Decizie a consiliuluiYüklə 224,33 Kb.
səhifə1/3
tarix31.10.2017
ölçüsü224,33 Kb.
#23814
  1   2   3

ROCOMISIA EUROPEANĂ

Bruxelles, 3.3.2011

COM(2011) 89 final

2011/0042 (NLE)

Propunere deDECIZIE A CONSILIULUI

cu privire la încheierea unui Acord sub forma unui de schimb de scrisori între Uniunea Europeană, pe de o parte, și Autoritatea Palestiniană din Cisiordania și Fâșia Gaza, pe de altă parte, privind liberalizarea în continuare a schimburilor comerciale cu produse agricole, produse agricole prelucrate, pește și produse pescărești și de modificare a Acordului de asociere euro-mediteraneean interimar privind schimburile comerciale și cooperarea dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Organizația pentru Eliberarea Palestinei (OLP), care acționează în numele Autorității Palestiniene din Cisiordania și Fâșia Gaza, pe de altă parte

EXPUNERE DE MOTIVE
 1. CONTEXTUL PROPUNERII


Relațiile dintre Uniunea Europeană (UE) și Autoritatea Palestiniană din Cisiordania și Fâșia Gaza (denumită în continuare „Autoritatea Palestiniană”) se bazează pe Acordul de asociere euro-mediteraneean interimar semnat în februarie 1997, ale cărui dispoziții referitoare la schimburile comerciale au intrat în vigoare la 1 iulie 1997. Obiectivul principal al acordului este promovarea comerțului și a investițiilor, precum și a unor relații economice armonioase între părți, cu scopul de a favoriza dezvoltarea economică durabilă a acestora.

Acordul de asociere interimar prevede accesul fără taxe al mărfurilor industriale palestiniene pe piețele UE și eliminarea treptată, pe parcursul unei perioade de cinci ani, a tarifelor la exporturile UE în teritoriile palestiniene ocupate. În conformitate cu articolul 12 din Acord, Comunitatea și Autoritatea Palestiniană pun în aplicare în mod progresiv o liberalizare mai mare a schimburilor lor comerciale cu produse agricole și cu produse pescărești care prezintă interes pentru cele două părți. De asemenea, în conformitate cu articolul 14 alineatul (2), Comunitatea și Autoritatea Palestiniană examinează posibilitatea de a-și acorda reciproc alte concesii. Mai mult, articolul 7 precizează condițiile referitoare la schimburile comerciale cu produse agricole prelucrate. Nu sunt acordate concesii pentru pește și produse pescărești.

La 14 noiembrie 2005, Consiliul a autorizat Comisia să desfășoare negocieri, inclusiv cu Autoritatea Palestiniană, în vederea obținerii unei mai mari liberalizări a schimburilor comerciale cu produse agricole, produse agricole prelucrate, pește și produse pescărești. Aceste negocieri au fost purtate de DG AGRI, TRADE și ENTR în strânsă cooperare cu diferite servicii ale Comisiei, în special cu DG RELEX, MARE, TAXUD, SANCO, BUDG și OLAF.

Rezultatele obținute sunt conforme cu spiritul Procesului de la Barcelona, cu Foaia de parcurs euro-mediteraneeană pentru agricultură (Foaia de parcurs de la Rabat) adoptată de miniștrii euro-mediteraneeni ai afacerilor externe la 28 noiembrie 2005 în vederea accelerării liberalizării schimburilor comerciale cu produse agricole, produse agricole prelucrate, pește și produse pescărești, cu principiile politicii europene de vecinătate și cu concluziile Conferinței euro mediteraneene a miniștrilor comerțului din 8-9 decembrie 2009 care a urmărit, între altele, facilitarea comerțului cu produse palestiniene cu alți parteneri euro-mediteraneeni pe baze bilaterale și regionale în 2010.

Comisia Europeană și Autoritatea Palestiniană au deschis oficial negocierile la nivel politic înalt la 10 iunie 2010 la Bruxelles și le-au încheiat la 17 decembrie 2010 la Bruxelles, procesul-verbal convenit referitor la acordul la care s-a ajuns fiind parafat în aceeași zi. În vederea aplicării rezultatelor negocierilor încheiate cu Autoritatea Palestiniană, Comisia propune Consiliului adoptarea schimbului de scrisori care figurează în anexă.

Intenția ambelor părți este ca acest acord să intre în vigoare la începutul anului 2011.

În consecință, Comisia propune Consiliului să adopte decizia anexată.

 1. IMPLICAȚIILE BUGETARE


Se estimează un impact financiar neglijabil.

Pe baza celor de mai sus, Comisia propune Consiliului să desemneze persoana împuternicită sau persoanele împuternicite să încheie acordul în numele Uniunii Europene.

2011/0042 (NLE)

Propunere deDECIZIE A CONSILIULUI

cu privire la încheierea unui Acord sub forma unui de schimb de scrisori între Uniunea Europeană, pe de o parte, și Autoritatea Palestiniană din Cisiordania și Fâșia Gaza, pe de altă parte, privind liberalizarea în continuare a schimburilor comerciale cu produse agricole, produse agricole prelucrate, pește și produse pescărești și de modificare a Acordului de asociere euro-mediteraneean interimar privind schimburile comerciale și cooperarea dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Organizația pentru Eliberarea Palestinei (OLP), care acționează în numele Autorității Palestiniene din Cisiordania și Fâșia Gaza, pe de altă parte

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (4) primul paragraf coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere consimțământul Parlamentului European1,

întrucât: 1. Relațiile dintre Uniunea Europeană (UE) și Autoritatea Palestiniană din Cisiordania și Fâșia Gaza (denumită în continuare „Autoritatea Palestiniană”) se bazează pe Acordul de asociere euro-mediteraneean interimar2 semnat în februarie 1997, ale cărui prevederi referitoare la schimburile comerciale au intrat în vigoare la 1 iulie 1997. Obiectivul principal al acordului este promovarea comerțului și a investițiilor, precum și a unor relații economice armonioase între părți, cu scopul de a favoriza dezvoltarea economică durabilă a acestora.

 2. Acordul de asociere interimar prevede accesul fără taxe al mărfurilor industriale palestiniene pe piețele UE și o eliminare treptată, pe parcursul unei perioade de cinci ani, a taxelor la exporturile UE în teritoriile palestiniene ocupate. Posibilitatea de a i se acorda Autorității Palestiniene preferințe comerciale suplimentare este avută în vedere în Acordul de asociere interimar. În conformitate cu articolul 12, Comunitatea și Autoritatea Palestiniană pun în aplicare în mod progresiv o liberalizare mai mare a schimburilor lor comerciale cu produse agricole și produse pescărești care prezintă interes pentru cele două părți. În conformitate cu articolul 14 alineatul (2), Comunitatea și Autoritatea Palestiniană examinează în cadrul Comitetului mixt posibilitatea de a-și acorda reciproc alte concesii.

 3. Planul de acțiune în cadrul politicii europene de vecinătate (Planul de acțiune PEV) pentru Autoritatea Palestiniană, aprobat în mai 2005 și ulterior prelungit, cuprinde, de asemenea, prevederi referitoare la liberalizarea treptată a schimburilor comerciale cu produse agricole și produse pescărești.

 4. În Foaia de parcurs euro-mediteraneeană pentru agricultură (Foaia de parcurs de la Rabat), adoptată de miniștrii euro-mediteraneeni ai afacerilor externe la 28 noiembrie 2005, se stabilește faptul că este de dorit un grad înalt de liberalizare a schimburilor comerciale cu produse agricole, produse agricole prelucrate, pește și produse pescărești; obiectivul este liberalizarea totală a acestor schimburi comerciale în 2010, excluzând eventual un număr foarte limitat de produse sensibile.

 5. La ultima reuniune ministerială euro-mediteraneeană privind comerțul, care a avut loc în decembrie 2009, miniștrii comerțului din regiunea euro-mediteraneeană s-au angajat să faciliteze schimburile comerciale cu produse palestiniene, după cum prevede Foaia de parcurs Euromed post-2010 privind comerțul. În plus, miniștrii comerțului au convenit în 2010 asupra unui pachet cuprinzător de măsuri de facilitare a schimburilor comerciale cu produse palestiniene cu alți parteneri euro mediteraneeni pe baze bilaterale și regionale.

 6. Teritoriul palestinian ocupat, guvernat de Autoritatea Palestiniană, este un stat în devenire. Prin urmare, nu figurează în nicio clasificare a Organizației Națiunilor Unite și deci nu poate beneficia de Sistemul generalizat de preferințe al UE3.

 7. Autoritatea Palestiniană este cel mai mic partener comercial al UE în regiunea euro mediteraneeană și aproape în întreaga lume, valoarea schimburilor comerciale totale ridicându-se în 2009 la 56,6 milioane EUR, din care marea majoritate este constituită de exporturile UE (50,5 milioane EUR). Importurile UE din teritoriul Autorității Palestiniene s-au ridicat în 2009 la numai 6,1 milioane EUR și constau în principal în produse agricole și produse agricole prelucrate (aproximativ 70,1% din importurile totale ale UE). În 2009, UE a exportat produse agricole în valoare de 1,7 milioane EUR, produse agricole prelucrate în valoare de 3,3 milioane EUR și pește și produse pescărești în valoare de 0,1 milioane EUR. Se estimează că deschiderea mai mare a pieței va susține dezvoltarea economiei Cisiordaniei și Fâșiei Gaza prin creșterea volumului exporturilor, fără să creeze efecte negative pentru Uniunea Europeană. Prin urmare, este oportun să se acorde preferințe comerciale suplimentare Autorității Palestiniene din Cisiordania și Fâșia Gaza, prin îmbunătățirea accesului la piața produselor agricole a UE.

 8. În conformitate cu Planul de acțiune PEV, nivelul de ambiție al relațiilor UE Autoritatea Palestiniană va depinde de gradul de angajare al Autorității Palestiniene în ceea ce privește valorile comune, precum și de capacitatea acesteia de a pune în aplicare prioritățile convenite în comun. UE intenționează să completeze acordarea preferințelor comerciale suplimentare cu un pachet de asistență tehnică în domeniul schimburilor comerciale, care va ajuta și mai mult Autoritatea Palestiniană în perspectiva constituirii unui viitor stat palestinian.

 9. În plus, dreptul de a beneficia de preferințele comerciale suplimentare acordate de UE este condiționat de respectarea de către Autoritatea Palestiniană a normelor relevante privind originea și a procedurilor aferente, precum și de cooperarea și asistența administrativă efectivă acordate Uniunii Europene. Orice încălcare gravă și sistematică a acestor condiții, precum și alte constatări de fraudă sau de nereguli, poate conduce la adoptarea de măsuri de către UE, în conformitate cu procedurile respective prevăzute la articolul 23a din prezentul acord sub forma unui schimb de scrisori.

 10. În scopul definirii noțiunilor de produse originare, de certificare a originii și de proceduri de cooperare administrativă, se aplică Protocolul nr. 3 la Acordul de asociere euro-mediteraneean interimar, privind definiția noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă, modificat prin Decizia nr. 1/2009 a Comitetului mixt CE-OLP din 24 iunie 2009.

 11. Dacă importurile de produse agricole, produse agricole prelucrate, pește și produse pescărești originare din teritoriul Autorității Palestiniene vor crește în mod semnificativ, provocând astfel distorsiuni grave pe piața internă a UE, Uniunea Europeană poate adopta, dacă este cazul, măsuri de salvgardare în conformitate cu articolul 2 din prezenta decizie a Consiliului.

 12. Regimul de import adoptat prin prezenta decizie trebuie reînnoit pe baza condițiilor stabilite de Consiliu și ținând seama de experiența dobândită în cursul acordării sale. Prin urmare, este oportună limitarea la 10 ani a duratei acestuia. Cu toate acestea, ținând seama de situația economică din Cisiordania și Fâșia Gaza, părțile prelungesc aplicarea tratamentului care prevede scutirea de taxe și absența contingentelor, în cazul în care consideră că economia palestiniană are nevoie de o perioadă de tranziție suplimentară pentru a fi pregătită să intre în negocieri pentru acordarea mai multor concesii reciproce.

 13. Uniunea Europeană și Autoritatea Palestiniană se întâlnesc la cinci ani de la data intrării în vigoare a acordului pentru a analiza posibilitatea de a-și acorda reciproc și alte concesii permanente privind schimburile comerciale cu produse agricole, produse agricole prelucrate, pește și produse pescărești, în conformitate cu obiectivul stabilit la articolul 12 din Acordul interimar. În cazul în care acest termen va fi considerat neadecvat ca urmare a dezvoltării economice viitoare limitate din teritoriul palestinian ocupat, discuțiile respective vor avea loc la o dată ulterioară.

 14. Acordul trebuie încheiat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă, în numele Uniunii Europene, Acordul sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Autoritatea Palestiniană din Cisiordania și Fâșia Gaza, pe de altă parte, privind liberalizarea în continuare a schimburilor comerciale cu produse agricole, produse agricole prelucrate, pește și produse pescărești și de modificare a Acordului de asociere euro-mediteraneean interimar privind schimburile comerciale și cooperarea dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Organizația pentru Eliberarea Palestinei (OLP), care acționează în numele Autorității Palestiniene din Cisiordania și Fâșia Gaza, pe de altă parte.

Textul acordului sub forma unui schimb de scrisori este atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

În cazul în care Uniunea Europeană trebuie să ia o măsură de salvgardare referitoare la produse agricole, pește și produse pescărești, astfel cum se prevede la articolul 23 din Acordul de asociere interimar, această măsură se adoptă în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 159 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole, sau la articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 104/2000 în ceea ce privește peștele și produsele pescărești. În cazul produselor agricole prelucrate, astfel de măsuri de salvgardare se adoptă în conformitate cu procedurile prevăzute, după caz, la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 614/2009 al Consiliului din 7 iulie 2009 privind regimul comun de comercializare a ovalbuminei și lactalbuminei4, sau la articolul 11 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1216/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a regimului comercial aplicabil anumitor mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole5.Articolul 3

Președintele Consiliului desemnează persoana împuternicită să depună, în numele Uniunii Europene, instrumentul de aprobare prevăzut de acord, pentru a exprima consimțământul Uniunii Europene de a-și asuma obligații în temeiul acordului.Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Data intrării în vigoare a acordului se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles,Pentru Consiliu

Președintele

ANEXĂ

ACORD


SUB FORMA UNUI SCHIMB DE SCRISORI

între Uniunea Europeană, pe de o parte, și Autoritatea Palestiniană din Cisiordania și Fâșia Gaza, pe de altă parte, privind liberalizarea în continuare a schimburilor comerciale cu produse agricole, produse agricole prelucrate, pește și produse pescărești și de modificare a Acordului de asociere euro-mediteraneean interimar privind schimburile comerciale și cooperarea dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Organizația pentru Eliberarea Palestinei (OLP), care acționează în numele Autorității Palestiniene din Cisiordania și Fâșia Gaza, pe de altă parte

A. Scrisoare din partea Uniunii Europene

Stimată doamnă/Stimate domn,

Am onoarea să mă refer la negocierile desfășurate în spiritul Foii de parcurs euro mediteraneene pentru agricultură (Foaia de parcurs de la Rabat), adoptată de miniștrii euro-mediteraneeni ai afacerilor externe la 28 noiembrie 2005 în vederea accelerării liberalizării schimburilor comerciale cu produse agricole, produse agricole prelucrate, pește și produse pescărești, și în temeiul articolelor 7 și 12 și al articolului 14 alineatul (2) din Acordul de asociere euro-mediteraneean interimar dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Organizația pentru Eliberarea Palestinei (OLP), care acționează în numele Autorității Palestiniene din Cisiordania și Fâșia Gaza (denumită în continuare „Autoritatea Palestiniană”), pe de altă parte (denumit în continuare „Acordul de asociere interimar”), aflat în vigoare de la 1 iulie 1997 și care prevede punerea în aplicare progresivă, de către Comunitate și Autoritatea Palestiniană, a unei mai mari liberalizări, între altele, a schimburilor lor comerciale cu produse agricole prezentând interes pentru ambele părți.

A: Părțile au convenit asupra următoarelor modificări temporare ale Acordului de asociere interimar:

1. Protocolul nr. 1 se înlocuiește cu cel din anexa I la prezentul acord sub forma unui schimb de scrisori, sub rezerva dispozițiilor din partea A.

B: Părțile au convenit, de asemenea, asupra următoarelor modificări permanente ale Acordului de asociere interimar:

1. Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„Dispozițiile din prezentul capitol se aplică produselor originare din Uniunea Europeană și din Cisiordania și Fâșia Gaza, altele decât cele prevăzute în capitolele 1-24 din Nomenclatura combinată (NC) și din Tariful vamal al Autorității Palestiniene și decât cele enumerate în secțiunea 1 punctul ii) din anexa 1 la Acordul privind agricultura din cadrul GATT. Cu toate acestea, prezentul capitol se aplică în continuare în cazul lactozei chimic pure de la codul NC 1702 11 00 și al glucozei și siropului de glucoză care conțin în stare uscată minimum 99% din greutate glucoză, de la codurile NC ex 1702 30 50 și ex 1702 30 90.”

2. Titlul capitolului 2 se înlocuiește cu următorul text:

„PRODUSE AGRICOLE, PRODUSE AGRICOLE PRELUCRATE, PEȘTE ȘI PRODUSE PESCĂREȘTI”

3. Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Dispozițiile din prezentul capitol se aplică produselor originare din Uniunea Europeană și din Cisiordania și Fâșia Gaza prevăzute în capitolele 1-24 din Nomenclatura combinată (NC) și din Tariful vamal al Autorității Palestiniene și celor enumerate în secțiunea 1 punctul ii) din anexa 1 la Acordul privind agricultura din cadrul GATT, cu excepția lactozei chimic pure de la codul NC 1702 11 00 și a glucozei și siropului de glucoză care conțin în stare uscată minimum 99% din greutate glucoză, de la codurile NC ex 1702 30 50 și ex 1702 30 90, pentru care accesul fără taxe pe piață a fost deja acordat la capitolul 1.”

4. Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Uniunea Europeană și Autoritatea Palestiniană instituie în mod progresiv o mai mare liberalizare a schimburilor lor comerciale cu produse agricole, produse agricole prelucrate, pește și produse pescărești care prezintă interes pentru ambele părți.”

5. Articolul 13 se înlocuiește cu următorul text:

„(1) La importul în Uniunea Europeană, produsele agricole, produsele agricole prelucrate, peștele și produsele pescărești originare din Cisiordania și Fâșia Gaza, enumerate în Protocolul nr. 1, sunt supuse regimului prevăzut în protocolul respectiv.

(2) La importul în Cisiordania și Fâșia Gaza, produsele agricole, produsele agricole prelucrate, peștele și produsele pescărești originare din Uniunea Europeană, enumerate în Protocolul nr. 2, sunt supuse regimului prevăzut în protocolul respectiv.”

6. Se adaugă articolul 23a:

„Retragerea temporară a preferințelor

(1) Părțile convin asupra caracterului esențial al cooperării și al asistenței administrative pentru punerea în aplicare și controlul tratamentului preferențial acordat în temeiul prezentului acord și își reafirmă angajamentul de a combate neregulile și frauda în domeniul vamal și în domenii conexe.

(2) Atunci când una dintre părți constată, pe baza unor informații obiective, lipsa cooperării/asistenței administrative și/sau nereguli sau fraude în domeniul prezentului acord, aceasta poate suspenda temporar tratamentul preferențial respectiv acordat produsului sau produselor în cauză, în conformitate cu prezentul articol.

(3) În sensul prezentului articol, lipsa cooperării/asistenței administrative înseamnă, între altele:

a) nerespectarea repetată a obligației de verificare a caracterului originar al produsului sau produselor în cauză;

b) refuzul repetat sau întârzierea nejustificată în efectuarea verificării ulterioare a dovezii originii și/sau în comunicarea rezultatelor acesteia;

c) refuzul repetat sau întârzierea nejustificată în obținerea autorizației de efectuare a inspecțiilor pentru verificarea autenticității documentelor sau a acurateței informațiilor relevante pentru acordarea tratamentului preferențial respectiv.

(4) În sensul prezentului articol, neregulile sau fraudele pot fi constatate, între altele, atunci când informațiile obiective privind neregulile sau fraudele pun în evidență o creștere rapidă a importurilor de mărfuri, fără o explicație satisfăcătoare, care depășește nivelul obișnuit al producției și al capacității de export a celeilalte părți.

(5) Aplicarea unei suspendări temporare este supusă următoarelor condiții:

a) partea care a constatat, pe baza unor informații obiective, lipsa cooperării/asistenței administrative și/sau nereguli sau fraude notifică, fără întârzieri nejustificate, constatările sale Comitetului mixt, împreună cu informațiile obiective, și inițiază consultări în cadrul Comitetului mixt, pe baza tuturor informațiilor relevante și constatărilor obiective, în vederea identificării unei soluții acceptabile pentru ambele părți.

b) în cazul în care părțile au avut consultări în cadrul Comitetului mixt, dar nu au convenit asupra unei soluții acceptabile în termen de 3 luni de la data notificării, partea în cauză poate suspenda temporar tratamentul preferențial respectiv acordat produsului sau produselor în cauză. O suspendare temporară trebuie notificată Comitetului fără întârzieri nejustificate.

c) suspendările temporare în temeiul prezentului articol se limitează la ceea ce este necesar pentru protejarea intereselor financiare ale părții în cauză. Acestea nu depășesc o perioadă de șase luni, care poate fi reînnoită dacă până la data expirării sale nu s-a produs nicio schimbare a condițiilor care au condus la suspendarea inițială. Suspendările temporare fac obiectul unor consultări periodice în cadrul Comitetului mixt, în special în vederea încetării lor de îndată ce condițiile de aplicare nu mai sunt întrunite.

Fiecare parte publică în conformitate cu procedurile sale interne, în cazul Uniunii Europene, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, anunțuri către importatori privind orice: notificare menționată la alineatul (5) litera (a); decizie menționată la alineatul (5) litera (b); și prelungire sau încetare, menționată la alineatul (5) litera (c).”

7. Protocolul nr. 2 și anexele la acesta se înlocuiesc cu cele din anexa 2 la prezentul acord sub forma unui schimb de scrisori.

8. La Acordul de asociere interimar se adaugă o Declarație comună privind barierele sanitare și fitosanitare sau tehnice în calea comerțului, care figurează în anexa III la prezentul acord sub forma unui schimb de scrisori.

C. Părțile au convenit asupra următoarelor dispoziții suplimentare:

1. a) modificările temporare prevăzute în partea A se aplică pentru o perioadă de 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord. În funcție de dezvoltarea economică viitoare a Cisiordaniei și a Fâșiei Gaza, o eventuală prelungire pentru o perioadă suplimentară poate fi însă luată în considerare de către Comitetul mixt. O astfel de decizie trebuie luată de către Comitetul mixt cel târziu cu un an înainte de expirarea perioadei de 10 ani prevăzută de prezentul acord sub forma unui schimb de scrisori.

b) Uniunea Europeană și Autoritatea Palestiniană se întâlnesc la cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord pentru a analiza posibilitatea de a-și acorda reciproc și alte concesii permanente privind schimburile comerciale cu produse agricole, produse agricole prelucrate, pește și produse pescărești, în conformitate cu obiectivul stabilit la articolul 12 din Acordul interimar.

c) punctul de plecare al negocierilor reciproce viitoare va fi constituit de concesiile consolidate ale Acordului de asociere euro-mediteraneean interimar, enumerate în anexa IV și în Protocolul nr. 2 la prezentul acord sub forma unui schimb de scrisori.

d) se înțelege faptul că Uniunea Europeană poate acorda, în urma acestor negocieri viitoare, condiții comerciale mai puțin favorabile decât cele acordate în cadrul prezentului acord.

2. Până la aplicarea modificărilor temporare prevăzute în partea A, articolul 7 alineatul (1) din Acordul de asociere interimar nu se aplică.

Prezentul acord sub forma unui schimb de scrisori intră în vigoare în prima zi a celei de-a treia luni care urmează după data depunerii ultimului instrument de aprobare.

Am onoarea să confirm acordul Uniunii Europene cu privire la conținutul prezentei scrisori.

V-aș fi recunoscător dacă ați putea să confirmați acordul guvernului dumneavoastră cu privire la cele de mai sus.

Vă rog să acceptați, stimată doamnă/stimate domn, expresia înaltei mele considerații.

Adoptat la Bruxelles,Pentru Uniunea Europeană,

În numele Consiliului Uniunii Europene

ANEXA I LA ACORD

PROTOCOLUL NR. 1

PRIVIND DISPOZIȚIILE PROVIZORII APLICABILE
IMPORTURILOR ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ DE
PRODUSE AGRICOLE, PRODUSE AGRICOLE PRELUCRATE,
PEȘTE ȘI PRODUSE PESCĂREȘTI
ORIGINARE DIN CISIORDANIA ȘI FÂȘIA GAZA

1. Taxele vamale și taxele cu efect echivalent (inclusiv componenta agricolă a acestora) aplicabile la importul în Uniunea Europeană de produse originare din Cisiordania și Fâșia Gaza prevăzute în capitolele 1-24 din Nomenclatura combinată (NC) și din Tariful vamal al Autorității Palestiniene și enumerate în secțiunea 1 punctul ii) din anexa 1 la Acordul privind agricultura din cadrul GATT, cu excepția lactozei chimic pure de la codul NC 1702 11 00 și a glucozei și siropului de glucoză care conțin în stare uscată minimum 99% din greutate glucoză, de la codurile NC ex 1702 30 50 și ex 1702 30 90, care sunt cuprinse în capitolul 1, se elimină temporar în conformitate cu dispozițiile din partea B punctul 5 litera (a) din acordul sub forma unui schimb de scrisori.

2. Fără a aduce atingere condițiilor de la punctul 1 din prezentul protocol, în cazul produselor pentru care se aplică un preț de intrare în conformitate cu articolul 140a din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului6 și pentru care Tariful vamal comun prevede aplicarea unor taxe vamale ad valorem și a unei taxe vamale specifice, se elimină doar partea ad valorem a taxei.

ANEXA II LA ACORD

PROTOCOLUL NR. 2

PRIVIND DISPOZIȚIILE APLICABILE IMPORTURILOR
ÎN CISIORDANIA ȘI FÂȘIA GAZA DE PRODUSE AGRICOLE, PRODUSE AGRICOLE PRELUCRATE, PEȘTE ȘI PRODUSE PESCĂREȘTI ORIGINARE DIN UNIUNEA EUROPEANĂ

1. Produsele originare din Uniunea Europeană prevăzute în anexe sunt admise la import în Cisiordania și Fâșia Gaza în conformitate cu condițiile indicate mai jos și în anexe.

2. Taxele de import se elimină sau se reduc la nivelul indicat în coloana „a”, în limita contingentului tarifar anual precizat în coloana „b” și sub rezerva dispozițiilor specifice menționate în coloana „c”.

3. Pentru cantitățile importate peste contingentele tarifare, se aplică taxele vamale în vigoare pentru țări terțe, sub rezerva dispozițiilor specifice menționate în coloana „c”.4. Pentru primul an de aplicare, volumele contingentelor tarifare și cantitățile de referință se calculează ca proporție din volumele de bază, ținând seama de perioada scursă înainte de data intrării în vigoare a prezentului protocol.

ANEXA 1 LA PROTOCOLUL NR. 2

Kataloq: afaceri europene
afaceri europene -> Lista părții ue rezerve aplicabile în Uniunea Europeană
afaceri europene -> Dintre canada, pe de o parte
afaceri europene -> Introducere
afaceri europene -> Rezumat Error: Reference source not found
afaceri europene -> Rezumat Error: Reference source not found
afaceri europene -> O strategie în domeniul aviației pentru europa I. Introducere – aducerea aviației pe un nou palier 1 Importanța aviației pentru ue
afaceri europene -> 1. Introducere
afaceri europene -> Anexă anexa VIII acord de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte Anexa XVI privind achizițiile publice
afaceri europene -> Expunere de motive
afaceri europene -> Comisia europeană Bruxelles, 27 2010

Yüklə 224,33 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə