Din küLTÜRÜ ve ahlak biLGİSİ 1Yüklə 33,04 Kb.
tarix28.10.2017
ölçüsü33,04 Kb.
növüYazi

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI 12.SINIF SORU VE CEVAPLARI

KLASİK SORULAR:1.Hayat Amaçsız Değildir:

Soru 1.Evrendeki her şeyin bir amacının olduğunu bir örnekle kısaca yazınız?(10p)

Cevap:10/Evrendeki her varlığın kendine özgü bir görevi ve işlevi vardır.Dünyada yaşayan canlı ve cansız her varlık,kendi yaratılış amacına uygun olarak hareket eder.Örneğin ,güneş dünyayı aydınlatır.Soru 2:”Biz gökleri,yeri ve bunlar arasında bulunanları ,oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.”(Duhan,38)Ayeti bize neyi anlatıyor?Kısaca yazınız?(10p)

Cevap 2:10/Dünya hayatının ve evrendeki her şeyin bir amacının olduğunu anlatıyor.Soru3:”O ki hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır.O,mutlak galiptir,çok bağışlayıcıdır.”Mülk,2 Ayeti neyi anlatıyor?Kısaca yazınız?(10)

Cevap 3:10/İnsan hayatının yaratılış amacının imtihan olduğunu anlatıyor.Soru 4:Allah ,insana dünya hayatında başarılı olabilmesi için ona hangi kolaylıkları sağlamıştır?Kısaca yazınız?(10p)

Cevap 4: 10/Allah insana dünya hayatında başarılı olabilmesi için akıl,irade ve düşünme gibi üstün yetenekler vermiştir.İnsana peygamberler ve kutsal kitaplar göndererek iyiliğin ve kötülüğün neler olduğu konusunda rehberlik etmiştir.Soru 5:”Ben cinleri ve insanları ,ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”Zariyat,56 ayeti bize neyi anlatıyor?Kısaca yazınız?(10)

Cevap 5:10/İnsanların ve cinlerin yaratılış amacının Allah’a kulluk(ibadet )etmek olduğunu anlatıyor.Soru 6:İnsanın dünya hayatındaki görevini kısaca yazınız?(10p)

Cavap 6:10/İnsanın dünya hayatındaki görevi Allah’ı tanımak,bilmek,ona inanmak ve hayatını onun buyruklarına uygun olarak devam ettirmektir.Soru 7:”Dünya ahiretin tarlasıdır.”Hadisi şerifi bize neyi anlatıyor?Kısaca yazınız?(10p)

Cevap 7:10/Dünya hayatının ahirete hazırlık yeri (imtihan yeri )olduğunu anlatıyor.Soru 8:”Allah’ın sana verdiğinden (onun yolunda harcayarak)ahiret yurdunu iste;ama dünyadan da nasibini unutma….”Kasas ,77 Ayeti bizi neyi anlatıyor?Kısaca yazınız?(10)

Cevap 8:10/İnsanın dünya ve ahiret dengesini iyi kurması gerektiğini anlatıyor.Soru 9:İnsan dünya ve ahiret dengesini kurmak için neler yapmalıdır ?Kısaca yazınız?(10p)

Cevap 9:10/İnsanı ve ahlaki değerlere bağlı olarak yaşamalı ve sonsuz ahiret hayatına hazırlanmalıdır:

2.AHİRET HAYATININ DÜNYA HAYATINI ANLAMLANDIRMAYA KATKISI

Soru 1:Ahiret inancının insan ruhuna huzur ve rahatlama vermesini kısaca yazınız?(10)

Cevap 1 :10/Ahiret inancı,insana öldükten sonra ne olacağını bildirerek onu belirsizlikten,gelecek endişesinden kurtarır.Ruhsal yönden büyük bir rahatlama içinde olmasını sağlar.Çünkü insanın niçin ve nasıl yaşamasını bilmesi ona huzur ve mutluluk verir.Soru 2:Ahiret inancının insana sorumluluk duygusu kazandırmasını kısaca yazınız?(10)

Cevap 2 :10/Ahirete iman eden insan,yaptıklarından hesaba çekileceği bilinciyle hareket eder.Günlük yaşantısını buna göre düzenler.Yaşamını anlamlı hale getirir.Sorumluluk duygusuyla sürekli iyi ve yaralı işler yapmaya özen gösterir.Soru 3:Ahiret inancının kişinin hayatını anlamlandırmasını kısaca yazınız?(10p)

Cevap 3:10/Ahiret inancı ,bireyin dünya hayatının bir gün biteceğinin,bundan sonra yeni ve sonsuz bir hayatın başlayacağının farkında olmasını sağlar.Böylece insan her anının çok önemli olduğunun bilincine varır.Bunun farkında olan insan,elindeki imkanları,zamanını ve enerjisini en iyi şekilde değerlendirmeye çalışır.Soru 4:Ahiret inancının insana kazandırdığı faydalardan 2 tanesini yazınız? (10p)

Cevap 4:5/1.İnsanı iyi ve doğru olmaya yönlendirir. 5/2.İnsan ruhuna huzur ve dinginlik (rahatlama)verir. Y.İnsana sorumluluk duygusu kazandır. Y.Hayatın amacını,anlamını ve önemini anlamamıza katkı sağlar. Y.İnsan davranışlarına amaç ve yön verir.3.ÖLÜM BİR HAYAT GERÇEĞİDİR:

Soru 1:Ölümle ilgili temel sorulardın iki tanesini yazınız?(10p)

Cevap 1:5/1.Ölüm nedir? 5/2.İnsan ölünce nereye gidiyor? Y.Ölüm bir insan için bir yok oluş mudur?Soru 2:Ölümün bir hayat gerçeği olduğunu kısaca yazınız ?(10p)

Cevap 2 :10/Ölüm bütün insanlar için bir gerçektir.İlk insandan günümüze kadar milyarlarca insan dünyaya gelmiş ve ölmüştür.Soru 3:İnsandaki ölümsüzlük duygusunu kısaca yazınız?(10)

Cevap 3:10/Bizler dünyadaki kısa ömrümüzde ,yaşamın sınırlı olduğunu bilir ve görürüz.Buna karşın yine de içimizde,sürekli yaşama isteği vardır.Çevremizde insanların öldüğünü görür,ölümün bir gün bize de geleceğini kesinlikle biliriz ama bir türlü ölümü kabullenemeyiz.Çünkü dostlarımızdan ,arkadaşlarımızdan,ailemizden ve sevdiklerimizden ayrılmak istemeyiz.Sürekli yaşamayı ve ölümsüz olmayı isteriz.Soru 4:Ölümsüzlük duygusu hayata kaç şekilde yansımaktadır?Yazınız?(10)

Cevap 4: 5/1.Çocuk sahibi olarak soylarının devamı isteği 5/2.Dünyada sevap kazanmak için eserler bırakmak isteğiSoru 5:İslam’ın ölüme bakışını kısaca yazınız?(10P)

Cevap 5:10/İslam inancına göre insan için ölüm bir yok oluş değil,yeni bir hayatın başlangıcıdır.İnsanı sonsuz olarak yok olma duygusundan kurtaracak şey ise ahirettir.İnsanlar yaptıkları iyiliklerin tam anlamıyla karşılığını orada göreceklerdir.

4.AHİRETE UĞURLAMA:

1.Cenaze namazı kılmak:Soru 1:Ölen bir kişiyi ahirete uğurlarken yapılması gereken görevlerimizden iki tanesini yazınız?(10)

Cevap1 :5/1.Yıkama 5/2.kefenleme y.cenaze namazını kılma, y.mezara defnetme,y.Kur’an ve mevlit okuma, y.Dua etme ve hayır yapmaSoru 2:Ölen kişinin yakınlarına taziyede bulunurken kullandığımız cümlelerden iki tanesini yazınız?(10p)

Cevap 2:5/1.Allah rahmet eylesin 5/2.Allah sabır versin y. Allah cennete kavuştursun y.Başınız sağ olsun y.,Allah’tan geldik Allah’a döneceğiz.Soru 3:Farz-ı Kifaye ne demektir?Kısaca yazınız?(10)

Cevap 3:10/Farzı Kifaye:Bir topluluktan bir kişinin yapmasıyla sorumluluğun diğerlerinin üzerinden kalkan ibadettir.4.Dua etmek ve hayır yapmak:

Soru 1:.Peygamberimizin Hadisi Şerifine öldükten sonra göre amel defteri kapanmayan kimselerden iki tanesini yazınız?(10)

Cevap 1:5/1.Sadaka-i Cariye bırakanın 5/2.Faydalı bir ilim bırakanın y.Salih evlat bırakınınSoru 2:Ölenlerimiz için yapmamız gerekenlerden iki tanesini yazınız?(10)

Cevap 2:5/1.Kur’an okumak 5/2.Mevlit Okumak y.Dua etmek y.Hayır yapmak5.Kıyamet:

Soru 1:Kıyametin kopuşu sırasında meydana gelecek olaylardan iki tanesini yazınız?(10)

Cevap 1:5/1.Güneş sönecek 5/2.Yıldızlar dökülecek y.Yer şiddetle sarsılacak y.dağlar birbirine girecek.Soru 2:Kur’an’ın yeniden diriliş olayına verdiği örneklerden iki tanesini yazınız?(10)

Cevap 2:5/1.Sonbahar-İlkbahar örneği 5/2.Kuru toprak-BitkilerSoru 3:Kıyamet alametlerinden iki tanesini yazınız?(10)

Cevap 3:5/1.Güneş’in batıdan doğup doğudan batması 5/2.Deccal’in ortaya çıkması y.Dabbetül Arzın ortaya çıkması y.Yecüc ve mecüc adlı iki milletin ortaya çıkması y.Ortalığa bir duman kaplaması.


6.Yeni bir hayat:Ahiret

Soru 1:İslamiyet’in Ahiret anlayışını kısaca yazınız?(10)

Cevap 1:Ahiret hayatı,kıyametten sonra başlayacak olan sürekli yaşam demektir.İslam inancına göre insan,ölümle birlikte yok olmaz.Yani ölüm bir son değil,aksine sonsuz hayatın başlangıcıdır.Buna göre insanlar öldükten sonra tekrar dirilecekler ve dünyada yaptıkları iyi ve kötü davranışlarının göreceklerdir.Soru 2:Ahiret günü aşamalarından iki tanesini yazınız?(10)

Cevap 2:5/1.Kıyametin kopması 5/2.Mahşerin kurulması y.Amel defterlerin dağıtılması y.Hesap ve yargılama y.şefaat y.Sırat y.Cennet veya CehennemSoru 3:Mahşer günü hesap ve yargılamada sorulacak sorulardan iki tanesini yazınız?(10)

Cevap 3:5/1.Ömrünü nasıl harcadın? 5/1.Gençliğini nasıl harcadın? Y.Malını nasıl kazandın y.Malının nasıl harcadın y.Bildiklerinle amel ettin mi?Soru 4:Kur’an’a göre cennetin özelliklerinden iki tanesini yazınız?(10)

Cevap 4:5/1.Ölüm yok,sonsuz yaşam var. 5/2.İstediğini yiyip içebilecek. Y.Sonsuz mutluluk var.y.Hiçbir zorluk ve sıkıntı yok. Y.Sonsuz nimetler kendisine sunulacak. Y.Giyecekleri ipekten

Soru 5:Ahiret inancının insana kazandırdıklarından iki tanesini yazınız?(10)

Cevap 5: 5/1.İnsanda sorumluluk duygusunu pekiştirir. 5/2.insanın kendini denetlemesini sağlar. Y.Yok olma kaygısından kurtarır. Y.umut ve huzur kaynağıdır. Y.iyi davranışlara yöneltir. Y.Dünya yaşamının değerini kavratır.

***** *****

ÜNİTE 2:TÖVBE VE BAĞIŞLAMA1.İnsan hata yapabilen bir varlıktır:

Soru 1:İnsanın hata yapabilen bir varlık oluşunu kısaca yazınız?(10)

Cevap1:10/.İnsan sahip olduğu özellikler aracılığıyla güzel şeylerle birlikte bazen hatalar da yapabilir.Çünkü insan hata yapabilen bir varlıktır.O hem iyi hem de kötülüğü gerçekleştirebilecek yetenekte yaratılmıştır.Zaman zaman isteyerek veya istemeyerek hata yapabilir ve günah işleyebilir.İnsan melekler gibi hatasız şeytan gibi tamamen kötülük yapan bir varlık değildir.Soru 2:Kur’an’a göre insanın aciz bir varlık oluş özelliklerinden iki tanesini yazınız?(10)

Cevap 2:5/1.Unutkan olması 5/2.Nefsine düşkün olması y.Bencil olması y.Kibirli olmasıSoru 3:Hata yapmak istemeyen insan nasıl hareket etmelidir?Kısaca yazınız?(10)

Cevap 3: 10/İnsan günahlardan ve hatalardan kaçınmaya gayret göstermelidir.İnsan iradesini kullanarak hatalı davranışları terk ederek doğru davranışlara yönelmelidir.

Soru 4:Hata yapan bir insan nasıl hareket etmelidir?Kısaca yazınız?(10)

Cevap 4:İnsan ,bilerek veya bilmeyerek işlediği hata ve günahlar için de Allah’tan bağışlama dilemelidir.Önemli olan ,insanın hatasını anlayıp pişman olması ve tövbe etmesidir.2.Tövbe hatadan dönme ve iyiye yönelme erdemidir.

Soru 1:Tövbede esas olan ilkeyi bir cümleyle yazınız?(10)

Cevap 1:10/Bireyin samimi bir niyetle yaptığı hatadan vazgeçip bir daha aynı davranışı tekrarlamamaya karar vermesi ve iyiliğe yönelmesidir.Soru 2:Tövbenin insana sağladığı yararları bir cümleyle yazınız?(10)

Cevap 2:10/Tövbe eden insan hem Allah’ın sevgisini kazanmış hem de kendi iç huzurunu sağlamış olur.Tövbe eden kişide oluşan huzur ve mutluluk onun sosyal hayatına insanlar arasındaki ilişkilerine de yansır.Bu şekilde tövbe ,kişiler arasında sevgi ve yakınlığın oluşmasına katkı sağlar.

Soru 3:Hata yapan kişinin yapması gerekenlerden iki tanesini yazınız?(10)

Cevap 3:5/1.Hatasından ibret almalı 5/2.Pişman olup doğruya yönelmeli y.Vakit geçirmeden Allah’a sığınmalı y.Bir daha hatayı tekrarlamamaya gayret etmeli y.Hatasında ısrar etmemeli.

BOŞLUK DOLDURMA SORULARI

1.HAYAT AMAÇSIZ DEĞİLDİR:

1.İnsan için dünya hayatı bir imtihan yeridir.

2.AHİRETE İMANIN DÜNYA HAYATINI ANLAMLANDIRMAYA KATKISI

1.Ahiret inancı;insanın öldükten sonra dünyada yaptıklarından Allah’a hesap vereciği sonsuz bir hayatın varlığına inanmaktır.

2.Dinimizin temel kaynağı olan Kur’an ,bize Allah’tan geldiğimizi ve O’na döneceğimizi bildirerek ahiret hayatının var olduğunu haber vermektedir.

3.Dünya hayatından sonra sonsuz bir hayatın başlayacağını ve bunun dünya hayatında kazanılacağını bilmek,kişinin hayatının anlamını ve önemini daha iyi kavramasına yardımcı olur.

4.”Kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine ikram etsin.”Hadisi şerif

5.”Kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa güzel söz söylesin veya sussun.”Hadisi şerif

3.ÖLÜM BİR HAYAT GERÇEĞİDİR:

1.”Her canlı ölümü tadacaktır.”Al-i İmran ,185

4.AHİRETE UĞURLAMA:

1.Cenaze namazı kılmak:

1.Cenaze namazı dua niteliği taşıyan farz bir namazdır.

2.Cenaze namazını kılmak farz-ı Kifayedir.

3.Cenaze namazı 4 tekbir alınarak ayakta ve cemaatle kılınır.

4.Namazdan sonra cenaze kabre götürülür.

5.Cenazeyi defin işleminden sonra ölen kişinin yakınlarına taziyede bulunur.

6.Taziye,ölen bir insanın yakınlarını teselli etmek ,acısına ortak olmak,sabır dilemek demektir.

7.”Musibete uğrayan kardeşine taziyede bulunan kişiye Allah ,kıyamet gününde ikram elbisesini giydirir.”Hadisi şerif2.Kur’an ve Mevlit okumak:

1.Kültürümüzde ölen kişinin arkasından Kur’an okunur.

2.Cenazenin defin işlemi tamamlandıktan sonra kabrin başında Bakara suresinin ilk beş ayeti okunur.

3.Eğer Kur’an-ı Kerim hatmedilmişse mezarın başında hatim duası yapılır.

4.Doğum ,doğum zamanı ve doğum yeri anlamlarına gelen mevlit özellikle Peygamberimizin doğumu anlamında kullanılır.

5.Peygamberimizin doğumunu anlatan eserlere de mevlit adı verilmiştir.

6.Türk Edebiyatında Süleyman Çelebi’nin Hazreti Peygambere duyduğu derin saygı ve sevginin ifadesi olarak yazdığı eser ,ülkemizde mevlit olarak bilinir.

7. Türk Edebiyatında Süleyman Çelebi’nin Hazreti Peygambere duyduğu derin saygı ve sevginin ifadesi olarak yazdığı”Vesiletü’n-Necat “adlı eser ,ülkemizde mevlit olarak bilinir.

8.Dini bir zorunluluk olmadığı halde ölen bir kişinin ardından mevlit okumak ülkemizde güzel bir gelenek haline gelmiştir.

3.Dua etmek ve Hayır Yapmak:

1.Cenaze namazı ,ölen kişi için dua niyetiyle kılınır.

2.”Cenaze namazı kıldığınız zaman,ölen kimseye içtenlikle dua ediniz.”Hadisi şerif

3.Ölen birine dua etmek için mutlaka mezara gitmek gerekmez.

4.Hayır,karşılığını sadece Allah’tan bekleyerek söylenen söz,yapılan iş ve davranışlardır.

5.Ölen birinin arkasından geride kalan yakınları dua etmeli ve onun sevap kazanması için hayır yapmalıdır.5.Kıyamet:

1.Sözlükte “kalkmak”,”dirilmek”,”dikilmek” gibi anlamlara gelen kıyamet ,evrenin düzeninin bozulması ,her şeyin yok olması ve ölen tüm insanların yaptıklarının hesabını vermek üzere diriltilecekleri zamandır.

2.İslam inancına göre İsrafil adlı meleğin “Sur” denilen bir alete üflemesiyle bütün insanlar yeniden diriltileceklerdir.

3.Dünya hayatının son bulup insanların yeniden diriltilecekleri zamana kıyamet denir.

5.Yeni bir hayat:Ahiret:

1.Ahiret hayatı kıyametten sonra başlayacak olan sürekli yaşam demektir.

2.İnsanlar ,yaptıklarının hesabını vermek üzere,kıyamet günü mahşer denilen büyük bir meydanda Allah’ın huzurunda toplanacaklardır.

3.İnsanların dünyada yaptıkları iyi ve kötü işlerle davranışlarının yazıldığı amel defterleri kendilerine verilecek ve insanlar yaptıklarından sorguya çekileceklerdir.

4.İnsanların günah veya sevapları mizan adı verilen terazide tartılacaktır.

5.Allah’a iman edip onun buyruklarını yerine getirmiş ve iyilikleri fazla olanlar Cennete gideceklerdir.

6.Ahiret gününe inanan insan,öldükten sonra tekrar diriltileceğini ve yaptıklarından hesaba çekileceğini bilir.

ÜNİTE 2:TÖVBE VE BAĞIŞLAMA1.İnsan hata yapabilen bir varlıktır:

1.Kul hakkı yiyen kimseler,hakkını yediği kişiden özür dileyip helallik istemelidir.

2.Şayet kişi Allah’a karşı bir suç işleyip günaha girdiyse tövbe edip ondan af dilemelidir.

2.Tövbe hatadan dönme ve iyiye yönelme erdemidir.

1.Tövbe kişin yaptığı bir hata ya da işlediği bir günahtan dolayı pişmanlık duyması ve Allah’tan bağışlama dilemesidir.

2.Dua,kişinin yaratıcısına yönelerek ondan istek ve dilekte bulunmak,sorunları ona iletmek ve yalvarmak demektir.

3.”Bütün insanlar hata yapar.Önemli olan hata yapmamak değil,hatadan tövbe ile vazgeçmektir.”Hadisi Şerif

4.Tövbe eden insan hem Allah’ın sevgisini kazanmış hem de kendi iç huzurunu sağlamış olur.

5.Tövbe işledikleri günahlardan kurtulmaları için Allah’ın insanlara tanıdığı bir imkandır.
Yüklə 33,04 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə