DoctorateYüklə 69,68 Kb.
tarix27.10.2017
ölçüsü69,68 Kb.
#16730

Şcoala doctorală interdisciplinară

Domeniul de doctorat:

TEZĂ DE DOCTORAT

TITLU TEZĂ DOCTORAT

doctorand:

PRENUME, NUME

conducător științific:

PRENUME, NUME


SIBIU 2017

pagină albă

- se poate printa ISBN, copyright etc., în jumătatea de jos a paginii.

- nu se vor numerota pagina de gardă şi verso-ul acesteia.


SUMAR


Acest capitol va fi integrat în partea preliminară a lucrării. Paginile vor fi numerotate iii sau cu cifre romane şi se vor respecta regulile unei pagini cu header şi footer.

Dacă lucrarea nu conţine oricare dintre capitolele prezentate în partea preliminară a acestui template, vă rugăm să-l eliminaţi. Pot apărea însă alte capitole ale părţii preliminare, care vor respecta aceste reguli.


Continuare capitol SUMAR sau pagină albă

Dacă doriţi să introduceţi o dedicaţie, un epigraf

sau să vă exprimaţi recunoştinţa, acest text trebuie plasat în mijlocul paginii,cu aliniament centrat pe mijloc, fără a scrie vreun titlu şi va fi inserat în lucrare de obicei după sumar. Respectă regula numerotării părţii preliminare,

însă nu va apărea tipărit pe pagină.

Font recomandat: Times New Roman 12 pt.


CUPRINS
SUMAR 3

CUPRINS 7

PREFAȚĂ 7

1INTRODUCERE 8

2CAPITOLUL - ELEMENTE DE ÎNDRUMARE PENTRU REDACTAREA TEZEI DE DOCTORAT 10

3AŞEZAREA ÎN PAGINĂ 10

4NUMEROTAREA PAGINILOR 10

5Formatarea textului 10

6Sub-subcapitol 10

7Fonturi și mărimile lor 11

8INSERAREA TABELELOR, FIGURILOR, GRAFICELOR 12

9APARATUL CRITIC 13

10NOTE DE SUBSOL / SFÂRŞIT 13

11REFERINȚE ÎN TEXT 14

BIBLIOGRAFIE 15PREFAȚĂ
Acest capitol va fi integrat în conţinutul lucrării. Paginile vor fi numerotate cu cifre arabe şi pentru prima pagină a capitolului se vor respecta regulile unei pagini cu header şi footer, următoarele vor fi pagini de conţinut. Dacă lucrarea nu conţine oricare dintre capitolele prezentate în acest template, eliminaţi-l. Pot apărea însă alte capitole ale lucrării, care vor respecta aceste reguli.


1INTRODUCERE


În următoarele capitole ale conţinutului lucrării vă vom prezenta mai multe detalii despre aranjarea textului în pagină, tabele şi figuri inserate în text etc., pentru a putea alege un stil pertinent pentru lucrarea dumneavoastră. Acestea nu constituie însă unica modalitate de reprezentare, putând apărea variaţii în funcţie de domeniu.

Puteţi insera aici textul dumneavoastră sau puteţi elimina pagina.2CAPITOLUL - ELEMENTE DE ÎNDRUMARE PENTRU REDACTAREA TEZEI DE DOCTORAT

3AŞEZAREA ÎN PAGINĂ


Oglinda paginii (spaţiul în care apare textul) trebuie să se încadreze în pagină respectând o distanţă de 25 mm faţă de oricare dintre margini. În cazul unei pagini cu header şi footer, acestea vor fi incluse în oglinda paginii, excepţie facând doar numerotarea paginilor. Paginile din cuprinsul capitolelor nu vor avea header, folosindu-se tot spaţiul oglinzii pentru textul conţinutului şi footer.

Titlul trebuie să respecte o distanţă de 15 mm faţă de banda orizontală din header iar subtitlul va fi separat de titlu de un rând liber. Ambele vor respecta o aliniere la stânga.

Conţinutul paginii trebuie separat de titlul capitolului de un rând liber sau de subtitlu printr-un rând liber.

4NUMEROTAREA PAGINILOR


Numerotarea paginilor nu este inclusă în oglinda paginii. Amplasarea va fi în footer, cu aliniere alternativă stânga-dreapta.

Fontul recomandat este Times New Roman 12 pt.

Se vor folosi variante de numerotare (ex: iii, cifre romane) pentru capitolele incluse în partea preliminară a lucrării, iar pentru paginile de conţinut se vor folosi numerale arabe.

5Formatarea textului


Pentru text folosiți stilul Normal, fonturi Times New Roman 12, spațierea la 1.5 rânduri, ca acest text pe care îl citiți. Puteți scrie textul și aplica apoi stilul Normal din acest fișier Word.

Pentru capitole, subcapitole de diferite niveluri, folosiți Heading 1, Heading 2, Heading 3, de asemenea definite în acest fișier.


6Sub-subcapitol


Folosim dacă este cazul.

Dacă folosim numerotarea automată, cu câmpul AutoNumLgl, ca pe această pagină, se generează cuprinsul automat. În plus, se operează modificările din text și în cuprins, cu un click.


7Fonturi și mărimile lor


Fonturile folosite pentru copertă, pagina de gardă şi în headerele inserate la începutul capitolelor, nu se vor modifica, pentru a păstra identitatea vizuală a ULBS.

Este obligatorie folosirea diacriticelor.

Există o dimensiune minimă de 10 pt. a mărimii fontului, inclusiv pentru cel din interiorul graficelor, figurilor, notelor de subsol, referințelor bibliografice, etc.

8INSERAREA TABELELOR, FIGURILOR, GRAFICELOR


Tabelele, figurile, graficele etc. trebuie separate de text sau alte elemente, de un rând de liber de text.

Tabelul 1: acest tabel este un exemplu de tabel.

Număr curent

Etc.


https://reference.wolfram.com/language/ref/files/plot3d.en/o_1.png

Figura 1: Exemplu de figura.

Se pot insera tabele, figuri, grafice etc. în pagină centrate şi respectând dimensiunile oglinzii paginii, specificate în subcapitolul 2.1.

În cazul în care dimensiunile figurii necesită întregul spaţiu al oglinzii paginii, se va renunţa la footer iar imaginea va fi centrată pe mijloc, în format portret sau landscape, fără a depăşi dimensiunile oglinzii paginii.


9APARATUL CRITIC


Totalitatea referinţelor şi notelor critice dintr-un text reprezintă aparatul critic al acestuia.

Există două sisteme tradiţionale de redactare a aparatului critic:

1. note & bibliografie

2. referinţe în text ("parantetice") & listă de referinţe


10NOTE DE SUBSOL / SFÂRŞIT


În alegerea tipului de notă (subsol/sfârşit), precum şi modul de numerotare continuu (în întreaga lucrare, în capitol sau pentru fiecare pagină), autorul se va ghida după următoarele principii:

- facilitarea lecturii continue a textului;

- evitarea confuziilor;

- uşurinţa găsirii de către cititor a informaţiei complete la care se face referinţă.

Notele de subsol vor fi amplasate în partea de jos a paginii, deasupra footer-ului. Notele de sfârşit vor fi amplasate la sfârşitul capitolului sau al lucrării.

Toate notele se numerotează, de regulă cu cifre arabe, în mod continuu pentru întreaga lucrare sau pentru întreaga secţiune (capitol), sau pentru fiecare pagină.

Fontul recomandat este Times New Roman 10 pt.

În mod obligatoriu, la sfârşitul lucrării, va fi inclus capitolul de BIBLIOGRAFIE.


11REFERINȚE ÎN TEXT


Referinţele sunt date în text. Modul de citare va fi stabilit în cadrul fiecărui domeniu de studii doctorale.

Dacă se citează un fragment, includerea paginilor la care acesta apare în textul original este obligatorie.

Citatele se marchează prin ghilimele. În majoritatea stilurilor academice citatele NU se marchează cursiv ("italic"), cu excepţia :

- cazurilor în care în textul original fragmentul sau anumite cuvinte din citat apar marcate cursiv sau scoase în evidenţă printr-un alt mijloc vizual (caz în care se va include în referinţă menţiunea subl. în orig.);

- cazurilor în care doriţi să evidenţiaţi anumite concepte sau expresii (caz în care se va include în referinţă menţiunea subl.n.)

Atenţie! Indiferent dacă ideea altui autor va fi preluată ca citat sau în rezumat ori parafrază, referinţa la respectiva lucrare este obligatory.

În mod obligatoriu, la sfârşitul lucrării, va fi inclusă LISTA DE REFERINŢE.

În lista de referințe se numerotează referințele, fie automat, fie manual.

NOTĂ: Fontul recomandat este Times New Roman 10 pt pentru referințe. În acest fișier word, intenționat să fie un template de teză, găsiți definit stilul References pentru acest scop.

BIBLIOGRAFIE


Aceasta este o variantă de referințe. Modul de întocmire a listei și de citare în text, unde afirmația este suficient de importantă încât să fie citată, se stabilește în cadrul fiecărui domeniu al școlii doctorale.

Un exemplu poate fi acesta, dar nu trebuie păstrat:

Name, Sure-name., Name, Sure-name., Title of the book, 5th edition, Editors eds., City, State, (2009).

Name, Sure-name., Name, Sure-name., Name, Sure-name., Title of the article, Publication Name,Vol.5, No.3, pp. 34 -41, (2009).

Name, Sure-name., Name, Sure-name., Title of the proceedings, Name of the conference, Vol. II, pp. 191-199, City, State, (2009).

Littlefox Fox, Nero Dog, The quick brown fox jumps over the lazy dog, 5th edition, Animals eds., The Forest, (2009).

Grizzly Bear, Kitty Cat, Chasing in the woods, Forest stories,Vol.5, No.3, pp. 34 -41, (2009).

Kitty Cat, Jerry Mouse, Night behaviours, 6th International Conference on the Management of Behavioural Changes, Vol. II, pp. 191-199, City, State, (2009).

Bibliografia este ordonată alfabetic, după numele de familie al autorilor, dar nu este obligatoriu ci depinde de modul în care se citează refeințele pe specificul fiecărui domeniu din școala doctorală. Referințele pot apare și în ordinea în care sunt citate în teză.

Pentru acelaşi autor, itemii din bibliografie apar fie în ordinea alfabetică (crescătoare) a titlurilor, fie în ordinea descrescătoare a anului apariţiei acestora (indiferent de criterirul principal de ordonare, acesta va fi folosit în mod consistent în întreaga listă bibliografică).

Bibliografia poate fi structurată în categorii (ex. surse primare / izvoare şi literatură de specialitate) pe specificul domeniului, dacă este cazul.

Continuare capitol BibliografiePagină finală albă

Yüklə 69,68 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə