Facultatea de litereYüklə 37,25 Kb.
tarix09.11.2017
ölçüsü37,25 Kb.
#31192
FACULTATEA DE LITERE

Programul de studii universitare de licenţă:

Limba și literatura română - Limba și literatura engleză

An universitar 2016-2017

Anul III Semestrul V

Pachet opțional

Disciplina opțională/ Descriere deisciplină opțională

O4R

română

Discursuri legitimatoare ale modernității

Cursul urmăreşte consolidarea conceptelor fundamentale din teoria literaturii, concepte privind tipologia textelor, operarea cu ele în aplicaţii, dezbatere şi comentarii, precum şi compararea şi abordarea în conexiune a unor probleme teoretice, analiza manifestelor modernismului fin-de-siècle şi ale avangardei din perspective diferite (estetică, structurală, filosofică, hermeneutică, din punct de vedere al criticii conştiinţei, al teoriei acţiunii). Teme abordate: Perspective în definirea manifestului ca gen. Manifestul ca gen literar hibrid; Aspectul artistic şi politic al avangardei istorice; Naraţiunea canonică a progresului; Manifestele futuriste şi diseminarea modelului în literatura europeană şi în spaţiul hispano-american; Antimanifestul dadaist şi antropofagist, Contramanifestele (primitivismul, Apollinaire, Vicente Hiudobro), Terorismul teoriei - suprarealismul.Proză romantică

Prezentare: Prezentarea şi analiza prozei romantice, de la romanul gotic, literatura fantastică la literatura de inspiraţie istorica. O ultima parte cuprinde literatura neogotică şi romanul meta-ficţiune istoriografică din contemporaneitateReînnoirea etică în proza românească recentă

Proza optzecistă s-a remarcat nu doar prin încercarea de a inova tehnicile și strategiile narative prin dimensiunea ei experimentalistă, ci și prin abordarea unor zone ale realității în bună măsură ignorate de proza anterioară, precum cotidianul și existența individului comun, actualitatea imediată și marginalitatea socială, căutând astfel să se distanțeze de ”romanul obsedantului deceniu” și de ”temele majore” ale acestuia, saturat de o viziune morală convențională și adesea duplicitară. Accentul pus pe autenticitate și biografie în proza a însemnat însă și dorința de a afirma o ordine morală alternativă - o etică a autenticității, în timp ce experimentul formal reprezenta și o încercare de formare și angajare etică a cititorului, denunțând receptarea pasivă și punând accentul pe responsabilitate și autonomie individuală. Căderea comunismului a adus cu sine o sporire semnificativă a libertății artistice, dar și multă confuzie și, cel puțin dintr-o perspectivă conservatoare, chiar amenințarea anomiei: o bună parte din proză a acceptat provocarea autenticismului, forțându-i limitele anterioare, formulând viziuni care respingeau explicit morala socială acceptată sau căutând să mențină toate valorile în suspensie. Ultimul deceniu a cunoscut însă și apariția unor romane pentru care dimensiunea morală s-a situat în centrul demersului artistic, investigând de multe ori aspecte problematice ale trecutului (comunist dar nu numai) și ale ecourilor sale în prezent ce pretindeau îmbinarea fineței procedeelor estetice cu o puternică luciditate etică. Acest curs își propune să refacă acest tablou în datele sale esențiale, descoperind varietatea perspectivelor formulate de autori precum Mircea Nedelciu, Gheorghe Crăciun, Petru Cimpoieșu, Cristian Teodorescu, Sorin Stoica, Filip Florian, O. Nimigean.O5R

română

Modernitatea central-europeană

Cursul discută dintr-o perspectivă interdisciplinară (literatura, filosofie, arte vizuale, muzica, politica, religie) modernitatea specifica fostului spaţiu habsburgic, o paradigmă a creativităţii excepţionale dar şi a continuităţii cu tradiţia.

Autori discutaţi în cadrul cursului: Hugo von Hofmannsthal, Sigmund Freud, Gustav Klimt, Egon Schiele, Robert Musil, Ludwig Wittgenstein, Hermann Broch, Eric Voegelin, Witold Gombrowicz, Milan Kundera.


Teorii ale ficţiunii

Cursul opțional Teorii ale ficțiunii are ca obiect ficțiunea văzută din perspectivă literară, dar și filosofică. Ficționalitatea, adevărul și cunoașterea în ficțiune sunt câteva din problemele prezentate.Retorica imaginii

Obiectivele cursului sunt: asimilarea critică şi discutarea comparativă a teoriilor imaginii (teorii semiotice, structuraliste, filosofice, antropologice, psihanalitice); înţelegerea diferenţelor dintre conceptele fundamentale ce aparţin studiului imaginii (semn iconic, simbolic, emblemă, alegorie, etc.); înţelegerea mecanismelor de producere a imaginilor simbolice, a miturilor lumii moderne (în discursul publicitar, politic).

O3E

engleză


Semantică

The optional course in semantics aims at offering the students deeper insights into the nature and structure of language. It covers topics that are specific to lexical and cognitive semantics, viewed within a broad interdisciplinary framework, which makes it possible to establish various links with pragmatics, sociolinguistics, cognitive linguistics and phonology. By attending this course, the students will be able to distinguish between phenomena such as ambiguity and vagueness, to understand the way in which metaphors work and to identify semantic universals and language-particular characteristics with respect to body parts, colour vocabulary, and deictic motion.Traducerea în domeniul audiovizual

Din punct de vedere al conţinutului, acest curs urmăreşte, pe de o parte, familiarizarea studenţilor cu principalele trăsături ale traducerii din domeniul audiovizual determinate de particularităţile domeniului: combinaţia de canale de transmitere a informaţiei şi modul în care aceste canale pot influenţa produsul final al traducerii, constrângeri de timp şi de spaţiu care derivă din componenta tehnică a domeniului, constrângerile care derivă din convenţiile adoptate sau standardele impuse la nivel local sau european în domeniu. Aceste trăsături vor fi discutate pentru fiecare dintre principalele forme de traducere din domeniul audiovizual: subtitrarea (de film, de teatru, de operă, pentru persoane cu deficieţe de auz, subtitrarea bilingvă), dublajul, voice-over (dublajul care foloseşte o singură voce), fansubs (subtitluri realizate de fanii desenelor animate japoneze) etc. Cursul vine în completarea celorlalte module de traducere care abordează în principal traducerea scrisă, introducând un domeniu relativ nou în traductologie.Literatură americană contemporană

Cursul optional de Literatura americana contemporana isi propune ca principale obiective prezentarea elementelor esentiale de civilizatie americana moderna si contemporana si dezvoltarea deprinderii studentilor de a discuta fenomenul literar in corelare cu contextul economic, cultural si de idei al epocii si decadelor .

Principalele teme tratate la curs sint: Modele sociale si literare pe scena americana: 1910-1930, Theodore Dreiser; Deceniul depresiunii economice, John Steinbeck –personajul colectiv si dimensiunea mitica; Experimentalismul american: John Dos Passos – trilogia Americana; Anii ’60: cruciada pentru drepturile omului, Jack Kerouac – picarul american; Postmodernismul: Anii ‘70 si ‘80 - caracteristici si polemici; John Barth: alternative la realitate.


Scriere creatoare

Cursul optional de Scriere Creatoare in limba engleza isi propune ca obiective formarea si dezvoltarea deprinderii de a folosi vocabularul limbii engleze in mod creativ, deprinderea abilitatii de a folosi tehnici specifice de a exprima emotii si sentimente in limba engleza,deprinderea abilitatii de a folosi tehnici specifice scrierii prozei, de exemplu vocea narativa.


Prin diverse exercitii se realizeaza explorarea propriului potential pentru scrierea creativa, de exemplu prin tehnici de activare a proceselor imaginative prin marirea acuitatii senzoriale.

Se evidentiaza diferenta dintre prezentare si povestire, in proza. Se incepe construirea unui personaj propriu, prin alcatuirea unei fise de personaj. Se schiteaza construirea unui conflict pentru alcatuirea unei povestiriSociolingvistică

Cursul își propune prezentarea noțiunilor de bază în sociolingvistică : comunitatea lingvistică, contactul lingvistic (sau diglosic), bilingvismul, diglosia , interferenţa lingvistică, glotopolitica, glotofagia (războiul limbilor), norma lingvistică.

FACULTATEA DE LITERE

Programul de studii universitare de licenţă:

Limba și literatura română - Limba și literatura engleză

An universitar 2016-2017

Anul III Semestrul VI

Pachet opțional

Disciplina opțională/ Descriere deisciplină opțională

O6R

română

Tipologia discursului

Cursul îşi propune să întregească planul de învăţământ de tip filologic, prezentând noţiuni de retorică şi neoretorică – un domeniu fertil prin conexiunile care se pot face cu orice alt demers specific ştiinţelor limbii şi literaturii.

Denumirea cursului este intenţionat generală pentru a lăsa spaţiu liber diverselor tipuri de analiză pe unitatea numită discurs, aceasta neînsemnând o deviere de la rigurozitatea terminologică şi analitică.

Cursanţii vor beneficia de material didactic  cursul (suportul fizic este un volum publicat în anul 2007) va fi pus la dispoziţie de către profesor în scopul unei mai bune sistematizări a informaţiei şi a folosirii timpului cîştigat în acest fel pentru dezbateri.

Aplicaţiile (diverse: pe discursuri celebre  vechi şi noi, pe texte literare / nonliterare, pe texte de reclamă  cu comentariu al limbajului iconic, în cazul textelor însoţite de imagini statice/dinamice) şi temele de evaluare vor fi expresia celor două dimensiuni-obiective ale cursului: dimensiunea informativă şi dimensiunea formativă. Cea de a doua este cu atât mai importantă, cu cît urmăreşte nu numai fixarea informaţiilor, ci şi formarea abilităţii cursanţilor de a-şi organiza argumentativ şi atractiv propriul discurs, în sensul unei autentice elocinţe pentru diverse situaţii de comunicare (de exemplu, apropiata lucrare de diplomă).


Comunicare profesională

Comunicare profesională este cursul care vă familiarizează cu limbajul profesional şi tehnicile de comunicare specifice locurilor de muncă actuale. Cursul are la bază o cercetare efectuată în peste 15 locuri de muncă din Româna, în perioada 2003-2009, fapt evidenţiat în bibliografia cursului (articole, corpusuri de texte). Tematica acestui curs cuprinde: dimensiunile culturale şi cultura locului de muncă în România de azi, comunicarea managerială (informarea, negocierea, comunicarea evaluativă şi transmiterea directivelor), şedinţele – mijloc de rezolvare a problemelor apărute în mediul profesional, umorul şi conversaţia fatică în contextul comunicării la locul de muncă, comunicarea prin e-mail etc. La seminar vom proceda la analiza trăsăturilor specifice limbajului profesional din diferite domenii de activitate şi la redactarea câtorva tipuri de texte (e-mail, raport de evaluare, text de informare, etc).

Probleme controversate de gramatică a limbii române

Cursul își propune abordarea unor probleme controversate de morfosintaxă din perspectiva diferenţelor metodologice ale diverselor şcoli de gramatică autohtone. Prin numeroasele aplicații propuse, se vor testa soluţii nuanţate de interpretare pentru unele fapte de limbă care prezintă caracteristici eterogene. Multe dintre temele avute în vedere vor fi abordate și din perspectiva didacticii limbii române.

O7R

română

Teoria şi practica limbii

Cursul vă propune trecerea în revistă a unor mai vechi sau mai recente probleme controversate de interpretare gramaticală. Perspectiva de abordare va fi dublă: explicația în termenii modelelor de descriere actuale și cea recomandată pentru didactică. Cursul va avea și o componentă de practică a analizei și interpretării gramaticale.Analiză fonetică şi lexicală

Acest curs le va fi util tuturor acelora care au preocupări în acest domeniu şi, nu în ultimul rînd, acelora care se vor orienta către ocuparea unui post în învăţămînt şi, prin urmare, vor susţine examenele de definitivat şi de grad. Aşadar, Analiză fonetică şi lexicală îşi propune să înlăture neajunsurile menţionate mai sus prin: 1) reluarea / sintetizarea unor aspecte teoretice mai dificile din materia predată în anii anteriori şi 2) aplicarea acestor aspecte, dar nu numai, prin teste diverse elaborate de titulara cursului (în măsura în care o permite timpul, sînt deschisă la orice propuneri de lucru pe alte teste).Pragmatică

Pragmatica este o componentă a domeniului lingvistic ce abordează limba în context, în complementaritate cu sintaxa şi semantica. Obiectivele acestui curs introductiv sunt acelea de a vă oferi noţiunile fundamentale de pragmatică, de a vă prezenta câteva lucrări clasice şi recente din domeniu, de a vă sugera subiecte interesante pentru cercetare şi nu în ultimul rând, de a promova o abordare generală, cu caracter integrator a studiului fenomenului lingvistic, pornind de la analiza datelor de limbă naturală.

O8R

română

Literatură și totalitarism. Studii de caz

Cursul are în vedere conturarea unui specific al existenţei literaturii în epoca totalitară, în cazul de faţă strânsa ei dependenţă de puterea comunistă, atât în ceea ce priveşte producerea operelor literare, cât şi receptarea lor. Este propusă o abordare interdisciplinară, istorică, ideologică şi literară cu scopul de a defini mai întâi specificul totalitarismului ca regim politic şi apoi de a reliefa atât constrângerile cât şi libertăţile scriitorului, variaţiile acestora în diversele perioade ale comunismului românesc. Vom discuta opere reprezentative ale literaturii române care legitimează puterea comunistă, care o contestă sau care o ignoră.Direcția optzeci în poezia română

Cursul şi seminarul îşi propun o abordare a optzecismului poetic dintr-o perspectivă analitică. Cursul are în vedere ideea de lectură „ la firul ierbii” a textului poetic, astfel încât studenţii să facă o încercare de înţelegere şi interpretare a poeziei care să le fie utilă indiferent de angajamentele viitoare.Semiotica ficţiunii

Cursul, a cărui denumire mai adecvată ar fi Semiotic fiction, îşi propune să discute o zonă de contact între literatură (ficţiune) şi reflecţia asupra semnelor. Nu e vorba despre disciplina semioticii, în sens academic, ci de ceea ce s-ar numi teorie populară: o reflecţie spontană, nesistematică, ghidată de bunul simţ. Această investigaţie are ca obiect modul în care semiotica / referirea la semne are loc în literatură. Fie că e vorba de manipularea semnelor în snoavele româneşti, sau de încercarea de a renunţa la semne, în Călătoriile lui Gulliver, sau de folosirea semnelor de către Vitoria Lipan pentru a reconstitui itinerariul soţului ei şi a-i demasca ucigaşii, sau de complicatele jocuri muzicale-intelectuale-semiotice din Jocul cu mărgele de sticlă sau de Numele trandafirului, un roman prin excelenţă semiotic. Aceste opere (şi altele asemenea) vor fi discutate la curs şi seminar. Evaluarea se va face pe baza unor proiecte dedicate operelor din bibliografia cursului şi, eventual, aceste proiecte pot fi dezvoltate ca lucrări de licenţă.O4E

engleză


Teorii ale învăţării

This course is meant to give students an introduction into the process of language learning without disregarding the importance of language teaching. In other words, we will try to approach the process of language learning from the perspective of the learner by discussing (and reading about) such areas of applied linguistics as individual learner variables, learner strategies, good language learners, research in SLA (Second Language Acquisition) etc.Achiziția limbii materne

Cursul de achiziția limbii materne de către copii este important pentru oricine dorește să înțeleagă modul în care copiii învață o limbă. Este un curs introductiv care îi ajută pe studenți să dobîndească înțelegerea proceselor care stau la baza achiziției limbii materne, incluzînd modul în care cei mici învață sunetele, cuvintele și cum să construiască propoziții corecte gramatical. De asemenea, cursul le furnizează studenților deprinderile de bază pentru cercetarea în acest domeniu, accentul fiind pe colectarea, transcrierea, descrierea și interpretarea datelor. Studenții vor avea ocazia de a analiza date de la doi copii aflați în procesul de achiziție a limbii lor materne (română și engleză). Cursul va furniza date despre etapele de achiziție a L1 pornind de la perioada de lalalizare pînă la începutul școlii.Literatura si cultura nativilor americani

Introduction to the Native American literature – the most complex literary tradition representing the greatest cultural diversity. Oral art – written creation. The Native American literature – irony, tragedy, umor, deep human sense. Tribal poetics: nature and tribal correspondences. Rooted words of the Navajo, Omaha, Sioux, Tewa. Sense magic. Tribal songs. Tribal circles. Word senders. N. Scott Momaday’s way. The land and the cosmos in Native American culture: changes in the weather, rain as an affirmation of a blessing. Continuing communications: ceremonies, rituals, experiences. Interspecies relations and communication. Dreams – the approach of the sacred: vision quest experiences, the nature of the medicine man, sacred intrusion.Identități culturale americane

Acest curs își propune să introducă și să descrie conceptul de identitate din perspectiva teoretică a studiilor culturale. În acest sens, cursul se concentrează pe diferitele mecanisme implicate în procesul de construire a identității individuale si colective, cu accent pe modul în care se articulează identitatea culturală. Cursul se bazează pe cazul particular al Statelor Unite ale Americii în încercarea de a exemplifica modurile prin care identitatea culturală se (re)construiește și se (re)defineste intr-un spațiu multicultural.
Yüklə 37,25 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə