European unionYüklə 28,11 Kb.
tarix28.10.2017
ölçüsü28,11 Kb.
#17945

AVRUPA BİRLİĞİBölgeler Komitesi

Basın Bülteni
CdR/09/CP 069.tr

Brüksel, 18 Haziran 2009Bölgeler Komitesi (CoR) AB genişleme ülkelerindeki ilerlemeyi yakından izliyor,

yerel ve bölgesel yetkililerin katılım sürecindeki rolüne dikkat çekiyor


Avrupa'nın seçilmiş bölgesel ve yerel temsilcileri, AB kapılarının üyelik talep eden ülkelere kapatılmasına karşı uyarılarda bulunurken, bu ülkelerden de daha fazla reformu hayata geçirmelerini istedi. İki ayda bir yapılan genel kurul toplantısı için 17-18 Haziran’da bir araya gelerek blokun genişleme stratejisiyle ilgili iki görüşü benimseyen AB Bölgeler Komitesi üyeleri, AB adayı ülkelere ve katılım umudu taşıyanlara da güçlü bir yerinden yönetim mesajı gönderdi: AB mevzuatı toplu olarak yerel ve bölgesel yetkililer tarafından uygulandığından, bu yetkililer bir ülkenin "AB'ye hazır" hale gelmesinde çok büyük önem taşımaktadır. Yerel düzeydeki aktörlerin katılım sürecindeki hayati rolü kabul edilmeli ve bu bağlamda kapasiteleri de güçlendirilmelidir.
Bölgeler Komitesi'nin aday ülkeler için genişleme stratejisi üzerine taslak görüşleri Maribor Şehir Meclisi Üyesi ve Slovenya Belediyeler ve Kasabalar Birliği Genel Sekreteri Jasmina Vidmar (SI/ALDE) tarafından hazırlanmıştır. Anavatanının AB'ye katılmasından beş yıl sonra Vidmar, "aday ülkelerin istikrarlı ve demokratik gelişimi için genişleme sürecinin önemini" vurgulamaktadır. Vidmar'ın görüşleri, aday ülkelerin üyelik kriterlerini yerine getirmek amacıyla başlattıkları önlemler ve reformlara tam destek verirken, AB üyeliğine giden yolda daha fazla reform yapılması yönündeki ihtiyacın da ana hatlarını çizmektedir. Bölgesel ve yerel yetkililer bu süreçte çok önemli bir role sahiptir: "Yerel ve bölgesel yetkililerin ve birliklerinin erken safhalardan itibaren katılım sürecinin içinde yer almalarını sağlamalıyız. Bilgileri ve deneyimleri ile katılım sürecine yeni ve katma değerler sağlayabilirler." Bu yetki devri süreci hızlandırılmalı ve finansal ve idari araçlarca da desteklenmelidir.
Bölgeler Komitesi'nin aday ülkelerden talepleri
Bölgeler Komitesi, AB'ye aday ülkelerden AB yasalarını kendi hukuk sistemlerine aktarmak konusunda ivedilikle harekete geçmelerini talep etmektedir. Komite özellikle 1082/2006 sayılı "Bölgesel İşbirliği İçin Avrupa Gruplaması" AB Tüzüğü'nün aday ülkeler tarafından mümkün olan en kısa sürede benimsenmesi konusunda ısrarcıdır. Bu, AB içindeki ve aday ülkelerdeki bölgeler ve yerel yetkililer arasındaki işbirliğinin güçlenmesine olanak tanıyacaktır. Bölgeler Komitesi, bu işbirliğinin farklı katılım süreçlerine de doğrudan olumlu etkileri olacağını vurgulamaktadır.
Hırvatistan
Bölgeler Komitesi, Hırvatistan’ın reformları benimsemekte ve uygulamakta kaydettiği genel ilerlemeyi takdirle karşılamakla birlikte, bu aday ülkenin yargı mekanizmasındaki reform çabalarına ivedilik kazandırılması, yolsuzluk ve organize suçla mücadele edilmesi, yerel ve bölgesel seviyede bütünleşme sağlayacak önlemlere yönelik finansal kaynakları ve idari desteği artırarak azınlık haklarının korunması, mültecilerin geri dönüşlerinin desteklenmesi ve Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi ile işbirliğinin sürdürülmesi gerekliliklerini de vurgulamaktadır.
Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti
Komite ayrıca Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti'nin siyasi AB üyeliği kriterlerini yerine getirmeye yönelik çabalarındaki noksanlıklara işaret etmektedir. Bölgeler Komitesi özellikle Roman toplumunun haklarında daha fazla ilerleme kaydedilemediğinin altını çizmekte ve Romanlara yönelik ayrımcılık olaylarının sıklıkla tekrarlanmakta olduğunu vurgulamaktadır. Kadın-erkek eşitliği alanında ise, Bölgeler Komitesi birçok yerel mercide eşit fırsat komisyonları kurulmasını memnuniyetle karşılamaktadır. Bununla birlikte, yolsuzlukla mücadele, aile içi ve cinsel şiddetin önlenmesi, ayrımcılığın azaltılması ve seçimlerde daha eşit katılımın garanti edilmesi yönünde de daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulunmaktadır.
Türkiye
Bölgeler Komitesi Türkiye'den ülkeyi uluslararası standartlara ve Avrupa standartlarına daha çok yaklaştıracak etkili siyasi ve anayasal reformlar beklemekte, ayrıca yolsuzluk ve organize suçla mücadeledeki ilerlemelerin sınırlı kaldığına dikkat çekmektedir. En önemlisi, Bölgeler Komitesi kültürel ve dini çeşitlilik, azınlıklara saygı duyulması ve bunların korunması ve kadınların siyasi hayatta gerçekçi bir eşitliğe sahip olması ile ilgili AB standartlarının bütünüyle yerine getirilememesini ve uygun yasal ve fiili adımların halen atılmamış olmasını esefle karşılamaktadır.
Yerel ve bölgesel yetkililerin rolü açısından ise Bölgeler Komitesi son dönemde belediyelerin mali güçlerinin artırılmasını memnuniyetle karşılamakta ancak şehir ve kasabaların, yerel yönetimin karar sürecinde halk katılımına platform teşkil etmeleri açısından daha etkin işlev gösterecekleri şekilde güçlendirilmesi gerektiğine inanmaktadır.
Son olarak Komite, Kıbrıs sorununa yönelik olarak BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve Avrupa Birliği’nin temelini teşkil eden ilkelere dayalı kapsamlı bir çözümün Türkiye'nin AB'ye katılımı açısından bir koşul olduğu konusunda ısrarcıdır.
Bölgeler Komitesi, Batı Balkanları Avrupa değerlerini benimsemeye çağırıyor
Bölgeler Komitesi genel kurulu ayrıca Tandridge İlçe Meclisi Üyesi Gordon Keymer (UK/EPP – video mesajı) tarafından hazırlanan potansiyel aday ülkeler için genişleme stratejisi üzerine tamamlayıcı görüşleri benimsemiştir. Keymer halklar-arası temasların teşvik edilmesi ile sıkı AB vizesi rejimleri uygulanması arasında çelişki olduğuna dikkat çekmekte ve "Avrupa Komisyonu'nu yol haritalarında belirtilen gerekli kriterleri yerine getirme konusunda son zamanlarda ilerleme kaydeden ülkelere yönelik vize rejiminin kaldırılması konusunda daha hızlı çalışmaya davet etmektedir". Keymer "ilgili tüm ülkeleri Avrupa değerlerini ve reformları benimseme ve diyalogu bir uzlaşma aracı olarak kabul etme konusunda daha fazla çaba göstermeye" teşvik etmektedir. Potansiyel aday ülkelerden, başta sınır anlaşmazlıkları ve mülteciler ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin yaşadıkları yerlere geri dönebilmeleri olmak üzere, aralarındaki halen çözüme kavuşturulmamış meseleleri çözmelerini isteyen Keymer, "Yerel ve bölgesel yetkililerin bu gibi değişimleri hayata geçirmek için en doğru konuma sahip hükümet mercileri olduklarını" belirterek yerel aktörlerin rollerinin önemine dikkat çekmektedir.
Karadağ,_Sırbistan_ve_Kosovadan_talepleri_Bölgeler_Komitesi,_görüşlerinde,_Arnavutluktaki'>Bölgeler Komitesi'nin potansiyel aday ülkeler Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Kosova'dan talepleri
Bölgeler Komitesi, görüşlerinde, Arnavutluk'taki yerel yetkililerin, yerel hükümet birliklerinin ve ulusal Kamu İdaresi Departmanı'nın kapasitelerinin bir an önce daha fazla arttırılması gerektiği değerlendirmesinde bulunmuştur. Rapor özellikle, yerel vergiler ve devlet tahsilatları çok kısıtlı olduğundan, yaklaşmakta olan mali açıdan yerelleşme hamlesinde belediyeye ait mali hizmetlerin işleyişine dikkatle değinilmesi gerektiğinin altını çizmektedir. Bölgeler Komitesi raporuna göre, yerel yetkililerin ve birliklerin sınırlı idari kapasiteleri Karadağ hükümetince de acilen ele alınmalıdır.
Bosna Hersek açısından ise rapor, federasyonun yapıtaşlarını teşkil eden kurumlar arasında AB katılım süreci konularındaki iletişimin yetersizliğini esefle karşılamakta ve bu iletişimsizliğin reformların hızı üzerinde olumsuz etkileri olduğuna ve yerel yönetimlere düzgün bilgi akışını önlediğine dikkat çekmektedir. Bölgeler Komitesi Sırbistan'dan ise yetki devri üzerine çalışmalarını sürdürmesini istemektedir. En önemlisi, AB Bölgeler ve Yerel Yetkililer Meclisi, belediye mülkiyet hakları meselesinin çözülmesini talep etmektedir. Hali hazırda Sırbistan'daki yerel yetkililerin kendilerine ait mülkiyeti bulunmamaktadır. BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 No'lu kararı altındaki Kosova'da ise Bölgeler Komitesi farklı etnik gruplar arasında güven inşa edici faaliyetlerin güçlendirilmesini ve halkın yerel karar süreçlerine katılımda bulunmaya teşvik edilmesini önermektedir.


Editörlere notlar:
Bölgeler Komitesi bir dizi çalışma grubu ve kurum aracılığıyla genişleme ülkelerinin ilerleyişini izlemekte ve katılım sürecinde yerel ve bölgesel yetkililere yardımcı olmaktadır:

  • Batı Balkanlar Çalışma Grubu; Başkan Jos Chabert (BE/EPP)

  • Hırvatistan Çalışma Grubu; Başkan Isidoro Gottardo (IT/EPP) – video mesajı

  • Türkiye ile İlişkiler konusunda Çalışma Grubu; başkan Karl-Heinz Klär (DE/PES) – video mesajı

  • Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti ile Karma İstişare Komitesi; Resen Belediye Başkanı Dimitar Buzlevski ve Bødker Andersen (DK/PES) eşbaşkanlığında – video mesajı

Bölgeler Komitesi internet sitesini ziyaret ediniz: www.cor.europa.eu


Bölgeler Komitesi
AB mevzuatının yaklaşık olarak üçte ikisi Üye Ülkelerdeki yerel ve bölgesel yetkililerce uygulanmaktadır. Bölgeler Komitesi 1994 senesinde yerel hükümet temsilcilerine bu yasaların içeriği üzerinde söz hakkı vermek üzere oluşturulmuştur. Bölgeler Komitesi her yıl beş genel kurul düzenlemekte ve bu genel kurullarda 344 üye teklif edilen yasalara yönelik olarak yayınlanan görüşleri oylamaktadır. AB yasalarını yürürlüğe koyan Avrupa Komisyonu ve yasaların nihai içeriğini belirleyen Bakanlar Konseyi (genellikle Avrupa Parlamentosu ile beraber), başta çevre, istihdam ve ulaştırma olmak üzere Bölgeler Komitesi'ne birçok konuda danışmak zorundadırlar. Lizbon Anlaşması Bölgeler Komitesi'nin konumunu daha da güçlendirecektir. Gelecekte Komite'ye Avrupa Parlamentosu tarafından bölgeler ve bakanlıklar için önemli olan her konuda danışılması gerekecektir. Komite ayrıca eğer hakları ihlal edilirse veya AB yasalarının yetki ikamesi ilkelerini ihlal ettiğine veya bölgesel veya yerel güçlere saygı göstermediğine inanırsa, AB Adalet Divanı'na da başvurabilir.


Daha fazla bilgi için lütfen irtibata geçiniz:
Michael Alfons

Tel.: +32 (0)2 546 85 59

Michael.Alfons@cor.europa.eu
Chris Jones

Tel. + 32 (0)2 546 87 51

christopher.jones@cor.europa.eu
Athénais Cazalis de Fondouce

Tel. + 32 (0)2 282 24 47

Athenais.CazalisDeFondouce@cor.europa.eu
Daha önceki basın bültenlerini okumak için buraya tıklayınız.


Yüklə 28,11 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə