Embriyonik ve Fetal Dönem Prof. Dr. Alpaslan GÖKÇİmenYüklə 445 b.
tarix29.12.2017
ölçüsü445 b.


Embriyonik ve Fetal Dönem

 • Prof. Dr. Alpaslan GÖKÇİMEN

 • Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı


Embriyonik Dönem

 • Embriyon, döllenmeyi takiben 8. haftanın sonuna kadar belirgin insan görünümü kazanır.

 • Temel organ ve sistem gelişimi, ilk 8 haftada çok hızlıdır.

 • Teratojenite etkisi daha fazla.Embiyonik Kıvrımlar

 • Bu dönemde  Endoderm daha ileri seviyede farklılaşır.

 • Üç tabakalı disk  Silindirik şekle girmeye başlar.

 • Kıvrımlar  Hem kraniyokaudal hem de mediyolateral yönlerde ve üç boyutlu düzlemde gerçekleşir.Embiyonik Kıvrımlar

 • En önemli etken  Çeşitli embriyonik yapıların gelişim farkları.

 • Uzunlamasına (Kraniyokaudal) Kıvrılma:

 • - Embriyonun baş ve kuyruk bölgeleri, ventral yönde hareket eder.Embiyonik Kıvrımlar

 • Kaudalden kraniyale doğru sırasıyla:

 • - Nöral plak

 • - Bukkofaringeyal zar

 • - Kardiyojenik alan vardır.

 • Septum Transversum:

 • Kardiyojenik alanla embriyonun kraniyal kenarı arasındadır.

Embiyonik Kıvrımlar

 • Kıvrılmanın Sonuçları:

 • - Bukkofaringeyal zar  Gelecekteki ağız bölgesine,

 • - Kardiyojenik alan  Gelecekteki göğüs bölgesine,

 • - Septum transversum  Kardiyojenik bölgenin kaudaliyle vitellüs kesesinin boynu arasına yerleşir.

Embiyonik Kıvrımlar

 • Katlanmaya Yol Açan Faktörler:

 • - Kraniyokaudal Yönde: MSS’nin uzunlamasına hızlı büyümesi

 • - Mediyolateral Yönde:

 • Somitlerin hızlı büyümesiKuyruk Kıvrımı

 • Kaudal kıvrım, kraniyalden daha sonra olur (22. ve 23. günler).

 • Nöral tüp ve somitler, vitellüs kesesinin kaudal ucu üzerinde hızla uzar  Kaudal kıvrılma başlar.

 • Kıvrılma esnasında  Vitellüs kesesinin bir kısmı son bağırsağın yapısına katılmak üzere embiyonun içine katılır.

 • Allantoyis ise  Kısmen embriyona katılır.

Mediyolateral Yönde Kıvrılma

 • Sağ ve sol lateral vücut duvarları  Mediyan düzleme doğru ilerler.

 • Embriyonik diskin kenarları, ventral olarak birleşir.

 • Sonuçta, embriyon silindirik şekle girer.Mediyolateral Yönde Kıvrılma

 • Vitellüs kesesi  Ventral ve lateral karın duvarları oluşurken, orta bağırsağı meydana getirmek üzere embriyona katılır.

 • Orta bağırsak  6. haftanın sonuna kadar tüp halini alır  Vitellüs kesesinin boynunda, vitellüs kesesi sapını oluşturur.

 • Lateral kıvrımlar ventralde birleşir  Umblikal kordon meydana gelir.Mediyolateral Yönde Kıvrılma

 • Embriyonik kıvrımlar tamamlanırken:

 • - Amniyon boşluğu genişler.

 • - Amniyotik membran tüpü oluşur.

 • - Bu tüp  Vitellin kanalın ve bağlantı sapının etrafındadır.  Buna, umblikal kordon denir.Mediyolateral Yönde Kıvrılma

 • Umblikal kordon uzadıkça:

 • - Vitellin kanal darlaşır.

 • - Vitellüs kesesi cismi, umblikal kılıfın içinde kalır.

 • Vitellüs kesesi ve vitellin kanal, normalde doğuma kadar kaybolur.

 • Amniyonun genişlemesi  Embriyonun serbestçe büyüyüp gelişebileceği bir ortam.Endodermin İleri Derecede Farklılaşması

 • 4. Haftada  Endodermal bağırsak tüpü ortaya çıkar.

 • Bağırsak tüpünün sınırları:

 • - Kraniyalde  Bukkofaringeyal Membran

 • - Kaudalde  Kloaka Membranı

 • - Ortada  Vitellin kanala açılır.İlkel Bağırsağın Bölümleri

 • Faringeyal

 • Ön (Foregut) baş kıvrılması

 • Orta (Midgut) enine kıvrılma

 • Son (Hindgut) kuyruk kıvrılmasıİlkel Bağırsaktan Meydana Gelen Yapılar

 • Mide – Bağırsak ve solunum yolları epiteli

 • Tonsil, tiroid, paratiroid, timus, karaciğer ve pankreasın parankimleri

 • Mesane ve üretra epitelinin büyük kısmı

 • Timpanik boşluk ve östaki borusu epiteli4. Hafta

 • Embriyon düzdür.

 • Nöral tüp oluşur.

 • 26. güne kadar  Üç çift faringeyal yay görülebilir.

 • Ön nöropor kapanır.

 • Ön beyinde belirgin büyüme gözlenir.

 • Üst ekstremite tomurcukları.4. Hafta

 • Lens plakları gözlenir.

 • Sonlarına doğru  4. faringeyal yay çifti de gözlenir.

 • 4. Hafta sonundaki en belirgin yapılar:

 • - Somitler

 • - Yutak yayları

5. Hafta

 • Baş gelişimi daha hızlıdır.

 • İkinci faringeyal yay  3. ve 4. yayların üzerinde gelişir  Servikal Sinüs denilen yapı meydana gelir.

 • Kol ve bacak tomurcukları, belirgin olarak seçlebilir.

6. Hafta

 • Üst ekstremitede  Dirsek ve bilek bölgeleri seçilebilir.

 • İlk iki faringeyal arkus arasındaki oluktan dış kulak yolu, buradaki kabartıdan dış kulak avrikulası meydana gelir.

 • Retina pigmentleri görülmeye başlanır.7. Hafta

 • İlkel bağırsakla vitellüs kesesi arasında vitellin kanal meydana gelir.

 • Bağırsaklar  Umblikal kordonun proksimal kısmından embriyon dışı sölom boşluğuna geçer  Fizyolojik Umblikal Herniasyon.

 • El plaklarında çentikler belirir.

8. Hafta

 • El parmakları, kısa ve perdelidir.

 • Ayak plaklarında çentikler belirir.

 • Kafa derisinde damar pleksusu gözlenir.

 • Belirgin insan şekli görülür.

 • Baş / Vücut Oranı = 1 / 2

 • Boyun bölgesi meydana gelir.

 • Göz kapakları daha belirgindir.

 • Bağırsaklar umblikal kordondadır.8. Hafta

 • Gözler genellikle açıktır.

 • Dış kulak avrikulası, son şeklini almaya başlar.

 • Dış genital ayrımı zordur.

Fetal Dönem

 • 9. haftadan doğuma kadar olan süreyi kapsar.

 • Esas olarak, organ sistemlerinin olgun laşması ve büyümesi görülür.

 • Baş gelişimi daha yavaştır.

 • 4.-6. aylarda  Vücut gelişimi çok hızlıdır.

 • 7.-9. aylarda  Ağırlık artışı ön plandadır.

Fetal Dönem

 • Fetal yaşın belirlenmesi  Baş-kalça (CRL) uzunluğu

 • Bu dönemdeki en belirgin değişiklik  Baş gelişiminin vücuda göre daha yavaş olmasıdır.9.-12. Haftalar

 • 9. Hafta:

 • - Yüz geniş

 • - Gözler birbirine uzak

 • - Göz kapakları birleşik

 • - Bacaklar kısa

 • - Karaciğer  Hematopoez merkezi9.-12. Haftalar

 • 12. Haftanın sonuna doğru:

 • - Üst ekstremitelerin uzaması tamamlanır.

 • - Birincil kemikleşme merkezleri ortaya çıkar.

 • - Cinsiyet ayrımı yapılmaya başlanabilir.

 • - Kan yapımı (hematopoez) işlevi  Karaciğerden dalağa geçer.9.-12. Haftalar

 • İdrar oluşumu başlar.

 • Umblikal herniasyon  Bağırsaklar, 11. haftaya kadar karın boşluğuna geri döner.13. – 16. Haftalar

 • Başın orantısal büyüklüğü azalmıştır.

 • Alt ekstremitelerde uzama meydana gelir.

 • Ekstremite hareketleri  8. haftada başlar, 14. haftada koordine olur.

 • Etkin iskelet kemikleşmesi görülür.

 • Kafa derisinde saç belirir.13. – 16. Haftalar

 • Overler  16. haftaya kadar farklılaşır  Primordiyal folliküller içerir

 • Dış kulaklar  Asıl konumlarına yakın yere gelir.17. – 20. Haftalar

 • Büyüme yavaşlar.

 • Alt ekstremitelerin uzaması tamamlanır.

 • Fetal hareketler hissedilmeye başlanır.

 • Deri  Kazeöz verniksle (peynirimsi maddeyle) kaplıdır.17. – 20. Haftalar

 • Kazeöz Verniks Nedir ?

 • - Fetus derisindeki yağ bezlerinin salgısın dan ve ölü epitel hücrelerinden meydana gelir.

 • - Fetusun ince derisinin dış etkilerden korunmasında görev alır.

 • Lanugo görülür:

 • - Fetusu kaplayan ince tüylerdir.

 • - Kazeöz vernikse desteklik sağlar.17. – 20. Haftalar

 • Kaşlar ve saç  20. haftada görülür.

 • Kahverengi yağ dokusu  17. haftada meydana gelir.

 • Uterus  18. haftaya kadar oluşur.

 • Testisler  20. haftaya kadar inmeye başlar.

21. – 25. Haftalar

 • Ağırlık artışı belirgindir.

 • Deri: Buruşuk ve saydam. Kan damarları dolayısıyla kırmızı görünümlü.

 • Hızlı göz hareketleri  21 .haftada başlar.

 • Akciğerler kanaliküler aşamadadır.

 • 24. haftada:

 • - Sürfaktan salgısı

 • - Tırnak oluşumu

26. – 29. Haftalar

 • Bu haftalar arasında doğan prematür bebeklerin yaşama ihtimali, sürfaktan salgısı dolayısıyla biraz daha fazladır.

 • Akciğerin parankim ve damar yapısı gelişmiştir.

 • MSS  Solunum hareketlerini ve vücut ısısını kontrol etmeye başlar.

 • Lanugo ve saçlar belirgindir.26. – 29. Haftalar

 • Ayak başparmağı belirgindir.

 • Derialtı yağ dokusu gelişir  Kırışıklıklar gider.

 • Dalak  28. haftaya kadar hematopoeze devam eder. Daha sonra, kan yapım işlevini Kemik İliği üstlenir.

30. – 34. Haftalar

 • Deri pembe görünümlü ve düzgündür.

 • Üst ve alt ekstremiteler tombuldur.35. – 38. Haftalar

 • Fetus bu dönemde şişmandır.

 • 36. haftaya kadar  Baş ve karın çevresi eşittir.  Daha sonra, karın çevresi daha geniş hale gelmeye başlar.

 • Testisler:

 • - 28.-32. haftalar arasında skrotuma inmeye başlar.

 • - Miyadındaki bebeklerde, genellikle skrotumdadır.

 • - Prematürlük durumunda  İnmemiş testis görülebilir.35. – 38. Haftalar

 • Sürfaktan  Doğumdan önceki son iki haftada artış gösterir.


Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə