Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsiYüklə 20,78 Kb.
tarix15.12.2018
ölçüsü20,78 Kb.

Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi” fənni üzrə imtahan sualları


 1. Fiskal siyasətin mahiyyəti, növləri və monetar siyasətdən  fərqli xüsusiyyətləri

 2. Monetar siyasətin mahiyyəti, növləri və alətləri

 3. Azərbaycan Respublikasının maliyyə, büdcə və vergi siyasəti

 4. Dövlətin maliyyə siyasətinin məzmunu, formalaşmasının ümumi prinsipləri və əsas istiqamətləri

 5. Dövlətin maliyyə siyasətinin bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan iki əsas istiqaməti

 6. Azərbaycan Respublikasında iqtisadi islahatlar nəticəsində formalaşmış maliyyə sisteminin strukturu

 7. Dövlət maliyyəsinin iqtisadi inkişafda rolu və əsas prinsipləri

 8. Dövlət maliyyəsinin vəzifələri və funksiyaları

 9. Dövlət gəlirlərinin formalaşması metodları və mənbələri

 10. Dövlət xərclərinin tərkibi, obyekti və maliyyələşdirilməsi formaları

 11. Dövlət maliyyəsinin tərkib hissəsi kimi dövlət büdcəsinin təsnifatı

 12. Büdcə sisteminin təşkili əsasları və fəaliyyət prinsipləri

 13. İqtisadiyyatın inkişaf istiqamətlərinin müəyyən olunmasında əsas mənbə kimi büdcə gəlirləri və “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respubllikası Qanununa əsasən büdcə gəlirlərinin bölmələri

 14. Dövlət büdcəsinin yerinə yetirdiyi əsas funksiyalar və təşkili prinsipləri

 15. Büdcə kəsiri və Azərbaycanda büdcə kəsirinin maliyyələşdirilməsi mənbələri

 16. Dövlət və bələdiyyə (ictimai) maliyyəsinin xüsusiyyətləri

 17. Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları və onun formalaşması prinsipləri

 18. Bələdiyyə büdcəsi, onun gəlirləri və xərcləri

 19. Azərbaycan Respublikasında dövlət maliyyəsinin mühüm həlqələrindən biri kimi büdcədənkənar fondlar, onların formalaşdırılması metodları və əsas vəzifələri

 20. Maliyyənin dövlət idarəetmə orqanları sistemi və onların vəzifələri

 21. Maliyyə idarəedilməsinin strateji və operativ formaları

 22. Dövlət maliyyəsinin idarə edilməsinin məqsədləri və dünya təcrübəsində maliyyə nəzarətinin əsas formaları

 23. Maliyyə nəzarətinin təsnifləşdirilməsi

 24. Dövlət maliyyə nəzarətinin formaları 

 25. Maliyyə nəzarətini həyata keçirən orqanlar

 26. Dövlət borclarının iqtisadi mahiyyəti, məqsədi, vəzifələri və idarə edilməsi

 27. Sığortanın funksiyaları, formaları və Azərbaycanda dövlət sığorta maliyyəsinin inkişafı

 28. Sığorta fəaliyyətinin təşkili, maliyyə əsasları və sığorta təşkilatlarının fəaliyyətinə dövlət nəzarəti

 29. Dövlət kreditinin mahiyyəti, funksiyaları və kredit-maliyyə institutlarının dövlət tərəfindən tənzimlənməsi

 30. Dövlətin pul islahatlarının spesifik cəhətləri və pul islahatları keçirməkdə məqsədi

 31. Azərbaycanda pul sisteminin vəziyyəti və inkişaf perspektivləri

 32. Azərbaycan Respubliкasının vergi sistemi, onun əsas хüsusiyyətləri və хaraкteriк əlamətləri

 33. Azərbaycan Respubliкasında tətbiq edilən vergilər, birbaşa və vasitəli vergilər arasındakı fərq

 34. Fiziki şəxslərin gəlir vergisi, onun ödəyiciləri, vergitutma obyekti və gəlir vergisinin dərəcəsi

 35. Mənfəət vergisinin elemenləri və xüsusiyyətləri

 36. Əlavə dəyər vergisinin elemenləri və xüsusiyyətləri

 37. Bankların təsnifatı və Azərbaycan Respublikasında bankların yaradılma qaydası

 38. Nağdsız hesablaşmalar sistemi və onun formaları

 39. İnflyasiyanın səbəbləri, səviyyəsi, hesablanması və tənzimlənməsi

 40. Аzərbаycаn Rеspublikаsındа müаsir dövrdə fаiz dərəcələri

 41. “2011-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında qiymətli kağızlar bazarının inkişafı” Dövlət Proqramının məqsədi, vəzifələri və əsas istiqamətləri

 42. Azərbaycan Respublikasında Dövlət Xəzinədarlığının yaradılması, Baş Dövlət Xəzinədarlığı, onun vəzifələri, funksiyaları və fəaliyyətinin təşkili

 43. Maliyyə bazarının mahiyyəti, növləri və əsas vasitəçiləri

 44. “Azərbaycan Respublikasında dövlət borcunun idarə edilməsinə dair orta və uzun müddət üçün Strategiya”. 2018-ci il tarixinə Azərbaycan dövlət borcunun ümumi vəziyyəti

 45. 2003-2018-ci illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatına yatırılan investisiyalar və Azərbaycandakı investisiya şirkətlərinin renkinqi (Yanvar, 2018-ci il)

 46. Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsində strateji hədəf kimi fiskal dayanıqlılığın gücləndirilməsi və davamlı monetar siyasətin qəbul edilməsi

 47. Mərkəzi Bankın və Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının funksiyaları

 48. Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin strukturu, vəzifələri və fəaliyyət istiqamətləri

 49. Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının statusu, əsas funksiyaları və fəaliyyət prinsipləri

 50. Maliyyə hüququnun mənbələri və maliyyə hüquq münasibətlərinin subyektlərindən biri kimi dövlətin iştirakı


Yüklə 20,78 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə