Cuprins pag. Obiective generaleYüklə 309,66 Kb.
səhifə1/7
tarix17.01.2019
ölçüsü309,66 Kb.
#98210
  1   2   3   4   5   6   7

CUPRINS
pag.


 • OBIECTIVE GENERALE……………………………………………..

3

 • OBIECTIVELE FAZEI DE EXECUŢIE………………………………

3

 • REZUMATUL FAZEI…………………………………………………

3

 • DESCRIEREA ŞTIINŢIFICĂ ŞI TEHNICĂ………………………….

5

Cap.1. Execuţia modelului experimental de sistem de acţionare hidraulică cu maşini reglabile în primar şi secundar.............................................

7

1.1. Structura transmisiei hidraulice cu reglaj mixt.........................................

7

1.2. Concluzii privind execuţia transmisiei hidraulice cu reglaj mixt.............


10

Cap.2. Simularea numerică/ identificarea experimentală a pompei MOOG tip RKP-D..................................................................................................

11

2.1. Simularea numerică şi identificarea experimentală a servomecanismului hidraulic de reglare a capacităţii pompei MOOG tip RKP-D...................................................................................

11

2.2. Simularea numerică a pompei MOOG tip RKP-D...................................


12

2.3. Testarea servopompei MOOG tip RKP-D..................................................


13

2.3.1. Testarea în regim staţionar.......................................................................

13

2.3.2. Testarea în regim dinamic.........................................................................

13

2.4. Concluzii privind simularea numerică şi identificarea experimentală a dispozitivului de reglare a capacităţii şi a pompei MOOG tip RKP-D...

14

Cap.3. Reglajul transmisiilor hidrostatice prin tehnica instrumentaţiei virtuale....................................................................................................

15

3.1. Consideraţii privind metodele moderne de simulare şi testare a sistemelor de acţionare hidraulice..............................................................

15

3.2. Modelul de reglare al transmisiei hidrostatice cu reglaj mixt..................

16

3.3. Modelul matematic al transmisiei hidrostatice cu reglaj mixt..................

18

3.4. Modelul detaliat al reţelei de simulare şi interfaţa virtuală a modelului de reglare......................................................................................................


19

3.5. Caracteristicile dinamice ale transmisiei hidrostatice cu reglaj mixt, obţinute prin simulare numerică..............................................................

21

3.6. Validarea experimentală a modelului de reglare a transmisiei hidrostatice.................................................................................................

22

3.7. Concluzii privind modelarea, simularea şi testarea transmisiei hidraulice cu reglaj mixt............................................................................

24

Cap.4. Avantajele energetice şi funcţionale ale transmisiilor hidraulice reglabile ..................................................................................................

25

4.1. Consideraţii privind avantajele energetice ale transmisiilor hidraulice reglabile.........................................................................................................

25

4.2. Modelul de principiu şi reţeaua de simulare numerică a transmisiei hidraulice cu reglaj primar.........................................................................

26


4.3. Analiza eficienţei energetice a transmisiilor hidraulice cu pompe de capacitate fixă sau reglabilă........................................................................

28

4.4. Concluzii privind eficienţa energetică a transmisiilor hidraulice cu pompe de capacitate fixă sau reglabilă......................................................

30

Cap.5. Testări virtuale asupra transmisiilor hidraulice cu reglaj secundar................................................................................................

31

5.1. Transmisie hidraulică cu reglaj secundar cu pompă fixă şi motor variabil..........................................................................................................

31

5.1.1. Modelarea matematică a transmisiei hidraulice.....................................

31

5.1.2. Simularea numerică a transmisiei hidraulice..........................................

34

5.2. Transmisie hidraulică cu reglaj secundar cu pompă reglabilă, motor variabil şi compensator PID în bucla de reglare a turaţiei......................

42

5.3. Transmisie hidraulică cu reglaj secundar cu pompă reglabilă, echipată cu regulator de presiune şi motor variabil.................................................

45

5.4. Concluzii privind reglajul secundar al transmisiilor hidraulice...............

48

ANEXE:
 • CONCLUZII FINALE ETAPĂ …………...............................................

50

 • BIBLIOGRAFIE………………………………………………………..

51

 • RAPORT DE DEMONSTRARE............................................................

7 pg.
 • OBIECTIVE GENERALE


Obiectivul general al proiectului "Cercetări privind creşterea eficienţei energetice a sistemelor de acţionare hidraulice, prin aplicarea tehnicilor reglajului secundar" este “Creşterea competitivităţii C-D prin stimularea parteneriatelor în domeniile prioritare, concretizate în tehnologii, produse şi servicii inovative pentru rezolvarea unor probleme complexe şi crearea mecanismelor de implementare.”

Proiectul va stimula activitatea de C-D, desfaşurată în cadrul unui parteneriat constituit în vederea acţionării într-un domeniu prioritar- domeniul energetic - în scopul rezolvării unor probleme complexe legate de eficienţa energetică a sistemelor de acţionare hidraulice.Obiectivul derivat al proiectului este “Creşterea competenţei tehnologice şi promovarea transferului de cunoştinţe şi tehnologii în domeniul energiei, în condiţii de calitate, siguranţă în alimentare, cu respectarea principiului dezvoltării durabile.”

Proiectul urmareşte promovarea transferului de cunoştinţe, referitoare la sistemele de acţionare hidraulice cu maşini volumice reglabile (pompe şi motoare) în primar şi secundar, sisteme bazate pe reglaj primar, secundar sau mixt, către beneficiarii şi fabricanţii de maşini şi utilaje acţionate hidraulic sau către cei care implementează, în diverse aplicaţii tehnice, sisteme hidraulice de acţionare.

Din lanţul energetic al consumatorilor industriali proiectul tratează problema reducerii consumurilor energetice al instalaţiilor de acţionare hidraulice, pe baza:


 • promovarii reglajului secundar al transmisiilor hidraulice, ca principiu de baza în concepţia realizării de noi instalaţii sau ca principiu de reabilitare a celor existente, bazat pe reglarea automată a capacităţii maşinilor volumice din secundar;

 • promovării reglajului primar al transmisiilor hidraulice, bazat pe reglarea automată a capacităţii maşinilor volumice din primar;

 • promovării reglajului mixt al transmisiilor hidraulice, bazat pe reglarea automată a capacităţii maşinilor volumice din primar şi secundar.
 • OBIECTIVELE FAZEI DE EXECUŢIE


Obiectivul etapei V,

" Realizare model experimental pentru SAH2 si testare SAH2; Studiu comparativ privind reglajul primar si secundar al SAH; demonstrare functionalitate, transfer rezultate şi diseminarea pe scara largă a cunoştinţelor.", constă în realizarea unui studiu comparativ privind reglajul primar, secundar şi mixt al sistemelor de acţionare hidraulice.

Pentru realizarea obiectivului etapei s-au finalizat cele şapte activităţi menţionate în planul de realizare al proiectului, şi anume:


 • Act. V.1– Executie model experimental pentru un sistem de acţionare hidraulică cu reglaj în secundar (SAH2), activitate realizată de către partenerul P3: HIDRAULICA UM Plopeni;

 • Act. V.2 – Teste de laborator privind dinamica, stabilitatea şi consumul energetic al SAH2, activitate realizată de către conducătorul de proiect CO: INOE 2000-IHP Bucureşti, partenerul P1: UPB-CCEPM şi partenerul P2: INMA Bucureşti;

 • Act. V.3- Extinderea rezultatelor cercetării prin testări virtuale asupra SAH, cu reglaj secundar şi primar, în vederea evidenţierii avantajelor energetice şi funcţionale ale reglajului secundar, activitate realizată de către conducătorul de proiect CO: INOE 2000-IHP Bucureşti şi partenerul P1: UPB-CCEPM;

 • Act. V.4- Elaborare studiu comparativ privind reglajele sistemelor de acţionare hidraulice, activitate realizată de către conducătorul de proiect CO: INOE 2000-IHP Bucureşti, partenerul P1: UPB-CCEPM şi partenerul P2: INMA Bucureşti;

 • Act. V.5- Demonstrarea avantajelor energetice şi funcţionale ale reglajului secundar fată de reglajul primar, prin testări în prezenta factorilor interesati, efectuate pe SAH1 si SAH2, activitate realizată de către conducătorul de proiect CO: INOE 2000-IHP Bucureşti, partenerul P2: INMA Bucureşti şi partenerul P3: HIDRAULICA UM Plopeni;

 • Act. V.6- Transferul rezultatelor cercetării către partenerul cofinanţator, activitate realizată de către conducătorul de proiect CO: INOE 2000-IHP Bucureşti, partenerul P1: UPB-CCEPM, partenerul P2: INMA Bucureşti şi partenerul P3: HIDRAULICA UM Plopeni;

 • Act. V.7- Diseminarea pe scară largă prin comunicarea şi publicarea naţională / internaţională a rezultatelor; participare la manifestari tehnico-ştiintifice din domeniul proiectului; realizare, urmărire şi reactualizare pagina de web; brevetarea a min. 3 solutii de eficientizare energetică a SAH, activitate realizată de către conducătorul de proiect CO: INOE 2000-IHP Bucureşti, partenerul P1: UPB-CCEPM, şi partenerul P2: INMA Bucureşti. • REZUMATUL FAZEI

În vederea realizării obiectivului prezentei faze de execuţie a proiectului s-au finalizat cele şapte activităţi, cuprinse în planul de realizare, după cum urmează:

a) S-a executat un model experimental de sistem de acţionare hidraulică (SAH2), care conţine în primar o servopompă MOOG cu pistoane radiale, iar în secundar un servomotor rotativ Bosch, cuplat la un dispozitiv hidraulic de simulare a sarcinii.

b) Pe acest model experimental s-au realizat măsurători în regim dinamic şi staţionar pentru toate tipurile de reglaje, respectiv reglajul primar (pompa reglabilă şi motorul fix), reglajul secundar (pompa fixă şi motorul reglabil) şi reglajul mixt (pompa şi motorul reglabile).

c) Pentru fiecare din cele trei tipuri de reglaje s-au realizat modele de simulare în AMESim.

d) Rezultatele măsurătorilor experimentale au fost comparate cu rezultatele obţinute prin simulare numerică.

e) A fost realizată o procedură de testare virtuală a celor trei tipuri de transmisii hidrostatice.

f) Rezultatele testelor experimentale, testărilor virtuale şi ale simulărilor numerice au stat la baza elaborării studiului comparativ privind tipurile de reglaje ale transmisiilor hidrostatice.

g) După demonstrarea avantajelor energetice şi funcţionale pentru cele trei tipuri de reglaje ale transmisiilor hidrostatice, rezultatele cercetărilor au fost transferate la partenerul cofinanţator SC HIDRAULICA UM Plopeni SA.

h) Diseminarea pe scară largă a rezultatelor cercetărilor a fost efectuata pe tot parcursul desfăşurării lucrării prin publicarea a 7 articole, dintre care 4 cotate ISI şi depunerea a 5 cereri de brevet.

i) Materialul este structurat pe cinci capitole, după cum urmează:

Cap.1. Execuţia modelului experimental de sistem de acţionare hidraulică cu maşini reglabile în primar şi secundar, executat de către partenerul P3: HIDRAULICA UM Plopeni şi care conţine în primar un grup de pompare, alcătuit dintr-o servopompă MOOG, tip RKP-D, cu pistoane radiale, cu electronică integrată, antrenată de un motor electric asincron de 24 kW şi 1450 rot/min., o supapă de limitare a presiunii şi un rezervor de ulei, iar în secundar un servomotor Bosch cu electronică integrată, cuplat la un dispozitiv hidraulic de simulare a sarcinii, care este format dintr-o pompă fixă cu pistoane radiale, o punte de 4 supape de sens, o pompă de prealimentare şi o supapă proporţională de reglare a presiunii

Acest dispozitiv (executat conf. schemei hidraulice cod DSSq-SH) este integrat într-un stand probare debit mic (conf. schemei hidraulice cod SPDM-0-SH), care crează şi măsoară sarcina variabilă a motorului probat. Dispozitivul de simulare a sarcinii variabile, executat în cadrul etapei a IV-a, a fost completat cu servomotorul MOOG (SUA), care la data finalizării respectivei etape nu a putut fi achiziţionat. Dispozitivul de simulare a sarcinii variabile este deplasabil şi se poate racorda hidraulic la primarul transmisiei hidraulice, care conţine o servopompa MOOG tip RKP-D. Cele două standuri, în funcţionare simultană, formează o transmisie hidraulică cu reglaj mixt în care standul care conţine servopompa MOOG reprezintă primarul transmisiei, iar standul care conţine dispozitivul de simulare a sarcinii şi servomotorul MOOG reprezintă secundarul transmisiei.

Capitolul conţine descrierea acestei transmisii hidraulice cu reglaj mixt, executată în etapa a V-a.

Cap.2. Simularea numerică/ identificarea experimentală a pompei MOOG tip RKP-D, în care se prezintă:

- modelele de simulare numerică, realizate în AMESim, pentru servomecanismul hidraulic de reglare a capacităţii pompei şi pentru pompa MOOG, tip RKP-D;

- testele experimentale pentru servomecanismul hidraulic de reglare a capacităţii pompei şi pentru pompă.

Cap.3. Reglajul transmisiilor hidrostatice prin tehnica instrumentaţiei virtuale, în care se prezintă testarea transmisiei hidraulice cu reglaj mixt, utilizând tehnica cosimulării, ce presupune utilizarea simultană a două programe AMESim şi LabVIEW. Se prezintă interfaţa virtuală a modelului de reglare al transmisiei hidraulice cu reglaj mixt, care a fost conectată în timpul testelor atât la modelul fizic, de laborator, cât şi la modelul de simulare în AMESim.

Cap.4. Avantajele energetice şi funcţionale ale transmisiilor hidraulice reglabile, în care se particularizează transmisia hidraulică cu reglaj mixt în transmisie cu reglaj primar şi, prin acelaşi procedeu al cosimularii, se demonstrează avantajele energetice şi funcţionale ale transmisiilor hidraulice care utilizează servopompe în primar, faţă de cele care utilizează în primar pompe de capacitate fixă.

Cap.5. Testări virtuale asupra transmisiilor hidraulice cu reglaj secundar, care pune în evidenţă optimizarea unei transmisii hidraulice cu reglaj secundar, din punct de vedere energetic şi funcţional, prin trei modele de simulare realizate succesiv în AMESim, cu corespondent real în instalaţia executată în cadrul acestei etape:


 1. transmisie hidraulică cu reglaj secundar, cu pompa fixă şi motor variabil, cu compensator tip P (proporţional) în bucla de reglare a turaţiei;

 2. transmisie hidraulică cu reglaj secundar, cu pompa fixă şi motor variabil, cu compensator tip PID (proporţional, integrativ, derivativ) în bucla de reglare a turaţiei;

 3. transmisie hidraulică cu reglaj secundar, cu pompa reglabilă echipată cu regulator de presiune şi motor variabil, cu compensator tip P (proporţional) în bucla de reglare a turaţiei.

În ceea ce priveşte tipul unităţilor volumice din primar şi secundar, modelul c) de reglare prezentat conţine în secundar un motor hidraulic reglabil, conform teoriei reglajului secundar, dar pompa din primar, echipată cu regulator de presiune, furnizează un debit relativ constant, indiferent de variaţia presiunii de pe ieşirea sa, datorată variaţiei de sarcină a motorului hidraulic din secundar.

Dacă există controverse în ceea ce priveşte încadrarea acestui tip de reglaj în clasificarea reglajelor transmisiilor hidraulice, primar, secundar sau mixt, avantajele de ordin energetic şi funcţional nu pot fi contestate, ele putând fi demonstrate prin simulare numerică şi identificare experimentală.1.Execuţia modelului experimental de sistem de acţionare hidraulică cu maşini reglabile în primar şi secundar
1.1. Structura transmisiei hidraulice cu reglaj mixt
Modelul experimental de transmisie hidraulică cu reglaj mixt conţine în primar o servopompa cu 9 pistoane radiale MOOG tip RKP-D, care are capacitatea Vp=32cm3/rot şi turaţia n=1450 rot/min. Cu o comandă reglabilă de 0...10V servopompa poate furniza un debit variabil de 0...46 l/min. În fig.1. se prezintă o secţiune prin servopompă, iar în fig.2 schema hidraulică de principiu.Fig.1- Secţiune servopompă MOOG, tip RKP-D.Fig.2- Schema hidraulică de principiu pentru servopompa RKP-D.

Servopompa MOOG, tip RKP-D (fig.1) conţine 9 pistoane radiale (poz.5), montate într-un bloc al cilindrilor, (poz.3). În timpul rotaţiei blocului cilindrilor, prin antrenarea sa de către arborele pompei, pistoanele generează camere de volum variabil, având o deplasare liniară în bloc, numai dacă inelul de reglare al capacităţii pompei (poz.7) este excentric faţă de axul pompei. Mărimea acestei excentricităţi determină cursa pistoanelor şi, implicit, capacitatea pompei. Prin intermediul unui sistem de distribuţie, amplasat în axul blocului cilindrilor, fiecare pistonaş al pompei este conectat, alternativ, la fiecare rotaţie a blocului, pe ½ rot. la aspiraţia pompei şi pe ½ rot. la refularea pompei.

Acţionarea şi comanda automată a inelului de reglare se realizează printr-un servomecanism hidraulic de reglare a poziţiei, compus din: două pistoane de diametre diferite (poz.9 şi poz.10), o servovalvă (poz.12), două traductoare de poziţie, primul pus pe inelul de reglare şi al doilea pe sertarul servovalvei, un traductor de presiune, amplasat pe refularea pompei şi un bloc electronic de comandă (poz.11).

Structura modulară a servopompei RKP-D (fig.2) contine patru module: blocul electronic de comandă; servomecanismul de reglare a capacităţii; pompa; blocul Sequence Manifold, care nu permite scăderea presiunii pe refularea pompei sub valoarea presiunii de comandă a inelului de reglare (14bar).

Servopompa MOOG, tip RKP-D, conf. fig.3, funcţionează cu comandă în circuit închis, numerică sau analogică. Prin teste experimentale, se poate interveni în MOOG CONFIGURATION SOFTWARE pentru a modifica valorile parametrilor predefiniţi de fabrică, funcţie de parametrii instalaţiei de acţionare hidraulică în care urmează a se monta. Ea se poate utiliza în toate cele trei tipuri de transmisii hidraulice bazate pe reglarea automată a capacităţii maşinilor volumice rotative: pentru TH cu reglaj primar, se poate utiliza servopompa MOOG tip RKP-D cu reglaj în buclă de debit (UE= Q) în primar şi un motor hidraulic rotativ de capacitate constantă în secundar; pentru TH cu reglaj secundar, se poate utiliza servopompa MOOG tip RKP-D cu reglaj în buclă de presiune (UE= P) în primar şi un servomotor hidraulic rotativ (de capacitate reglabilă) în secundar; pentru TH cu reglaj mixt, se poate utiliza servopompa MOOG RKP-D cu reglaj în buclă de debit (UE= Q) în primar şi un servomotor hidraulic rotativ (de capacitate reglabilă) în secundar.

Fig.3- Servopompa MOOG tip RKP-D din primarul transmisiei hidrostatice.
Servomotorul hidraulic BOSCH (fig.4), tip EP2, din secundarul transmisiei hidrostatice are capacitatea minimă, limitată mecanic, Vm min = 7 cm3/rot, pentru un curent de comandă de 200 mA, capacitatea maximă Vm max = 28 cm3/rot, pentru un curent de comandă de 800 mA şi este alimentat la 24 V c.c. Conform schemei sale de principiu (fig.5) acest servomotor cu electronica integrată poate fi comandat astfel încât la creşterea/scăderea sarcinii, capacitatea să scadă/crescă automat, cu menţinerea relativ constantă, în anumite limite, a turaţiei. Acest tip de comandă se va utiliza la reglajul secundar sau mixt al transmisiilor hidrostatice.Fig.4- Servomotor hidraulic Bosch tip EP2.Fig.5- Schema hidraulică de principiu a servomotorului hidraulic Bosch tip EP2.

Servomotorul hidraulic Bosch tip EP2 din secundarul transmisiei hidrostatice cu reglaj mixt este cuplat la un dispozitiv hidraulic de simulare a sarcinii (fig.6). Acest servomotor hidraulic este alimentat de servopompa MOOG din primarul transmisiei hidrostatice cu reglaj mixt (fig.7). Pompa fixă, cu pistoane axiale şi bloc înclinat, care simulează sarcina pentru servomotorul Bosch, este alimentată din rezervorul secundarului transmisiei, prin intermediul unei pompe de prealimentare şi al unei punţi cu 4 supape de sens.

Fig.6- Servomotorul Bosch tip EP2 din secundarul transmisiei hidrostatice (dreapta), cuplat la dispozitivul hidraulic de simulare a sarcinii.Fig.7- Alimentarea pompei de sarcină şi a servomotorului Bosch.

Modulul de simulare a sarcinii pentru MVR, cu schema hidraulică de principiu cod DSSq-SH, cuprinde trei subansamble principale: aparatură hidraulică de reglare presiune şi debit, rezervor de ulei, dispozitiv de simulare sarcină pentru MVR.Aparatură hidraulică de reglare presiune şi debit este amplasată pe capacul rezervorului de ulei. Ea conţine o supapă de presiune proporţională Dn10, REXROTH, 4 supape de sens Dn16, un robinet cu sferă Dn 8, două robinete cu sferă Dn16, trei manometre, două traductoare de presiune.

Rezervorul de ulei este prevăzut cu filtru de umplere şi aerisire şi semnalizator de ulei.

Dispozitivul de simulare sarcină pentru MVR conţine un suport tip cadru închis, pe care sunt montate două maşini volumice rotative, o pompă şi un motor, cu arborii cuplaţi mecanic. Pe cuplaje sunt montate un traductor de moment şi o roată cu 60 dinţi egali, pentru traductorul de rotaţie.

Funcţionarea dispozitivului de simulare a sarcinii pentru MVR

Pe dispozitiv se montează motorul hidraulic rotativ care se testează la sarcină variabilă, respectiv servomotorul Bosch tip EP2. El poate fi utilizat ca motor de de capacitate fixă sau servomotor de capacitate reglabilă, printr-un servomecanism hidraulic de reglare a poziţiei. Sarcina variabilă se realizează cu ajutorul supapei proporţionale, montată pe refularea pompei fixe, cuplată mecanic la motorul hidraulic. Pompa fixă se alimentează din rezervor, prin puntea celor 4 supape de sens şi pompa de prealimentare, iar motorul hidraulic Bosch din grupul de pompare al primarului transmisiei (schemă hidraulică cod SPDM-0-SH).

Cu dispozitivul de simulare a sarcinii, care constituie secundarul transmisiei hidrostatice cu reglaj mixt (schemă hidraulică cod DSSq-SH) şi grupul de pompare care conţine servopompa MOOG tip RKP-D (schemă hidraulică cod SPDM-0-SH) se pot testa trei tipuri de sisteme de acţionare hidraulice (SAH), bazate pe reglarea automată a maşinilor volumice rotative, avantajoase d.p.d.v. energetic:


 1. SAH cu reglaj în primar, în care pompa grupului adiţional de pompare este folosită ca pompă de capacitate reglabilă, cu servomecanism hidraulic de reglare a capacităţii, iar servomotorul Bosch, de pe dispozitivul de simulare a sarcinii funcţionează ca un motor hidraulic rotativ de capacitate fixă;

 2. SAH cu reglaj în secundar, în care servopompa MOOG din primar este utilizată ca pompă fixă, iar servomotorul Bosch, pe dispozitivul de simulare a sarcinii, este utilizat ca motor rotativ de capacitate reglabilă, cu servomecanism hidraulic de reglare a capacităţii;

 3. SAH cu reglaj în secundar şi primar (reglaj mixt), în care atât în primar cât şi în secundar se utilizează maşini volumice reglabile, prevăzute cu servomecanisme hidraulice de reglare a capacităţii.
Yüklə 309,66 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə