maritime Internaţionale.

În final, miniştrii transporturilor au luat act de stadiul actual al noilor orientări privind definirea unei strategii pe termen lung pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport (TEN-T). Orientările prevăd cerinţele pentru gestionarea infrastructurii TEN-T şi priorităţile pentru dezvoltarea reţelei, precum şi măsuri de punere în aplicare.

Telecomunicaţii

Consiliul a adoptat poziţia sa în primă lectură referitoare la Decizia privind programul multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio.

De asemenea, Consiliul a adoptat concluzii privind internetul deschis şi neutralitatea reţelei în Europa.

CUPRINS1

PARTICIPANŢI Error: Reference source not found

PUNCTE DEZBĂTUTE

TRANSPORT TERESTRU Error: Reference source not found

Instituirea spaţiului feroviar unic european Error: Reference source not found

Regulamentul privind tahograful Error: Reference source not found

TRANSPORT MARITIM Error: Reference source not found

Formarea navigatorilor Error: Reference source not found

Cerinţele privind coca dublă pentru petroliere Error: Reference source not found

CHESTIUNI INTERMODALE Error: Reference source not found

Reţeaua transeuropeană de transport Error: Reference source not found

DIVERSE (Transporturi) Error: Reference source not found

TELECOMUNICAŢII Error: Reference source not found

Programul multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio Error: Reference source not found

Regulamentul privind roamingul Error: Reference source not found

Agenţia Europeană pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor Error: Reference source not found

Internetul deschis şi neutralitatea reţelei Error: Reference source not found

DIVERSE (Telecomunicaţii) Error: Reference source not foundALTE PUNCTE APROBATE

TRANSPORTURI

 • Acordul cu SUA privind promovarea şi utilizarea sistemelor de radionavigaţie GALILEO şi GPS Error: Reference source not found

 • Convenţia de la Atena privind transportul pe mare al pasagerilor şi al bagajelor lor * Error: Reference source not found

 • Mecanismul de uniformizare pentru zborurile transsiberiene Error: Reference source not found

 • Statistici privind transportul rutier de mărfuri Error: Reference source not found

POLITICĂ SOCIALĂ

 • Statistici privind venitul şi condiţiile de viaţă Error: Reference source not found

SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN

 • Modificarea anexei IV (Energie) la Acordul privind SEE Error: Reference source not found

OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

 • Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare pentru Italia Error: Reference source not found

PIAŢĂ INTERNĂ

 • Directiva privind siguranţa jucăriilor - Modificări tehnice Error: Reference source not found

POLITICĂ COMERCIALĂ

 • Antidumping - Compresoare - China Error: Reference source not found

AFACERI ECONOMICE ŞI FINANCIARE

 • Creşterea ratelor de cofinanţare pentru fondurile UE Error: Reference source not found

JUSTIŢIE ŞI AFACERI INTERNE

 • Micul trafic de frontieră în zona Kaliningrad Error: Reference source not found

POLITICA DE SECURITATE ŞI APĂRARE COMUNĂ

 • Combaterea pirateriei în Cornul Africii Error: Reference source not found

PARTICIPANŢI

Belgia:

Dl Melchior WATHELET Secretar de Stat pentru Mobilitate, Mediu şi Energie

Dl Olivier BELLE Reprezentant Permanent Adjunct

Bulgaria:

Dl Ivailo MOSKOVSKI Ministrul Transporturilor, Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor

Dl Valeri BORISSOV Ministrul Adjunct al Transporturilor, Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor

Republica Cehă:

Dl Jakub DÜRR Reprezentant Permanent AdjunctDanemarca:

Dl Henrik DAM KRISTENSEN Ministrul Transporturilor

Dl Ole SOHN Ministrul Afacerilor şi Creşterii

Germania:

Dl Klaus-Dieter SCHEURLE Secretar de Stat la Ministerul Federal al Transporturilor, Construcţiilor şi Dezvoltării Urbane

Dl Guido PERUZZO Reprezentant Permanent Adjunct

Estonia:

Dl Gert ANTSU Reprezentant Permanent AdjunctIrlanda:

Dl Leo VARADKAR Ministrul Transporturilor

Dl Fergus O'DOWD Ministru Adjunct însărcinat cu Proiectul NewEra (Ministerul Comunicaţiilor, Energiei şi Resurselor Naturale şi Ministerul Mediului, Patrimoniului şi Administraţiilor Locale)

Grecia:

Dl Mavroudis VORIDIS Ministrul Infrastructurii, Transporturilor şi Reţelelor

Dl Andreas PAPASTAVROU Reprezentant Permanent Adjunct

Spania:

Dl José BLANCO LOPEZ Ministrul Infrastructurii şi Transporturilor

Dl José Pascual MARCO MARTINEZ Reprezentant Permanent Adjunct

Franţa:

Dl Thierry MARIANI Ministru pe lângă Ministrul Ecologiei, Dezvoltării Durabile, Transporturilor şi Locuinţelor, însărcinat cu Transporturile

Dl Philippe LEGLISE-COSTA Reprezentant Permanent Adjunct

Italia:

Dl Corrado PASSERA Secretar însărcinat cu Dezvoltarea Economică şi Infrastructura

Dl Vincenzo GRASSI Reprezentant Permanent Adjunct

Cipru:

Dl Efthemios FLOURENTZOU Ministrul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice

Dl Alecos MICHAELIDES Secretar Parlamentar

Letonia:

Dl Juris ŠTĀLMEISTARS Reprezentant Permanent AdjunctLituania:

Dl Arūnas ŠTARAS Ministrul Adjunct al Transporturilor şi ComunicaţiilorLuxemburg:

Dl Claude WISELER Ministrul Dezvoltării Durabile şi Infrastructurilor

Dl François BILTGEN Ministrul Justiţiei, Ministrul Funcţiei Publice şi Reformei Administrative, Ministrul Învăţământului Superior şi Cercetării, Ministrul Comunicaţiilor şi Mass-mediei, Ministrul Cultelor

Ungaria:

Dl Tamás Iván KOVÁCS Secretar de Stat Adjunct pentru Afaceri Europene şi Internaţionale la Ministerul Dezvoltării NaţionaleMalta:

Dl Patrick MIFSUD Reprezentant Permanent AdjunctŢările de Jos:

Dl Derk OLDENBURG Reprezentant Permanent AdjunctAustria:

Dna Doris BURES Ministrul Federal al Transporturilor, Inovării şi TehnologieiPolonia:

Dl Slawomir NOWAK Ministrul Transporturilor, Construcţiilor şi Afacerilor Maritime

Dl Michal BONI Ministrul Administraţiei şi Digitizării

Dl Maciej JANKOWSKI Subsecretar de Stat la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Afacerilor Maritime

Dna Magdalena GAJ Subsecretar de Stat la Ministerul Administraţiei şi Digitizării

Portugalia:

Dl Àlvaro SANTOS PEREIRA Ministrul Economiei şi Ocupării Forţei de Muncă

Dl Sérgio MONTEIRO Secretar de Stat însărcinat cu Lucrările Publice, Transporturile şi Comunicaţiile

Dl Pedro COSTA PEREIRA Reprezentant Permanent AdjunctRomânia:

Dl Valerian VREME Ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Dl Alexandru NAZARE Secretar de Stat, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Slovenia:

Dl Uroš VAJGL Reprezentant Permanent AdjunctSlovacia:

Dl Jan HUDACKÝ Secretar de Stat la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Dezvoltării RegionaleFinlanda:

Dna Merja KYLLÖNEN Ministrul Transporturilor

Dna Marja RISLAKKI Reprezentant Permanent Adjunct

Suedia:

Dna Catharina ELMSÄTER-SVÄRD Ministrul Infrastructurii

Dna Anna-Karin HATT Ministrul Tehnologiei Informaţiei şi Afacerilor Regionale

Regatul Unit:

Dna Justine GREENING Secretar Economic

Dl Ed VAIZEY Ministrul Culturii, Comunicaţiilor şi Industriilor Creative

Comisia:

Dl Siim KALLAS Vicepreşedinte

Dna Neelie KROES Vicepreşedinte

Dl Antonio TAJANI VicepreşedinteGuvernul statului aderent a fost reprezentat după cum urmează:

Croaţia:

Dna Irena ANDRASSY Reprezentant Permanent AdjunctPUNCTE DEZBĂTUTE

TRANSPORT TERESTRU

Instituirea spaţiului feroviar unic european

Consiliul a ajuns la un acord politic pe marginea proiectului de directivă privind instituirea spaţiului feroviar unic european (17324/11), confirmând abordarea generală pe care a adoptat-o în iunie anul curent, dar adaptând formularea anumitor dispoziţii pentru a ţine seama de amendamentele adoptate de Parlamentul European.

Cu toate acestea, două delegaţii nu au fost de acord cu textul. Una dintre acestea consideră prea birocratică cerinţa privind independenţa, pe planul organizării şi al luării deciziilor, impusă operatorilor de servicii care aparţin unui organism cu o poziţie dominantă şi, de asemenea, se opune obligaţiei impuse întreprinderilor feroviare de a concesiona infrastructurile neutilizate. În opinia celei de a doua delegaţii, cadrul juridic cuprins în text este prea rigid şi nu ţine seama în mod suficient de situaţiile specifice din statele membre. O altă delegaţie s-a abţinut, exprimându-şi îngrijorarea cu privire la normele de tarifare a utilizării infrastructurii.

După efectuarea reviziei juridico-lingvistice, acordul politic va lua forma unei poziţii în primă lectură. Cu toate acestea, Consiliul va face deja demersuri în vederea demarării negocierilor cu Parlamentul European, pentru a încerca să ajungă la un acord cu privire la un text final care să fie adoptat în comun de ambele instituţii cu ocazia celei de a doua lecturi.

Proiectul de directivă este o reformare a primului „pachet feroviar”: un set de trei directive privind dezvoltarea căilor ferate europene, acordarea de licenţe întreprinderilor feroviare şi gestionarea infrastructurii feroviare (directivele nr. 12, 13 şi, respectiv, 14 din 2001), care au iniţiat o deschidere treptată a sectorului feroviar către concurenţă la nivel european.

Scopul reformării este să simplifice, să clarifice şi să modernizeze cadrul de reglementare al sectorului feroviar european, în vederea sporirii concurenţei, a consolidării supravegherii pieţei şi a îmbunătăţirii condiţiilor pentru investiţii în acest sector. În acest scop, reformarea unifică într-un singur text cele trei directive, precum şi modificările care le-au fost aduse până în prezent şi, totodată, aduce o serie de modificări suplimentare: • Concurenţa dintre întreprinderile feroviare va fi sporită printr-o mai mare transparenţă în ceea ce priveşte condiţiile de acces la piaţa feroviară şi printr-un acces mai bun al operatorilor la servicii feroviare conexe, precum staţiile feroviare, terminalele de marfă şi infrastructurile de întreţinere. În vederea garantării accesului nediscriminatoriu, reformarea prevede în mod special faptul că un operator de servicii care aparţine unui organism cu poziţie dominantă pe piaţa feroviară în cauză trebuie să fie independent într-o anumită măsură de organismul respectiv, ceea ce înseamnă că trebuie să aibă conturi separate şi să fie independent pe planul organizării şi al luării deciziilor, nefiind însă necesară crearea unui organism juridic separat.

 • Independenţa organismelor naţionale de reglementare şi competenţele acestora, de exemplu aceea de a impune sancţiuni sau audituri, vor fi consolidate. Cooperarea dintre autorităţile de reglementare privind chestiuni transfrontaliere va fi, de asemenea, intensificată. Aceasta va contribui la eliminarea obstacolelor discriminatorii din calea accesului la serviciile feroviare şi va asigura funcţionarea corespunzătoare a pieţei acestor servicii.

 • Finanţarea infrastructurii feroviare va fi îmbunătăţită prin planificarea pe termen mai lung, care va oferi o mai mare siguranţă investitorilor, precum şi prin adaptarea normelor de tarifare, astfel încât să fie oferite stimulente în vederea modernizării infrastructurii, inclusiv pentru reducerea emisiilor sonore.

Propunerea de reformare a fost prezentată de Comisie în septembrie 2010 (13789/10). Parlamentul European şi-a adoptat poziţia în primă lectură la 16 noiembrie 2011 (16805/11).

Regulamentul privind tahograful

Consiliul a convenit asupra unei abordări generale parţiale privind un nou proiect de regulament de stabilire a cerinţelor pentru construirea, instalarea, utilizarea şi testarea tahografelor (18148/11). Tahograful este folosit în transportul rutier pentru monitorizarea respectării normelor privind timpul de conducere şi perioadele de repaus, în vederea asigurării siguranţei rutiere, a condiţiilor de lucru decente pentru conducătorii auto şi a concurenţei echitabile între întreprinderile de transport. Obiectivul noului proiect de act legislativ, care va înlocui Regulamentul din 1985 privind tahograful, este reducerea posibilităţilor de fraudă şi a sarcinii administrative prin valorificarea deplină a noilor tehnologii şi introducerea unor noi măsuri de reglementare.

Abordarea generală parţială nu se referă la dispoziţia propusă referitoare la unificarea permisului de conducere cu cardul de conducător auto folosit împreună cu tahograful. Dispoziţia respectivă va fi discutată într-o etapă ulterioară, în paralel cu propunerea de revizuire a Directivei privind permisele de conducere, transmisă recent de Comisie (16842/11), care prevede totodată includerea funcţionalităţilor cardului conducătorului auto în permisul de conducere.

Textul aprobat este un compromis, care a fost prezentat de Preşedinţie şi sprijinit de marea majoritate a delegaţiilor. Cu toate acestea, unele delegaţii au încă reţineri cu privire la anumite puncte. O delegaţie doreşte extinderea derogărilor de la cerinţa de utilizare a tahografului, astfel încât raza pentru operaţiunile de transport scutite să fie mărită la 150 de km. Alte câteva delegaţii, pe motiv că armonizarea sancţiunilor ar trebui exclusă cu totul, ar prefera eliminarea cerinţei potrivit căreia penalităţile trebuie să fie în conformitate cu categoriile de încălcări definite în Directiva privind legislaţia socială referitoare la activităţile de transport rutier.

Abordarea generală parţială cuprinde următoarele elemente-cheie:

În ceea ce priveşte utilizarea tehnologiei, actuala înregistrare manuală a localizării vehiculului va fi înlocuită cu înregistrarea automată prin poziţionarea prin satelit. Mai mult, comunicarea la distanţă prin intermediul tahografului, care oferă informaţii de bază privind respectarea normelor, va permite detectarea timpurie a posibilelor manipulări sau abuzuri, ajutând astfel agenţii să efectueze mai eficient controale rutiere selective şi să le evite pe cele inutile. Cu toate acestea, statele membre nu vor avea obligaţia de a se asigura că autorităţile lor de control sunt dotate cu instrumentele necesare pentru acest tip de detectare timpurie la distanţă. În plus, tahograful poate fi echipat cu o interfaţă care să faciliteze integrarea sa în sistemele inteligente de transport, în anumite condiţii.

Modificările reglementărilor vor cuprinde cerinţe mai stricte pentru atelierele care se ocupă de instalarea şi calibrarea tahografelor. Pentru a reduce sarcina administrativă, scutirea de obligaţia utilizării tahografelor, pe care statele membre o pot acorda anumitor utilizatori, în special întreprinderilor mici şi mijlocii, va fi extinsă: pentru utilizatorii respectivi, noul proiect de regulament introduce o scutire pentru operaţiunile de transport pe o rază de 100 de km, scutire care până în prezent se limita la 50 de km în anumite cazuri.

Măsurile de reglementare se vor aplica la doi ani de la data publicării regulamentului în Jurnalul Oficial al Uniunii, cu excepţia normelor privind aprobarea şi controlul atelierelor şi utilizarea cardurilor de conducător auto, care vor fi aplicabile cu un an mai devreme. „Tahograful inteligent”, şi anume aplicarea noii tehnologii prin satelit, va deveni obligatoriu la 40 de luni de la data instituirii specificaţiilor tehnice pentru noul tahograf, adică probabil în 2017 sau 2018.

Parlamentul European, a cărui aprobare este de asemenea necesară pentru adoptarea regulamentului, urmează să discute propunerea.

TRANSPORT MARITIM

Formarea navigatorilor

Consiliul a convenit asupra unei abordări generale referitoare la actualizarea unei directive din 2008 privind nivelul minim de formare a navigatorilor (18147/11), în vederea alinierii legislaţiei UE la modificările recente aduse Convenţiei Internaţionale privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart (STCW). Directiva din 2008 prevede transpunerea în dreptul UE a acestei convenţii, care a fost adoptată de Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI) şi la care toate statele membre ale UE sunt părţi.

Două delegaţii şi-au afirmat sprijinul pentru abordarea generală, dar şi preocuparea pentru anumite aspecte. O delegaţie s-a arătat îngrijorată de cerinţa de a trimite Comisiei, în scopuri statistice, informaţii privind certificatele. Cealaltă delegaţie a considerat că textul conţine incertitudini juridice şi a invitat Comisia să abordeze această problemă într-o viitoare reformare a Directivei UE privind STCW.

Modificările la STCW aprobate de OMI în 2010, care intră în vigoare în 2012 (cu un regim tranzitoriu până în 2017), cuprind dispoziţii privind: • standarde actualizate referitoare la starea medicală şi la capacitatea de a efectua serviciul la bord, inclusiv privind abuzul de alcool,

 • stabilirea noilor profiluri profesionale de „navigatori calificaţi”, „ofiţeri electrotehnişti” şi „marinari electricieni”,

 • formarea în materie de securitate pentru toţi navigatorii,

 • o definiţie mai clară şi mai simplă pentru certificate, şi

 • prevenirea practicilor frauduloase legate de certificate.

Proiectul de directivă încorporează aceste modificări în dreptul UE, adaptând totodată dispoziţiile STCW privind efectuarea serviciului de cart, în scopul de a le alinia la normele UE privind timpul de lucru pentru navigatori.

În plus, proiectul de directivă prelungeşte termenul de care dispune Comisia pentru a decide cu privire la recunoaşterea sistemelor de formare şi certificare ale ţărilor din afara UE de la trei la optsprezece luni, deoarece termenul de trei luni s-a dovedit impracticabil. De asemenea, noul text prevede culegerea de informaţii privind certificatele navigatorilor, în scopuri statistice, drept instrument de elaborare a politicilor în acest sector.

Directiva propusă face parte din iniţiativa Comisiei „O agendă socială pentru transportul maritim” care va cuprinde de asemenea o comunicare, precum şi o propunere legislativă privind aplicarea Convenţiei din 2006 privind munca în domeniul maritim, adoptată de Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM).

Parlamentul European nu şi-a stabilit încă poziţia cu privire la propunere, care a fost prezentată de Comisie în septembrie anul curent (14256/11).Cerinţele privind coca dublă pentru petroliere

Consiliul a convenit asupra unei abordări generale cu privire la o reformare a regulamentului din 2002 referitor la introducerea treptată a cerinţelor privind coca dublă pentru petrolierele cu cocă simplă (17025/11). Reformarea îmbunătăţeşte claritatea, reunind într-un singur text modificările aduse până în prezent regulamentului; singura modificare a normelor în vigoare se referă la procedura de actualizare a trimiterilor din regulament la reglementările şi rezoluţiile relevante adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI).

Consiliul şi Parlamentul European vor delega Comisiei competenţa de a alinia numerotarea trimiterilor respective la eventualele renumerotări ale normelor OMI. Această procedură, introdusă de Tratatul de la Lisabona, urmează să înlocuiască procedura actuală conform căreia deciziile privind modificările aduse acelor trimiteri sunt luate de un comitet alcătuit din experţi de la Comisie şi din statele membre. Consiliul a considerat că limitarea sferei de aplicare a posibilelor modificări la renumerotare este suficientă, deoarece petrolierele cu cocă simplă vor fi eliminate treptat în viitorul apropiat şi, prin urmare, este improbabil ca OMI să modifice conţinutul normelor relevante.

Regulamentul care urmează să fie reformat interzice transportul în sau din porturile UE al petrolului greu cu petroliere cu cocă simplă şi stabileşte un calendar de introducere accelerată a aplicării la petrolierele cu cocă simplă a cerinţelor privind coca dublă sau standarde de proiectare echivalente prevăzute în Convenţia internaţională pentru prevenirea poluării de către nave, până în 2015 ca termen final. Regulamentul respectiv a fost adoptat în 2002 ca răspuns la accidentele maritime în care au fost implicate petroliere şi, în consecinţă, la poluarea apelor şi a liniilor de coastă ale Uniunii. Principalul său obiectiv este sporirea siguranţei şi prevenirea poluării în transportul maritim prin îmbunătăţirea siguranţei petrolierelor.

Parlamentul European, a cărui aprobare este de asemenea necesară pentru adoptarea reformării, urmează să îşi definească poziţia.

CHESTIUNI INTERMODALE


Yüklə 114,63 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə